+ mer
OVERLATER JOBBEN TIL EN AKSJEPLUKKEROBOT: Jan Åge Skaathun er daglig leder i Quantfolio. Her med kollega og sjef for aksjeplukkeroboten, Martin Wik Sætre. Foto: Hilde Oreld

Roboten som skal finne vinneraksjer

Etter en vellykket exit ble Jan Åge Skaathun nedringt av formuesbransjen. Han ville heller forvalte egne penger, og har laget en digital løsning som plukker de beste fondene og aksjene du vil ha. Nå står nordisk finansbransje på kundelisten.

BERGEN

Fra 1. januar 2021 endres maktforholdet innen pensjon: Ansvaret for pensjon flyttes fra arbeidsgiver til deg på en skjermet konto. Frem til nå har pensjon vært forbeholdt et knippe store aktører, nå åpnes markedet opp. Det har dukket opp en markedsplass for pensjonsløsninger. Det bringer nye aktører på banen.

– Jeg har alltid villet skape noe og være min egen sjef, sier seriegründer Jan Åge Skaathun. Han er klar med en slags robot som plukker de beste fondene og aksjene for hver enkelt kunde, en gründerreise som startet med It´s Learning, den digitale læringsplattformen som ikke alltid leverer optimalt når det er snakk om innlogging, enten det er snakk om elever eller foreldre.

Det var kanskje litt naivt den gang, men vi så at det er mye vitenskap og bruk av algoritmer, som tidligere var forbeholdt hemmelighetsfulle hedgefond i USA

Nærmest ved en tilfeldighet dumpet han borti noen karer som skulle starte et IT-selskap. På slutten av 90-tallet hadde de skrevet en oppgave på skolen om det virtuelle klasserommet.

– På den tiden fikk skolene datamaskiner med søkemotoren Alta Vista, men alle satt på hver sin maskin. Det var ingen som hadde koblet disse sammen slik at elevene for eksempel kunne samarbeide og levere oppgaver i digitalt.

Skaathun snakker om forløperen til It´s Learning.

– Det var meg og fire til som startet selskapet, men de kunne ikke lønne meg så jeg måtte ha en jobb ved siden av. Jeg ble ansatt nummer to i Color Air i Bergen.

Color Airs krasjlanding

Skaathun var med på hele reisen – eller rettere sagt det som skulle bli hele reisen. Han startet med å snekre sammen skrankene til Color Air, og endte opp som destinasjonsansvarlig med arbeidsplass i Stavanger.

– Natten før det første flyet skulle lande i Stavanger, kom telefonen fra direktøren om at flyene var i England for å bli malt om. Alt skulle legges ned.

BLE ET OFFER FOR IVRIGE PLASSERINGSRÅDGIVERE: Jan Åge Skaathun fikk mye penger, og det gikk ikke upåaktet hen i finansbransjen. Da tok Skaathun saken i egne hender. Dette ble forløperen til Quantfolio. Foto: Hilde Oreld

Da måtte Skaathun levere inn nøklene til leiligheten og leiebilen og komme seg til Bergen i en feil for å skaffe seg en ny jobb.

Skaathun bygget, sammen med Bjørn Alsterberg, opp Xtra Personell i Bergen mens han ventet på at It´s Learning skulle ha råd til å lønne ham. Så ringte telefonen fra medgründerne: Læringsplattformen skulle ekspandere til Sverige, og mannen fra Stord skulle lede satsingen utenlands.

Etter ti år i It´s Learning gikk Skaathun, sammen med medgründer Helge Hannisdal, inn i Ticketco som engleinvestorer, og tok kort tid etter en exit. Tanken var å bidra som konsulent på vekststrategi for Ticketco, men endte raskt i en fulltidsrolle med ansvar for kommersialisering av det nylig inngåtte samarbeidet med Amedia. Etter et par år som salgsdirektør i Ticketco, ble han igjen, litt motvillig, gründer. Skaathun hadde nemlig opparbeidet seg betydelige midler etter exit, og det går sjelden upåaktet hen i formuesbransjen.

– Medgründer Helge Hannisdal hadde samme erfaring og hadde begynt å fordype seg i kvantitativ finans. Han lanserte ideen om å gjøre sin egen forvaltning ved hjelp av data og teknologi. Da begynte jeg også å lese meg opp. Finnes det muligheter for å gjøre dette selv?

