Fred. Olsens Bonheur seiler i medvind på Oslo Børs

Siden midten av 1990-tallet har Fred. Olsen vridd seg stadig mer mot fornybar energi. Med få «grønne» selskaper å investere i har Bonheur fått en ny vår på Oslo Børs. Siden nyttår er aksjen opp over 90 prosent. 

VENTER VEKST I OFFSHOREVIND: Bare belgiske GeoSea har en større flåte enn Bonheur-eide Fred. Olsen Windcarrier, her «Bold Tern» i arbeid.  Foto: Kees Torn
Ukens selskap

Bonheurs historie strekker seg helt tilbake til 1848 da Fred. Olsen-familien gikk inn i shipping.  Det familieeide selskapet har vært på børs siden 1920.

 Selskapet, som tradisjonelt har hatt sitt virke innenfor det maritime, gjorde i 1996 sine første investeringer i vindkraft, og de seneste 15 årene har selskapet hovedsakelig fortsatt med disse investeringene og gradvis solgt seg ut av tankskipsfart og oljeboring. 

Rigg-exit

Fra fjorårets fjerde kvartal ble de kriserammede riggselskapet Dolphin Drilling (tidligere Fred. Olsen Energy) tatt ut av konserntallene, og selskapet ga uttrykk for at det ikke ønsket å bidra i en nødvendig restrukturering. I slutten av juni tok Dolphin Drilling turen til skifteretten og det ble satt endelig punktum for Fred. Olsens virksomhet innen oljeservice. 

I dag, 23 år etter at Bonheur gjorde sine første investeringer i vindkraft dominerer fornybar energi selskapets portefølje. Gjennom det heleide datterselskapet Fred. Olsen Renewables eier selskapet helt eller delvis 11 produserende vindparker hvorav ni befinner seg i Skottland, en i Sverige og en på Lista i Norge. Total kapasitet på disse er 679 megawatt, med en årlig produksjon på ca 1.8 gigawattimer. 

Ytterligere en vindpark i Sverige er under oppføring og er ventet ferdigstilt mot slutten av 2020.

Totalt har Fred. Olsen Renewables en utviklingsportefølje med en kapasitet på 1.520-1.670 megawatt pr. år knyttet til prosjekter i Skottland, Norge, Sverige, Irland, Frankrike og USA.

Pr. første halvår har Fred. Olsen Renewables et driftsresultat på 349 millioner kroner til, opp fra 184 millioner i samme periode i fjor.

Bonheur

  • Investeringsselskapet Bonheur ASA, etablert i 1897 har sitt utspring i Fred. Olsens shippingvikrsomhet. 
  • Adm. direktør er Fred. Olsens datter Anette Sofie Olsen. 
  • Begynte å investere i vindkraft i 1996, har gradvis solgt seg ut av shipping og oljeboring. 
  • Porteføljen består i dag av de heleide datterselskapene Fred. Olsen Renewables, Fred. Olsen Ocean (som igjen eier 100 prosent av Fred. Olsen Windcarrier), og Fred. Olsen Cruise Lines. 
  • I tillegg til virksomheten innenfor vindkraft eier Bonheur blant annet fire eldre cruiseskip med en samlet kapasitet på 3.900 passasjer. 
  • Konsernet sitter også på 12,6 prosent i eiendsomsselskapet Koksa Eiendom og 54 prosent av mediekonsernet NHST som blant annet eier Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

Økende etterspørsel

Etterspørselen etter vindkraft er ventet å øke etter at etterspørselen etter olje når en topp i 2022 og gass i 2033, ifølge rapporten Energy Transition Outlook som nylig ble lagt frem av DNV GL. Rapporten ser på utviklingen i energietterspørselen frem til 2050.

Innen 2050 venter DNV GL at produksjonen av sol - og vindenergi vil tjuedobles sammenlignet med i dag til 36.000 terrawatt timer pr. år. Sammen med vannkraft og biomasse ventes det at fornybart vil utgjøre 80 prosent av energimiksen i 2050.

