Fra øst til fest

Snakk om lånebrudd og emisjon er erstattet med kursfest og utbytteforventninger i det som har vært det beste shippingsegmentet på Oslo Børs i 2019.

FRA VEST TIL ØST: Stadig mer av verdens LPG-frakt går fra den amerikanske gulfen, via Panamakanalen, og til Øst-Asia. Her er Avance Gas’ Sirocco-skip bygd i 2015 på vei gjennom kanalen. Foto: Avance Gas

Carsten Andenæs

Venter du lenge nok på at et shippingsegment skal snu så vil du få rett til slutt etterhvert som svak inntjening og balanse hos rederiene fører til mangel på nybygg og et stramt marked.

For LPG-rederiene på Oslo Børs var det tre år med smalhans, fra våren 2016 til våren 2019, før det igjen snudde. I motsetning til mange andre shippingnedturer var det imidlertid aldri noen krise på etterspørselssiden. Bruken av LPG (hovedsakelig propan) har fortsatt å stige år for år, og særlig har produksjonen og eksporten fra USA utviklet seg sterkt.

Problemet har vært for stor flåtevekst etter den forrige oppgangsperioden som har tatt tid å jobbe seg gjennom.

Sist gang vi tok for oss Avance Gas i denne spalten, i februar i år, var soliditeten høyst usikker og stadig flere av analytikerne som følger aksjen hadde begynt å forberede sine kunder på en kommende emisjon.

Rateoppturen kom dermed i grevens tid for Avance Gas, som i løpet av årets andre og tredje kvartal har lagt igjen 35 millioner dollar på bunnlinjen.

Avance Gas

  • Bermudaregistrert rederi innen frakt av flytende Propan med hovedkontor i Oslo
  • Rederiet har sine røtter fra Stolt-Nielsen Gas Limited som ble opprettet som et lpg-rederi i 2007.
  • Fikk sine første skip på havet i 2009 og utvidet flåten i 2010 da Sungas fikk 50 prosent eierskap i bytte mot tre skip. 
  • John Fredriksens Frontline 2012 kom inn på eiersiden i 2013 og børsnoteringen i 2014 ble brukt til å finansiere vekst i et meget sterkt marked. Selskapet måtte emittere høsten 2016. 
  • Rederiet har i dag en markedsverdi på 3,1 milliarder kroner og er notert på Oslo Børs.
  • Ulrik Andersen har vært adm. Direktør siden sommeren 2019.

Helomvending

Kontrasten er stor i forhold til hvordan stemningen var i sektoren på begynnelsen av året, noe som også reflekteres i rederiets kursutvikling.

Siden nyttår er Avance-aksjen opp 298 prosent mens konkurrenten BW LPG har lagt på seg

186 prosent. Den ulike kursutviklingen henger sammen med at BW LPG er en større og mer solid aktør som dermed ikke hadde den samme emisjonsfrykten rundt aksjen med alt det negative det innebærer for aksjekursen.

Selv om året ikke er omme ennå så skal det dermed veldig mye til for at LPG-segmentet ikke blir stående igjen som det beste shippingsegmentet på Oslo Børs i 2019.

Frode Mørkedal, Analysesjef Clarkson Platou Securities

Vi estimerer verdijustert egenkapital (NAV) til 49 kroner pr. aksje, inkludert kontantstrøm ut året. Megleranslag for fem år og ti år gamle skip er henholdsvis 65 og 45 millioner dollar. Dette reflekterer etter våre beregninger en rateforventning på henholdsvis 31.000 og 25.000 dollar pr. dag over tid. Ratene er i dag derimot dobbelt så høye i spotmarkedet og forventningene for 2020 er på rundt 50.000 dollar pr dag i forwardmarkedet og 43.000 dollar pr. dag for et års tidscertepartier. Selv om skipsverdiene skulle holde seg uendrede, så kan NAV øke gjennom kontantoppbygging fra driften. Om vi antar at ratene for Avance blir 40.000 dollar pr. dag gjennom året, øker kontantbeholdningen i selskapet og NAV med rundt 20 kroner. Dermed kan NAV vokse til 69 kroner per aksje mot slutten av 2020, som er vårt kursmål. For hvert år som går, og flåten blir eldre, faller NAV med 6,5 kroner. Den minste raten som trengs for å holde NAV uendret til tross for at flåten blir eldre er 21.000 dollar pr. dag for skipene uten scrubbere. Vi estimerer nødvendighetsraten for å betale utbytte til 20.000 dollar per dag over tid for skipene uten scrubbere (de med scrubbere tjener 4.000 dollar mer). For hver 1.000 dollar over breakeven går utbyttekapasiteten opp med rundt 0,7 kroner per aksje. Selskapet kan derfor betale knappe 5 kroner pr. aksje om ratene er rundt 27 000 dollar per dag over tid. I sum ser vi god verdistøtte på dagens nivåer og oppsidepotensial med rater over 27 000 dollar per dag.

Kjøp, kursmål 69 kroner

Ser man etter den viktigste underliggende driveren i LPG-segmentet så bør man se innlands i USA, særlig i de sør-vestlige statene hvor produksjonen av skiferolje- og gass setter stadig nye rekorder. Og i rykk og napp kommer det ny eksportkapasitet online som gir nye fraktvolum som skal ut på verdensmarkedet.