Leste kvantitativ investeringsteori

Med seg på denne forunderlige reisen hadde han tidligere It´s Learning-medgründer Helge Hannisdal. Også han stilte de samme spørsmålene som Skaathun.

– Det var kanskje litt naivt den gang, men vi så at det er mye vitenskap og bruk av algoritmer, som tidligere var forbeholdt hemmelighetsfulle hedgefond i USA, som vi nå kunne utnytte på grunn av økt tilgjengelighet på finansielle data, og ikke minst kostnaden på prosesseringskraft. Så da tenkte vi at vi kunne gjøre det bedre selv. Vi leste oss opp på algoritmer og kvantitativ investeringsteori, og så på store datamaterialer og historikk, sier 45-åringen som fikk meg seg en amerikaner som kunne dette med på laget. Selskapet fikk navnet Quantfolio.

–Vårt utgangspunkt er at historien har mye å fortelle, så vi kjøpte de dyreste gaming-pcene vi fant for å kunne tygge gjennom store datamengder i ukevis.

Lette utenlands, fant det i Bergen

I 2016 hadde Sbanken kontaktet Quantfolio fordi Aksjesparekonto (ASK) hadde kommet til Norge og Sbanken ville være tidlig ute og ta en posisjon i dette markedet.

SBanken besøkte gründerhuben VIS i Bergen og ville møte relevante startups, og Quantfolio ble spurt.

– Bortsett fra at det handlet om finans, var det få som forsto hva vi egentlig holdt på med. Vi laget en presentasjon som demonstrerte kraften i det vi hadde bygget, og det var starten på et nytt samarbeid. Selv om de hadde sett på mange løsninger internasjonalt, signerte de en avtale med oss.

TIPS TIL MENIGMANN: – Nyere forskning sår tvil om hvorvidt aktive fond er et bedre valg for en kunde over tid. Dette fordi kostnaden spiser opp meravkastningen. Indeksfond er billigere og over tid ofte et bedre valg for vanlige folk, sier Jan Åge Skaathun. Foto: Hilde Oreld

De skulle bygge en robotteknologirådgiverrådgiver, eller en regnemotor, som skulle gi en tilpasset spareportefølje til hver enkelt kunde ut fra kunnskap, risikovilje, økonomi og preferanser, uten at de måtte kunne noe om fond. For Sbanken er det flere faktorer som påvirker hvilke fond som velges, men det er ingen hemmelighet at lave kostnader er viktig. Roboten velger de smarteste og rimeligste indeksfondene. I snart tre år har Sbankens kunder nå brukt denne spareroboten.

– Hvor stor påvirkningskraft har kundene selv på sin ASK?

– Ganske stor. Hvis de er opptatt av bærekraft, velger de det. Hvis de ikke skal spare så lenge, legges også dette inn. I bunnen ligger det en algoritme med alle valgene som banken har, og algoritmen plukker ut det beste for hver enkelt kunde og holder porteføljen oppdatert over tid.

– Ønsker ikke alle kunder maksimal avkastning til minimal risiko?

– Risiko og avkastning går hånd i hånd: Skal du ha maksimal avkastning må du ta høy risiko. Bankene har andre krav og et strengt rammeverk som regulerer hvilke råd de kan gi kundene. Det handler i stor grad om at kundene skal få det best mulige rådet innenfor den tidshorisonten og risikoen kunden velger. Aktive fond er ofte dyre. De tar gjerne opp til 1,5 prosent i året. Og nyere forskning sår tvil om hvorvidt aktive fond er et bedre valg for en kunde over tid. Dette fordi kostnaden spiser opp meravkastningen. Indeksfond er billigere og er over tid ofte et bedre valg for vanlige folk. Vår robotteknologi kan automatisk sortere på hva kunden ønsker, enten det er lave kostnader eller om de vil forsøke å slå markedet med aktive fond. Der noen banker vil velge lavere kostnader, vil andre banker kanskje ha en mer offensiv algoritme, spesielt mot mer profesjonelle kunder.

INVESTOR 1: Åge Westbø. Foto: Privat

Ny markedsplass for pensjon

Sbanken var Quantfolios første kunde, og de selger løsninger også til andre banker og finansinstitusjoner.

