+ mer
TOK TILBAKE LEDERROLLEN: Andreas Martinussen, adm. direktør i Solon Eiendom, fikk tilbake lederrollen i høst etter at han jobbet halvannet år i Fredensborg AS.  Foto: Håkon Sæbø

Dette er de yngste sjefene på Oslo børs

De er under 40 år, og har kapret en toppstilling på børsen. Dette er de fire yngste sjefene på Oslo børs.

Toppsjefene i selskapene på Oslo børs har noen fellestrekk. Majoriteten av dem er menn og de fleste er godt voksne, men noen fra den yngre garde er likevel å finne på listen. 

Dette er de yngste adm. direktørene på Oslo Børs:

  • 27 år gamle Karl Øystein Øyehaug i Atlantic Sapphire (f. 1993)
  • 35 år gamle Fabian Søbak i Self Storage Group (f. 1986)
  • 37 år gamle Andreas Martinussen i Solon Eiendom (f. 1984)
  • 38 år gamle Christian Bekken i Bewi (f. 1982)

Millenniumsgenerasjonen har gjort sitt inntog på børs, men bare så vidt. Det er fortsatt generasjon X som dominerer. 

Fikk ideen som tenåring

Som 17-åring startet Fabian Søbak en kiosk fra en salgsvogn på en badeplass i Asker. Det utviklet seg til at han fikk agenturet på en type tilhengere i Norge gjennom en tysk produsent.

– Jeg leide en tomt for parkering av tilhengerne i Asker. Tomten var større enn det jeg trengte, og da kom idéen om å investere i noen containere og leie ut disse som lager. Jeg så raskt at det var et behov i markedet for fleksibel lagring, og at dette var en virksomhet som kunne skaleres, forklarer Søbak.

BEGYNTE SOM GRÜNDER: Fabian Søbak begynte som gründer i tenårene, før han i 2009 etablerte OK Minilager sammen med faren sin. Her avbildet med finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby i Self Storage Group. Foto: Kaare Martin Granerud

Nå har han akkurat fylt 35 år og er adm. direktør i det børsnoterte selskapet Self Storage Group AS, som har en markedsverdi på over to milliarder kroner.

– Vår bransje med investeringer i eiendom er kapitalkrevende. I tillegg er det en fragmentert bransje, med muligheter for konsolidering. Tilgangen til kapitalmarkedet gir oss derfor muligheter til å bygge en større virksomhet, og utnytte skalafordelene til det fulle.

– Jeg savnet alt som følger med å være et børsnotert selskap.
Andreas Martinussen

Søbak og faren startet selskapet OK Minilager sammen i 2009, med 50 prosent egenkapital hver.

– Straks etter at jeg startet opp med utleie av lagercontainere på tomten i Asker, gikk jeg sammen med faren min Gustav om å bygge selskapet. Etter hvert ble vi den nest største aktøren i Norge, etter City Self Storage. En viktig del av vår suksess var at vi introduserte nettbestilling og selvbetjening, noe som var avgjørende for at vi kunne skape lønnsom vekst. I 2016 ble vi kontaktet av eksterne profesjonelle investorer som ønsket å investere i oss. Vi fikk da inn kapital som gav oss mulighet til å bygge selskapet videre, og investere i flere eiendommer, utdyper Søbak.

Det samme året kjøpte de opp City Self Storage med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark og dannet Self Storage Group AS. Selskapet gikk på børs og Søbak tok over sjefsrollen. 

GIKK TIL BØRS: Fabian Søbak tok Self Storage Group på børsen i 2017. Foto: Privat

– Vi ble den største minilager-aktøren i Norge og fikk umiddelbart viktige skalafordeler. Self Storage Group har hatt en sterk utvikling siden vi gikk på børs i 2017. Vi har gjort flere oppkjøp av eiendom. Det å finne eiendom med riktig beliggenhet, beskaffenhet og pris, er avgjørende for å lykkes. Organisasjonen er liten, men effektiv og består av dyktige og engasjerte medarbeidere. Flere eier aksjer selv i selskapet, og er veldig dedikerte i å være med i den videre utviklingen. Selv om vi er på børs, har vi fortsatt en gründerkultur der vi alle er hands-on. 

Etter videregående begynte Søbak å studere markedsføring på BI ved siden av å utvikle selskapet sitt.

– Etter 1,5 år på BI utviklet min egen virksomhet seg såpass bra at jeg valgte å slutte på studiene. Jeg hadde utbytte av tiden på BI, men har også lært mye «on the job» av dyktige mennesker jeg har jobbet sammen med. Jeg brenner for hvordan vi kan forbedre alle deler av virksomheten, og jeg leser og holder meg oppdatert gjennom fagartikler og podkaster.

