Det perfekte energiselskab

DONG Energy kvittet seg med oljen, skiftet navn til Ørsted, og er blitt ESG-aksjen alle vil ha. Snart er det danske vindkraftselskapet like mye verdt som Equinor.

STORE VISJONER: Ørsteds planer handler mest om hva selskapet kan gjøre for verden. I mellomtiden har konsernsjef Henrik Poulsen også gjort veldig mye for aksjonærene. Foto: Bloomberg
Ukens selskap

I fjor sommer fikk den norske oljeanalytikeren Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets en idé: Equinor bør kjøpe det danske vindkraftselskapet Ørsted!

Et slikt oppkjøp vil kunne være verdiskapende for Equinors aksjonærer med tanke på ESG og det grønne skiftet, ifølge analytikeren. En skikkelig grønnvasking.

På det tidspunktet sto Ørsted-kursen i rekordhøye 640 kroner. Nå handles aksjen til rekordhøye 770 kroner. Det har vært en eneste lang opptur for selskapet siden børsnoteringen i 2016. 

Nej tak?

Men det spørs om det danske stat og dets innbyggere ville la sitt perfekte, grønne energiselskap la seg forsøple av en fusjon med den skitne oljen fra Equinor. 

Nej tak, tipper vi danskenes svar ville blitt. Men våre oljepenger har klart å snike seg inn i Ørsted likevel. Oljefondet er syvende største aksjonær med 1,02 prosent av aksjene, som nå er verdt rundt 3,2 milliarder danske kroner – 4,3 milliarder norske kroner. 

Resultatregnskap

(Mrd. DKK)20192018
Driftsinntekter67,876,9
Driftsresultat10,124,6
Resultat før skatt8,923,5
Resultat etter skatt619,5

Skyhøyt priset

Men det spørs om det hadde vært så lurt for Equinor og oss nordmenn likevel. Ørsted verdsettes nå til 325 milliarder danske kroner og er det største selskapet på København-børsen etter legemiddelgiganten Novo Nordisk. 325 milliarder danske kroner tilsvarer 436 milliarder norske kroner. Til sammenligning er vårt kjære oljeselskap Equinor, som så gjerne også ønsker å bli omtalt som et «energiselskap», verdsatt til rundt 530 milliarder kroner. 

Ørsted-kursen trenger bare å stige 23 prosent til, så er selskapet verdt like mye som det Equinor er i dag. Heldigvis er 23 prosent overkommelig innen relativt kort tid for verdens mest perfekte energiselskap. Bare de seneste tre månedene er aksjen opp 26 prosent. 

Casper Holm, ABG Sundal Collier

Ørsted er et selskap med en fantastisk historie. De har vært pionerer og er i dag verdens ledende innen havvind, som er ventet å vokse sterkt i mange år fremover. Likevel, dette er også reflektert i aksjekursen, som vi har vanskeligheter med å se en oppside i. Gamle prosjekter står for mesteparten av verdien av selskapet og nye prosjekter kommer med betydeligere lavere avkastning. Nye konkurrenter kommer på banen og konkurransen øker samtidig som selskapet prises til perfeksjon.

SALG, KURSMÅL 655 KRONER.

Analytiker Casper Holm i ABG Sundal Collier. Foto: ABGSC

ESG-boble

Men nedturen må komme én eller annen gang for Ørsted, NEL, Scatec Solar, Tomra og alle de andre ESG-aksjene. Det er derimot vanskelig å se en boblesprekk med det første.

– Akkurat nå er det nesten sånn at man bare må hive seg på og lukke øynene. Det er egentlig ganske forferdelig, sier en forvalter til Finansavisen om den grønne bølgen. 

Forvalteren mener det er for mye penger som jakter for få selskaper om dagen og spår flere grønne børsnoteringer fremover. Når utvalget blir større, sprekker boblen.

Ørsted (Tidligere DONG Energy)

Danmarks største energiselskap med 6.500 ansatte. Er verdens største selskap innen havvind med 16 prosents markedsandel globalt.

Grunnlagt i 1972 som “Dansk Naturgas” og døpt om til DONG i 2002. I 2017, da olje- og gassvirksomheten ble solgt, skiftet selskapet navn til Ørsted - oppkalt etter den danske fysikeren Hans Christian Ørsted.

Børsnotert på København-børsen siden 2016. Har nå en markedsverdi på rundt 325 milliarder danske kroner.

Henrik Poulsen er konsernsjef og Thomas Thune Andersen er styreleder.

For Ørsteds prising er mildt sagt utfordrende. Selskapet tjente 6 milliarder danske kroner i fjor og børsverdien er altså 325 milliarder. Det gir en P/E på 53. Ifølge konsensusestimater Factset har hentet inn, prises selskapet til 42 ganger estimert inntjening i 2020. 

Man kan forsvare høye multipler i enkelte selskaper, men når det gjelder Ørsted har vi litt problemer. Ja, markedet innenfor havvind er noe som skal vokse kraftig de neste årene, og som man kan lese av analytikerne, er Ørsted perfekt posisjonert for dette markedet.

I VINDEN: Slike vindparker bygges det mye av om dagen. Denne er utenfor Storbritannias kyst. Foto: Ørsted

Alle vil bygge vindparker

Utfordringen, som analytikerne også er inne på, er at marginene etter alle solemerker skal ned. Og på ingen måte er dette priset inn i aksjekursen.

 I høst snakket vi med Equinor-analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets, som jobbet med børsnoteringen av Ørsted, og kanskje er blitt den største havvindeksperten blant Equinor-analytikerne våre. Anledningen var at Equinor solgte en vindpark med solid gevinst.