DNV GL venter at vindkraftproduksjonen i stor grad fortsatt vil finne sted på land, men at havvind vil vokse mer mot midten av århundret og nærme seg 40 prosent av den totale vindkraftproduksjonen.

I slutten av august gikk Bonheur ut i obligasjonsmarkedet på jakt etter 700 millioner kroner. I løpet av om lag en time var obligasjonen overtegnet og beløpet økt til 800 millioner kroner.

Bård Rosef, analytiker i Pareto Securities mener det er sannsynlig at disse skal investeres i havvind.

Regnskapstall

(Mill. kr)2.kv./192.kv./1820182017
Driftsinntekter2.0231.6626.7876.325
Driftsresultat27195438658
Resultat før skatt10,9−11,967,3521,3
Resultat etter skatt−10,6−26,4-2.688-1.777

Inn i Asia

Gjennom det heleide datterselskapet Fred. Olsen Windcarrier eier Bonheur fire fartøyer for transport og installasjon av vindmøller til havs. Bare belgiskeide GeoSea er større, med en flåte på syv enheter. 

Markedet for installasjonsfartøyer i havvindindustrien er ifølge Rosef ventet å ta seg opp i løpet av de kommende årene, spesielt etterspørselen etter de større enhetene. I andre kvartal lå flåteutnyttelsen på 99 prosent, mot 69 prosent i tilsvarende periode i fjor. For andre halvår er 34 prosent av flåtekapasiteten booket inn. 

Så langt har det største markedet for installasjon av vindturbiner til havs befunnet seg i Europa, men selskapet skrev i årsrapporten for 2018 at det så et gryende marked i Sørøst-Asia og USA. Allerede i årets første kvartal fikk Fred. Olsen Windcarrier sin første kontrakt i Taiwan, med ventet oppstart neste år.

Også konkurrentene har troen på vekst i det asiatiske markedet. Mens Japan-eide Seajacks allerede har en enhet i arbeid, og i august vant sitt tredje installasjonsoppdrag utenfor Taiwan, sendte danske Swire Blue Ocean i april en mann ned til Taipei for å etablere selskapet i markedet der.

Gjennom Fred. Olsen Ocean er Bonheur med i flere deler av havvindindustrien, blant annet Global Wind Service, som pr. andre kvartal hadde om lag 1000 vindteknikere ansatt. Inne på eiersiden er de også i Universal Foundation som driver med fundamentering av flytende vindmøller og tyske United Wind Logistics som i løpet av 2020 får levert to nybygg for transport av vindturbiner.

«Fornybarjuvel»

Sist selskapet ble presentert i denne spalten, i januar 2016, gikk det såpass dårlig i oljeservice at ingen analytikere «gadd» å følge dem, ifølge daværende Skagen Vekst-forvalter Geir Tjetland. Fondet var, og er fremdeles, største aksjonær etter familien Olsens selskaper Invento og Quatro.

KJØP: Bård Rosef, analytiker i Pareto Securities har et kursmål på 220 kroner på Bonheur-aksjen. Foto: Pareto Securities

De seneste månedene derimot har analytikerstanden begynt å fatte interesse for Bonheur, og selskapet følges nå av to meglerhus. Først ut var Pareto Securities-analytiker Bård Rosef som tok opp dekning på Bonheur i mai med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 220 kroner. I sin første rapport omtaler Rosef selskapet som en «skjult fornybarjuvel». I juli fulgte Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets etter med et kursmål på 250 kroner. 

Bård Rosef, analytiker i Pareto Securities

Vi estimerer en verdijustert egenkapital på 310 kroner pr. Bonheur-aksje, uten å legge verdi på vekstporteføljen. Dagens portefølje består i all hovedsak av vindenergiinvesteringer, inkludert eierskap i vindparker og selskaper innen serviceindustrien for offshore vindparker. Med rekordhøy likviditet forventer vi betydelige vekstinvesteringer fremover.

