Tunge tider for LNG-innovatøren

Golar LNG gaper over mye. Dessverre har de fått markedsforholdene mot seg og skuffet med forsinkelser. Men potensialet er der fortsatt.

HELE VERDIKJEDEN: Golar LNG er involvert i alle leddene fra gassproduksjon til gasskraftverk på land. Her mottar fsru-enheten Golar Eskimo en LNG-last fra Maran Gas Pericles utenfor Jordan. Foto: Bloomberg

Carsten Andenæs

Ambisjonene er det ikke noe i veien med hos Golar LNG. Gassproduksjon til havs, flytende LNG-fabrikker, LNG-frakt og distribusjon samt landbaserte kraftstasjoner som går på gass ligger alle innenfor samme selskapet.

Hvis dette høres i overkant krevende ut, så er du ikke alene.

– Golar LNG er et komplisert dyr. Det er kompliserte kvartalsrapporter og mye interne transaksjoner og avsetninger. Investorer blir fort skeptiske til slik, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities.

GOLAR LNG

  • Bermuda-registrert rederi opprinnelig opprettet som Gotaas-Larsen Shipping i 1946.
  • Har i dag virksomhet innenfor hele verdikjeden innen LNG med flytende produksjonsskip (flngv), regassifiseringsskip (fsru), LNG-fraktskip og nedstrømselskapet Golar Power.
  • Iain Ross er konsernsjef og Tor Olav Trøim er styreleder.
  • Selskapet har 194 ansatte og er notert på Nasdaq i New York med en markedsverdi på rundt 1,5 milliarder dollar tilsvarende rundt 13,5 milliarder kroner

Dette er imidlertid noe Golar-ledelsen også jobber for å endre på.

Alt er til salgs til riktig pris, særlig innen shipping, men Golars 10 mest moderne LNG-skip har vært ordentlig til salgs i snart et år nå og skulle vært avhendet i løpet av fjoråret.

«Den foreslåtte og planlagte spin-offen av shipping-enheten har til styrets skuffelse ikke ennå blitt gjennomført,» lød oppdateringen fra selskapet i slutten av november.

Det er ikke det beste markedet for å selge LNG-skip om dagen selv om ratene er brukbare. Dette kan man se av kursutviklingen til rene LNG-rederier, som falt rundt 30 prosent gjennom 2019.

Vi får tro at en salgsavtale kommer på plass før eller siden, men ifølge Haavaldsens beregninger vil ikke den netto salgsverdien av flåten utgjøre mer enn rundt 200 millioner dollar, eller to dollar pr. Golar-aksje mot dagens aksjekurs på rundt 15 dollar.

Det vil imidlertid bidra til å forenkle selskapet samt bedre likviditeten og senke gjeldsgraden som i dag ligger på rundt 65 prosent. Et regelrett kinderegg der altså.

Regnskapstall

(mill. usd)3.kv./193.kv./1820182017
Driftsinntekter99123431144
Driftsresultat-14132115-85
Resultat før skatt-5395-9-118
Resultat etter skatt-6197-231-145

Kom aldri tilbake

Det har i det hele tatt vært noen skuffende år for gasselskapet som ikke har klart å hente seg inn siden kurstoppen på 66 dollar i 2014 rett før oljeprisene krasjet. I løpet av de seneste tre årene er aksjen ned 41 prosent og fasiten det seneste året er en nedgang på 34 prosent selv om aksjen stort sett hele veien ned er blitt tilgodesett med kjøpsanbefalinger fra analytikerne som følger aksjen.

Holder man frakt utenfor er det tre forretningsområder Golar skal sitte igjen med.

Flytende gass og LNG-produksjon innen Flngv, regassifisering og distribusjon innen fsru og kraftstasjoner innen Golar Power.

Det kanskje mest spennende segmentet men også kanskje den største skuffelsen ligger i Flng-segmentet. Ideen er spennende, å benytte seg av spesialtilpassede skip som både henter opp og produserer LNG offshore på skip.

Ideen er åpenbart interessant. Utfordringen med mange gassfunn offshore har vært at man er avhengig av kort vei til sluttbrukerne og at det er et velutviklet marked med kjøpere der.

Det ligger en lang rekke gassfunn rundt om i verden, spesielt utenfor Afrika hvor dette er tilfellet, såkalt «stranded gas». Med Flngv-konseptet får man imidlertid kjølt ned gassen og gjort den om til flytende LNG som dermed kan fraktes ut i det globale markedet.

Teori og praksis er imidlertid to vidt forskjellige ting. Ambisjonen var opprinnelig å ha fem flng-prosjekter enten under bygging eller levert innen 2020. Pr. dags dato er det kun det første prosjektet med Flng Hilli Episeyp utenfor Kamerun som er i produksjon. Det skal nevnes at det prosjektet går som en klokke.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Orbis Investment Management12,5%
2Fidelity Management & Research6,9%
3Cobas Asset Management6,2%
4Tor Olav Trøim5,2%
5Goldman Sachs Asset Management5,0%
6Luxor Capital Group4,8%
7Blackrock Institutional Trust4,2%
8Skagen As3,3%
9Boston Private Wealth2,5%
10Stolt-Nielsen2,4%

Det neste prosjektet blir med BP offshore Kamerun og Senegal hvor Flng Gimi-skipet skal benyttes.

