+ mer
MERKER ET BEHOV: Frederic Rivelsrud i Klinikk Barcode mener det åpenbart er et behov for at private aktører tilbyr coronatesting. Foto: Ivan Kverme

Stor pågang hos de private aktørene som tilbyr coronatesting

Pågangen er enorm hos de private helseaktørene som kan teste deg for coronaviruset. – Private aktører har tatt en betydelig andel av volumet, sier Hjemmelegene.

Publisert 18. sep. 2020 kl. 22.07
Oppdatert 22. sep. 2020 klokken 23.19
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1209 ord

Siden mars har det oppstått et behov i helse-Norge som for under ett år siden var ikke-eksisterende. Å teste seg for coronaviruset har vokst seg til å bli en viktig del av norsk helsevesen. Enn så lenge. 

Og selv om de norske kommunene har hovedansvaret for å teste innbyggerne sine for pågående og tidligere infeksjoner av covid-19, kommer stadig flere private helseaktører på banen og kaprer en del av markedet.

Disse private aktørene tilbyr privat coronatesting:

  • Volvat: Oslo, Bergen og Fredrikstad, pris fra 990,-
  • Aleris: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, pris fra 970,-
  • Dr.Dropin: Oslo, pris fra 595,-
  • Klinikk Barcode: Oslo, pris fra 830,-
  • Legevakt Vest: Oslo, pris fra 1000,-
  • Oslo Helse: Oslo, pris fra 750,-

  • Drop in-legene: Tønsberg, pris fra 495,-
  • Klinikk Spero: Sandnes, pris fra 750,-
  • Legevakt X: Drammen, pris fra 720,-
  • Hjemmelegene: Oslo, Asker, Bærum, Stavanger, Sandnes, Tønsberg og Drammen, pris fra 1290,-

– Deler av det offentlige har slitt med kapasiteten, men private aktører har vært veldig raske og har tatt en betydelig andel av volumet, sier Nicolai Skarsgård, lege og adm. direktør i Hjemmelegene.

Corona gir volumvekst

Mange private aktører tilbyr både en test for antistoffer og en test for å se om man har en pågående infeksjon. Dr.Dropin, Klinikk Barcode, Hjemmelegene, Volvat, Aleris, Legevakt X, Klinikk Spero, Legevakt Vest, Oslo Helse og Drop in-legene er blant dem som utfører slike coronatester, og prisene varierer fra 495 kroner til 1.290 kroner.

Hjemmelegene startet opp for tre år siden og tilbyr testing av corona i private hjem, hos bedrifter og i institusjoner i Oslo, Asker, Bærum, Stavanger, Sandnes, Lillestrøm, Tønsberg og Drammen.

STORE KOSTNADER: Skarsgård i Hjemmelegene forteller at corona gir volumvekst, men ikke nødvendigvis så stort overskudd på grunn av store kostnader. Foto: Åsmund Holien-Mo

– Vi er de eneste som tester folk hjemme. Ikke alle har egen bil og kan ta seg rundt, og ikke alle vil dra til et legekontor hvor det er ventetider og risiko for å bli smittet. Folk får hjelp der de er, sier Skarsgård.

Hjemmelegene begynte å teste Norges befolkning for coronaviruset rundt påsketider.

– I mars smalt det for hele landet. Vi skjønte hvor det var på vei så vi begynte raskt å forberede oss. Fordi vi er en ny aktør som tar utgangspunkt i hjemmet, og ikke et legekontor, hadde vi nok en fordel fordi vi kan kaste oss rundt. Vi brettet opp ermene og var ekstra sultne på å vise hva vi kunne hjelpe med.

Vi tester ukentlig over tusen pasienter.
Daniel Sørli i Dr.Dropin

Skarsgård forteller at Hjemmelegene opplever en kraftig etterspørsel fra pasienter som ønsker å testes for covid-19.

– Og den har vært økende helt siden starten. Vi har testet en god del tusen for corona. Ingen er glade for corona, men når pandemien først er her har det jo vært en mulighet for oss til å demonstrere hva vi driver med. Pandemien har skjøvet vår utvikling tre til fem år frem i tid.

I fjor omsatte Hjemmelegene for 4,7 millioner. Det var en dobling av omsetningen i 2018.

– Og nå ser vi for oss å klare å doble det igjen i år. Corona gir oss selvfølgelig volumvekst, men effekten er mer at vi får vist hva vi er gode for. Det er store kostnader knyttet til smittevern og så rask skalering.

Fall i etterspørsel etter vanlige tjenester

I august inngikk Dr.Dropin en avtale med Oslo kommune, og tester i dag både på oppdrag fra kommunen og private pasienter.