TRAFF PLANKEN: Danske Ulrik Uhrenfeldt Andersen tok over Avance Gas i et meget sterkt marked. Foto: Selskapet

– Vi begynner nesten å ta det for gitt i bransjen, men vi må ikke glemme hvor sterk denne veksten er, uttalte Avance-sjef Ulrik Andersen under selskapets kvartalspresentasjon forrige uke.

Han anslår at den amerikanske LPG-produksjonen vil øke med 11 prosent i 2019 og 7 prosent i 2020. Ettersom det amerikanske forbruket av LPG foreløpig er stabilt betyr det at nesten all økningen vil gå til eksport.

Ti største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Hemen Holding19,50%
2Sungas Holding8,49%
3JP Morgan Securities3,25%
4JP Morgan Fund2,59%
5Citibank2,19%
6Nordnet Bank1,92%
7Avanza Bank1,86%
8Nordnet Livsforsikring1,63%
9UBS Switzerland1,41%
10Avance Gas Holding1,35%

Holder året ut

Mens ratene har for vane å falle på senhøsten og nyåret har de foreløpig holdt seg uvanlig sterke i år. Analytiker Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley forklarer hvorfor.

– Markedet har vært veldig stramt fra første kvartal og dette har resultert i at chartere slutter båter langt frem i tid. Høye amerikanske lagre har også gjort propan mindre sensitiv til økt innlandsetterspørsel inn mot vinteren, noe som sammen med scrubber- installeringer og generell lav tilbudsside er hovedårsakene til at vi fortsatt har et sterkt marked i slutten av november, sier han.

Tallene

(Mill usd)3.kv./193.kv./1820182017
Driftsinntekter7136130113
Ebitda438259
Resultat før skatt25-9-43-55
Resultat etter skatt25-9-43-55

Scrubber-installeringene Jarlsby refererer til kommer som følge av de nye utslippsreglene, IMO2020, som kommer fra og med nyttår. Det vil ta kapasitet ut av markedet mens disse installeres på skip og til en viss grad utligne nybyggene som kommer i 2020 som tilsvarer rundt 7-8 prosent av dagens flåte.

Jarlsby ser imidlertid noen potensielle skyer på himmelen.

– Det er noen risikofaktorer. Antall rigger i USA har falt betydelig siden sommeren og vi har sett en noe lavere produksjonsvekst de siste månedene. Dette kombinert med et potensielt overskudd av naphtha (LPG konkurrerer med naphtha i petrokjemisk industri) i kjølevannet av IMO 2020 er viktige datapunkter å følge med på de neste månedene, sier han.

Analytiker Ole G. Stenhagen i SEB beskriver flåteveksten som «under kontroll» i en ny analyse hvor han tegner et lystig bilde av rederiets utsikter. Han har gått i dybden og funnet tegn som han mener taler for videre vekst i laster fra USA.

«Vi legger merke til at de spesialiserte infrastrukturaktørene fortsetter å investere i rørledninger og eksportfasiliteter som kun kan forsvares med fortsatt høye volumer,» skriver han i analysen hvor han drar opp kursmålet fra 50 til 70 kroner.

Han mener at etterspørselen etter propan fra spesielt Kina og India er robust nok til å ta imot den nye eksportkapasiteten og øker sine inntjeningsmål for Avance i 2019-2021-perioden med henholdsvis 64, 128 og 55 prosent.

ANALYTIKER: Frode Mørkedal. Foto: Iván Kverme

I dollar og cent vil det tilsi en bunnlinje på én dollar pr. aksje i 2019, økende til 1,22 dollar pr. aksje i 2021 hvorpå han ser for seg et utbytte på 0,99 dollar pr. aksje eller nesten 20 prosent av dagens aksjekurs.

Hvor lenge vil det vare

Hvor lenge de gode tidene vil vare vet ingen, men før eller siden vil det komme svakere rater enten som følge av fallende etterspørsel eller for stor flåtevekst. Etter et kanonår fremstår lpg-rederiene nå omtrent det stikk motsatt av Petter Hermanruds nyttårsraketter som snart kommer på trykk.

I motsetning til forrige sykel er det imidlertid en forventning om at de store rederiene, både Avance og BW LPG vil være noe mindre risikoaverse denne gangen og sikre større deler av flåten sin.

Det gjenstår å se om de utviser disiplin fremover men de har hvertfall benyttet oppturen i år til å sikre flere skip på lengre kontrakter.

Avance har også benyttet den sterke kontantstrømmen i år til å betale ned en lånetransje på 35 millioner dollar. Med denne nedbetalt og de tilhørende lånekravene fjernet står rederiet igjen fritt til å betale utbytte eller bestille nye skip, så gjenstår det å se hva rederiet gjør når hendene ikke lenger er bundet av lånekrav.

Forventningene i markedet er at utbyttebetalingene kommer fra første kvartal neste år, men også at man går litt mer forsiktig frem enn under forrige opptur da utbyttefest ble avløst av kriseemisjon noen måneder senere.