KjøpLogg inn
+ mer
AVHENGIG AV EKSTERNE KUNDER: Oslofjord Convention Centre (OCC) på 120.000 kvadratmeter er bygget av Brunstad Christian Church på Melsomvik i Sandefjord. Det enorme senteret har mistet mange kunder på grunn av menighetens syn på homofilt samliv. foto: Øystein Vårdal

Homovasking til 3,2 milliarder

Smiths venner fikk kundeflukt på kongressenteret på grunn av sitt homosyn. Nå renvaskes profilen, men kundene er tvilende.

Publisert 13. mai 2022 kl. 20.59
Oppdatert 18. mai 2022 klokken 18.45
Lesetid: 8 minutter
Artikkellengde er 1993 ord

– Oslofjord Convention Centre (OCC) har cirka 3.000 avtaler med enkeltpersoner. Et typisk produkt er en 10.000-poengavtale, som gir tilgang på en suite på 37 kvadratmeter 80 døgn pr. år, samt garantert plass på BCC sine arrangementer. Denne avtalen hadde en pris på 800.000 i 2015, da de fleste avtalene ble inngått, sier Stian Fuglset, adm. direktør i OCC.

På Melsomvik i Sandefjord har menigheten Brunstad Christian Church (BCC) holdt til siden de i 1956 kjøpte Nedre Brunstad gård i Sandefjord. I etterkant har det vært det internasjonale samlingsstedet under menighetens stevner. Menigheten – på folkemunne mer kjent som Smiths venner – har siden 2013 bygget et enormt konferansesenter med en kostpris på 3,6 milliarder kroner gjennom Brunstadstiftelsens datterselskap Oslofjord Property.  

120.000 kvadratmeter

Det er bygget 120.000 kvadratmeter bestående av konferansearealer, idrettsbygg, hotell med 2.400 rom – deriblant 1.600 hotell-leiligheter – og 1.590 parkeringsplasser under bakken. Området inneholder blant annet et kjøkken på 1.000 kvadratmeter som kan betjene opptil 11.000 personer pr. måltid, og det kan huses 9.000 overnattingsgjester og 12.000 besøkende.

Stian Fuglset, adm. direktør Oslo Convention Centre (OCC) Renate Hirgum

– Jeg er sikker på at vi i løpet av noen få år vil ha en omsetning på 600-700 millioner pr. år, sier Fuglset.

Leietagere trekker seg

Konferansesenteret vil ifølge Fuglset leies åtte til ti ganger i året av Brunstad Christian Church  til større arrangementer. Resten av året skal inntektene hentes fra eksterne. En viktig kundegruppe er idrettslag som kan benytte senteret til turneringer eller treningsleir.

Denne kundegruppen har fått et tilbakeslag ettersom BCC som styrer Brunstadsiftelsen er imot blant annet homofilt samliv. I starten av 2020 gikk Håndballforbundet hardt ut mot å bruke anlegget, og resultatet ble avbestillinger og avlysninger av planlagte arrangementer – til stor mediedekning. Håndballforbundet besluttet at ingen klubber skulle bruke anlegget, og E-sportforbundet avlyste en VM-kvalik etter først å ha leid seg inn.

I februar i år inviterte Sandefjord-klubben Sandar til cup med mulighet for overnatting i OCC. Bare én måned senere trakk klubben seg fra avtalen med OCC.

Brunstad-medlemmene betaler enorme summer i forskuddsbetaling for å få leie en bolig på Oslo Conference Centre, mens menigheten sikrer egne verdier ved å utstede lån på verdiene som er lagt inn. Kilde: BCC

– Vi har fått flere henvendelser. Det var en vanskelig avgjørelse å ta da vi inngikk avtalen, men årsaken er at vi trenger flere overnattingsplasser. Vi er helt avhengig av tillit hos folk, både blant sponsorer, samarbeidsklubber og enkeltpersoner som stiller på dugnad for å bidra til arrangere cupen. Når vi da får tilbakemeldinger på avtalen, tar vi det til oss, skrev styreleder i Sandar IL, Helge Krossøy, i en e-post til Sandefjords Blad 19. mars.