Tilbake i lederstolen

37 år gamle Andreas Martinussen er tilbake som adm. direktør i Solon Eiendom, hvor han begynte for første gang i 2014. 

MILLENIUMSGENERASJONEN: 37 år gamle Andreas Martinussen er en av de fire yngste sjefene på Oslo børs. Foto: Iván Kverme

– To år senere fikk jeg gleden av å ta Solon Eiendom på børs og ledet selskapet fram til 2019, forteller Martinussen.

Deretter valgte han å forlate selskapet til fordel for Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS, men etter halvannet år kom han tilbake til Solon Eiendom igjen. Da i stillingen som driftsdirektør.

– Jeg ble spurt om å komme tilbake til Solon. Behovet for meg og mine kvaliteter var nok større i Solon enn i Fredensborg, og samtidig savnet jeg alt som følger med å være et børsnotert selskap. Jeg er takknemlig for tiden i Fredensborg, og jeg tror det er en betydelig oppgradert versjon av Andreas Martinussen som nå er tilbake i lederstolen. 

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er veldig kapitalintensivt det vi driver med.
Karl Øystein Øyehaug

37-åringen studerte økonomi og administrasjon ved Heriot-Watt University i Skottland, og har en master med spesialisering innen finans. Martinussen startet karrieren sin i finansbransjen, før han kom inn i eiendomsbransjen. Og i september 2020 var han tilbake i rollen som adm. direktør. Selv mener Martinussen at han passer best i lederrollen.

– Jeg tror jeg er brukbar på å ta beslutninger, sette retning, skape fart og fremdrift. Det kan hende det går litt fort av og til, men vi får i hvert fall ting gjort. Og om man ikke er like flink til alt, så kommer man langt med hardt arbeid. Der håper jeg å gå foran som et godt eksempel.

EIENDOMSBRANSJEN:  Andreas Martinussen i Solon Eiendom startet karrieren sin i finansbransjen, før han kom inn i eiendomsbransjen. Foto: Iván Kverme

– Hva er det viktigste du har gjort siden du kom tilbake til sjefsstolen?

– Det viktigste jeg har gjort er uten tvil å forsterke salgsfokuset. Boligutvikling har mange fasetter, men til syvende og sist handler alt om selge boliger. I tillegg har det vært viktig å tilpasse organisasjonen slik at vi har de riktige menneskene til å utvikle Solon framover, samt ha kontroll på kostnader.

– Mitt viktigste fokus framover, sammen med ledergruppen, er å kommunisere «equity storyen» Solon Eiendom på en god måte. Hvorfor investorer skal eie Solon-aksjen, og gjennom det synliggjøre de verdiene som faktisk ligger i selskapet. I tillegg må vi tilbake til å forsterke det Solon er tuftet på, premiumboliger med høy kvalitet og unik arkitektur.

– Hvilke prognoser har du for Solon Eiendom i 2021?

– Det jeg kan si er at med over tre milliarder i inngåtte salgskontrakter i 2020, det tredobbelte av 2019, så blir både 2021 og de neste to årene veldig bra for Solon. La oss håpe det gjenspeiles i aksjekursen over tid.

Yngstemann

På toppen av listen over børsens yngste sjefer sitter 27 år gamle Karl Øystein Øyehaug. Daglig leder og konstituert finansdirektør i Atlantic Sapphire ASA. Selskapet er organisert med et norsk holdingselskap som er børsnotert i Oslo, men majoriteten av driften er i USA under et amerikansk datterselskap hvor norske Johan Andreassen har sjefsstillingen. Andreassen er også styreleder i det norske holdingselskapet, der Øyehaug sitter på toppen. 

BØRSENS YNGSTE: Karl Øystein Øyehaug, adm. direktør i børsnoterte Atlantic Sapphire ASA, er den yngste toppsjefen på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

27-åringen er oppvokst i Oslo, men er nå bosatt i Miami sammen med resten av ledelsen i selskapet. For ti år siden, som 17-åring, begynte Øyehaug å jobbe på Oslo børs ved siden av skolen. 

– Jeg begynte med helt banale ting som å rydde i CRM-systemer for kundekontakter som er utdaterte. Jeg begynte med helt enkle ting, men så er man der, følger med og ser hva som skjer. Mye av det er jo jobber som går på å gjøre ting som ikke krever fem års masterutdannelse.

Etter videregående tok Øyehaug en bachelor ved Norges Handelshøyskole, med utveksling på Columbia University i New York.

