+ mer
HENTER MER PENGER: Carine Zeier i Dele Health Tech har allerede hentet inn 40 mill. kroner. Nå henter de inn ytterligere 100 millioner kroner for å vokse videre i USA og Norden. Foto: Hilde Oreld

– 70 prosent av dem over 75 år som faller, dør som direkte eller indirekte årsak av fallet

I tillegg er senskadene store. Det skal Dele Health Tech sette en stopper for.

Dele Health Tech AS

Navn: Carine Zeier (48).

Forretningsidé: Forhindre fall blant eldre på sykehjem.

Ambisjon: Forhindre 1 million fall innen utgangen av 2023, og på samme tid omsette for 57,2 millioner dollar.

Finansiering: Hentet inn 40 mill. i ekstern kapital, fått innvilget lån og stipend på til sammen 5,5 mill. kroner fra Innovasjon Norge hvis de oppfyller visse krav det neste året. Henter nå inn 100 mill. kroner sammen med Danske Bank for å vokse videre i USA og Norden.

Eiere: Hovedaksjonærer er Northscaler (24%), Investinor (18%), Momentum (14%), Hallingdal Kraftnett (13%) og mindre aksjonærer som Hans Othar Blix og Trond Riiber Knudsen.

Fra Carine Zeier var ung og frem til russetiden trente hun rytmisk sportsgymnastikk nærmest hver eneste dag.

– Jeg er praktisk talt vokst opp i en turnhall i Oslo. Fordi jeg alltid var en del av tropp, lærte jeg mye om å jobbe i team og løfte de som har en dårlig dag. Det har jeg tatt med meg videre i livet, sier Zeier.

På midten av 90-tallet reiste hun til San Francisco for å ta en bachelor.

Av alle ting en bachelor i Fine Arts.

DEN HARDE VIRKELIGHET: Det som dessverre ofte skjer, er at beboere er alene på rommet, faller og ikke blir funnet, sier daglig leder Carine Zeier i Dele Health Tech. Foto: Hilde Oreld

– Jeg har studert merkantile fag på en kunstskole. Der hadde de også en datalab, og jeg tok computerdesign som valgfag, mimrer Zeier.

Det ene tok det andre. Hun møtte en som jobbet i Silicon Valley som webmaster. Det var noe eksotisk for unge Zeier, som deretter fulgte hennes klasse i HTML-programmering.

– Plutselig kunne jeg legge CV-en min rett på nettet. Det var stort!

Fast, Trolltech eller Opera?

Webmaster-fascinasjonen var fortsatt sterk, og tilbake i Norge fikk Zeier jobb som webdesigner i et selskap som skulle utvikle en plattform for e-handel. Gnisten for ny teknologi ble virkelig tent. Zeiler reiste over dammen igjen. Denne gangen til Boston for å ta en MBA. Planen var å bli i USA, men etter terrorangrepene 11. september 2001 kom hun tilbake til Norge.

– Jeg hadde blinket meg ut tre selskap jeg ville jobbe for: Fast, Trolltech eller Opera.

Hun fikk jobben som markedsansvarlig i Fast for alle operasjoner utenfor USA, og bygget opp team over hele verden. Fire år senere overtok Microsoft selskapet, og Zeier, som stort sett hadde sitt liv på et fly, byttet til en jobb med mindre reisevirksomhet i Norconsult.

– Men det jeg virkelig ville, var å få en fot innenfor tidligfase-teknologi.

Etter å ha jobbet som daglig leder i et slikt selskap startet hun for seg selv, både med digital rådgivning, men også som engleinvestor og medgründer i flere selskaper. I tillegg har hun vært interimleder og jobbet med management for hire.

Gamle folk, gammel teknologi

– I februar i fjor kom jeg over Dele Health Tech. Administrerende direktør måtte tre til side av helsemessige årsaker og jeg skulle lede selskapet frem til han kom tilbake.

Det skjedde ikke.

– Dette er så spennende at jeg har gått all in. Og her får jeg brukt min teknologiske bakgrunn på et viktig område.

– Hvilket?

– Fallproblematikken blant de eldre. Det er flere selskaper som jobber med dette, og jeg ble helt sjokkert da jeg kikket nærmere på feltet. I eldreomsorgen brukes det stort sett 30 år gammel teknologi, men heldigvis kommer det nye aktører inn.

FULL KLAFF SÅ LANGT: Til nå har vi detektert 100 prosent av fallene, enten de eldre ligger bak møbler eller at de har sklidd ut av stolen, sier Carine Zeier. Foto: Hilde Oreld

Selskapet ble startet for snart ti år siden i Hallingdal, og de har brukt tid på å finne ut hva slags duppedingser og teknologi de skulle lande på for å få et internasjonalt fotfeste.

– Det mange norske startups gjør feil, er å gå for bredt ut. Når du skal satse utenlands, må det være i en mye smalere nisje. Det har vi sett av erfaring, sier Zeier og fortsetter:

– Det er forsket mye på fallproblematikk. 70 prosent av alle over 75 år dør som direkte eller indirekte årsak av et fall. Og senskadene er store, sier seriegründeren.

Rulles ut i USA nå

Dele Health Tech satser i USA, og målgruppen er privatiserte, profesjonelle eldrehjem. Rommene overvåkes med en fallradar døgnet rundt. Dele Health Tech kobler datastrømmen fra radarene sammen med data som beboernes medisiner, matinntak, vekt og annet som står i helsejournalen og andre kritiske systemer.

– Det som dessverre ofte skjer, er at beboere er alene på rommet, faller og ikke blir funnet. Med denne løsningen detekterer vi endringen og personalet blir informert. Når vi detekterer og alarmerer i sanntid er mye gjort, men den store gevinsten ligger i å forhindre fall.

– Betyr det at dere kan forutsi når de faller?

– Helt korrekt. Fallradaren er delt inn i ti nivåer, og vi får dermed et detaljnivå på dataene fra dem som vi kan bruke i våre maskinlæringsalgoritmer. Vi har landet den største helsejournalen i dette markedet i USA. De har 70 prosent av markedet. Tilgang til helsedata fra dem samtidig som vi henter inn datastrøm fra fallradarene, betyr at vi kan se hvordan beboeren endrer seg fra et nivå til et annet. Da har de ansatte mulighet for å gripe inn og gi dem nærmere oppsyn.

– Når skal dette lanseres?

– Vi har to installasjoner i Florida og en test i Ålesund. Vi rakk å rekruttere et team på seks personer i USA før corona og vi er klare for å skalere opp der. Til nå har vi detektert 100 prosent av fallene, enten de eldre ligger bak møbler eller at de har sklidd ut av stolen, et såkalt mykt fall. Denne type fall har vært et stort problem å detektere tidligere, sier Zeier.

70 prosent av alle over 75 år dør som direkte eller indirekte årsak av et fall. Og senskadene er store

Dele Health Tech har også ansatt fire i Sverige, for der har svenske helsemyndigheter bestemt at fallproblemet blant de eldre skal løses.

– De har satt av midler til dette i sitt statsbudsjett. Som et resultat av dette blir Sverige vårt største marked i Norden. Vår ambisjon er å forhindre 1 million fall innen utgangen av 2023. Da skal vi være installert i 75.000 rom. 80 prosent av disse i USA, 20 prosent i Norden.

– Hvis du oversetter alt dette i kroner og øre?

– En årlig omsetning på 57,2 millioner dollar innen utgangen av 2023.

Lørdag
Gründerintervjuet