+ mer
STORFINT BESØK: Politikere og superstjerner er stadig vekk å se i de store kirkene. Her er Kanye «Ye» West på besøk i Lakewood Church i Houston, som er en av de virkelig store menighetene i USA. Foto: NTB Scanpix

Derfor blir menigheter en megasuksess

Noen kirker er kommersielle kjempesuksesser. Hva gjør at så mange slutter opp om en megakirke?

Tre amerikanske forskere har gått sammen for å lage den ultimate analysen av megakirker.

En megakirke er definert som en menighet med et ukentlig besøk på mer enn 2.000 besøkende. Det er unektelig et amerikansk fenomen. Antallet megakirker har økt fra 350 i 1990 til 1600 i 2011 i USA.

Men det er slett ikke irrelevant for Norge. I Oslo er Oslo Kristne Senter definert som en megakirke. Og flere kirkesamfunn er preget av økende oppslutning og økonomisk slagkraft. Finansavisen kunne i juni fortelle at Norsk Luthersk Misjonssamband sitter på en eiendomsportefølje verdt milliarder.

«High on God» starter dypt nede i sosiologien. Boken er vitenskapelig basert. Forfatteren bruker innledningsvis mye tid på den franske sosiologen Émile Durkheim og hans teorier om «homo duplex». På den ene siden er vi egoistiske individer som er drevet av instinkter, begjær og appetitt. På den andre siden lever vi gjennom fellesskapene. Normene i et sosialt system. Menneskers liv kan forklares i krysningen mellom disse to motsetningene. Dette forklarer mye av kirkenes fremvekst. Helt siden tidenes morgen har grupper som har greid å organisere seg rundt ritualer, symboler og sterke ledere greid seg bedre enn andre.

Forfatterne har oppsøkt og studert 12 ulike kirkesamfunn. I forskningen og vedleggene i boken ligger det fascinerende forskning.

Et solid verk

«High on God» gir en bunnsolid forklaring på hvorfor kirkesamfunn kaprer store tilhengerskarer. Den er skrevet på en vitenskapelig måte.

Kjernen av boken er en systematisk analyse av hvordan vi mennesker har en rekke ulike behov og om hvordan en vellykket menighet tilfredsstiller mange av disse behovene. For eksempel, vi søker ofte etter en «wow-opplevelse». I kirken finner vi dette gjennom folkemengden, gospelen, sangen, rytmene, ritualene og stemningen. Og vi søker gjerne etter lederskap. Dette er sentralt i de store menighetene, og boken viser hvordan de suksessrike megakirkene har vellykkede ledere. Og på motsatt side, hvordan megakirker har gått under ved tap av sterke ledere.

Foto: ingen

Ingen leseropplevelse

Dessverre lider boken under at den rett og slett er litt vanskelig tilgjengelig. Det er ingen historiefortelling, ingen satire eller humor, ingen ting som driver historien videre.

Den første tredjedelen renner over av sosiologi. Det er hypoteser som skal testes. Forfatterne har ikke låst opp kirkedøren med åpent sinn, de representerer sin egen fagretning. Den midtre delen, som er solid, blir samtidig tung og budskapet forsvinner litt i de vitenskapelige referansene. Så kommer vi til den siste tredjedelen av boken. Den handler utelukkende om skandalene som har utspilt seg i megakirkene. Plutselig er forskerne blitt journalister.

Vil du lære om fremveksten av megakirker er dette en veldig grundig og seriøs bok. Men den er alt annet enn underholdende.

High on God: How Megachurches Won the Heart of America

James Wellman Jr., Katie Corcoran og Kate Stockly

Oxford University Press

320 sider

+ Sannsynligvis den beste og grundigste forklaringen på hvorfor så mange hengir seg til store menigheter

+ Et solid vitenskapelig grunnlag

- Du må tro på sosiologien for å tro på boken

- Den avsluttende delen om skandalene ødelegger for resten. 

Lørdag
Bokanmeldelser