Ukens selskap: En aksje som skal gi svenskene etterutdanning

Er du en risikovillig spekulant, bla videre. Liker du derimot tanken på et trygt selskap som vokser jevnt og trutt og i tillegg kan få et løft fra økt arbeidsledighet så er Academedia verdt å se nærmere på.

OMSTILLING: Økonomisk nedtur og høy arbeidsledighet gir som regel økt etterspørsel for den type voksenutdanning som Academedia tilbyr. Tilstanden er ikke like alvorlig i Sverige som dette bildet kan gi inntrykk av fra den gang Arbetsförmedlingen ved en feil sendte møte-invitasjon til 61.000 mennesker. Foto: NTB Scanpix
Profil

I disse tider med blod i gatene, bokstavelig talt, og børser som bykser tross stigende arbeidsledighet er det en del paralleller til aksjemarkedene under finanskrisen. I en periode var dynamikken at jo dårligere de makroøkonomiske tallene var, jo mer positive var reaksjonene i aksjemarkedene, grunnet forventninger om nye tiltak fra sentralbankene.

Ukens selskap, Academedia, befinner seg i en lignende situasjon. Da analysesjefen på den svenske Arbeidsformidlingen, Annika Sundén, tidligere denne uken presenterte de nye arbeidsledighetstallene for Sverige var det med en tilsynelatende negativ kommentar men som gir vekstmuligheter for selskapet.

«Arbetslösheten fortsätter att stiga i hög takt och det finns betydligt färre lediga jobb att söka. En del av de jobb som nu försvinner kommer inte att komma tillbaka. Har man funderat på att vidareutbilda sig så kan det vara ett bra tillfälle nu», uttalte Sundén.

Den trenden gir en fin vekstmulighet for Academedia, som er delt inn i fire forretningsområder; førskole og barnehage, grunnskole, gymnas og sist men ikke minst voksenutdanning.

Når sant skal sies så er voksenutdanning faktisk minst, men etter en snuoperasjon de seneste årene er det denne avdelingen som hadde de beste marginene i forrige kvartal. Ikke unaturlig det, at driften av skoler går på mer langsiktige kontrakter med forutsigbare marginer mens det svinger mer innen voksenutdanning.

– Det blir en mye større følsomhet på marginene innen voksenutdanning. Stort sett inngår selskapet rammeavtaler og så svinger lønnsomheten i takt med hvor mange som deltar. Det er ikke mange år siden jeg fikk spørsmål fra investorer om dette var verdt å drive med for Academedia, men nå peker pilene definitivt i riktig retning igjen, sier analytiker Karl Johan Bonnevier i DNB Markets.

Under forrige regnskapsår, som ble avsluttet i juni 2019 sto voksenutdanning for 12,5 prosent av omsetningen og bidraget til driftsresultatet ble på 32 millioner av en total på 635 millioner eller beskjedne 5 prosent.

Under tidligere «høykonjunkturer», det vil si perioder med stigende arbeidsledighet, har voksenutdanning levert marginer på opp mot 15 prosent. Legger man det til grunn vil det gi et ekstra bidrag på rett under 200 millioner svenske kroner og i så fall løfte driftsresultatet med rundt 30 prosent.

Det er ingen garanti for at man kan oppnå de samme marginene igjen, men samtidig kan man forvente en økning av topplinjen innen voksenutdanning slik at bidraget bør kunne bli merkbart også gitt en driftsmargin på 10 prosent.

Hvis det er hold i antakelsene om at fremtidens arbeidsmarked vil bli preget av stadig raskere omskiftninger og krav til kompetanse, så vil i tilfelle det også kunne være en langsiktig positiv driver for Academedia voksenutdanning.

Academia

  • Svensk utdanningsselskap med røtter tilbake til 1898 men som virkelig tok form i 1968 med opprettelsen av NTI, Nordens Tekniker Institut.
  • Har virksomhet i Norge, Sverige og Tyskland.
  • Har 16.900 ansatte og en markedsverdi på 6,3 milliarder svenske kroner.
  • Marcus Strömberg har vært konsernsjef siden 2005

Stabil vekst

Men det er tilbudet til barn og ungdommer som er bærebjelken i Academedia og står for de resterende 87 prosent av inntektene. Med tanke på at det stort sett er det offentlige som betaler regningene er det et selskap med svært gode defensive kvaliteter og relativt forutsigbare vilkår.

