Jakten på en vanntett idé: – Jeg har aldri sett så rent vann før

Norge har en utømmelig kilde av investorer som vil tjene penger på vann. Rundt om i landet er det nye gründere med store, våte drømmer.

ILLUSTRASJONSFOTO: Flere norske selskaper satser på salg av vann.  Foto: Dreamstime
Reportasje

Brevann, kildevann, springvann, kommunalt vann. I flasker, kartonger, plastdunker og nedbrytbare poser. Forretningsideene er mange. Suksesshistoriene er få. Men det hindrer ikke nye gründere i å følge drømmen. Flere startups har vannmillioner i kikkerten.

– Det globale markedet er enormt stort, og vokser videre fordi vann er en knapp faktor, hevder Siri Lande, styreleder og medeier i Ose Water.

MEDEIER: Siri Lande er også styreleder i Ose Water. Foto: Ose Water

Prosjektet er nytt med lokal forankring på eiersiden. Vannet blir tappet fra Ose-kilden i Ose i Setesdal. Et tidligere kommunalt vannanlegg som nå er kommersialisert etter oppkjøpet fra vanngründerne.

– I løpet av de to seneste årene har vi fått bygget en fabrikk, og nå er vi gang med en produksjon i liten skala, forteller Lande.

Kilden fungerer fortsatt som drikkevann til noen innbyggere i kommunen. Et rør går til fabrikken for å tappes på flasker. Et annet rør går ut til husstandene i området.

– Det er naturlig mineralvann fra en underjordisk kilde som er beskyttet mot all forurensing. Vannet renses ikke, går kun gjennom et mekanisk filter, før det tappes direkte på flasker.

Lande forteller at vannet må ha et stabilt mineralinnhold over tid for at det skal kunne kalles naturlig.

KORTREIST: Tor Ånon Kleivane i Joker Bygland har fått en leveranse med Ose-vann. Foto: Joker

– Vi gjør målinger hver måned som underbygger mineralinnholdet. Naturlig mineralvann er en beskyttet tittel. Vi tilsetter ingenting.

Coop og Norgesgruppen

Produksjonen og salget er foreløpig høyst moderat. I oktober i fjor sto første batchen klar. Snart er selskapet klar for en ny runde.

– Høysesongen starter først etter påske.

Planen var å gå internasjonalt, men etter å ha fått innpass hos Norgesgruppen og Coop med vareprøver i utvalgte butikker, har gründerne holdt seg i hjemlandet. Flaskene selges hos 120 forhandlere i Agder. I tillegg til noen Meny-butikker i Vestfold og Telemark og Oslo, samt Machsmanns Matmarked på Skøyen.

– Vi har godt vann i Norge. Nordmenn trenger ikke kjøpe flaskevann men det er en økende tendens til at vi kjøper mer vann enn brus når vi er på farten.

 Hvordan er konkurransen i markedet?

– Konkurransen er hard, der kjedene styrer mye. Det er vanskelig å komme inn, men samtidig ser bransjen hele tiden etter noe nytt.

 Hva er målene fremover?

– Vi håper å få landet noen store kontrakter så vi kan få en stabil produksjon og cashflow. Vi er glade for alle som vil selge vannet vårt. Neste milepæl er å utvide produktsortimentet. Ose Water er en merkevare i premium-markedet.

Jeg har aldri sett så rent vann
Fridtjov Ruden

Minister i Abu Dhabi

Behold vannet, men ta bort flaskene, og erstatt de med poser i flexitank-containere. Fyll tomme returcontainere på vei tilbake til Asia og lever vannet til eksisterende flaskefabrikker. Der har du forretningsideen til Norwegian Natural Water.

– I en 20 fots container får du plass til 24.000 liter vann. Hvis vannet skal tappes på flasker først får du bare plass til 10.000 liter, forklarer gründeren Rune Engen-Glug.

Vannet skal hentes fra et vassdrag i Bamble kommune. Rent, enkelt filtrert, og drukket av stort sett alle innbyggerne i kommunen. En prøvesending til Kina gikk bra, fraktet av et Wilhelmsen-skip. En minister i Abu Dhabi kjøpte alt vannet i den neste forsendelsen.

