Frontline er smittet av coronaviruset

Frontline er blant selskapene på Oslo Børs som rammes hardest av coronaviruset. Hittil i år er aksjekursen ned 46 prosent. 

SHANGHAIET: Tankmarkedet ble shanghaiet av coronaviruset. Her én av Frontlines tidligere VLCC-er. Foto: Frontline

– Jeg tror dette er en midlertidig storm vi seiler gjennom, sier Frontline-sjef Robert Hvide Macleod.

I løpet av sommeren og høsten 2019 løsnet det endelig i tankmarkedet. Det var godt varslet, for verdens oljeetterspørsel tikket stadig oppover samtidig som flåteveksten var fraværende. USAs skiferolje skapte også nye, lange ruter for oljefrakt til havs.

Da USA svartelistet den kinesiske shippinggiganten Cosco for å ha fraktet iransk olje, tok det fullstendig av i tankmarkedet, med VLCC-rater på godt over 100.000 dollar om dagen. De to siste kvartalene har Frontline levert de beste resultatene rederiet har hatt siden 2008.

OPTIMIST: Adm. direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management (t.v.) og analytiker Nicolay Dyvik i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Frontline-aksjen blåste gjennom alle kursmålene og analytikerne ble svært så opptatte med å oppjustere estimater og kursmål. Øystein Stray Spetalen posisjonerte seg også i tankmarkedet ved å investere i Frontlines konkurrent Okeanis Eco Tankers.

Kurstoppen i Frontline ble nådd i midten av januar i år, på 117 kroner pr. aksje. 

David Bhatti, SEB

VLCC-ratene er på et nivå hvor de beste selskapene har kontantstrøm til å både nedbetale gjeld og sette av penger til utbytte. Og dette selv i en situasjon med negativ etterspørselssjokk som følge av viruset og økt tilbud som følge av sanksjonsløft på Cosco-flåten. Det forteller oss at tankmarkedet underliggende er svært sterkt. Vi tror utbytteavkastningen i Frontline vil passere 20 prosent når effekten av etterspørselssjokket avtar. Selskapet har historisk handlet til en premie på verdijustert egenkapital. Det er ikke tilfellet nå og vi mener aksjen har 50 prosents oppside, i tillegg til utbyttene.

KJØP, KURSMÅL 120 KRONER

David Bhatti, analytiker i SEB. Foto: Nordea Markets

40 prosents fall

Men så kom stormen, i form av et virus. Kina var i stillstand, gatene var tomme og havnene likeså. Oljeetterspørselen stupte og Saudi-Arabia sa at landet ville redusere eksporten til Kina. I tillegg ble sanksjonene mot Cosco-skipene droppet.

Bad news! Tankratene stupte til 12.000 dollar dagen for de største skipene. Frontline-kursen falt 40 prosent til 70 kroner.  

Så var kinesisk nyttår over, myndighetene fikk noenlunde kontroll på viruset, i hvert fall nok til at mange dro tilbake til byene og begynte å jobbe igjen. Denne uken har tankratene kommet opp i over 30.000 dollar dagen, som er nok til at rederne tjener penger. Isolert sett ville dette skapt en saftig rekyl i Frontline-aksjen. 

Rekylen uteblir

Problemet er at viruset har spredt seg til resten av verden. Rekylen er uteblitt fordi det store usikkerhetsmomentet nå er hvor mye viruset vil svekke oljeetterspørselen i andre land.

Resultatregnskap

(mill. USD)4.kv. 20194.kv. 201820192018
Driftsinntekter338217,1957,3742,3
Driftsresultat205168,2239,582,7
Resultat før skatt109,125,7140,3−8,1
Resultat etter skatt108,825,5140−8,9

På onsdag kom nyheten om at Saudi-Arabia presser på for at OPEC skal kutte produksjonen ytterligere med over én million fat om dagen. Igjen: Bad news! Fredag formiddag ble aksjen handlet til 59,70 kroner.

Hvor ille blir egentlig coronaviruset for verdensøkonomien, spør alle investorer og økonomer seg om dagen. Dette er også akkurat det Frontline ser ut til å være et ekstremt veddemål på. Får vi noe som ligner en «V»-effekt i verdensøkonomien og oljeetterspørselen før sommeren, er Frontline-aksjen trolig et meget godt kjøp nå. 


Torsdag kveld sendte Pareto Securities' oljeanalytiker, Nadia Martin Wiggen, ut en oppdatering til sine kunder. Av et oljemarked på rundt 100 millioner fat om dagen, spår hun at årets etterspørselsvekst vil kun bli på en halv million fat. Hun tangerte med det Morgan Stanleys ferskeste estimat fra dagen før.

En mer positivt ting som både Wiggen, andre oljeanalytikere og shippinganalytikere har bitt seg merke i denne uken, er at fremtidsprisene for olje nå plutselig er høyere enn spotprisen – også kalt «contango». Hvis dette vedvarer kan det være positivt for tankmarkedet hvis VLCC-er blir brukt til å lagre olje.