«Hvis man ser på hva for eksempel Ørsted har realisert på sine prosjekter historisk, så er det mange prosjekter som har lignende verdiutvikling. Det som er viktig her er at denne type prosjekter har stor konstruksjonsrisiko, og etterhvert som prosjektet modnes og deriskes har man en god kontantstrøm med god visibilitet», sa Bruaset.

Per Fogh, Sydbank

Som det fremgår av Sydbanks hjemmeside har Per Fogh en kjøpsanbefaling på Ørsted. I hans seneste analyse heter det at han forventer en positiv nyhetsstrøm for Ørsted i 2020. Han venter at Ørsted i løpet av 2020 vil kunne feire flere prosjektseire i USA.

«Ørsted-aksjen er ikke billig basert på tildelte prosjekter. Men med tanke på mengden av havvind som skal utvikles de neste årene, vurderer vi at Ørsted står sterk blant konkurrentene og vi ser potensial for høyere kurser», skriver han i analysen.

KJØP. (Analytikeren opererer ikke med kursmål, men i analysen indikerer han at «fair verdi» av aksjen i et høyvekst-scenario, tilsier en aksjekurs på 913 danske kroner.

Analytiker Per Fogh i Sydbank. Foto: Sydbank

Ifølge Bruaset har avkastningen i slike prosjekter vært svært god av flere grunner, deriblant høye subsidier og teknologiutvikling på vindturbiner som gir skalafordeler. Ikke minst har stadig lavere renter gitt sektoren lavere prosjektkostnader og høye salgspriser når ferdige vindparker selges, fordi avkastningskravene til investorer, spesielt de som søker lange kontantstrømmer som pensjonspenger, blir lavere. Det som har forsterket det sistnevnte er den såkalte «ESG-faktoren», altså det økte miljøfokuset blant forvaltere og investorer.

Fremover tror Bruaset, og mange andre, at konkurransen om å bygge vindparker blir så stor at kapitalavkastningen blir betydelig lavere.

Tancrede Fulop, Morningstar

Som en global leder er Ørsted godt posisjonert til å dra nytte av de positive utsiktene for havvind. Vi venter at selskapet bygger 10,9 gigawatt med ny kapasitet frem mot 2025, som er mer enn det selskapet selv sier. Dette vil gjøre at bunnlinjen vil vokse med et snitt på 13 prosent i året til og med 2028. Likevel, vi tror Ørsted vil oppnå en avkastning på 6,9 prosent på nye prosjekter, som er lavere enn guidingen på 7-8 prosent. Dette fordi vi tror teknologiske bedringer vil bli veiet opp av lavere subsidier og sterk konkurranse, samt høyere utviklingskostnader i markeder som USA. Vi synes aksjen er for dyr med en nåværende P/E på 40 basert på neste år estimerte inntjening.

SALG, KURSMÅL 640 KRONER.

Analytiker Tancrede Fulop i Morningstar. Foto: Morningstar

Gode penger

Men akkurat nå bryr ikke investorer og forvaltere seg. De kaster seg på ESG-bølgen, i hvert fall mange av dem, og med mindre bølgen bryter i land snart, er det godt mulig at danske Ørsted snart passerer Equinor i markedsverdi. 

Equinor hadde i fjor omtrent like store inntekter og driftsresultat i dollar som Ørsted hadde i danske kroner. Men Equinor kan ikke skryte av å være rangert som det mest bærekraftige selskapet i verden på Corporate Knights Global 100-indeksen. Det kan Ørsted.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Den danske stat50,10%
2SEAS-NVE Amba9,54%
3Capital Research & Management5,13%
4The Vanguard Group1,20%
5Fidelity Management & Research1,15%
6Capital Research & Management1,07%
7Norges Bank Investment Management1,02%
8BlackRock Fund Advisors0,76%
9J.O. Hambro Capital Management0,68%
10Canada Pension Plan Investment0,58%

– Vår visjon er en verden som går utelukkende på grønn energi, er kommentaren til Ørsted-sjef Henrik Poulsen på selskapets hjemmeside.

Ah! Snakk om «gode penger»! Ørsted er i investorers øyne i dag det perfekte energiselskap. Fordi det er helt grønt. Total, Shell og Equinor satser også på fornybar energi. Equinor har jo til og med skiftet navn, akkurat som Ørsted. Men akkurat som i bomringen, er det ingen fordeler å hente for hybridbiler. Du må være 100 prosent grønn, eller bli straffet.

Klaus Kehl, Nykredit Markets

Vi har en kjøpsanbefaling på Ørsted og et kursmål på 810 danske kroner. De tre hovedgrunnene for vårt positivt syn er: 1. Vi tror det globale havvindmarkedet vil vokse kraftig de neste ti årene.  2. Vi tror nye markeder som USA, Japan, Taiwan, Polen vil åpne opp og gjøre havvindmarkedet mer globalt. 3. Ørsted er den udiskutable lederen i havvind i dag og selv om mange kommer på banen nå, deriblant Shell og Equinor, tror vi fortsatt at Ørsted vil nytte av den kraftige veksten i markedet. I tillegg tror vi at Ørsted i de neste årene også vil fokusere på andre grønne forretningsområder, som landvind, solenergi og hydrogen. I en verden med økt fokus på ESG og klimautfordringene, tror vi det vil være en sterk internasjonal etterspørsel for virkelige grønne aksjer som Ørsted.

KJØP, KURSMÅL 810 DANSKE KRONER.

christer.teigen@finansavisen.no

ørsted
equinor
havvind
esg
Nyheter
Lørdag
Børs
Ukens selskap