– Vellykket, konstaterer Engen-Glug.

Nordic Natural Water planla en rørledning som skulle gå direkte fra vannkilden til havnen på Vold i Bamble. Derfra kunne det lastes rett på skip og sendes ut i verden. Men i stedet for suksess og millioninntekter ble det krangel med kommunen og millionutgifter i saksomkostninger gjennom flere rettsrunder. Bamble kommune mener Engen-Glug og hans selskap ikke har rettigheter til vannet i Vestre Herrevassdrag.

– Kommunen bestemte seg plutselig for å bestride rettighetene våre, hevder Engen-Glug.

Vi har godt vann, og mye vann. Det er fullt mulig å få til en kontrakt på kjøp av vann
Leidulf Aakre, Bamble kommune

Tap på 30 millioner

Striden dreier seg om eierskap flere år tilbake i tid. Engen-Glug, gjennom selskapet Bamble Bruk, har flere eierinteresser i området, og hevder å besitte vannrettigheter i vassdraget etter å ha kjøpt opp selskaper som satt med disse rettighetene. 

Etter rundene i retten er det klargjort at kommunen har rettighetene til Flåte Dam og Langen Dam, som ligger øverst i vassdraget. En av dem er drikkevannskilden til kommunens innbyggere. Det er også fra disse kildene at Engen-Glug har hatt ønske om å ta ut vann. Bamble Bruk har kun rettigheter helt nederst i vassdraget. 

Men så enkelt er det selvfølgelig ikke, for Bamble Bruk har reguleringsrett til vannet i de øverste dammene, som selskapet har overtatt etter den gamle cellulosefabrikken. Fabrikken kunne regulere vannmengden for å få nok vann til industriformålene, men reguleringsretten gir likevel ikke rett til å ta ut vann direkte fra de to dammene. 

Bamble Bruk søkte NVE om å få ta ut vann, men fikk til svar at mengden vann var så liten at det ikke var konsesjonspliktig. Selskapet måtte søke kommunen. Og kommunen har altså sagt nei.

– Jeg, og mine medaksjonærer, har tapt 30 millioner kroner på denne saken. Hvorfor kan ikke kommunen støtte opp om en næringsvirksomhet som på alle måter er positiv? spør Engen-Glug.

Han har fortsatt ikke gitt opp vanndrømmen og har etablert Norwegian Natural Water basert på den samme ideen.

– Kanskje mine barn kan nyttiggjøre seg av dette i fremtiden. Jeg kommer ikke til å klare det.

Kommunalsjef for teknikk og samfunnsutvikling i Bamble kommune, Leidulf Aakre, sier kommunen gjerne går i forhandlinger hvis noen ønsker å kjøpe vann fra vassdraget.

– Vi har godt vann, og mye vann. Det er fullt mulig å få til en kontrakt på kjøp av vann, sier han.

DRIKKEVANNSKILDE: Vestre Herrevassdrag i Bamble kommune. Foto: Norwegian Natural Water

Finner vann rundt om i verden

På Magerøya i Nordkapp kommune måtte en hydrogeolog rive seg i håret over hva han fikk se og målingene han gjorde.

– Jeg har aldri sett så rent vann, sier Fridtjov Ruden.

Han har viet en 30 år lang yrkeskarriere til å lete etter vann. I 2007 etablerte han selskapet Ruden - Geo Solutions.

– Vi kan vann, og vi er gode til å finne gode vannkilder, sier Ruden.

Det forrige prosjektet i Øst-Afrika endte med at selskapet fant kildevann med en kapasitet til å forsyne halvannen million abonnenter. Nå leter de i Somalia, men har også sett etter gode kilder hjemme i Norge.

– Nesten samtlige vannprosjekter i Norge begynner nokså tilfeldig. Vi ville ta utgangspunkt i et rent geologisk grunnlag.

Vannet skulle ha topp kvalitet, det skulle ikke være mulighet for forurensning, og vannet måtte være artesisk. Det vil si vann som kommer opp til overflaten av seg selv fordi trykket er høyere i undergrunnen.