Anders R. Karlsen, Danske Bank Markets

Den langsiktige balansen i tankmarkedet vil føre til gode fraktmarkeder i de neste årene. Når det er sagt, så ser vi at redusert etterspørsel etter olje i forbindelse med at coronaviruset har skapt stor usikkerhet i markedet. Første kvartal for Frontline vil bli sterkt, men deretter vil det komme en svakere periode. Omfanget av coronautbruddet vil trolig påvirke hvor lang denne perioden vil bli og inntil situasjonen er mer avklart er det derfor vanskelig å si noe om den kortsiktige kursutviklingen i Frontline.

KJØP, KURSMÅL 111 KRONER

Anders R. Karlsen, analytiker i Danske Bank Markets Foto: Privat

Ung flåte

Tilbudssiden er i hvert fall ikke noe problem. Med de nye utslippsreglene i skipsfarten som ble innført fra og med 1. januar 2020, er det også blitt større forskjeller på inntjeningen. Hvis en moderne VLCC-er med scrubber installert tjener rundt 25.000 dollar om dagen, vil et tilsvarende skip uten scrubber tjene 15.000 dollar dagen, ifølge Frontline. Et gammelt skip vil da kun tjene 8.000 dollar dagen. Av verdens VLCC-flåte på 789 skip, er 166 av dem over 15 år gamle og kun 85 av dem er top-notch. Frontline, Hunter Group og Okeanis Eco Tankers har alle for det meste toppmoderne, nye skip med scrubbere. 

Frontline

Blant verdens største tankrederier med en flåte på 21 VLCCer, 28 suezmax-ere og 20 aframax-ere.

Registrert på Bermuda og børsnotert i Oslo og New York. Børsverdien er rundt 12 milliarder kroner.

John Fredriksen er styreleder og største eier. Robert Hvide Macleod er adm. direktør i driftsselskapet Frontline Management.

P/E på 3

Coronaviruset har tatt alle, inkludert Frontline-analytikerne, på sengen. Omtrent alle har anbefalt å kjøpe mens aksjen har rast 40 prosent. Det store kursfallet ser ut til å ha gjort dem enda mer optimistiske nå. 

På dagens kurser handles Frontline til 10 ganger fjorårets inntjening, kun tre ganger estimert inntjening i år og med en forventet utbytteavkastning på 20 prosent. Disse estimatene er selvfølgelig en suppe av gamle estimater fra før coronaviruset og nye estimater. 

De nye estimatene er trolig mer dempede, som man i dag kan tolke som et relativt bullish scenario gitt stemningen ellers i finansmarkedet. Ingen av estimatene er basert på at Nouriel Roubini (Dr. Doom) får rett i at coronaviruset vil føre til et børskrakk og at verdensøkonomien skal falle i en dyp resesjon.

Største aksjonærer

AksjonærEierandel
Hemen Holding40,20%
Urion Holdings Malta5,75%
SFL Corp.4,78%
DNB4,07%
Folketrygdfondet3,37%
Evermore Global Advisors2,32%
JPMorgan Chase & Co.1,54%
Dimensional Fund Advisors1,51%
Renaissance Technologies1,45%
Storebrand1,29%
Bloomberg

Ifølge Bloomberg venter analytikerne i snitt at Frontline vil levere et driftsresultat på 636 millioner dollar i år, opp fra 240 millioner dollar i 2019. I 2021 og 2022 skal tankmarkedet fortsatt være bra, der driftsresultatet ventes til henholdsvis 509 og 458 millioner dollar. 

Hvis det er en snev av sannhet i estimatene for i år, og det kun er en midlertidig storm, slil Frontline-direktør Hvide Macleod hevder, er Frontline-aksjen en opplagt kjøpskandidat. Det eneste som kan senke kursen fra disse nivåene, er om Dr. Doom får rett.

Christopher Robin Vinter, Sparebank 1 Markets

På kort sikt ser vi nedsiderisiko for spotrater og aksjekurs. Tross at etterspørselen etter råolje har falt som følge av COVID-19 viruset, har ikke etterspørselen etter råoljefrakt endret seg stort. Eksport av olje fra OPEC økte i februar, og dette har holdt liv i tankmarkedet. Vi tror nå at importen vil justere seg etter etterspørselen, og at tankrater dermed vil falle kortsiktig. På lengre sikt forblir vi optimistisk, ettersom ordreboken er rekordlav, nye bestillinger uteblir, og flåteveksten de neste årene dermed sannsynligvis blir lavere enn etterspørselsveksten. Så fort COVID-19 viruset er over, tror vi dette vil føre til økte rater, skipsverdier og dermed økt aksjekurs!

KJØP, KURSMÅL 105 KRONER

Christopher Robin Vinter, Sparebank 1 Markets Foto: SP1 Markets

christer.teigen@finansavisen.no