Torstein Hagen og Hans Jochum Horn har bygget opp eiendom for milliarder i Rendeavour

Skipsreder Torstein Hagen og Moskva-baserte Hans Jochum Horn er investorer i et Bermuda-registrert selskap som eier eiendommer for 20 milliarder kroner i fem afrikanske land.

BYGGER BY UTENFOR NAIROBI: – Bare i Tatu City har vi lagt inn rundt 40 millioner dollar i investeringer, sier Hans Jochum Horn, medgründer av eiendomsselskapet Rendeavour. Foto: Anders Horntvedt
Reportasje

NAIROBI/TATU CITY, KENYA: – Hvis vi får utvidet dagens flystripe fra 900 til 1.500 meter kan vi fly rett inn fra Europa, sier investor Hans Jochum Horn (71).

Nordmannen har base og kontor i Moskva, og er konstant på farten for følge opp investeringer i fjerntliggende strøk.

– Å føre kapital inn og ut av Kenya går helt fint. Vi har overført millioner av dollar uten at det er noe problem. Det er norske banker som har problemer med store beløp til og fra Afrika, sier Horn.

Muligens kan det være noe med kombinasjonen av store dollarbeløp, Russland, Bermuda og Kenya som vekker skepsis.

Boliger for 4.000 personer

Sammen med skipsreder Torstein Hagen er han investor i det Bermuda-registrerte selskapet Rendeavour.

– Rendeavour er enn så lenge en passiv investering for Torstein Hagen. Han eier omtrent 7 prosent av selskapet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland på vegne av Hagen.

EIER 7 PROSENT: Rendeavour er en passiv investering for Torstein Hagen, men han har også presentert selskapet for potensielle norske kunder. Foto: Emil Weatherhead Breistein

– Det har hendt at Torstein Hagen sammen med Hans Jochum har presentert Rendeavour overfor norske selskaper som investerer eller planlegger å satse i Afrika, sier Preston Mendenhall, adm. direktør i Rendeavour.

Vi har overført millioner av dollar uten at det er noe problem
Hans Jochum Horn, investor

Rendeavour eier eiendommer for nesten 20 milliarder kroner i de afrikanske landene Kenya, Ghana, Zambia, Nigeria og Den demokratiske republikken Kongo.

Selskapet sitter på rundt 120.000 mål med eiendom fordelt på syv store tomter i nærheten av afrikanske byer. Rendeavour bygger opp infrastruktur som vannverk, strømforsyning, vei og annen infrastruktur.

Deretter kan selskapet snu seg rundt og tilby attraktive tomter for både boligprosjekter og næringseiendom.

Tatu City, som ligger omtrent rundt 40 minutter med bil utenfor Nairobi, er selve flaggskipet i Rendeavours afrikanske imperium. Ifølge Rendeavours egne overslag er tomteverdien i området på rundt 11 milliarder kroner.

Inne i Tatu City ligger det nå to skoler med til sammen 3.000 elever. I tillegg er det boliger for rundt 4.000 personer, hvorav rundt en tredel så langt er solgt.

Blant kundene så langt finner vi e-handels- og logistikkselskapet Copia, kaffeprodusenten Dormans, Chandaria Industries, Kim-Fay, Cooper K-Brands, Freight Forwarders Kenya, Twiga Foods, Stecol samt Davis & Shirtliff.

– Vi har inngått avtale med Unilever, som planlegger å ha produksjon, lager og distribusjon her. De skal betjene Øst-Afrika fra Tatu City, sier Mendenhall.

SATSER FORNYBART: Grønn energi er et stikkord for Rendeavour. Taket hos kaffeprodusenten Dormans er dekket med solcellepaneler. Foto: Rendeavour

Drømte om Dubai-utbygging

– For å være helt ærlig så vi for oss noe annet da vi begynte med Rendeavour for ti år siden. Det var vel heller noe i stil med det de har gjort i Dubai, sier Horn.

I stedet for luksus-skyskrapere, glass og marmor ble det en mer prosaisk eiendomsportefølje med logistikkeiendom og boliger til mellom 260.000 og tre millioner kroner.

