Wallenius Wilhelmsen til bunns

Den dårlige nyheten: Handelskrig, gigantbøter, kronisk svakt bilsalg, miljøfokus, og coronaviruset rammer Wallenius Wilhelmsen. Den gode nyheten: Aksjen prises til seks ganger inntjening.

Wallenius Wilhelmsen Logistics nye skip "Titus" levert fra verft mai 2018 Foto: Sven Christian Stenvaag

Huff. Det har vært mange skjær i sjøen i det siste for Wilhelmsen-familien, den svenske Wallenius-familien og de andre aksjonærene. 

I løpet av to år har aksjekursen i Wallenius Wilhelmsen falt 60 prosent, og denne gangen er det ikke bare den vante shippingsyklusen med overkapasitet og underkapasitet som preger selskapet. Jo, 2018 og 2019 var preget av svake rater – for all del. Men det er også et par andre ting som bekymrer.

Megatrender som motvind

Den første bekymringen er det faktum at vekst i verdensøkonomien ikke lenger er ensbetydende med vekst i det globale bilsalget. Ifølge analysehuset Fitch ble det i 2018 solgt 80,6 millioner biler, ned fra 81,8 millioner biler i 2017. Det var den første nedgangen siden finanskrisen rammet verdensøkonomien i 2009. Og sist vi sjekket var det ingen finanskrise i 2018. Samme analysehus spådde i høst at bilsalget har falt med ytterligere 3,1 millioner i 2019. 

«Disrupsjon» har blitt et hatet moteord i shippingbransjen, men se nå hva Uber, bildeling, bompenger og statlige investeringer i kollektivtransport har gjort på kort tid. 

Resultatregnskap

(mill. USD)pr. 3. kv. 2019pr. 3. kv. 2018
Driftsinntekter2.9773.043
Driftsresultat277128
Resultat før skatt5244
Resultat etter skatt6113

Den andre megatrenden er også bekymringsfull, selv om denne trenden ikke legger press på ratene. ESG-bølgen som har flommet inn i kapitalmarkedet er ikke noe særlig godt nytt for shippingbransjen, ei heller Wallenius Wilhelmsen. Høsten 2018 laget Nordea en rapport som advarte kapitalforvaltere om begynnelsen på en slik trend, og i den rapporten kom dessverre Wallenius Wilhelmsen på en fjerde plass på listen over Nordens største CO2-utslippere målt mot inntekter. Det hjelper heller ikke på ESG-scoren at det har haglet med bøter for angivelig prisfiksing og kartellvirksomhet mot rederiet. Ingen vet hvor mye ESG-effekten har preget Wallenius Wilhelmsen-aksjen de seneste par årene, men vi kan vel trygt fastslå at den har hatt en negativ effekt.

Også Donald Trump har tynget rederiet med sine tollavgifter og trusler om mer tollavgifter. Og i det siste har Kinas havner vært tomme på grunn av coronaviruset.

Wallenius Wilhelmsen

Et norsk-svensk rederi som er blant verdens største biltransportrederier.

Skilt ut fra Wilh. Wilhelmsen ASA i 2016 og børsnotert som eget selskap.

Har 9.500 ansatte i 29 land og opererer 130 skip.

Er verdsatt til rundt 10 milliarder kroner på Oslo Børs.

Craig Jasienski er konsernsjef og Lars Håkan Larsson er styreleder. Konsernsjef Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen Holding er styremedlem.

Markedsbalansen i bedring?

Men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Det finnes faktisk lys i tunnelen. For det første er netto flåtevekst nå helt fraværende. For det andre: Ifølge rederiets siste kvartalspresentasjon skal etterspørselen etter rederiets tjenester til sjøs svakt opp i 2020 og 2021.  Økt eksport av lette kjøretøy, samt maskiner til landbruksvirksomhet, skal mer enn veie opp for at 2020 også blir et tungt år for anleggsmaskiner. På et eller annet tidspunkt må også gruveselskapene begynne å investere i nye maskiner, som da vil gagne Wallenius Wilhelmsen. Men det skjer altså ikke i år.

Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier

Etter å ha hatt en salgsanbefaling på aksjen siden midten av 2018, har vi oppgradert den etter tredjekvartalsrapporten i november 2019. Det ble likevel kun til en hold-anbefaling, for selv om selskapet har vist en god evne til å navigere gjennom et vanskelig marked, forventer vi mer motvind og dempet sentiment fremover. Dette ble sist bekreftet av Caterpillar forrige uke, som guidet for 4-9 prosent salgsnedgang i 2020. Dette skyldes at kundene innenfor High & Heavy segmentet utsetter innkjøp av nytt utstyr eller velger å trekke på lagrene, noe som betyr lavere fraktvolumer for Wallenius Wilhelmsen. Vi forventer heller ikke noen økning i bilvolumene og slikt sett er bedringen i inntjeningen prisgitt selskapets evne til å ta ut kostnader eller optimalisere verdikjeden. Det har det lykkes med så langt og generert positiv fri kontantstrøm i et vanskelig marked. Men med lavere volumer og risikoen for ytterligere prispress får aksjen en holdanbefaling med kursmål 25 kroner.

