Konkurransepolitikk under lupen

Et spark bak til et amerikansk system som har latt seg kjøpe av lobbyister og en hyllest til EUs konkurransemyndigheter.

BILLIG HER, DYRT DER: Hvorfor er mobiltelefoner så mye dyrere i USA enn i Europa? Det er et av spørsmålene økonomen Thomas Philippon stiller i boken sin. Foto: Dreamstime
Bokanmeldelser

Hvorfor er mobiltelefoner så mye dyrere i USA enn i Europa? Det er et av spørsmålene økonomen Thomas Philippon stiller i boken sin om markedsøkonomiens og konkurransepolitikkens tilstand på begge sidene av Atlanterhavet.

Vi kan avsløre konklusjonen først: Det står dårlig til i USA, og bra i Europa.

I Europa voktes det frie markedet av EU-kommisjonens Generaldirektorat for konkurranse, også kjent som DG Comp.

I USA har politikere og konkurransemyndigheter latt seg styre av lobbyister og big business.

Ikke slik å forstå at de økonomiske problemene Europa står overfor er mindre enn USAs: Mulighetene for vekstselskaper er for eksempel bedre utviklet i USA enn i Europa.

Men grunnen til at europeiske forbrukere likevel kommer bedre ut enn amerikanske forbrukere, er at EU regulerer markedene etter klassisk, markedsliberalt, amerikansk mønster.

Fakta om boken

«The Great Reversal. How America Gave Up on Free Markets» av Thomas Philippon

343 sider

Harvard University Press

Dette mønsteret ser imidlertid USA ut til å ha forlatt selv, skriver Philippon.

PC, nett og fly

Philippon begynner med å beskrive sine egne erfaringer. Som fersk doktorgradsstipendiat ved Massachusetts Institute of Technology ankommer han Boston i 1999.

Han trenger PC, internett og et sted å bo. For 20 år siden var PCer i USA så billige at det lønte seg å få noen til å kjøpe dem for deg hvis du bodde i Europa.

Nettforbindelse, det vil på den tiden si modem, kostet en formue i Frankrike. I USA var lokalsamtaler gratis, og dermed var det også billig å være online.

Vår mening

+ Gull verdt hvis du opptatt av markedsregulering og konkurransepolitikk.

- Den første delen forutsetter at du kjenner innholdet i begreper som priselastisitet, velferdstap og etterspørselskurve.

- Akkurat den delen er ganske tørr.

- Neste del handler stort sett om lobbyisme og politiske donasjoner. Den er heller forutsigbar.

Et sted å bo hadde venner fikset for ham, men han trengte å komme seg på konferanser. Flybillettene i USA var imidlertid så billige at selv en student kunne fly flere ganger i året. I Europa var det kanskje én flytur i året.

Undersøker systematisk

20 år senere har han altså en følelse av at denne balansen er endret, og for å finne ut om hypotesen stemmer, går han systematisk til verks.

På de neste 100 sidene undersøker han markedskonsentrasjon, selskapenes overskudd, forbrukernes kjøpekraft etter ulike mål og etableringshindre for nye aktører.

Denne gjennomgangen er ganske tørr materie der det egentlig forutsettes at leseren har studert økonomi på akademisk nivå, eller i hvert fall kjenner innholdet i begreper som priselastisitet og etterspørselskurve.

Men konklusjonen er klar nok: Amerikanske markeder er blitt mindre konkurranseutsatt og selskaper tar ut høyere overskudd. Overskuddene pløyes ikke tilbake i nye investeringer, men deles ut til aksjonærene i form av utbytter og tilbakekjøp av aksjer.

I Europa er derimot prisene lavere enn i USA, i hvert fall for flybilletter, mobiltelefoner og bredbånd. Det er bransjer som er politisk regulert, og dermed utsatt for lobbyisme.

Tungt lobbyarbeid

Når dette er etablert går det unna. Da handler det om amerikanske politikere som er avhengige av politiske donasjoner for å bli gjenvalgt, og lobbyister med enorm innflytelse over politiske beslutninger.

Selv om forfatteren i denne delen av boken refererer til akademiske studier av PR-arbeid og lobbyisme, er bevisførselen et stykke mer anekdotisk.

FORFATTER: Franske Thomas Philippon (46) er professor i finans ved New York University. Foto: Twitter

Philippon viser for eksempel til nekrologen over den amerikanske lobbyisten Thomas Hale Boggs Jr, som startet karrieren sin som politisk rådgiver for Demokratene. 

Han hadde telefontilgang til praktisk talt alle i Washington, holdt jevnlig hoff på restauranten The Palm og brukte nettverket sitt til å selge lobbytjenester til alle typer kunder, både næringsliv og fremmede makter.

Han var ingen ekspert på finans, telekom eller diplomati, men han visste hvem han kunne ringe, når han kunne utøve press samt verdien av en velplassert, politisk donasjon.

Bør den leses?

Er boken å anbefale?

Hvis du brenner for markedsregulering og konkurransepolitikk, er det gull. 

Hvis du trenger å få utdypet manglene ved amerikansk demokrati og forvaltning, vil du også finne mye her.

Men for denne anmelder var den første delen for kjedelig og den andre delen for forutsigbar.

Med unntak av noen lesbare glimt, og det sier vi aldri nei til.