Ferielektyre om pandemier

Hvis du ikke er lei corona kan den lille boken «Framtida er her nå» av Ivan Krastev være en interessant oppsummering om pandemier og hvilken rolle de spiller i historien og samfunnet.

TOMME GATER: Ulike land innført like tiltak under coronapandemien. Men hva skjer når tiltakene lempes på, spør forfatter Ivan Krastev.  Foto: NTB Scanpix
Bokanmeldelser

Det viser seg at nordmenn ikke er unike i hvordan vi har reagert i corona-sammenheng. For det er ikke bare her til lands at folk brenner for å tilbringe tid i fritidsboligene sine. Også i andre land har hyttefolket vært i tottene på lokalbefolkningen de seneste månedene, ifølge forfatter Ivan Krastev. Og det er jo litt artig.

I boken «Framtida er her nå», som egentlig er mer et slags essay, tar Krastev for seg samfunnets reaksjon på coronapandemien, og pandemiers plass - eller egentlig manglende plass - i historien.

For selv om opp mot 100 millioner mennesker kan ha dødd av spanskesyken mellom 1918 og 1920, er det Første verdenskrig (1914 til 1918), med sine rundt 18 millioner døde, det skrives hyllemeter etter hyllemeter om.

Hva skjer nå?

Forfatteren diskuterer også hvordan ulike land og dets innbyggere har reagert på coronapandemien, der tillit til myndighetene har vært en viktig faktor. Et interessant aspekt Krastev trekker frem, er hvordan ulike land har reagert likt og hva dette har å si for demokratiet videre.

De aller fleste innførte raskt hva Krastev kaller «bli hjemme»-nasjonalisme, og for å ikke bli kritisert i etterkant for de ekstraordinære tiltakene var det avgjørende at man la seg på samme linje som andre land. 

Sett bort fra Sverige da, som har gått i en egen retning. Og et par noe mer totalitære stater, som enten ikke innrømmer at coronapandemien er et problem (Brasil) eller benytter sjansen til spesielle lovendringer (Ungarn).

Det som blir spennende fremover er ifølge forfatteren hvordan folk reagerer når tiltakene lempes på, om de da føler at deres myndigheter har gjort en god nok jobb eller ei.

Lettlest og kort

Var det virkelig nødvendig med unntakstilstand, der skoler og barnehager stenges, arbeidsplasser blir lagt øde og økonomien er i fritt fall ? Det vil tiden vise, men Krastev mener liberale demokratier kan komme styrket ut.

Det samme kan imidlertid grupperinger som er mot myndigheters innblanding og de som ønsker sterkere nasjonalstater også gjøre, særlig dersom tiltakene ikke har vært effektive. Frontene kan med andre ord ble enda steilere.

«Framtida er her nå» er en interessant og lettlest bok. At den bare er på 92 sider gjør at den fungerer fint som sommerlektyre, og det merkes at forfatteren er vant til å skrive for et avispublikum ettersom språket flyter godt og ting forklares på en forståelig måte. Så hvis du ikke er lei av corona, Covid-19 og pandemier er dette en god oppsummering av denne snodige våren.

Framtida er her nå

Ivan Krastev

Res Publica

92 sider

Pluss:

Godt språk, god flyt

Kort

Interessant tema (om man ikke er lei)

Minus:

Ikke for folk med corona-overdose

Corona
pandemi
ivan krastev
bokanmeldelse
Lørdag
Bokanmeldelser