HOLD, KURSMÅL 25 kroner

Analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier. Foto: Scanpix

P/E på 6,5

Analytikerne er optimistiske. Av de åtte meglerhusene som dekker selskapet, opererer seks av dem med en kjøpsanbefaling og kursmål på mellom 35 og 37 kroner. De to andre har en hold-anbefaling og kursmål på 24 og 25 kroner – omtrent der kursen er i dag. Samlet spår de at justert nettoresultat skal ende på 110 millioner dollar i 2019 og 182 millioner dollar i år. Det vil si at rederiet nå prises til 6,5 ganger estimert inntjening i 2020. Vi snakker selvfølgelig ikke om et vekstselskap her, så det er marginene som skal bedre seg. Hvis analytikernes estimater har et snev av sannhet i seg, hadde det vært pussig om ikke aksjekursen skal opp i 2020. I 2021 venter analytikerne at justert nettoresultat skal bli på hele 247 millioner dollar. Dette estimatet er et gjennomsnitt av seks analytikerestimater, ifølge Bloomberg. 

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Walleniusrederiet37,82%
2Wilh. Wilhelmsen Holding37,82%
3Folketrygdfondet2,34%
4Aksjefondet DNB Norge1,67%
5Danske Invest Norske Int.II1,51%
6HSBC Bank1,48%
7Aksjefondet Nordea Norge0,74%
8Catella Hedgefond0,70%
9Storebrand Norge0,69%
10Danske Invest Norske Int.0,63%

Grei utbytteavkastning

Den svenske hedgefondforvalteren Per Johansson i Bodenholm Capital sa denne uken til Finansavisen at det eneste som virker billig i aksjemarkedet om dagen er sykliske aksjer. Det er vanskelig å være uenig i det. I så måte er Wallenius Wilhelmsen et godt eksempel på en billig verdiaksje. Kjøper du aksjer i Wallenius Wilhelmsen får du også en grei utbytteavkastning med på kjøpet. Forventet direkteavkastning er i 2020 ventet til 5,5 prosent. 

Anders R. Karlsen, Danske Bank 

Wallenius Wilhelmsen har en ledende markedsposisjon innen transport av kjøretøy og anleggsmaskiner. Selskapet har slitt med utfordrende markeder over de siste årene. Det globale bilsalget har vært svakt og fraktvolumet har kommet ned. Volumet av tunge anleggs- og landbruksmaskiner har også falt. Videre har det vært press på kontraktsratene for shipping, samt marginene i den landbaserte virksomheten (terminaler). Vi tror dette kan endre seg da selskapet har kuttet kostnader og styrket marginene til tross for fallende volumer. Videre var fornyelsen av en kontrakt med Hyundai mot slutten av fjoråret viktig. Utfallet var bedre enn ventet. Selskapets kontantstrøm er også sterk. Vi tror selskapet vil kunne bedre marginene ytterligere og at de vil ha en sterk kontantstrøm som gjør at vi har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 37 kroner.

KJØP, KURSMÅL 37 KRONER

Anders R. Karlsen, analytiker i Danske Bank. Foto: Privat

Vi liker ikke at rederiet har to megatrender imot seg, eller tre – hvis man anser proteksjonisme som en megatrend. Vi liker heller ikke at man må være optimist for å klare å se en topplinjevekst fremover, og med det virker analytikerkorpset å være litt i overkant optimistiske. 

KUTTER KOSTNADER: Craig Jasienski, konsernsjef i Wallenius Wilhelmsen. Foto: Ivan Kverme

Men det er også grenser for hvor billig et rederi som Wallenius Wilhelmsen kan bli. Selskapet prises til 12 ganger estimert 2019-inntjening og 6,5 ganger estimert 2020-inntjening, og 1,4 ganger estimert EBITDA i 2019.  Utbytteavkastningen hjelper også med å skape et slags gulv for aksjekursen.  

Førstkommende onsdag presenterer selskapet tallene for fjerde kvartal og helåret 2019. Vi får håpe at også konsernsjef Craig Jasienski tror inntjeningen i år blir bedre enn i fjor.

christer.teigen@finansavisen.no