– Det er altfor mye gass i verden og prisene holder seg så lave at det sprer usikkerhet rundt hvor mange av disse stranded gassfeltene som vil bli utviklet. Prosjektet i Kamerun går bra og genererer cash, men man har ventet en stund på at det 3. toget her skal bli vedtatt. Det lar vente på seg og markedet tror nok at det skyldes lave gasspriser, sier Haavaldsen.

Golars inntjening på Hilli Episeyo er linket til utviklingen i oljeprisen, men til syvende og sist er det utviklingen i gassprisen som er den underliggende driveren.

Det har gjennom de seneste årene vært den fjerne østen som har vært det beste markedet for LNG og spesielt om vinteren.

En kombinasjon av mildt vær og stort tilbud har imidlertid ført til at LNG-prisene nå ligger på rundt fem dollar pr. mmbtu, eller rundt 40 prosent lavere enn i fjor vinter.

For Golars profilerte styreformann Tor Olav Trøim gir det en fin hedge for en annen av hans store investeringer, Yara, som har gass som stor innsatsfaktor. Det hjelper imidlertid ikke den gjengse Golar-investor.

Andre muligheter

Det andre forretningsområde som virker å ha mest potensial om dagen er Golar Power, et 50/50 joint venture-prosjekt med Stonepeak. Tanken er å benytte seg av rikt tilgjengelig gass og bygge landbaserte kraftverk.

Det første prosjektet i Sergipe Brasil har vært en investering på rundt 1,7 milliarder dollar som skal levere 1,5 GW strøm kommer i drift i disse dager og vil bidra med lange og stabile inntekter.

Det neste prosjektet ser ut til å bli Barcarena, som skal levere rett over 0,6 GW er tildelt og en endelig investeringsbeslutning er ventet i løpet av 2020.

Golar har klart å flette inn sitt fjerde forretningsområde, fsru eller flytende lagrings og regassifiseringsenheter, i Sergipe-prosjektet ved å koble på en 25 års kontrakt for Golar Nanook-enheten på dette prosjektet.

Fsru-markedet har heller ikke vært noen dans på roser de seneste årene, noe man blant annet ser på aksjekursen til det rene fsru-selskapet Höegh LNG som har sett aksjekursen rase med 66 prosent de seneste tre årene.

Golars plan er bundle flere fsru-enheter inn i Golar Powers prosjekter. Det kan nok være til fordel for selskapet men det er klart at hvis det er kjøpers marked for den type enheter så er det kjøpers marked og betingelsene man oppnår vil reflektere det uansett om man bundler det eller ikke.

Flere av segmentene Golar opererer i er nærmest for nybrottsarbeid å regne, noe som tar tid, i tillegg til at man opererer i land hvor prosesserer kan ta lenger tid enn man er vant med.

Når markedsforholdene heller ikke er helt med selskapet, i tillegg til at selskapet har tapt mye penger og det er upopulær fossil energi det går i, så har det vært en oppskrift for kursfall.

Selskapet selv, ledet an av Trøim, omtaler imidlertid Power-prosjektene i Brasil som noe som bør gi esg-søkende investorer god samvittighet.

«Jeg har aldri sett et mer åpenbart, sterkere og mer lønnsomt esg-investeringscase,» uttalte han i fjor.

Det er også absolutt et poeng at gass kan spille en viktig rolle som leverandør av balansekraft når vind- og solkraftproduksjonen er lav. Men det får bli opp til markedet å avgjøre om det kvalifiserer til den ettertraktede esg-merkelappen.

Analytikerne er så godt som samstemte i sitt syn på aksjen hvor 20 av 21 meglerhus opererer med kjøpsanbefaling og et gjennomsnittlig kursmål på 22,4 dollar. Det eneste unntaket er Goldman Sachs som sier selg.

Jo Ringheim Foto: selskapet

Som investeringsobjekt møter nok Golar også en del konkurranse fra tradisjonelle oljeselskap hos de som vurderer å gå mot trenden og investere i fossil energi.

For mens konseptene til Golar er spennende og potensialet er høyt så har det ikke gått på skinner og oljeselskapene leverer utbytteavkastning på 6-7 prosent mens Golar suspenderte sitt utbytteprogram i høst.

Jo Ringheim, analytiker i Arctic Securities. Kjøp, kursmål 23 dollar.

Pioneren innen infrastruktur for lng er blitt straffet hardt på børsen på grunn av fallende gasspriser og en shippingflåte som har levert under forventningene. Verdiene i Golar er langt høyere enn det aksjekursen reflekterer og selskapet har mange muligheter til å enten skape eller synliggjøre verdier i nær fremtid. Vi er spesielt imponerte over fremgangen og backlogen i FLNG-segmentet, og posisjonen Golar Power har utviklet i Brasil. Shippingflåten går nå på kontrakter som gir langt bedre inntjening enn tidligere og kontantene begynner å strømme inn fra Brasil. Naturgass er grønnere og rimeligere enn alternative energikilder og lng-etterspørselen er forventet å øke med 70 prosent de neste 15 årene. Golar er fullfinansiert og i en god posisjon til å ta del i økende global lng-handel og grønnere energietterspørsel. Vi anbefaler kjøp med kursmål 23 dollar pr. aksje, men ser flere triggere som gir ytterligere oppside.