Robot-advokatene kommer!

Merete Nygaard gjennomførte jussen med glans og jobbet som forretningsadvokat i mange år. Det føltes aldri riktig. Nå har hun startet et selskap med robotadvokater.

SOM FINN.NO: Merete Nygaard og hennes team har laget en slags selvbetjeningsløsning for advokattjenester som også gjør at advokatene kan tjene på det samme dokumentet flere ganger. Foto: Hilde Oreld

Lawbotics AS

Navn: Merete Nygaard (34).

Selskap: Lawbotics AS.

Forretningsidé: Lukke gapet mellom de som kan juss og dem som har behov for det.

Ambisjon: Bli størst på selvbetjeningsløsninger innen juss.

Finansiering: 9,4 mill. fra investorer, 700.000 fra Innovasjon Norge, 2,5 mill. i lån fra Innovasjon Norge og 500.000 i fase I-tilskudd fra Horizon2020.

Eiere: Hovedaksjonærer er Merete Nygaard (64%), Alexander Schwantes (8%) og Aschehoug (6%).

 

Hun kaller seg selv nomade. Født på Østlandet, vokst opp på Lindesnes, gikk på skole i Tønsberg og flyttet til Bergen etter videregående skole for å studere.

– For å kapitalisere på karakterene, tenkte jeg på juss, medisin eller økonomi. Jeg ville gjøre noe annet enn pappa, som er økonom. Ingen andre i familien er jurister, så da falt valget på jussen, sier Merete Nygaard.

Ingen andre i familien er jurister, så da falt valget på jussen

Hun mestret jussen godt. Da hun var ferdig utdannet, var hun fortsatt ikke sikker på at det var dette hun ville.

– Derfor dro jeg til Sydney i Australia, tok fotokurs, trente yoga og reiste masse. Så kom finanskrisen, jeg måtte bli voksen og få meg en jobb. Jeg dro tilbake til Norge som 24-åring og begynte å jobbe som forretningsadvokat i CLP Advokatfirma. Der var jeg i to år og fikk mulighet til å gå mye i retten. Selskapet var relativt nystartet, så jeg fikk også gründererfaring og var innom mange fagfelt i løpet av kort tid.

Fikk nei fra McKinsey

Nygaard var også innom Advokatfirmaet Hjort og jobbet mye med strafferett-klienter, men selv synes hun forretnings-klienter var morsommere.

– Jeg ville egentlig skifte karriere, men følte meg låst i jussen. Ikke fikk jeg jobb i McKinsey heller. Da gikk jeg tilbake til der jeg var trainee, nemlig Wiersholm. Der var det mye fart, men jeg var fortsatt usikker og rastløs. Skulle jeg reise til Lofoten og jobbe som dommerfullmektig, eller jobbe for FN?

Jeg ville egentlig skifte karriere, men følte meg låst i jussen

Resultatet ble at hun reiste til Buenos Aires og jobbet litt for en norsk advokat, samtidig som hun lærte seg spansk og fikk mer erfaring med den latinamerikanske kulturen. I et halvt år var hun der og virkelig koste seg.

– Da jeg kom hjem, var jeg helt sikker: jeg skulle ikke jobbe som advokat. Men hva skulle jeg gjøre? Starte noe selv? Ta en MBA? Bli analytiker? Jeg valgte det første og frøet var sådd.

Ikke så morsomt med juss

I 2017 startet hun advokatfirmaet Nygaard.law for å få litt inntekt. Det var den kjedelige delen av jobben. Hun synes det er mye morsommere å lage forretningsstrategier og jobbe med teknologisk utvikling enn selve jussen.

– Ideen med å starte noe selv, var at jeg har sett at mye av jussen er så ineffektiv. Det må være mulig å tenke nytt, selv om det ikke er lett i den bransjen. Årsaken er at frykten for å gjøre feil er så stor fordi det er dyrt og går ut over både klienter og selskapet, sier hun og fortsetter:

Ideen med å starte noe selv, var at jeg har sett at mye av jussen er så ineffektiv

– En bedrift består av igangsettere, produsenter og avsluttere. Mye av advokatjobben var typisk produsentarbeid, og jeg kjedet meg i den rollen. Det er mye morsommere å være igangsetter!

Finn.no for advokattjenester

Lawbotics er et rent teknologiselskap. En avansert plattform hvor jurister kan kode kontrakter.

– Den første kunden vi fikk var Huseiernes Landsforbund. For ett år siden lanserte de sine digitale leiekontrakter ved å bruke vår løsning. Siden da er den brukt tusenvis av ganger. Løsningen brukes også som et internt produktivitetsverktøy hos advokatfirmaer og i interne jussavdelinger.

– Hvordan fungerer forretningsmodellen?

– Vi har nå to produkter. Det første er en abonnementstjeneste for selskapene som bruker våre dokumenter, som leieavtalene til Huseiernes Landsforbund. Det andre er det nye produktet som har fått navnet Lexolve Markedsplass. Det er en Finn.no for automatiserte advokattjenester. Her er forretningsmodellen en annen. Her lager advokatene dynamiske maler og eksterne brukere kjøper dokumentene de trenger. Da splitter vi inntektene mellom oss og advokatene som lager innholdet.

– Hva skjer når det kommer nye lover og regler?

– Det er advokatene som endrer dette. Vi legger bare til rette det tekniske. Det er et bevisst valg. Hvis ikke, ville vi drevet et advokatkontor.

Har hentet 9,4 millioner kroner

I fjor omsatte Lawbotics for rundt 2 millioner kroner. Pluss på bunnlinjen vil ta noen år. Det står 11 ansatte på lønningslisten, og flere har bakgrunn fra Finn.no. Til nå har selskapet hentet inn 9,4 millioner kroner gjennom rettede emisjoner.

– Vi automatiserer juridisk arbeid for enkle, juridiske tjenester, og jeg tror at mye mer enn det vi gjør i dag kan standardiseres. Målet er å få dette ut i Europa. Her har også advokatene muligheter for å tenke nytt. De kan tjene på det samme dokumentet flere ganger.

Her har også advokatene muligheter for å tenke nytt. De kan tjene på det samme dokumentet flere ganger

– Hvor stort er markedet?

– Tall fra USA viser at 70 prosent av totalmarkedet ikke bruker en advokat. De googler eller spør en venn. I Norge er advokatmarkedet estimert til 17 milliarder kroner, og rundt 200.000 selskaper i Norge har mer enn én ansatt og halvparten så mange har mer enn fem ansatte. Ved å kombinere juss og teknologi blir juridisk kunnskap tilgjengelig for flere enn de som får advokathjelp i dag, sier kvinnen som i fjor var nominert til Innovasjon Norge-prisen Female Entrepreneur of the Year og var en av 100 Unge Ledertalenter. Nygaard er også en del av Digital Lawyer-panelet til Juridisk Fakultet for å gi innspill til hvordan utdannelsen kan ta hensyn til at verden har endret seg. Hun har også tatt initiativ til, og leder, Oslo Legal Hackathon.

Lørdag
Vext