– Fra 1. januar 2021 endres maktforholdet innen pensjon når ansvaret for pensjon flyttes fra arbeidsgiver til forbruker på en egen skjermet konto. Vi snakker om et paradigmeskifte og en kjempetrussel for de etablerte. Frem til nå har pensjon vært forbeholdt et knippe store aktører, nå åpnes markedet opp. Det har dukket opp en markedsplass for pensjonsløsninger. Det gir en kjempefordel for slike som oss.

– Hvordan?

– Nå handler det om å tilby brukeren bedre digitale løsninger på pensjon, flere muligheter til å sammenligne alternativer, og kundene kan, ved et tastetrykk, bytte leverandør. Vi vil være en teknologileverandør til nye og eksisterende leverandører for å kunne gi brukerne de gode valgmulighetene.

AMBISJONER: – I løpet av tre år skal vi ha inntekter på 40 millioner kroner i året og om fem år er målet 100 millioner i året, sier Jan Åge Skaathun. Her med kollega Martin Wik Sætre som er produkteier for roboten. Foto: Hilde Oreld

Selv om alt blir mer digitalt, vil ikke Quantfolio erstatte rådgiverne, men gi dem et nytt verktøy.

Bortsett fra at det handlet om finans, var det få som forsto hva vi egentlig holdt på med

– Vi er egentlig litt tilbake der vi startet: Vi fikk motstridende råd fordi noen har noe de skulle selge oss. Rådgiverne gir nå råd som er i tråd med rammeverket og det bankene vil. For det er slik at mange rådgivere i små sparebanker kvier seg for å gi investeringsråd. Nå får de et verktøy som sikrer at rådene er innenfor reguleringene og gir kunden en optimal portefølje.

– Vi vil jo ha vinneraksjer...Kan robotene også plukke enkeltaksjer?

– Ja, men her trengs selvsagt mye mer data som input enn for fond. Historien gir god informasjon som kan hjelpe deg med å gjøre gode valg. Går du for eksempel til de fleste banker som tilbyr enkeltaksjer i dag, får du liten hjelp. I Finland har vi designet roboten til å kunne sette sammen porteføljer av enkeltaksjer basert på faktorvalg som utbytteaksjer, vekstaksjer eller bærekraftige aksjer. Vi ser også på muligheten, slik som i USA, hvor det er mulig å kjøpe deler av enkeltaksjer.

– Som en kvart aksje?

– Nettopp. Hvis du for eksempel sparer 1.000 kroner i måneden og ønsker Tesla i porteføljen, får du ikke kjøpt en Tesla-aksje fordi den koster omkring 650 dollar. Da kan du kjøpe deler av aksjer som er superdyre og sette sammen porteføljer som kan gi brukeren mye større valgmuligheter, eksempelvis innen bærekraft.

For å få fart på det Bergensbaserte selskapet har de siden starten hentet inn rundt 30 friske millioner kroner. Innovasjon Norge har også støttet med både lån og stipend. Hannisdal og Skaathun eier i overkant av 17 prosent hver. Skagenfondenes medgründer Åge Westbø og tidligere Skagen-forvalter Filip Weintraub er også på eiersiden i tillegg til Sbanken, Farvatn, Momentum og samtlige ansatte i Quantfolio.

MANGE MULIGHETER: – I Finland har vi designet roboten til å kunne sette sammen porteføljer av enkeltaksjer basert på faktorvalg som utbytteaksjer, vekstaksjer eller bærekraftige aksjer. Foto: Hilde Oreld

– I løpet av tre år skal vi ha inntekter på 40 millioner kroner i året, og om fem år er målet 100 millioner i året. Norden blir fokus fremover, og vi er allerede i gang i Sverige, Danmark og Finland, samt at vi er i dialog med de største bankene på Island.

Skaathun og legger stemmen i en blanding av et forventningsfullt og skråsikkert toneleie:

– Det kommer en perfekt storm med endringer i returprovisjoner, egen pensjonskonto, strenge bærekraftskrav og kostnadspress i finansbransjen de neste årene. Det vil tvinge alle til å tenke nytt, og det har aldri vært mer spennende å jobbe med data og digitalisering innen dette området.

INVESTOR 2: Filip Weintraub. Foto: Falch, Knut

Nyheter
Lørdag
Børs
Reportasje