Årets viktigste svenske bok?

Lasse Wierup tar et oppgjør med hvordan det svenske samfunnet har mislyktes i sin kamp mot kriminelle gjenger. For å forstå utviklingen av såkalte svenske tilstander er den absolutt verdt å få med seg.

HETT TEMA: Daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tok turen til Rinkeby i 2017 under full mediedekning.  Foto: NTB
Bokanmeldelser

Det var den svenske avisen Dagens Industri som i en leder forrige helg utpekte Lasse Wierups bok «Gangsterparadiset» til årets viktigste bok. «Ingen bok er viktigere for å forstå Sverige 2020», heter det i lederen.

For bare noen uker siden ble en narkotikadømt mann drept midt på gaten på Østermalm i Stockholm. I løpet av høsten har 11 personer blitt drept i gjengrelaterte konflikter i Stockholms-området, blant dem en 12 år gammel jente som i august ble skutt i en forstad sørvest for Stockholm. Og i likhet med i så mange andre tilfeller er ingen gjerningsmenn foreløpig tatt.

Det er her Wierups bok blir så viktig. Hvorfor skjer dette, og hva gjør det svenske samfunnet? «Gangsterparadiset» gir en del svar, men skaper også en følelse av ekstrem oppgitthet.

Håpløst, men menneskelig

Temaet er vanskelig å ta tak i. De kriminelle svenske gjengene har i hovedsak utspring i innvandrertette drabantbyer eller forsteder rundt Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det kan være lett å skylde på etnisitet og religion, men ifølge Wierup er årsakene langt mer sammensatte.

At mange nyankomne til Sverige samles på ett område, der store familier med mange barn bor i små leiligheter, er blant dem. Da blir det lettere for gutter som faller utenfor å finne likesinnede. Høy arbeidsledighet, et politi som er blitt mindre og mindre synlig og et rettsapparat som ikke idømmer straffene som kreves for å virke avskrekkende er andre faktorer han trekker frem - i tillegg til politikere som ikke har forstått hvor alvorlig problemet faktisk er.

Her har det vært det altfor mange kokker og mye søl. Det er faktisk utrolig at så lite er gjort, og at det som er blitt gjort har vært så feil.

Forfatteren beskriver en håpløs utvikling, men klarer samtidig å skildre på en menneskelig måte. Han forteller om utviklingen i et par utvalgte områder gjennom faktiske personer, dog med endrede navn. Leseren får blant annet følge den kriminelle utviklingen til Ismail fra Märsta og Adan fra Rinkeby, samtidig som Wierup har gjort mange intervjuer med alt fra politi til påtalemyndighetene, politikere og sosialtjenesten.

Det er kort sagt en godt researchet bok, om et tema Wierup har dekket lenge som journalist.

Gangsterparadiset

Lasse Wierup

Bokförlaget Forum

342 sider 

Pluss:

Aktuelt tema

Godt researchet

Levende beskrivelser

Minus:

Foreløpig kun på svensk

Faktatett enkelte partier

Løsningsorientert

Å rapportere om såkalte svenske tilstander, og om frykten for noe tilsvarende i Norge, var hett stoff i mediene og blant politikere særlig i forbindelse med stortingsvalget i 2017. Den seneste tiden har ikke artiklene og tv-innslagene vært like hyppige. Problemet er der like fullt.

Da er det oppløftende å lese at Wierup mener Norge på mange måter er annerledes stilt, i likhet med Danmark og Finland. For her hjemme er skytevåpenrelaterte mord på unge langt mer uvanlig, og oppklaringsprosenten er også høyere.

Likevel bør myndighetspersoner, politikere og andre interessenter lese boken. I siste kapittel kommer Wierup med en del betraktninger som absolutt bør være en del av løsningen. 

bokanmeldelse
lasse wierup
svenske tilstander
gjengkriminalitet
Lørdag
Bokanmeldelser