Tilbakesteg for Webstep

Har du lyst til å investere i it-segmentet men frykter at alle aksjene har løpt fra deg? Ikke frykt, Webstep-aksjen står på stedet hvil, men det gjelder dessverre topplinjen også.

TØFF START: Arne Norheim inntok sjefsstolen i Webstep i mai i fjor og leverte kun marginal omsetningsvekst og fallende bunnlinje for 2019. Flere konsulenter og mindre bruk av underleverandører blir oppskriften for å bedre utviklingen i år. Foto: Andreas Klemsdal

CARSTEN JOHAN ANDENÆS

Verre er det på bunnlinjen, som fra 2018 til 2019 falt fra 56 til 36 millioner kroner.

Hovedårsaken er ifølge selskapet oppsigelser, ikke fra kunder men fra ansatte. Trenden startet tilbake i 2018 da antall ansatte i selskapet falt fra 421 til 394 i løpet av to kvartaler grunnet mannefall på et av Oslo-kontorene.

– For et selskap som Webstep er det å holde på de ansatte den viktigste suksessfaktoren. I motsetning til mange i bransjen, som ansetter nyutdannede og fyller på nedenfra, så har vi kun erfarne eksperter. Derfor er det viktigere for oss å holde på ansatte, sier Webstep-sjef Arne Norheim.

Han gikk til Webstep i fjor vår etter 22 år i IBM og kom inn etter masseflukten fra Oslo-kontoret. Norheim har likevel måttet leve med etterdønningene.

For til tross for en kraftig rekrutteringsinnsats har ikke antall ansatte økt med mer enn 15 personer, fra 394 til 409 i løpet av 2019.

Er det sånn at de som har forlatt Webstep har plukket ansatte fra Webstep til sine nye arbeidsplasser?

– Ja, det er dessverre en uheldig praksis i bransjen som har rammet oss, sier Norheim.

Verdien sitter i hode

En dobbel smell der altså, som poengterer et generelt dilemma i konsulentbransjen.

Nesten all verdien i et konsulentselskap ligger i hodene til de ansatte som de står fritt til å ta med seg til en annen arbeidsgiver som betaler bedre. Det setter et effektivt tak for hvor gode marginer et konsulentselskap kan oppnå. Samtidig er det svært dyrt å miste ansatte, i hvert fall så bra som markedet er nå.

– Det er et veldig hett marked der ute nå, sier Norheim.

Det betyr vel igjen at de dere ansetter kommer fort i gang med å fakturere timer?

– Vi tok inn en del ansatte i tredje kvartal og de er stort sett operative nå alle sammen. De seneste årene har nyansatte stort sett kommet inn den første dagen, hentet ut PC og vært i gang med en gang.

Webstep

  • Norsk IT-selskap opprettet i Bergen i 2000 med hovedkontor i Oslo.
  • Har ved utgangen av 2019 409 ansatte fordelt mellom kontorer i Norge og Sverige.
  • Arne Norheim har vært toppsjef siden mai i fjor.
  • Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 2017 og har i dag en markedsverdi på rundt 620 millioner kroner.

I så fall bør det være ganske overkommelig for Webstep å snu resultatutviklingen. Ansette flere konsulenter som de kan sende rett ut i arbeid. Da vil man i tillegg kunne redusere bruken av underleverandører og bedre marginene ytterligere.

Analytiker Petter Kongslie i Sparebanken1 Markets anbefaler imidlertid sine kunder å vente til man ser konkrete resultater fra rekrutteringsinnsatsen på bunnlinjen. Han benyttet de skuffende tallene fra fjerde kvartal til å nedgradere aksjen fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 25 til 23 kroner.

Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities

Webstep er i utgangspunktet posisjonert innenfor et sterkt konsulentmarked i Norge hvor over 85 prosent av inntektene kommer fra, med økte timepriser og høy utnyttelse av ressurser. Markedet i Sverige har svekket seg de siste kvartalene, men har mindre betydning for selskapet. Jeg tror andre aksjer enn Webstep vil være mer interessante på kort sikt, da jeg ikke tror på en kursoppgang før selskapet leverer på strategien om økt stab og mindre bruk av innleide konsulenter. Knapphet på erfarne IT-konsulenter, som rekrutteres fra flere aktører enn tidligere, har vært et problem for selskapet. Derav har veksten vært svakere enn for andre konsulentselskap og det er fair at selskapet prises med en rabatt til disse. Utbytte-yielden på 7 prosent ser attraktivt ut i et lavrentemarked, men dagens utbytte impliserer at Webstep betaler ut 118 prosent av inntjeningen. Det er ikke bærekraftig på lengre sikt og forutsetter min forventning om bedre resultater fremover. Dersom de beviser dette i kvartalene fremover, vil aksjen komme på radaren min igjen.

