– Marint søppel er ekkelt, og det er et stort, internasjonalt problem

Trond Lindheim har utviklet en robot som plukker søppel i norske elver og havner med bruk av oljevern-teknologi. Neste stopp er internasjonalt farvann.

PÅ INVESTORJAKT: Trond Lindheim er gründer av selskapet SpillTech som har diverse løsninger for å fjerne marint søppel.  Foto: Hilde Oreld
Gründerintervjuet

SANDEFJORD

SpillTech AS

Navn: Trond Lindheim (57).

Selskap: SpillTech AS.

Forretningsidé: Bruke oljevernteknologi til å redusere marin forsøpling.

Ambisjon: Omsette for 20 millioner kroner om fem år.

Finansiering: 1,5 mill. fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Handelens Miljøfond til sammen.

Eiere: Gründeren 100 prosent.

Trond Lindheim beskriver seg selv som en praktisk anlagt ingeniør. Han hoppet av videregående og for å sveise. Senere ble han maskiningeniør med kulde som fordypning. Han har jobbet med kjøleanlegg til båter, han har renset sur nedbør og farlige gasser, bygget store industristøvsugere og jobbet med oljevern de siste ti årene.

– Da oljebransjen fikk seg en knekk i 2016, sørget jeg for å få salgsrettighetene til noen av oljevern-produktene og startet selskapet SpillTech, sier 57-åringen.

Knallstart i Sandefjord

Allerede den første måneden på egen kjøl, ble Lindheim kontaktet av Sandefjord Havn som ville ha en oppsamler til å fjerne søppel i havnebassenget. Omtrent samtidig hadde Moss Havn store utfordringer med skytetråder fra store utfyllingsarbeider i sjøen. Nå har SpillTech kunder som Kystverket, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap og flere andre havner. SpillTech har ryddet opp etter både Full City og Helge Ingstad.

DAGENS FANGST: Trond Lindheim med et utvalg av søppel som PortBin har støvsuget opp fra havet. Foto: Hilde Oreld

– Vi leverer fortsatt oljevernprodukter, men det som er mest interessant fremover, er marint søppel. Det er ekkelt, og det er et stort, internasjonalt problem. Det er et marked som kommer, men akkurat nå er det mange frivillige og honnørord som gjør jobben. Vi er tidlig ute med alternative løsninger.

Teknologien kan redde oss

– Spørsmålet er om teknologien kan redde oss, og svaret er ja. Vi kan gjøre mye hvis det blir et fungerende marked. Vannstøvsugeren «Slurpa» ble sjøsatt i 2017. Den passer på publikumsområder, og er en bøtte med hull i som tømmes manuelt. I Bergen kaller de den «Slurpen», og er blitt et pedagogisk opplegg hvor elever plukker ting fra hverandre og ser hva som faktisk flyter i Vågen, sier oppfinner Lindheim.

VIDEO: Se søppeldronene i aksjon: (Saken fortsetter under videoen)

Trond Lindheim har utviklet en robot som plukker søppel i norske elver og havner med bruk av oljevern-teknologi. Neste stopp er internasjonalt farvann.
Les også: Havets redningskvinne

Det offisielle navnet på vannstøvsugeren er PortBin fixed, og den finnes også blant annet ved Rådhuskai 1 og 3, Sørenga og Akerselvalmenningen i Oslo. Den har også en storebror, PortBin XL, utviklet sammen med Oslo Havn. PortBin Robot kjører rundt med noe som minner om et fotballmål inni seg med en stor mage og fanger søppel, flis, isopor og annet byggavfall. Dette er et utviklingsprosjekt i samarbeid med Universitetet i SørØst Norge.

Det er ekkelt, og det er et stort, internasjonalt problem

– Hver uke fanges flere hundre kilo søppel langs Akerselven med PortBin Trash Trawl. Søppelet samles på Vaterland. Både bymiljøetaten og Oslo havn har kjøpt PortBin.

STORT PROBLEM: Skytetråd i havet er et stort problem. For en tid tilbake fikk Moss bot fordi de hadde utslipp av skytetråd. Den samme problematikken er nå i Bergen i forbindelse med utbygging av bybanen. Her gjør PortBin en innsats for miljøet. Foto: SpillTech

Når man dumper sprengningslam, blir det mye skytetråd i havet. For en tid tilbake fikk Moss bot fordi de hadde utslipp av skytetråd. Den samme problematikken er nå i Bergen i forbindelse med utbygging av bybanen.

Problemstilling: hvem skal betale?

Rent hav starter med rene elver og havner. På spørsmål om PortBin også fanger fisk, svarer oppfinneren at det ikke har vært noen utfordring så langt.

– Men for PortBin Trash Trawl må vi være observante en uke rundt 17. mai med smolten. Da kan vi kjøre uten nett. Også på høsten, de ukene der trærne mister mye blader, dropper vi nettet.

– Hvordan skaffer dere kunder?

– Vi jobber med andre havner, og vi har også en agent i England. Der solgte vi nettopp to PortBin som blir levert den andre uken i januar. Vi skal selge én og én enhet, men aller helst vil vi at den store skal ut å kjøre akkurat som feiebiler. Men ingen kjøper sin egen feiebil! Derfor jobber vi nå med ulike serviceløsninger, sier gründeren og legger til at de også snakker med fylkeskommuner. Larvik, Moss og Kristiansand har maskiner.

Foto: Hilde Oreld

– De fanger alt fra engangssprøyter og snusbokser til fotballer og brusflasker. Men problemstillingen er: hvem skal betale for rydding i havner? Er det gjestehavnen, eller eiere av restauranter på brygga? For mange er det fremdeles enklest å vente til søppelet flyter videre eller synker.

På investorfrierferd

Hver av de minste enhetene koster rundt 60.000 kroner, og SpillTech omsatte for rundt 4 millioner kroner i fjor.

Hver uke fanges flere hundre kilo søppel langs Akerselven

– Hvilke ambisjoner har du?

– Vi skal ta en stor del av det markedet som kommer, og vi skal satse internasjonalt. Et forsiktig anslag er å omsette for 20 millioner kroner om fem år.

Må du ha en investor for å nå målet?

Lindheim smiler skøyeraktig. Han har allerede vurdert å dele selskapet i to; en del som driver med oljevern og en del som kun konsentrerer seg om marin forsøpling:

– Hvis selskapet splittes, er det ikke skadelig med en riktig investor…

søppel
søppeltømming
plastavfall
plast
Lørdag
Vext
Gründerintervjuet