– Det er boligeiendommer som sikkert bare rundt 2 prosent av befolkningen i Kenya har råd til, sier Horn.

Til tross for relativt beskjedne boligpriser sett med norske øyne, er inngjerding med murvegg, piggtråd og strømgjerde inkludert.

– Stort sett er området åpent. Det er altfor stort til å bli gjerdet inn, men boligområdene vil i stor grad være inngjerdet, sier Mendenhall.

BOLIGBYGGING: Tatu City har foreløpig plass til rundt 4.000 innbyggere. Foto: Rendeavour

– Dette er samfunnsbygging i praksis, sier Horn.

– Bare i industriparken Tatu City har vi lagt inn rundt 40 millioner dollar i investeringer, og alt har vært drevet av etterspørsel og behov i markedet. Vi har egen brannbil og håndtering av avfall og avløpsvann. Vi utfører oppgavene som det offentlige egentlig burde ha gjort, legger han til.

– Det er to viktige grunner til at kundene trekkes til oss: De vet vet at ting fungerer, og eierskapet til eiendommen er sikret. Det har vært et stort problem for mange norske investorer i Afrika, sier Horn.

– I Nairobi bruker du gjerne halvannen time i bilen til jobb. I Tatu City kan du sykle på jobb, sier Mendenhall.

LEDER RENDEAVOUR: Preston Mendenhall (til venstre) er adm. direktør i Rendeavour. Medgründer og investor Hans Jochum Horn til høyre. Foto: Anders Horntvedt

– Torstein Hagen har stor tro på selskapets visjon om å utvikle landområder rundt Afrikas store byer til bærekraftige bydeler som inkluderer skoler, boliger og forretningslokaler til rimelige priser, føyer kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland til.

Bygget opp i Russland

Før 1989 bygget Horn opp revisjonsselskapet Arthur Andersen i Stavanger og Bergen. Etter murens fall og Sovjetunionens sammenbrudd fikk han ansvaret for å gjøre det samme i Russland.

I flere år var han sjef for selskapets virksomhet i hele det tidligere Sovjetunionen.

Etter Enron-skandalen i 2001 gikk Arthur Andersen dukken. Virksomheten til Arthur Andersen, inkludert alle de 800-900 medarbeiderne gikk sammen med EY i det tidligere Sovjetunionen.

I 2005 sluttet Horn i EY for å begynne i Russlands største investeringsbank, Renaissance Capital. 

Investeringsbanken var del av en større gruppe, Renaissance Group, der Horn var viseadm. direktør og medeier. Gruppen bygget opp egne investeringer innen landbruk, eiendom, industri, men rundt 2010 besluttet Renaissance Group å selge ut egne investeringer i Russland og Ukraina. 

– Utsiktene for russisk økonomi var ikke gode. Skogeiendom i Sibir på størrelse med Belgia og 2,5 millioner mål landbruksjord i Ukraina ble solgt ut, sier han.

– Deretter valgte vi å satse på Afrika. Vi spurte oss hvor den store befolkningsmessige økningen ville komme, og hvilke behov befolkningen ville ha. Boligeiendom og infrastruktur nær de store byene var svaret, legger han til.

Resultatet av beslutningen ble det som i dag heter Rendeavour, der Horn i en årrekke har vært medgründer, investor og rådgiver. 

Øvrige investorer kommer fra USA og New Zealand.

Største eier er Stephen Jennings, Horns tidligere sjef i Renaissance Capital.

– Alle de opprinnelige nøkkelpersonene hadde en eller annen form for tilknytning til Russland, sier Jochum. 

Han presiserer imidlertid at Rendeavour ikke har noen forbindelse til dagens Renaissance Capital, og at de fleste nøkkelmedarbeidernene i dag er lokale.

– Flere av dem er afrikanere som er utdannet i Vesten, og som nå har returnert til sine hjemland, legger han til.

Rendeavour har et hel- eller deleid datterselskap for hver av de syv eiendommene. 

Ytterligere detaljer om den juridiske og økonomiske strukturen ønsker ikke Horn å gi.

– Frigjorte midler fra Russland

– Hvorfor er dere registrert på Bermuda?