Brunstad Christian Church (BCC)

Tidligere kjent som Den Kristelige Menighet (DKM), ofte kalt «Smiths venner».

Et verdensomspennende kristent trossamfunn og en dissentermenighet (en menighet hvis tolkning avviker fra den dominerende).

Ble grunnlagt i 1898 av lekpredikanten Johan Oscar Smith i Vestfold.

I dag har samfunnet sin virksomhet i over 50 land på alle kontinenter.

Forsamlingen har sin opprinnelse i den samme karismatiske tradisjonen som pinsebevegelsen, men skiller seg fra denne på flere måter. Brunstad Christian Church er det eneste internasjonale trossamfunnet som har utspring i Norge.

«Smiths venner» var en betegnelse som ble satt på venneflokken rundt grunnleggeren Johan O. Smith, men har aldri vært trossamfunnets navn og har ikke blitt brukt av bevegelsen selv

BCC har et uoffisielt medlemsregister, men på sin hjemmeside opererer menigheten med et medlemstall på 25.000 på verdensbasis.

Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere.

Menigheten har fått mye kritikk for sitt meget konservative syn på homofilt samliv fra mange hold, ikke minst idretten.

Menigheten samler også inn mye penger fra medlemmene for å gi videre til trengende. Blant annet er det nylig samlet inn rundt fire millioner kroner i støtte til ukrainske flyktninger.

Kilde: BCCs hjemmeside og Wikipedia.

Enorme forskuddsbetalinger

I november i fjor offentliggjorde Brunstadstiftelsen at det skal etableres en ny stiftelse - Oslofjordstiftelsen. Dette var planlagt fra byggestart, og stiftelsen skal overta hele bygningsmassen, drive på selvstendig basis og ikke finansiere menighetens virksomhet. Men finansieringen hviler likevel tungt på stiftelsen og medlemmene.

Leietagerne – BCC-medlemmene – som har forskuddsbetalt leie for 20 år eller hele 50 år, bidrar med til sammen hele 1,95 milliarder kroner. 100 medlemmer har betalt for å få lov til å leie i 50 år, og deres bidrag er 350 millioner kroner, eller 3,5 millioner kroner i snitt. De andre har betalt inn 1,6 milliarder kroner.

De som betaler mest, får tilgang til en hotellsuite i 80 dager i året – nesten tre måneder.

– Suiten kan benyttes til BCC-arrangementer, eller ferieopphold så lenge det er ledig kapasitet, sier Fuglset.

Avtalen er at dette er leiekontrakter på 20 eller 50 år, og leien er i sin helhet betalt i forkant. Medlemmene betaler altså i snitt 800.000 kroner på forskudd for å få lov til å benytte en leilighet på konferansesenteret.

Leietagerne betaler i tillegg til forskuddsleien en såkalt «resort fee» der en fast del belastes månedlig ut fra det antall poeng som står spesifisert i den enkelte leieavtale, altså faste felleskostnader.

Når man benytter sin leide bolig betaler brukeren en daglig resort-fee som beregnes ut fra hvilken suite-kategori leietakeren har. I tillegg kommer en oppstarts-fee for hvert opphold, som også baserer seg på suite-kategorien. 

Fuglset vil ikke si hvor mye det koster medlemmene å benytte seg av anlegget når de først har betalt inn 800.000 kroner i forskuddsleie.

De fleste ville nok valgt å kjøpe en fritidsbolig når man betaler så mye i forkant og må ut med årlige kostnader, men Brunstad Christian Church har lojale medlemmer som bruker mye av sin tid og økonomi på å menigheten.

– Båndene til Brunstadstiftelsen brytes for godt med opprettelsen av den nye stiftelsen, sier Fuglset.

