+ mer
OPPILDNER FANSEN: Donald Trump talte til tilhengerne i Goodyear, Arizona, tidligere denne uken. Foto: NTB

Dobbel dose med Trump

Den ene boken skal oppildne fansen. Den andre tegner opp noen interessante fremtidsscenarier.

Twitter-feeden @realDonaldTrump er vanligvis ikke stedet der vi plukker opp boktips til denne spalten.

Men «Hot book, great author!» skrev Donald Trump på Twitter i sommer om boken «Blitz. Trump Will Smash the Left and Win» av David Horowitz.

I tillegg har forlaget vedlagt anbefalinger fra Donald Trump jr., Glenn Beck, Rush Limbaugh, Tucker Carlson og andre stjerner på høyresiden.

Kampskrift

Så hva er dette? Først og fremst er det et kampskrift for å oppildne fansen.

Skal vi tro Horowitz, blir Trump motarbeidet av en rabiat, aggressiv venstreside som sprer hat og ubegrunnet misnøye.

«Blitz. Trump Will Smash the Left and Win» av David Horowitz

Humanix

249 sider

«Ingen som studerer Trumps karriere med et upartisk blikk kan unngå se at hans politiske ambisjon i 20 år...har vært et patriotisk ønske om å gjenopprette USAs styrke og velstand», skriver Horowitz.

David Horowitz har vært ute på litt av en politisk reise selv. Han er født i New York av jødiske foreldre som var store tilhengere av Stalin.

Blitz

+ Lett å forstå forfatterens budskap.

+ Harmonerer antagelig godt med hvordan Trump og kjernevelgerne hans oppfatter den politiske situasjonen i USA.

+ Uvant og nyttig blikk inn i et verdensbilde som ikke uten videre vises i norske medier.

- Tegner et bilde av Trump som en omsorgsfull, oppriktig og moderat statsmann. Det føles ganske fremmed, og passer heller ikke med hvordan han fremstiller seg selv.

- Null forsøk på å være balansert.

I ungdomstiden var han en marxistisk intellektuell som studerte ved Columbia University.

På 1980-tallet gjennomgikk han en total politisk snuoperasjon.

FORFATTER: David Horowitz (f. 1939) er skribent og leder David Horowitz Freedom Center. Foto: NTB

I 2006 skrev han bok om USAs 101 farligste, venstreorienterte professorer som systematisk indoktrinererer studentene.

Seks år senere laget han en film om Occupy Wall Street-bevegelsen, som han mener vil styrte den amerikanske regjeringen med vold.

Horowitz skryter av Trumps kamp mot dårlige handelsavtaler som både Republikanere og Demokrater gikk med på.

Trump protesterte mot nye lover som bandt opp amerikansk næringsliv, mens Kina, Japan og Mexico fikk billioner av dollar i subsidier.

«Trump la frem sin politiske visjon, som gikk ut på å styrke Amerika som en sammensatt, inkluderende og multietnisk nasjon ved å gi enhver større muligheter». 

Dette målet blir altså konstant utsatt for «ondsinnet sladder som Demokratene og Trump-haterne kaster mot ham».

Fremmed bilde av Trump

Det må sies at bildet av Trump som en omsorgsfull, oppriktig og moderat statsmann føles ganske fremmed.

Begreper som concern (bekymring, omsorg) eller compassion (medfølelse) brukes henholdsvis 16 ganger og tre ganger i boken.

Det er derimot ord Trump sjelden eller aldri bruker selv.

Trump er konstant høyt oppe på banen. Han snakker og tvitrer i store bokstaver.

Det gjelder forresten ikke bare i overført betydning.

Da han for tre uker siden kom ut fra sykehuset og gikk på covid-19-behandling med steroider, hamret han ut 13 meldinger i caps lock på en halvtime.

Det er ikke denne anmelders oppgave å fortelle leseren hva han eller hun skal mene om Trump.

Det vi imidlertid kan slå fast, er at boken skaper entusiasme blant Trump-fansen, og at den antagelig harmonerer godt med hvordan Trump og kjernevelgerne hans oppfatter den politiske situasjonen i USA.

Slik sett er den et uvant og nyttig blikk inn i et verdensbilde som ikke uten videre vises i norske medier.

For dem som ønsker innsikt

Jan Arild Snoens bok er ikke en bok for fansen, men for et interessert, norsk publikum som ønsker innsikt i hva som forårsaket Trumps valgseier og noen spådommer om veien videre.

«Trump-sjokket. Hvordan kunne han vinne? Kan han vinne igjen?» av Jan Arild Snoen

Dreyer

267 sider

«Denne boken er...ikke et anklageskrift mot Donald Trump eller en katalog over hans synder, snarere et forsøk på å finne ut hva i helvete det er som foregår, for bruke Trumps ord».

Ambisjonen er det vel verdt å applaudere. Fordømmelser av Trump går det 13 av på dusinet.

Trump-sjokket

+ Grundig.

+ To interessante punkter: Det ene er gjennomgangen av hva som førte til Trumps valgseier. + Det andre er spådommene om hva som vil skje etter 2020.

- Vanskelig å få det store engasjementet av denne boken

- Skrevet fra skrivebordet, og benytter seg av statistikk, bøker og skriftlige medier som kilder.

I likhet med Horowitz har Snoen vært på en politisk reise.

Han var aktiv i Fremskrittspartiet frem til det såkalte Dolkesjø-landsmøtet i 1994. Frem til 2016 var han medlem av Høyre.

FORFATTER: Jan Arild Snoen er skribent i liberalkonservative Minerva. Foto: Dreyer

Nå er han kommentator i den liberalkonservative nettavisen Minerva – når han ikke kommenterer valget i andre medier.

Snoen starter boken med å beskrive at han frem til 2016 hadde støttet den republikanske presidentkandidaten i alle valg siden Ronald Reagan.

Snoen har brukt mye tid på å insistere på at det går an å stemme på republikanerne uten å være dum eller ond, men han har også innsett at en betydelig del av de republikanske velgerne faktisk er dumme og/eller onde.

Skrevet fra skrivebordet

Kort sagt er det blitt en bok som er grundig, og som flyter godt, men som det er vanskelig å få det store engasjementet av. Boken er skrevet fra skrivebordet, og benytter seg av statistikk, bøker og skriftlige medier som kilder.

Det er to interessante punkter: Det ene er at Snoen mener å ha belegg for at Trumps velgere ikke var særskilt rammet av økonomisk nedgang.

Derimot var de preget av sterk pessimisme, en drøm om fortiden og de følte seg truet av «de andre».

Det andre er spådommene om hva som vil skje etter 2020. Hvem skal bremse Trump hvis han vinner? Hvor går Republikanerne hvis det blir Biden?

Snoen peker på flere som kan føre Trump-arven videre på høyresiden, med Donald Trump jr., Josh Hawley og Tom Cotton som kandidater.

Blir det disse navnene vi skal lære oss fremover? Eller blir det dobbel Trump?

Onsdag morgen får vi se.

Lørdag
Bokanmeldelser