– Ikke bare er det fascinerende å se på. Det gjør også at vannet ikke blir forurenset av regnvann eller annen ytre påvirkning. Hvis du må pumpe ut vannet er det en helt annen kategori vannkilde. Mange kommersielle vannkilder i Norge handler mer om markedsføring enn geologi, hevder Ruden.

10 millioner liter

På Magerøya fant han to kilder, en i øst og en i vest. Lavt mineralinnhold, en bergart som inneholder kvarts, en vanntemperatur på rett over frysepunktet og uberørte omgivelser er gitt som grunner til den gode vannkvaliteten.

Norske vannselskaper

Omsetning i 1000 kroner

201820172016

Voss of Norway (Voss production)

503507638
Isklar675431
Isbre Water11,6--
Snåsavann7,63,21,5
Eirawater4,44,54,5
Water of Norway2,12,26,2

Nordkapp vann AS

000

Hemsedal kildevann

1,61,31,2
Ose Water As1,20,70,5
Norefjelldrikk1,10,90,7

Norwegian Ice Blue Water

-00
Norsk kildevann00,080

Norwegian Water

00,080
Aurora Water-00

– Renere vann skal du lete lenger etter.

Det var også en annen ting som gjorde at Ruden måtte rive seg i håret. Fra de to kildene renner det ut 10 millioner liter vann i døgnet, rett ut i Barentshavet.

– En eksepsjonell mengde. Det gir et godt grunnlag for kommersiell virksomhet. Kildene er 15 kilometer fra Nordkapp-platået, som får besøk av en halv million turister hvert år. Det er fantastiske muligheter for å få markedsført dette vannet.

Selskapet Nordkapp Vann har startet arbeidet med å sikre rettighetene til vannkildene og få investorer med på laget.

– Jeg håper noen ser potensialet i dette, sier gründer og eier Ørjan Johansen.

Vil ut i verden

I faktaboksen har vi listet opp flere norske selskaper som prøver seg i vannmarkedet. Noen er helt i startfasen med tegnebretter foran seg. Andre har såvidt kommet i gang med salg. 

EIER: Sigbjørn Vikan i Water of Norway. Foto: Privat

«Hemsedal kildevann skal bli en betydelig aktør i Norge ved å levere kildevann av høyeste kvalitet», står det på hjemmesiden til selskapet. Omsetningen i 2018 var på halvannen million kroner. Water of Norway er et annet. Selskapet eier to kildevannanlegg i Nordland.

– Salget økte med 30 prosent fra 2018 til 2019, sier Sigbjørn Vikan, daglig leder og eier i Water of Norway.

I 2018 var omsetningen på 2,1 millioner kroner med et negativt resultat på en halv million. Selskapet konsentrerer seg om 18,9-liters dunker til kontormarkedet.

– Vannet har en PH på over 8, med et gunstig og naturlig innhold av viktige mineraler. Ingenting er tilsatt og ingenting er tatt bort. Verdens nordligste artesiske kildevann, godkjent av mattilsynet, forteller Vikan.

Selskapet jobber med en reguleringsplan med tanke på å bygge en ny fabrikk i Rognan som kan stå ferdig i løpet av tre år.

– Konkurransen er hard i vannbransjen, som i alle andre bransjer. Vi har ekspansive planer fordi vi har stor tro på vannmarkedet i fremtiden, sier Viken.

UT TIL KONTORER: Paller med vann fra Water of Norway. Foto: Sigbjørn Vikan

– Vi har etablert selskapet Water of Norway Export som jobber med logistikk og markedsadgang for salg av kildevannet utenfor Norge.

Resirkulerbare poser

Ta ordene vann, Norge, norden, naturlig og arktis. Oversett og stokk dem sammen, og du har en god start på markedsføringen. I Nordfjordeid la de til et annet ord for utlendingene. Viking Springwater skulle selge vann fra Hornindalsvannet. 

Etter tre år var derimot aksjekapitalen tapt og selskapet ble solgt til investorene Sveinung Gausemel og John-Olav Lefdal.

– Det var en spennende idé og absolutt i tiden, men det stoppet opp, sier Lefdal.