For virkelig å få frem at adskillelsen er sementert, flyttes menighetens virksomhet på Melsomvik til hovedkontoret i Moss.

Utsteder lån til stiftelse

Når verdier flyttes over i en stiftelse, er det ugjenkallelig, det kan ikke reverseres. Men Brunstadstiftelsen mister ikke sine verdier, selv om de sier at de legges over i en ny stiftelse – de sikrer seg ved å utstede et lån på 1,26 milliarder til den nye stiftelsen.  Disse pengene er kapital BCC og lokale foreninger i inn- og utland har bidratt med i byggeprosessen.

– Er båndene til Brunstadstiftelsen virkelig kuttet når den fortsatt har kontroll på verdiene for 1,26 milliarder den har lagt inn?

– Vi ønsker at gjelden til Brunstadstiftelsen blir helt eller delvis erstattet av finansiering gjennom obligasjonsfinansiering, banklån eller lånesyndikat. Inntil videre sikrer Brunstadstiftelsen at Oslofjordstiftelsen har tilgang til nødvendige lånerammer som sikkerhet for driften av virksomheten.

– Vil de som er kritiske til Smiths Venners verdisyn bli beroliget av dette? De vil fortsatt finansiere menigheten ved at det betales renter til Brunstadstiftelsen hvis de legger turneringer og andre arrangementer til OCC.

ENORM KAPASITET: Oslofjord Convention Center kan huse 9.000 overnatttingsgjester og betjene 11.000 til hvert måltid. foto: Christian Høst

– Ja, vi tror et reelt skille vil berolige. At vi som en kommersiell aktør tilbakebetaler gjeld på vanlige markedsvilkår tror jeg det er forståelse for. Et overskudd fra driften av Oslofjord vil tilfalle formålet til den nye, kommersielle stiftelsen. Vi opplever at interessen er knyttet til nettopp det spørsmålet.

Hele beløpet på 3,2 milliarder finansieres altså ved et lån fra Brunstadstiftelsen samt forskuddsleie fra medlemmene, hvilket for mange vil fremstå som at menigheten fortsatt er tungt inne i den nye stiftelsen.

Forskudd er også gjeld

Og innskuddet fra medlemmene – forskuddsbetalingen av leien – er også et lån. Ifølge Fuglset kan medlemmene til enhver tid trekke seg fra leieavtalen og få den ubrukte leieperioden tilbakebetalt.

– Er det ikke regnskapsteknisk en gjeld for stiftelsen som minker hvert år?

– Ja, det stemmer. Både 50-årsavtalene og 20-årsavtalene er forskuddsbetalinger som er langsiktig gjeld i konsernregnskapet for Brunstadstiftelsen.

Det betyr at OCC er helt avhengig av at BCCs medlemmer fortsetter å benytte seg av boenhetene, både med tanke på finansiering og også årlige inntekter. 

– 80 dagers brukstid i året er mye, kan medlemmene fremleie dager de ikke benytter og beholde inntekten?

– Vi tilpasser avtaleproduktene våre etter den enkelte leietakers behov og ønsker, blant annet gjennom avtaleprodukter ned til 20 døgn. Rettigheter til fremleie er ikke kontraktsfestet, sier Fuglset.

Ikke overbevist

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, svarer følgende på spørsmål om den nye stiftelsen er nok til at forbundet igjen vil legge arrangementer til OCC.  

– Grunntanken vår er lik, så har OCC sagt at de vil finne en mer selvstendig struktur. Vi ser positivt på alle skritt i riktig retning, samtidig vil spørsmålet være hva som ligger i begrepet selvstendig stiftelse. Hvor ligger eventuell gjeld, og hvor går pengene, sier Lio.

– Hvis de får finansiert opp virksomheten og nullet ut medlemsinnsats og gjeld til menigheten, får vi se, sier han.

BCCs syn på homofilt samliv går på tvers av Håndballforbundets prinsipper og gjør at NHF ikke vil at håndballarrangementer skal finne sted i anlegget.

