Ingen oljeskam

Aker BP og toppsjef Karl Johnny Hersvik holder seg til olje- og gassproduksjon og er stolte av det. Avkastningen har knust Equinor de seneste årene.

VENDEPUNKTET: Johan Sverdrup-feltet er i produksjon og vil for første gang synes i regnskapstallene til Aker BP som kommer 11. februar. Selskapet har brukt funnet til å bygge et stort oljeselskap gjennom oppkjøp og fusjoner. Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås
Ukens selskap

Carsten Andenæs

Det går tydeligvis an, i hvert fall foreløpig, å kun fokusere på olje- og gassproduksjon når det er olje- og gasselskap man driver. Aker BP har ingen fornybaravdeling eller portefølje med fornybare investeringer, men har likevel levert avkastningstall de seneste årene som konkurrenten Equinor rett borte i gata på Fornebu må se langt etter.

Nå ble ikke 2019 noe stort år for Aker BP heller, men de som har vært tålmodige investorer i Aker BP har sett aksjeverdiene stige med 1 prosent, 70 prosent og 724 prosent i løpet av henholdsvis ett, tre og fem år. De som har fulgt samme strategien i Statoil/Equinor-aksjen har i samme periode fått en avkastning på -6, 11 og 32 prosent, utbytter ikke inkludert.

Ingen tvil om vinneren der altså. Den som har fulgt denne strategien lengst er selvfølgelig Kjell Inge Røkkes Aker Capital som har sittet med 40 prosent av aksjene siden oppstarten i 2006.

Tålmodigheten er blitt rikt belønnet og de kommende kvartalstallene som blir lagt frem 11. februar vil være de første som inkluderer produksjon fra gigantfeltet Johan Sverdrup. Det vil løfte Aker BPs daglige oljeproduksjon til rett over 200.000 fat pr. dag, eller rundt 150 ganger det produksjonen var tilbake i 2011 da Johan Sverdrup-funnet ble gjort.

LIKER OLJE: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Aker BP

Selv om Johan Sverdrup-feltet er i produksjon er det ikke ferdigstilt før fase 2 kommer i produksjon i slutten av 2022, noe som vil bidra med rundt 25.000 nye fat til Aker BPs daglige produksjon.

Selskapsfakta:

  • Norskregistrert oljeselskap med røtter tilbake til Det norske oljeselskap i 1971. Skiftet navn til Aker BP etter fusjonen med BPs norske virksomhet i 2016.
  • Karl Johnny Hersvik har vært konsernsjef siden overgangen fra Equinor i 2014.
  • Er fokusert på norsk sokkel og er operatør på 10 produserende felt og partner på fire. Har en eierandel på 11,57 prosent i Johan Sverdrup-feltet. 
  • Er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 96 milliarder kroner.

Ny fase

Det blir umulig å gjenta utviklingen og veksthistorien de neste ti årene og selv om Aker BP aldri vil si at de er fornøyd eller mette, så går hvert fall selskapet over i en periode mer preget av innhøsting enn tidligere.

Det fremste beviset for det er utbyttenivået. Tilbake i fjor sommer kunngjorde selskapet en utbyttepolitikk som analytiker Teodor Sveen Nilsen i SpareBank1 Markets beskriver som “fremoverlent”.

Det er ingen overdrivelse. Fra 750 millioner dollar i 2019 er ambisjonen å øke utbytte med 100 millioner dollar hvert år frem til 2023, godt over hva selskapet er ventet å sitte igjen med på bunnlinjen i samme periode. Med dagens aksjekurs vil det gi en utbytteavkastning på 8,1 prosent for 2020, stigende til 9,1 prosent i 2021 og 10 prosent i 2022.

Forklaringen ligger i de store investeringene Aker BP har gjort de seneste årene spesielt med utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Disse utleggene vil gi selskapet en gunstig skatteposisjon og kontantstrøm de neste årene slik at man kan forsvare utbytter som ligger godt over det tekniske regnskapsresultatet.

Hyggelig for aksjonærene det, utbytte er stort sett alltid populært. Det klassiske motargumentet er derimot at utbytteselskaper ikke har attraktive prosjekter å investere i, slik at stigende utbytter kan være et varsel om dårligere utsikter på lang sikt.

Analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier mener derimot at de høye utbyttenivåene er positive og på en måte nødvendige.

– Selskapet er overkapitalisert og undergiret. Det er en veldig attraktiv situasjon å være i. De bruker i realiteten høye utbytter de neste årene som et verktøy for å få en mer optimal kapitalstruktur, sier han.

Og Aker BP har prosjekter å bruke penger på de neste årene. 2019 var et godt leteår hvor man fant rett over 200 millioner fat olje. I tillegg kommer en eventuell utbygging av det betydelige Noaka-området når man en eller gang begraver stridsøksen med Equinor og kommer til enighet om en utbygging.

– Jeg tror Aker BP har en stor trigger når man kommer frem til en løsning for Noaka, som jeg ikke tror markedet priser inn i dag, sier Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier.

Teodor Sveen Nilsen Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Teodor Sveen-Nilsen Sparebank1 Markets, Hold, kursmål 305

Det er enormt mye positivt å si om Aker BP. Selskapet er sannsynligvis blant de aktørene som best utnyttet oljenedturen i årene etter 2014. Kjøpet av Marathon (litt for tidlig riktignok), Hess, BP og flere andre mindre selskaper og porteføljer har bidratt til å løfte selskapet opp i eliteserien. Dette har også fått positiv innvirkning på prisingen av selskapets aksjer som i motsetning til tidligere ofte har handlet til en premie til underliggende verdier (NAV). I tillegg har selskapet begynt å betale utbytte og har også lovet å øke dette med 100 millioner dollar per år frem til 2023. Ingen andre oljeselskaper har vært like konkrete! Når det er sagt, har det også blitt reflektert i meget god kursutvikling siden vi lanserte selskapet som vårt top pick i sektoren i juni 2019, noe som medførte at vi nylig nedgraderte vår anbefaling til nøytral da kursen var på ca 295 kroner i midten av januar. Det viktigste for Aker BP i 2020 blir produksjonsøkning på Sverdrup og en avklaring i Noaka-området. Gode nyheter herfra vil kunne endre vårt syn på aksjen

Oljeprisen

En annen potensiell trigger, hvor det neppe er priset inn mye oppside om dagen, er den viktigste faktoren for ethvert oljeselskap, oljeprisen.

Og det er forståelig. Frafallet av en nesten en million fat fra Libya er blitt utlignet av frykten for hva coronaviruset vil ha å si for verdens oljeetterspørsel. Det er på kort sikt. Også på lengre sikt er den store bekymringen i oljemarkedet hvor sterk og robust etterspørselen vil bli.

Legg til dette at Opec etter alle kuttene de seneste årene har flere millioner i reservekapasitet å ta av, så er det stadig færre som tror på en vedvarende høy oljepris over dagens nivåer på rundt 60 dollar.

– Aker BP har et lavt kostnadsnivå så en oljepris på 60 dollar pr. fat lever de veldig godt med, sier Schjøtt-Pedersen.

Sannsynligvis priser markedet allerede inn en lavere oljepris i årene som kommer. For selv om oljeselskaper ikke er på moten for øyeblikket, og hvem vet, de kan fort bli enda mindre populære i årene som kommer, så vil et utbyttenivå på 10 prosent alltid være populært. For ikke å si uhørt.

Med veksthistorien og de store investeringene som allerede er unnagjort går Aker BP inn i en periode med stadig mindre risiko og usikkerhet knyttet til driften av selskapet.

Usikkerheten knyttet til oljemarkedet er det som preger markedet nå og den store trusselen for utbytte fremover vil være et betydelig fall i oljeprisen. Det vil de færreste oljeaksjer i så fall klare å stå imot.

Regnskapstall

(mill. usd)3.kv./193.kv./1820182017
Driftsinntekter7239663.752.563
Driftsresultat1965091.9751.007
Resultat før skatt1434511.805811
Resultat etter skatt-43116476275

Ti største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Aker Capital40,0%
2BP Exploration30,0%
3Folketrygdfondet3,5%
4State Street Bank and Trust1,2%
5Verdipapirfondet DNB Norge0,9%
6HSBC Bank0,7%
7Clearstream Banking0,7%
8JP Morgan Chase Bank0,5%
9RBC Investor Services0,4%
10State Street Bank and Trust0,4%