Med det som bakteppe guider selskapet en årlig organisk vekst på 5-7 prosent på lang sikt. På et par års sikt så vil en planlagt dobling av virksomheten i Tyskland, som fortsatt utgjør en liten del av selskapet, samt vekst i de svenske årskullene bidra sterkt til at det målet nås.

Politisk risiko er imidlertid alltid et tema for et selskap som Academedia, som får en veldig høy andel av inntektene fra det offentlige samtidig som de leverer en tjeneste som det offentlige til stor grad også tilbyr.

LANG FARTSTID: Marcus Strömberg har vært konsernsjef siden 2005. Foto: Selskapet

Risiko kan imidlertid blåse begge veier og som Bonnevier påpeker virker selskapet å ha politisk medvind i det tyske markedet, som blir den viktigste vekstmotoren fremover.

– I Tyskland finnes det en pipeline med ny vekst og en forventing om å doble virksomheten de neste to til tre årene. Det er i tillegg en politisk vilje til å bygge ut tilbudet mot barn slik at småbarnsforeldre kommer raskere tilbake i arbeidslivet på linje med sånn vi har det i Norden, sier han.

Academedia har en lang historikk med konsolidering innenfor segmentene de jobber i og kjøpte blant annet den norske barnehagekjeden Espira i 2014.

Modellen er gjerne å gjøre hvertfall ett større oppkjøp for å få fotfeste i et marked og så vokse derfra. Bonnevier lister opp BeNeLux-landene og Polen som potensielle nye markeder i så måte.

Enn så lenge er selskapet fortsatt til stor grad Sverige-sentrert hvor 9.500 av selskapet 12.500 årsverk utføres.

Regnskapstall

(SEK mill.)3.kv./193.kv./1920182017
Driftisinntekter3.2843.13511.71510.81
Driftsresultat309259635622
Resultat før skatt208249566555
Resultat etter skatt161193431430

*Avvikende regnskapsår

Reinvesterer overskuddet

Stabiliteten i selskapet viser seg også i kursmålene fra analytikerne som følger selskapet. Det er ingen voldsom spredning fra Handelsbanken som har det laveste kursmålet på 59 kroner og en hold-anbefaling, til Nordea som har det høyeste kursmålet på 85 kroner.

Av de seks analytikerne som har dekning på aksjen er det fem kjøpsanbefalinger og den ene hold-anbefalingen fra Handelsbanken.

Konsensusestimatet ser for seg en jevnt stigende inntjening fra 4,4 kroner pr. aksje inneværende år til 5,1 kroner i 2021 og 5,6 kroner i 2022. Med dagens aksjekurs gir det en prising på 14,3 ganger inntjening i år fallende til 11,1 i 2022. Estimatene for fri kontantstrøm ligger noe lavere på 4,3 kroner pr aksje i år og 3,85 kroner pr. aksje i 2021.

Bonnevier antar at utbytte vil begrense seg til rundt 20-30 prosent av fri kontantstrøm fremover, så noen «cash cow» er det ikke, men han begrunner den «lave» utdelingen med at selskapet har nok av attraktive vekstmuligheter.

– Om man ser det fra aksjeeiernes perspektiv og hvis man har tro på ledelsen så er det på lang sikt bra at selskapet investerer i oppkjøp eller utvidelser, sier han.

Academedia fremstår som en forutsigbar og trygg aksje, noen vil kanskje kalle den kjedelig, som bygger sten for sten og sannsynligvis får et løft fra økt etterspørsel etter voksenutdanning den neste tiden.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Melby Gård AB21,0%
2Handelsbanken Fonder7,6%
3Capital Group7,5%
4Nordea Fonder7,3%
5Swedbank Robur Fonder5,6%
6Länsforsäkringar Fonder3,8%
7Forsäkringsbolaget PRI3,2%
8Janus Henderson Investors2,7%
9Kammarkollegiet1,6%
10Humle Fonder1,6%
Lørdag
Profil