Kvinner gir avkastning

Hvor er det penger å hente? Det kommer an på øynene som ser.

HELT TIL TOPPS: Ingrid Teigland Akay står bak Hadean Ventures. Denne uken møtte hun kvinnelige investorer som går på kurs med She Community. Foto: Andreas Klemsdal
Reportasje

Bedrifter startet av kvinner vokser ikke like raskt som bedrifter startet av menn. De trenger tilgang på kapital. Ingen kan seile uten vind. Flere studier viser at kvinner opplever det som vanskeligere å hente inn kapital enn menn.

Heidi Gjersø Thaulow jobber i krysningspunktet mellom ideer og kapital. Hun er partner i Arkwright og mye av jobben hennes går ut på å gi råd til investeringsfond, store og små. Alle de profesjonelle investorene hun møter er menn og det er ekstremt sjelden de investerer i en bedrift startet av en kvinne.

– Tallene varierer fra ulike porteføljer og type investeringer. Men i porteføljene til de store fondene vil du knapt finne kvinnelige gründere. De bransjene der kvinner er godt representert som gründere tiltrekker seg sjelden venturefond og private equity-fond, sier Gjersø Thaulow.

Paradokset fikk henne til å se utenfor Arkwright. Der fant hun annen Heidi, Heidi Aven, som står bak She Commonity og She Invest. Sammen har de dratt i gang en rekke tiltak for å øke kunnskapen om investeringer hos kvinner.

– Bli med på kurs, oppfordrer Heidi Gjersø Thaulow.

Bygget sitt eget fond

I et møterom på Aker Brygge sitter 20 - 30 kvinner samlet. De er eller vil være investorer. Sammen, over et glass alkoholfri hvitvin, kan de sjekke om risikoen er riktig justert.

Kurset heter «Learn to invest» og både advokatfirmaet BAHR, meglerhuset ABG Sundal Collier og konsulentene i Arkwright er med på opplegget.

FJONG: Heidi Gjersø Thaulow lagde emisjon der flertallet var kvinner. Foto: Andreas Klemsdal

En av foredragsholderne denne kvelden er Ingrid Teigland Akay. Hun avslører at hun likte lukten av penger allerede i ungdommen. Under medisinstudiene i Tyskland fant hun ut at hun kunne bruktimportere biler. Hver tur hjem hadde hun med seg en bil som ble solgt i Norge, med en pen fortjeneste. Senere kjøpte hun kontrakter på nye leiligheter, som ble videresolgt før byggene sto ferdige. I sin senere karriere som lege tenkte hun stadig på muligheten for å jobbe med å få penger til å vokse på heltid.

I dag driver hun fondet Hadean Ventures som har hentet inn 75 millioner euro. Hadean Ventures er et helsefond som har kontor i Oslo og Stockholm.

En del av kvinnene i rommet forbereder seg på tur til Silicon Valley. She Community har tidligere arrangert turer San Francisco og mandag 23. september er det klart for ny tur, fortsatt med noen ledige plasser, ifølge ivrige investorer i rommet.

I Silicon Valley skal de besøke bedrifter som Twitter, Facebook, Google og norske grundere som Jørn Lyseggen og andre.

Mindre risiko

Kvinner er ingen dårlig investering. Flere internasjonale undersøkelser viser at selskaper med høy kvinneandel i styre og toppledelse leverer solid avkastning med lavere risiko. I sommer avsluttet PWC en rapport som har sett på investeringer i Norge og Norden.

Undersøkelsen de har utført viser at det ikke er korrelasjon mellom høy kvinneandel i arbeidsstokken og gode finansielle resultater. Derimot er det korrelasjon mellom høy kvinneandel i styrer og gode finansielle resultater. Rapporten er laget i samarbeid med Storebrand og Care.

I perioden 2014 til 2018 har nordiske selskaper der antallet kvinner i styret er over gjennomsnittet gjort det bra. De vokser raskere, både med tanke på omsetning og økt aksjekurs. De har høyre resultatmarginer og bedre egenkapitalavkastning.

Undersøkelsen understreker at det ikke er grunnlag for å si at kvinner forårsaker den sterke finansielle resultatene. Men de korrelerere.

Videre har PWC sett på selskaper med mange kvinner i toppledelsen. Også her er det korrelasjon mellom mange kvinner i toppledelsen og gode finansielle resultater. Disse selskapene har høyere resultat og høyere egenkapitalavkastning. Men disse selskapene har ikke høyere omsetningsvekst, tvert imot har de lavere vekst enn andre selskaper.

Feminin emisjon

Heidi Gjersø Thaulow har investert i 15 selskaper, de fleste gjennom startup-inkubatoren Arkwright X. Hun er styreleder og investor i Fjong, som er blitt store på utleie av klær. I fjor hentet selskapet 8 millioner kroner i frisk kapital. Da hevdet de å sette rekord i antall kvinnelige investorer. 179 investorer tegnet seg for aksjer. Av disse var 149 kvinner. Emisjonen priset Fjong til 58 millioner kroner.

Det bør gi vind i seilene for det digitale klesskapet.

Lørdag
Reportasje