Nøytral anbefaling, kursmål 22

Det samme gjør den andre analytikeren med dekning på aksjen, Henriette Trondsen i Arctic Securities, som samtidig kutter kursmålet fra 28 til 22 kroner. Hun påpeker at selskapet kun klarte å øke bemanningen fra 407 til 409 ansatte i fjerde kvartal.

Omsetningen steg en knapp prosent i fjerde kvartal og endte på 177 millioner mens bunnlinjen på 5 millioner var langt under hva Kongslie og Trondsen hadde sett for seg, med estimater på henholdsvis 10 og 18 millioner kroner.

Til tross for de fallende resultatene og analytikernes skuffelse har markedets dom vært langt mildere. Aksjen steg 3,5 prosent på onsdag og var flat på torsdag. Det må nok til en stor grad tilskrives at Webstep valgte å opprettholde utbytte på 1,6 kroner pr. aksje.

Det er det samme som året før. For 2019 tilsvarer det imidlertid 118 prosent av årsresultatet, mens det samme utbytte tilsvarte 74 prosent av inntjeningen i 2018. Med dagens aksjekurs gir det en utbytteavkastning på attraktive syv prosent.

– Styret anbefaler å opprettholde utbyttenivået. Med tanke på den solide finansielle situasjonen vi er i og selskapets fremtidsutsikter så anser vi det som trygt og bærekraftig, sier Norheim.

Petter Kongslie, analytiker i SpareBank1 Markets

Se for deg at du er fotball trener for Follo gutter fjortis og skal sette opp start 11'rn. Keeperen er den samme som alltid, du banker inn stopperparet, backene har nettopp returnert fra egentrening på Kreta og midtbane linja er klar etter å ha spist kylling og ris og drukket vann hele uka. Spissparet er brunstig som en okse, men den alltid solide og trofaste defensive midtbanespilleren din, som du så gjerne vil ha blant dine 11, sliter med en liten kjenning i låret og du blir nødt til å plassere vedkommende på benken. Litt sånn er det med Webstep. De har en kjempe historikk med lønnsom vekst siden 2000, men de sliter nå litt med lønnsomheten som følge av bruk av underleverandører, kostnader forbundet med å sysselsette nye konsulenter og ekstra rekrutteringskapasitet. Netto rekruttering viser marginale tegn til bedring og en direkteavkastning på 7 prosent støttet av sterkt kontantstrøm legger en bunn i aksjen. Men som hovedtrener ønsker du å se at strekken gir seg så du ikke gjør vondt verre.

En bullish uttalelse der altså, som investorene ser ut til å stole på. Så lenge Norheim klarer å etterleve den uttalelsen og få inntjeningen opp til et nivå hvor dagens utbytte kan forsvares, så ser nedsiden relativt begrenset ut.

Aldri feilinvesteringer

Et annet trekk ved konsulentselskaper som begrenser risikoen er at de sjelden eller aldri må gjøre store kapitalinvesteringer som kan slå feil. Investeringene består stort sett i kostnadene med å rekruttere ansatte. Dette er noe som har kostet Webstep i 2019, men når så godt som alle de nyansatte nå er ute og fakturerer så taler det for bedre marginer fremover.

Så lenge behovet for IT-konsulenter er så sterkt som det er nå skulle man tro at Webstep klarer å snu den negative utviklingen på bunnlinjen i løpet av 2020. Det attraktive utbytte bør også sette et gulv for hvor lavt aksjekursen kan gå, samtidig som det må relativt betydelige resultatforbedringer til før utbyttet økes.

Resultattall

(NOK Mill)4.kv./194.kv./1820192018
Driftsinntekter177175661663
Ebitda12186079
Resultat før skatt7164774
Resultat etter skatt5123656

Både nedsiden og oppsiden vil i så fall være begrenset for Webstep-aksjen som har beveget seg relativt flatt med en kursnedgang på 12 prosent siden børsnoteringen høsten 2017.

Justert for utbytte blir sluttresultatet noe rundt en nullavkastning.

En flat aksjekurs i det markedet vi har hatt for IT-konsulenter siden den gang, hvor aksjene til konkurrenten Bouvet har gått 147 prosent, kan ikke beskrives som noe annet enn en stor skuffelse for aksjonærene.

Ti største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1DNB Markets26,6%
2Virtus Kar International Small-Cap11,6%
3Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak5,8%
4Handelsbanken Nordiska Småbolag3,7%
5Jakob Hatteland Holding3,7%
6Park Lane Family Office3,1%
7Goldman Sachs Int.2,9%
8Verdipapirfondet Nordea Norge2,5%
9Danske Invest Norge Vekst2,0%
10Citibank1,8%