+ mer
USA PÅ BRISTEPUNKTET: Da den amerikanske kongressen ble stormet i begynnelsen av januar holdt hele verden pusten.  Foto: Bloomberg

Dystert om USA

Hvorfor er det amerikanske samfunnet blitt så splittet, og er alt Donald Trumps feil? Filosofiprofessor og forfatter Espen Hammer oppsummerer stormaktens problemer på en effektiv og relativt tilgjengelig måte i sin nye bok «USA – en supermakt i krise».

At noe er råttent i det amerikanske riket er ikke til å stikke under stol. Heller ikke at de steile frontene i USA er blitt enda steilere de siste fire årene. Men er det egentlig bare på grunn av ekspresident Donald Trump?

Filosofiprofessor Espen Hammer, som har bodd i USA i over 20 år, forsøker å forklare hvorfor det er blitt som det er blitt i det store landet over Atlanteren i sin nye bok «USA – en supermakt i krise» - som hendig nok ble utgitt like etter stormingen av Capitol Hill i begynnelsen av januar, og dermed ble ekstra aktuell.

Men selv om Trump har sin del av skylden for splittelsene i samfunnet de seneste fire årene, er problemene slett ikke av nyere dato.

Gammelt og nytt

Hammer går tilbake til da USA ble grunnlagt i 1776, og trekker også inn kapitalismen og ulike økonomiske ideologier for å forklare hvorfor USA ser ut slik som det gjør i dag. Flere hundre år med rasisme, den nyere tids høyrepopulisme og store sosiale ulikheter blir også belyst.

Det er godt gjort å behandle såpass tung materie på under 150 sider. Og stort sett klarer forfatteren det på en god og tilgjengelig måte. 

Selv om mye er kjent og diskutert før, er det likevel en del sammenhenger Hammer trekker frem som leserne kanskje ikke har reflektert over tidligere.

For eksempel om hvor mye håndteringen av finanskrisen i 2008 har hatt å si for den dårlige stemningen, og også for at Trump vant presidentvalget i 2016. Daværende president Barack Obama må også ta sin del av skylden for at løsningene som ble valgt kom de store selskapene til gode og ikke den jevne arbeidstaker, påpeker Hammer.

Store forskjeller

Undertegnede faller litt av i mer teoretiske avsnitt om nyliberalisme og tenkere som Milton Friedman og Friedrich Hayek, og har heller ikke nok bakgrunnskunnskap for å vurdere sannhetsgehalten i all informasjon. Men delene der Hammer trekker frem egne erfaringer er desto mer interessante.

Siden 2005 har filosofiprofessoren bodd i Philadelphia, der han underviser ved Temple University. Det er en by med svært store forskjeller, og det hadde vært spennende å lese enda mer om hvordan ulikhetene og spenningene i det amerikanske samfunnet kommer til syne i dagliglivet.

Bildet Hammer tegner av USA er relativt dystert, uten voldsomt håp om positive endringer. Vi får krysse fingrene for at det går bedre enn fryktet.

USA - en supermakt i krise

Av Espen Hammer.

152 sider.

Kagge Forlag.

Pluss:

Kort og grei innføring om USA.

Lettlest.

Fine personlige historier.

Minus:

Litt tørr teori.

Lørdag
Bokanmeldelser