– Selv om vi er på børs, har vi fortsatt en gründerkultur der vi alle er hands-on.
Fabian Søbak

– Planen var egentlig alltid klar. Allerede på videregående hadde jeg det ganske klart for meg at jeg likte å jobbe med tall, så grunnen til at jeg begynte med økonomistudier var at jeg hadde lyst til å jobbe med finans.

Da bachelorgraden var fullført begynte Øyehaug å jobbe for Carnegie i Oslo som aksjeanalytiker.

– Det første året analyserte jeg selskaper innen oljeservice, og så åpnet det opp en plass på sjømat-teamet. Jeg hadde egentlig ingen umiddelbar tilknytning til lakseoppdrett, så det var noe jeg kom litt tilfeldig inn i, men det var sånn jeg ble litt spisset inn mot sjømatbransjen i kombinasjon med finans. Meglerhus var egentlig ganske spot on på hva som var den opprinnelige planen min.

STARTET TIDLIG: Som 17-åring startet Karl Øystein Øyehaug å jobbe på Oslo børs ved siden av skolen. I dag er han adm. direktør i det børsnoterte holdingselskapet Atlantic Sapphire ASA. Foto: Iván Kverme

Etter tre år i Carnegie fikk Øyehaug i 2018 et jobbtilbud i Atlantic Sapphire.

– Jeg skulle jobbe under CFO-en og hadde ansvar for ekstern finans. Som kapitalinnhenting, banker, investorer, finansiell planlegging og modellering. Jeg hadde bakgrunn fra både aksjer og sjømat. Det ble en veldig god match.

For under et år siden fikk Øyehaug stillingen som adm. direktør i det norske selskapet, og i fjor høst fikk han i tillegg stillingen som midlertidig finansdirektør.

– Jeg tror relevant arbeidserfaring har vært en viktig del av det, og i tidlig alder. Det er ti år siden jeg begynte å jobbe med, i utvidet forstand, finans. Og internasjonal erfaring tror jeg har vært superviktig. Det tror jeg er veldig etterspurt i næringslivet.

I mai 2020 gikk selskapet på børs på hovedlisten i Oslo, og i dag har selskapet en markedsverdi på 11,9 milliarder kroner.

– Dette er et selskap som endrer helt hvordan laks produseres. Selskapet har holdt på i ti år med én plan, å få produsert bærekraftig laks på land her i Florida. Det er et selskap som har en helt annen vekstmulighet enn konvensjonell industri. Vi skal fortsette å bygge ut enda mer kapasitet. Produksjonen av de første 10.000 tonnene er nettopp fullført, og vi skal øke kapasiteten med 15.000 tonn i fase to med byggestart i 2021. Innen 2031 er planen 220.000 tonn laks årlig, utdyper Øyehaug.

– I all overskuelig fremtid er fokuset på å bygge opp en effektiv organisasjon og ikke minst sikre kapital for å finansiere all den driften. Det er ikke til å stikke under en stol at det er veldig kapitalintensivt det vi driver med. Du må ha veldig mye penger for å bygge såpass mye infrastruktur som det vi skal. Det å bygge opp en effektiv balanse med en riktig kombinasjon av forskjellige kilder av kapital er superviktig i et selskap som dette. Det er den viktigste jobben jeg har.

Leder familieselskapet

Selskapet Bewi gikk på børs i fjor, og i sjefsstolen sitter 38 år gamle Christian Bekken. Sønnen til gründeren Svenn Kornelius Bekken som var med på å starte selskapet på 80-tallet.

– Nå har jeg vært en del av ledergruppen i Bewi i over ti år, i ulike stillinger, sier Bekken.

NYLIG PÅ BØRS: Adm. direktør i Bewi, Christian Bekken, tok selskapet på børs i august 2020. Foto: Bewi

I dag har han stillingen som administrerende direktør i familieselskapet. Da selskapet gikk på børs i august 2020, hadde SpareBank 1 verdsatt selskapet til mellom over fire milliarder, men de endte med å gå på børs med en rabatt på inntil 35 prosent. 

I skrivende stund er markedsverdien på omtrent 3,5 milliarder kroner.

– Vi valgte å ta selskapet på børs fordi det gir oss en enda bedre plattform for videre vekst, sier Bekken.

Bewi produserer emballasjeprodukter i ekspanderbart polystyren, noe som i stor grad brukes i fiskekasser og som isolasjon i byggebransjen.

– Forventningene for 2021 er at vi skal fortsette å gjøre det enda bedre. Det høres sikkert litt kjedelig ut, men vi er industrifolk. Vi er opptatt av å levere stabile resultater over tid, og vi har et evighetsperspektiv på det vi driver med. Det betyr ikke at vi ikke er utålmodige og ambisiøse, ikke minst innen vårt bidrag til den sirkulære økonomien.

Lørdag
Reportasje