I stedet for å tappe vannet på 18,9-liters dunker skulle Viking Springwater sende ut vannet i resirkulerbare poser, som dermed kunne kastes i stedet for å sendes tilbake eller forbli plastavfall. Lefdal har ikke gjort noe med forsøk å få selskapet på bena igjen.

– Jeg har ikke hatt tid eller kapasitet til å gjøre noe med det. Vi har tappeanlegg og utstyr, og dermed mulighet til å starte opp igjen senere, men det er lite sannsynlig, sier Lefdal.

Innerst i Hardangerfjorden har de kanskje funnet suksessoppskriften. Få med en kuwaitisk investor som sikrer adgang til markedet i Midtøsten. Yaseen Altabtabaei eier 66 prosent av selskapet. Daglig leder og Isbre-gründer Jarand Rønjom og onkelen Bjørn-Gunnar Rønjom eier resten. 

Selskapet er ikke snauere enn å fortelle på sin hjemmeside at de selger «verdens beste drikkevann» fra vannkilden nedenfor Hardangerjøkulen. 

Ifølge E24 sender selskapet hver måned ut 500.000 flasker til 26 forskjellige land. Det er åpenbart travelt for Jarand Rønjom hadde ikke anledning til å snakke med Finansavisen denne uken.

INTERNASJONALT: Isbre Water i en butikkhylle i Aserbajdsjan. Foto: Oliver Orskaug

Pengene renner ut fra Voss

Eksport er et nøkkelord for Voss of Norway. Under én prosent av omsetningen kommer fra det norske markedet. Selskapet har lykkes med å ta norsk vann ut i verden, men samtidig vist hvor vanskelig det er å tjene penger på den livsviktige leskedrikken. 

Årene 2015 og 2016 var unntakene med positive bunnlinjer. De resterende årene har pengene fosset ut av selskapet med negative resultater på 119 millioner kroner i 2017 og 116 millioner i 2018. 

Siden det har skuespilleren Dwayne Johnson kommet inn på eiersiden. Han skal være med å utvikle nye varekategorier og hjelpe selskapet inn i nye markeder.

«Regnskapene for 2019 vil foreligge i løpet av andre kvartal, og vi ønsker derfor ikke å gi kommentarer rundt disse tallene nå», skriver administrerende direktør Jan Eystein Sæbø i en epost.

Videre nevner han at samarbeidet med Pepsi i Nord-Amerika, som ble innledet i 2018, utvikler seg positivt. Men han ønsker ikke kommentere utviklingen i enkeltmarkeder.

«Hvordan er den økonomiske situasjonen i selskapet etter to år med solide underskudd?»

«Selskapet har en solid eierbase som har stor tro på selskapet og dets videre utvikling.»

«Hvordan skal dere snu trenden og komme i pluss igjen?»

«Ledelse og eiere jobber med å bygge Voss til en merkevare med et enda bredere geografisk fotavtrykk. Dette vil over tid bety ytterligere investeringer i distribusjon og produktutvikling.»

Vannet Voss har ingenting med stedet Voss å gjøre. Kilden ligger i Iveland i Agder. Den eies av kommunen og er drikkevannskilden til rundt 40 husstander i området.

Optimister hos Ose

I samme fylke holder Ose Water til. Også der er det en plan om på sikt å nå ut i den store verden.

– Vi får flere henvendelser fra utlandet, men ting tar tid fordi det er ulike regelverk i ulike land. Vi har opprettet samarbeid med en agent for eksport og har store forventninger til dette, sier Lande.

FLASKENE: Vann fra Ose-kilden etter tapping. Foto: Ose Water

– Hva fremtiden bringer vet vi ikke, men jeg er sikker på at vi har lyse tider i møte fordi det har vært, og er, stor vekst i det internasjonale markedet. Vi er optimister.

 Det har vist seg å være vanskelig å tjene penger på vann. Hvordan skal dere lykkes?

– Vi har lave driftskostnader med en slank organisasjon. I tillegg har vi et styre med spisskompetanse og bransjekunnskap der alle har bidratt på dugnad for å bygge en solid merkevare.