 Etter vårt syn er selskapet spesielt godt posisjonert for å skape videre verdier i havvindindustrien hvor det kan kombinere offshore-kompetanse fra oljeindustrien med mer enn 15 års erfaring som eier av landbaserte vindparker. 

Den raskt voksende vindenergisektoren har betydelig lavere kapitalkostnad enn for eksempel oljeservice-sektoren og stor investorinteresse. Det er derimot relativt få børsnoterte selskaper å investere i. Sterkt rabatterte selskaper med Bonheurs vekstutsikter er dermed sjelden vare. Stadig flere investorer oppdager Bonheur-aksjen og vi forventer at overgangen til et fornybarfokusert investeringsselskap skal fortsette å løfte likviditeten og verdsettelsen av selskapet.

Anbefaling: Kjøp

Kursmål: 220 kroner

«Bonheur handles for tiden til om lag 53 prosent rabatt til vår sum-of-the-parts-analyse. Siden 2002 er aksjen handlet med en gjennomsnittlig rabatt på om lag 54 prosent. I tillegg til lav likviditet, som vil øke med høyere pris, skyldes rabatten i stor grad kontrollen til majoritetsaksjonær. Bonheur har i stor grad vært preget av å forvalte Olsen-familiens formue ved å investere konservativt. Små aksjonærer som gjerne ville sett større direkteavkastning har hatt mindre å si», skrev Rosef i mai. 

I dag handler aksjen på omtrent 39 prosent rabatt.

For 2018 ble det utbetalt et utbytte til aksjonærene på fire kroner pr. aksje, en dobling fra foregående år.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1INVENTO AS28.99%
2AS QUATRO20.54%
3SKAGEN VEKST3.82%
4DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO3.58%
5PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND2.68%
6MP PENSJON PK2.23%
7TRASSEY SHIPPING LIMITED1.87%
8ARCTIC FUNDS PLC1.38%
9STATE STREET BANK AND TRUST COMP1.35%
10KLP AKSJENORGE1.35%

Fristet Spetalen

Siden nyttår har en grønn trend skylt inn over aksjemarkedet, og med få såkalte ESG-aksjer (environmental, social and governance-aksjer) har investorene kastet seg over Bonheur som så langt i år er er opp over 90 prosent. Blant dem er Øystein Stray Spetalen, som kjøpte sine første Bonheur-aksjer i slutten av juni, bare et par uker etter at han under Investordagen arrangert av Hegnar Media uttrykte skepsis til ESG -aksjer. Denne uken ligger Spetalens Tycoon Industrier på en 13. plass på Bonheurs aksjonærliste med en eierandel på 1,02 prosent. Spetalen har også handlet aksjer i selskapet gjennom Ferncliff. 

Bare siden Rosef tok opp dekning i mai er omsetningen i aksjen opp over 700 prosent.

–Som jeg skrev i mai mener jeg at den store rabatten og lave likviditeten er en selvoppfyllende profeti. Til nå har det endret seg fortere enn jeg trodde da, sier Rosef.

Geir Linløkken, Investtech.com

Bonheur bunnet ut på 43 kroner for tre år siden. Investorene har så stadig måtte gå oppover i pris for å få kjøpt seg inn i selskapet og aksjen ligger i en stigende trendkanal på Investtechs kursdiagram. Stigende trender indikerer at selskapet utvikler seg godt og at optimismen hos investorene er økende. Investtech-forskning på totalt 40.091 tilfeller der nordiske aksjer lå i stigende trender på lang sikt, viser at disse i gjennomsnitt fortsatt opp med en annualisert stigningstakt på 16,1 prosent. Det tilsvarer en annualisert meravkastning på 5,2 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.
Anbefaling: Kjøp

Investtech analyse Bonheur 03.10.19 Foto: Investtech
Lørdag
Ukens selskap