LAVERE OMSETNING: Lege og daglig leder i Dr.Dropin, Daniel Sørli, tror omsetningen deres vil bli lavere i år enn forventet på grunn av corona til tross for stor etterspørsel i coronatesting. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har opplevd et stort behov for testing og har raskt lagt om driften for å kunne følge etterspørselen og bidra til den totale kapasiteten. Vi har god pågang og tester ukentlig over tusen pasienter. Dette er både kommunale og privatbetalende pasienter, skriver Daniel Sørli, lege og adm. direktør i Dr.Dropin i en e-post til Finansavisen.

Dr.Dropin finner flere positive prøvesvar hver dag.

– Vår evne til å kunne stille med kapasitet på kort varsel har vært nyttig. Testingen vil bidra til topplinjen, men det er ikke vårt hovedfokus. Det er også usikkert hvor lenge trykket vi har sett de siste ukene vil vare. Bidrag til resultatet er usikkert da det er betydelige kostnader knyttet til å gjøre det på en forsvarlig måte med personell, smitteutstyr og administrasjon.

Til tross for stor tilstrømning av pasienter som vil testes for coronaviruset opplever Dr.Dropin samtidig et fall i etterspørsel etter vanlige allmennlegetjenester.

– Hvilket gjør at 2020 får en lavere omsetning enn det vi trodde da året startet.

Samarbeider med kommunene

I likhet med Dr.Dropin har de private sykehusene Volvat og Aleris også inngått samarbeid med det offentlige helsevesenet, som gjør at de tilbyr coronatester både på kommunens regning og for privatpersoner i Oslo og Bergen.

I Oslo kommune er det Helseetaten som koordinerer den offentlige testingen.

– Andel private og kommunalt utførte tester varierer fra uke til uke avhengig av hvor mange innbyggere som ønsker å teste seg. Vi ser store variasjoner i etterspørselen over tid, sier Caroline Bremer, kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten.

SAMARBEID: Det offentlige helsevesenet har inngått flere samarbeid med private aktører om å teste stadig flere for corona. Foto: NTB

Hun forteller at dersom testbehovet øker betraktelig, må Helseetaten ha bistand i mye større grad fra de private aktørene.

– Helsesektoren i Oslo må også sikre kapasitet til å kunne ta vare på utsatte og sårbare grupper i befolkningen. Derfor kan vi ikke stå for all testing i kommunal egenregi.

Helseetaten skal i løpet av kort tid kunngjøre en konkurranse for kjøp av coronatester via rammeavtaler.

Corona gir oss selvfølgelig volumvekst, men effekten er mer at vi får vist hva vi er gode for.
Nicolai Skarsgård i Hjemmelegene

– Kommunen ønsker å sikre både en faktisk coronatesting med god geografisk dekning og en høy beredskap til å kunne teste så mange som fem prosent og hele 35.000 innbyggere i løpet av bare en uke.

Forventet omsetningsvekst

– Det er stor pågang på covid-testingen. Oslo kommune har jobbet på spreng for å øke kapasiteten, men det er helt åpenbart et behov for testing privat også når det kommer så mange til oss, sier Frederic Rivelsrud, lege og adm. direktør i Klinikk Barcode i Oslo.

På Klinikk Barcode koster det 830 kroner å teste seg for en pågående covid-19-infeksjon.

Frederic Rivelsrud, Klinikk Barcode Foto: Ivan Kverme

– Vi er opptatt av å være prisbevisste og konkurransedyktige, og har priset oss nokså lavt. Dette dreier seg også om en samfunnstjeneste, det er viktig at vi bidrar så mye vi kan.

– Hvem er det som benytter seg av dere for testing?

– Det kan være hvem som helst. Vår sentrale beliggenhet gir oss et stort nedslagsfelt. Det kan være noen som jobber eller bor i nærheten, eller tilfeldigvis befinner seg i nærområdet. Vi tilbyr blant annet drop in-testing. Vi har merket betydelig økt pågang når det gjelder Covid-testing de siste par månedene, sier Rivelsrud.

Klinikken åpnet dørene sommeren 2019, og i fjor omsatte selskapet bak klinikken for 2,8 millioner.

– Vi er en oppstartsbedrift og hadde ventet at omsetningen skulle øke betraktelig i år, og det gjør den. Pandemi eller ei. Covid-19 påvirker omsetningen til en viss grad, men i det store bildet nokså ubetydelig. Vi var lønnsomme før pandemien kom og har solide bein å stå på når situasjonen har normalisert seg. Omsetningen øker uke for uke og vi går spennende tider i møte.