Tungt, men utfordrende, om økologisk økonomi

Vi trenger et nytt økonomisk system som tar høyde for klimautfordringer og sosiale problematikk, mener forfatter Ove Jakobsen. Det er vanskelig å være uenig det, men er det mulig å få en light-versjon?

OND SIRKEL: En forsøplet strand i havnebyen Tema i Ghana, et område der fattigdomsproblemene øker fordi dårlig fiskeforvaltning og enorm forsøpling gjør at fiskerne tvinges til å ta lengre pauser fra fiskingen.  Foto: NTB Scanpix
Bokanmeldelser

Det må være liten tvil om at kapitalisme ikke er et perfekt system. Det skaper miljøproblemer, og forskjellen mellom rike og fattige øker. Men er det mulig å finne noe som tar høyde for alle eventualiteter i et samfunn? Forfatter og professor Ove Jakobsen hevder i sin nye bok «Økologisk økonomi» at vi må skape en ny økonomisk retning for å løse dagens - og fremtidens - utfordringer med miljø- og samfunnsproblemer.

Han ønsker å rette søkelyset mot at de økonomiske modellene som politikere og økonomer benytter seg av ser bort fra de miljømessige og de sosiale dimensjonene, slik at det kan bli vanskelig å nå FNs bærekraftsmål i tide.

«Målsetningen om økonomisk vekst er i ferd med å fortære alt liv på planeten. I tillegg til at dagens økonomiske system skaper miljøproblemer, bidrar det også til å øke avstanden mellom rike og fattige. (...) Dermed er det ikke urimelig å konkludere med at vi trenger et nytt økonomisk system», skriver Jakobsen i bokens forord.

40 bidragsytere

Så langt, så godt. Men hvem er egentlig målgruppen? Sannsynligvis ikke undertegnede, selv om forlaget har sendt meg boken. Det er ingen tvil om at temaet kan fenge, klimaendringer opptar mange og får mye spalteplass.

Problemet for denne leseren er imidlertid at materien blir vel tung å sette seg inn i, dette til tross for økonomiutdannelse og et (riktignok kortvarig) Natur og Ungdom-medlemskap i ungdommen. Boken er kanskje i større grad ment for beslutningstagere og forskere enn den jevne leser?

Forfatteren tar for seg ulike økonomiske og politiske retninger, og vier plass til et stort antall tenkere/forskere og deres bidrag til å forklare økologisk ansvarlig økonomi. Navn som Arne Næss, Rudolf Steiner og Naomi Klein er blant dem som trekkes frem. For ikke-fagfolk blir det dog litt voldsomt med 40 ulike personer hvis tanker skal drøftes, selv om det er kortfattet presentert.

Light-versjon

Delen om politiske retninger er dog lettere å forholde seg til, og det er interessant at Jakobsen mener at en «praktisk gjennomføring av økologisk økonomi forutsetter en politisk plattform med sterke anarkistiske trekk». I tillegg er det verdt å merke seg at forfatteren ikke er redd for utopier. De «utfordrer oss til å tenke nytt, systematisk og konkret om fremtiden», skriver han.

Hvis jeg kunne ønsket meg noe, så er det en slags light-versjon av denne boken. Temaet er godt og tankevekkende, men flere burde egentlig bli utfordret. Alle som identifiserer seg som kapitalister, og som er beslutningstaker på et eller annet vis, har godt av å stoppe opp og justere verdenssynet for å ta innover seg de nye tidene.

Økologisk økonomi

Ove Jakobsen

319 sider

Flux Forlag

Pluss:

Aktuelt tema

Grundig

Korte avsnitt og enkelt bygget opp

Minus:

Vel krevende for den jevne leser