– Det er ikke noe galt med folkene i OCC, men vi ønsker å være tydelige og prinsipielle i denne saken. Kategorisering av mennesker ønsker vi å bekjempe. Håndballforbundet er veldig tydelige, og vi opplever stor oppslutning om dette grunnsynet. Det er vårt håp at BCC endrer sine holdninger i dette spørsmålet, sier Lio.

LÅN OG MEDLEMSINNSATS MÅ UT:  – Hvis de får finansiert opp og nullet ut medlemsinnsats og gjeld til menigheten, får vi se, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. foto: NTB

Dyre rådgivere

Så viktig er utskillelsen for Brunstadstiftelsen at de bruker tunge og kostbare aktører som Advokatfirmaet Hjort, konsulentselskapet Boston Consulting Group og revisjonsfirmaet Ernst & Young for å få fisjonen på plass. I tillegg har de hyret inn PR-firmaet Hill+Knowlton Norge til å være pressevakt.

– Dette høres dyrt ut. Var det kritisk for å få eksterne kunder at dere skiller OCC fra menigheten?

– Det koster, men det må være en av de største stiftelsesfisjonene i Norge, så det er viktig å få det korrekt gjort. Et kommersielt eierskap har vært planen siden vi startet utviklingen for ti år siden. Det er flere grunner til dette. Vi har sett at det har vært vanskelig for kunder å skille mellom det kommersielle og menigheten, men vi har fått gode tilbakemeldinger på den nye stiftelsen, sier Fuglset.

Mange stiftelser gir årlig ut deler av overskuddet til formål de selv velger‚ det kan være til økonomisk vanligstilte, kultur- og idrettsstipender eller til forskningsmiljøer.

– Hvis OCC går med overskudd, hvordan vil det bli brukt? Er det vedtekter som regulerer dette, for eksempel at deler av overskuddet skal gis ut til religiøse eller andre formål?

– Oslofjordstiftelsen får et rent kommersielt og livssynsnøytralt formål knyttet til utvikling, forvaltning og drift av anlegget. Overskuddet kan ikke gå til et religiøst, ideelt eller annet formål. Det skal pløyes inn igjen i utvikling av konferansesenteret, slik det er vanlig hos sammenlignbare stiftelser; eksempelvis Stiftelsen Norges Varemesse, sier Fuglset.

– Kan ikke brøk

– Du sier at konferansesenteret skal omsette for 600-700 millioner. Hvor mye skal komme fra eksterne kunder og hvor mye skal komme fra BCCs medlemmer?

– En vesentlig og økende del av inntektene skal komme fra bedrift-, kultur- og idrettsarrangementer fremover, uten at jeg kan gi en eksakt brøk. En viktig oppgave for vår nye viseadm. direktør Arild Sjødin, blir å utvikle konseptet ytterligere. Eierskiftet vi er inne i skjer også som et ledd i en tydelig kommersialisering, sier han.

– Hva slags belegg på de 2.400 rommene legges det opp til?

– Vi har en tydelig ambisjon om at våre arrangementer skal strekke seg over flere dager, noe som igjen vil øke belegget. Vi skal ikke drive klassisk hotellvirksomhet i den forstand at vi selger overnatting som et produkt alene. Det er derfor ikke naturlig for oss å ha belegg som et selvstendig måleparameter

– Hvor mye av inntektene skal komme fra overnatting, og hvor mye fra andre kilder som matservering, utleie av idrettsanlegg og så videre?

– Det er et klart mål for oss å tilby kunder opplevelser som tar i bruk et bredt spekter av Oslofjords fasiliteter og tjenester. Inntektskildene du nevner vil bli viktigere i årene som kommer. Overnatting som et produkt alene er ikke interessant for oss. Vi har akkurat ferdigstilt en ny konferansedel, og i høst sto et av Norges råeste storkjøkken ferdig. Dette er investeringer som gir merverdi for kunder og økt inntektspotensial.