+ mer
VÅRT EVENTYR: Det er lett å glemme hvor vi kommer fra. Alt startet med shipping. Dette bildet er fra 1973 da Hilmar Rekstens supertanker Fabian la til kai ved Slagentangen, med kaptein Martin Madsen ombord. Foto: NTB Scanpix

Forklaringen på det norske shipping-eventyret

Vi må ikke glemme hvor alt kommer fra. NHH-professor Stig Tenold har skrevet en solid bok som hjelper oss å forstå Norges første store næringslivsuksess.

Alt startet med shipping. Det var med skutene at nordmenn lærte seg å bygge et næringsliv utenfor Norges grenser. Vi lærte oss å finansiere, spekulere og administrere.

Stig Tenold har levert et stort og viktig bidrag til å forstå denne historien. Tenold er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole.

Tenold drar linjene fra det ytterste skjær, den første båtbyggingen, til fremveksten av en shippingkultur i Bergen, Arendal og Kristiania. Og videre gjennom opp og nedturene på starten av det forrige århundre og frem til de utrolige shippingårene på 1960-, 1970-tallet. Professoren har kontroll på den norske flåtens vekst og fall. Stålkontroll!

NHH-PROFESSOR: Stig Tenold.

Det er forbløffende å se hvordan det gjennom mange tider har vært kortvarige opp og nedturer. Hvordan formuer er skapt og formuer er tapt, innenfor bare et tiår. Akkurat som i dag.

Tenold greier også å forklare hvorfor ting har oppstått. I dag slår vi oss på brystet over den utrolige teknologiske fremgangen vi opplever. Men også andre tiår har opplevd en stor fremgang.

«I 1840 tok kommunikasjon mellom Hongkong og London rundt 280 dager - det tok i gjennomsnitt 141 dager fra et spørsmål ble stilt i Hongkong til det ble oppfattet i London, og svaret tilbake gikk like tregt. Allerede i 1870 hadde korresponansetiden sunket til tre dager. »

Dette la grunnlaget for internasjonal handel og flåtevekst. Slik perspektiver får du mange av i Stig Tenolds bok.

Krumspring

Og mange deler av historien både forbløffer og forbauser. Den voldsomme bobleoppbyggingen - og påfølgende sprekken - under første verdenskrig. Den utrolige historien om skipsmegler Christoffer Hannevig jr. som i løpet av noen få år ble styrtrik, men som gikk konkurs bare noen år senere. Norske rederiers deltakelse i smugling av sprit til USA under forbudstiden, særlig fortalt gjennom Sagatind-saken. De norske uteseilerne, som i perioder nærmest har vært som et parallellsamfunn. Det var en stor gruppe av norske sjøfolk som sjelden eller aldri kom tilbake til hjemlandet og som er lite omtalt når vi snakker om norsk historie.

Bokens styrke er alle de overraskende sidene av norsk shipping som er levende gjengitt. Vi savner kanskje mer av de personlige historiene. Tenold bruker mer plass på å forstå det norske shippingeventyret som en industri, enn å beskrive rollene til Anders Jahre, Sigvald Bergesen og Hilmar Reksten. I en tabell mot slutten av boken oppsummerer likevel forfatteren mange av de norske pionerene. Leif Høegh, Sigval Bergesen, Øivind Lorentzen. Flere av disse er jo allerede beskrevet i egne bøker.

Professoren har tatt jobben med å oppsummere et par århundrer med den næringen som inntil nylig var Norges viktigste. Og det har han gjort med vind i seilene.

Med flagget til topps

Stig Tenold

370 sider

Gyldendal

+ Alt du ikke visste om norsk shipping

+ Velskrevet

- Mangler beretninger om heltene

- Kunne nok kommet i tre bind

Lørdag
Bokanmeldelser