– Fordi det er et velregulert samfunn med et stabilt og uavhengig rettsvesen, og der mange andre selskaper også er registrert. Det har selvfølgelig ingenting å gjøre med skatteunndragelse. Vi betaler vår skatt i de landene der den økonomiske aktiviteten foregår. For øvrig er vi kun registrert på Bermuda, vi har ikke hovedkontor der. All virksomheten drives fra datterselskapene i Afrika, sier Horn.

– Hvordan finansierte dere oppkjøpene av landareal?

– Det var takket være frigjorte midler fra Russland. I Kenya kjøpte vi eiendommen og gjorde opp kontant. I andre tilfeller har vi inngått langsiktige leieavtaler eller inngått avtaler med lokale stammer, svarer han.

– Dere har gått inn med 40 millioner dollar i infrastrukturinvesteringer. Hvordan har dere gått fra det beløpet til verdier i milliardskala?

– Verdien av arealene går opp når du utvikler det. Sett at man starter med å betale 1 dollar pr. kvadratmeter land. Med de riktige investeringene i infrastruktur og reguleringene kan du ti- og hundredoble den verdien. I tillegg til våre egne investeringer har bedriftene som har kjøpt seg inn i industriparken investert ytterligere 700 millioner dollar i sin egen virksomhet. Det skaper multiplikatoreffekt, svarer han.

KENYAS STØRSTE INDUSTRIPARK: – Vi skaper industriarbeidsplasser og trygge boligområder, sier Hans Jochum Horn. Foto: Rendeavour

– I dag har vi Kenyas største industripark. Vi skaper industriarbeidsplasser og trygge boligområder. Vi hadde ingen enkel start i Kenya på grunn av lokale medinvestorer, rettsvesenet og enkelte offentlige instanser som skapte betydelige problemer. Men ettersom utbyggingen av Tatu City skred frem, ble mange av dem som motarbeidet oss i begynnelsen både venner og støttespillere, sier Horn.

– Jeg kjøpte den beste tomten

«Live, work, play» er nå mottoet i Tatu City.

Barn leker på lekeplassen på en av skolene inne på området, men bortsett fra anleggsarbeidere er det relativt sparsomt med folk å se.

Jeg kjøpte den beste tomten, slik at jeg har utsikt til innsjøen inne på området vårt. Det eneste var at vi måtte få bort flodhestene
Hans Jochum Horn, investor

Mendenhall har spenstige planer om hvordan byen og industriområdet kan se ut om 20 år, men det er uvisst hva som faktisk vil materialisere seg.

– Først og fremst tilbyr vi et glimrende springbrett og en trygg base for ethvert utenlandsk selskap som vurderer en etablering i Afrika. Jotun og Yara er eksempler på kunder vi retter oss inn mot, sier Horn.

I tillegg til å være investor i Rendeavour, har han kjøpt seg tomt til en mulig, fremtidig villa i Tatu City.

– Jeg kjøpte den beste tomten, slik at jeg har utsikt til innsjøen inne på området vårt. Det eneste var at vi måtte få bort flodhestene, sier han.

– Jeg henter inspirasjon fra store entreprenører som John Fredriksen og Torstein Hagen, som har bygget verdier over tid. Afrika er ikke en god arena for kortsiktige investeringer. Vi har holdt på i ti år, og kommer til å holde på i minst ti år til. Det er så langt fra spekulasjon som du kan komme, sier han.

Utvidelse av flystripen er ett konkret forbedringstiltak Horn ønsker seg. Flystripen er en nedlagt flyplass som Rendeavour fikk med på kjøpet.

STORE FREMTIDSPLANER: Slik ser en grafisk formgiver for seg Tatu City om noen år. Illustrasjon: Rendeavour

– Vi har tilgang til 12 hangarer i dag, og vi kan bruke flystripen til å ta ned små propellfly. Men kommer vi opp i 1.500 meter, åpner det seg større muligheter, sier Horn.

Hans Jochum Horn
torstein hagen
kenya
rendeavour
Preston Mendenhall
Renaissance Group
Lørdag
Reportasje