Børsnoteringen fra helvete

BW Energy var krumtappen som gjorde at BW Offshore-aksjen doblet seg i 2019. Så fort de skulle stå på egne ben gikk alt galt.

MELDTE OVERGANG: Carl Arnet forlot toppjobben i BW Offshore da BW Energy ble skilt ut og børsnotert. Foto: Iván Kverme
Ukens selskap

Carsten Andenæs

Det er slemt å sparke en som ligger nede heter det, så det er vel greit å påpeke at dette ikke skrives med skadefryd. Men for en smell aksjonærene i BW Energy har gått på, i det som nok blir den siste børsnoteringen på Oslo Børs for en stund.

Rundt to tredjedeler av aksjeverdiene er borte i løpet av den måneden selskapet har vært notert, og verre kunne det fort ha blitt.

BW Offshore, som skilte ut BW Energy som eget selskap, så opprinnelig for seg en prising av selskapet på 700 millioner dollar. Etter å reist land og strand rundt for å selge investeringscaset, så ledelsen seg nødt til å sende ut en melding 6. februar, om at man ikke var helt i mål med prosessen grunnet turbulens i verdens finans- og oljemarkeder.

«Vi har derfor besluttet å utvide bookbuilding- og søknadsperioden av børsnoteringen så investorene får mer tid til å gjøre sine investeringsbeslutninger i det som forhåpentligvis vil vise seg å være mer stabile finansmarkeder enn vi har sett de seneste ukene», het det i meldingen.

Selskapsfakta

  • Bermuda-registrert oljeselskap, skilt ut fra BW Offshore og notert på Oslo Axxes siden februar 2020.
  • Benytter seg av flytende produksjonsskip som gir rask igangsetting av produksjons fra olje- og gassfelt.
  • Har en eierandel på 73,5 prosent i Dussafu-lisensen utenfor Fabon som er i produksjon, i tillegg til lisenser i Namibia og Brasil.
  • Carl Arnet er adm. Direktør.
  • Har en markedsverdi på rundt to milliarder kroner.

Det er ganske spesielt å lese i ettertid når man vet at oljeprisen lå på 56 dollar og hovedindeksen på Oslo Børs endte på 936 poeng samme dag som meldingen ble sendt.

Da selskapet en uke etterpå sendte børsmeldingen om at man hadde fått tilstrekkelig interesse i investormarkedet, var nok de på kjøpersiden fornøyd med at de hadde klart å prute prisen ned fra 700 til 500 millioner dollar. I dag, en drøy måned etter første handelsdag, prises BW Energy til 185 millioner dollar.

Børsnoteringen fra helvete.

Smarte skip

Som vi har omtalt i denne spalten tidligere har BW Energy et interessant konsept. De benytter seg av kompetansen og erfaringen i BW-systemet, og ikke minst de flytende produksjonsskipene (fpso) som muliggjør rask igangsetting av produksjon på tidligere oppdagede felt som ikke har egnet seg for plattformutbygginger.

Med flytende produksjons- og lagringsenheter blir behovet for rørledninger og infrastruktur mindre i tillegg til at enhetene kan flyttes videre til nye felt når de har gjort ferdig jobben på et annet. Gjenbruk gir god økonomi på sikt.

Foreløpig er det kun produksjon på Dussafu-feltet offshore Gabon, men BW Energy sitter på eierandeler i Maromba-lisensen utenfor Brasil og Kudu-lisensen utenfor Namibia.

Men utviklingen av disse ressursene er blitt flyttet flere hakk ned på prioriteringslisten til adm. direktør Carl Arnet og resten av ledelsen i BW Energy.

Etter coronapanikk på børsen sendte nemlig BW Energy ut en oppdatering forrige uke. Man kunne opplyse om at det på grunn av logistikkutfordringer hadde sett seg nødt til å utsette visse arbeider og utbygginger på Dussafu-lisensen, men hovedformålet med meldingen var nok å opplyse at man halverer årets capex-investeringer fra 250 til 125 millioner dollar.

I tillegg er driftskostnadene pr. fat olje nedjustert fra 21 dollar i fjor til anslagsvis 15-17 dollar pr. fat i år. Alle monner drar, men når man legger sammen disse utgiftspostene blir det ikke mye igjen på bunnlinjen, med mindre man teller med røde tall da.

BLØR PENGER: BW Offshore gjorde en kule på å kjøpe seg inn og ta over styringen av Dussafu-feltet utenfor Gabon. Det muliggjorde en separat børsnotering av oljeproduksjonen i selskapet. Der stoppet imidlertid medgangen. Foto: TOMMY CHIA

Regnestykket

Selskapet guider nemlig en bruttoproduksjon på 16.000-18.500 fat pr. dag fra Dussafu-feltet i 2020. Hvis vi bruker den høye enden av guidingen og deler ut 125 millioner dollar i capex over disse fatene blir investeringene på rett under 20 dollar pr. fat. Legger man til den lave enden av driftskostnadene på 15 dollar er man da oppe i en kostnad på 35 dollar pr. produserte fat.

Finansdirektør Knut Sæthre i BW Energy anslår at royalties og skatter i tillegg vil utgjøre i overkant av 5 dollar pr. fat.

Oljeprisen ligger i skrivende stund på 27 dollar pr fat.

Fortsetter det ut året er det snakk om en negativ kontantstrøm på 13 dollar pr. fat, eller rundt 65 millioner dollar totalt.

Det finnes trøst for aksjonærene. BW Energy er et av få oljeselskap uten gjeld. I forrige ukes børsmelding ble det opplyst at selskapet ved utgangen av februar hadde 185 millioner dollar i kontanter, i tillegg til at en bankfasilitet med en ramme på 200 millioner dollar er på vei.

Bankfasiliteten er imidlertid ikke helt på plass ennå.

– Vi holder fortsatt på med å sluttføre bankfasiliteten. Den skulle delvis være med på å finansiere investeringer vi nå har lagt på is, så det blir nok litt endringer. Vi kan fortsatt få til fasiliteten på de 200 millioner dollarene vi nevnte, samt at de 100 millionene i «trekkspillfasilitet» kan restartes når vi eventuelt senere igangsetter investeringene, sier Sæthre.

Regnskapstall

(mill. usd)20192018
Driftsinntekter28239
Driftsresultat11721
Resultat før skatt11116
Resultat etter skatt734
*Proforma

De oppmerksomme leserne har kanskje observert at markedet i dag priser aksjen til det samme som selskapets kontantbeholdning og alt annet til null. Det er strengt, men basert på regnestykket ovenfor er det slett ikke sikkert at BW Energy sitter med like mye netto kontanter ved årets slutt.

Oljemarkedet ser nemlig blytungt ut for tiden. All oppmerksomhet blir rettet mot priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland, men det blir bare blåbær sammenlignet med etterspørselsbortfallet som følge av coronaepidemien.

Pr. torsdag ettermiddag er rundt regnet en tredjedel av verdens befolkning underlagt en eller annen form for bevegelsesrestriksjoner. Og i motsetning til noen andre typer råvarer som opplever redusert etterspørsel om dagen, så er det lite av denne etterspørselen som blir bygd opp og som skal kompenseres for når restriksjonene opphører.

Du kjører ikke frem og tilbake til jobben to ganger når ordningene med hjemmekontor opphører.

Goldman Sachs anslår at verdens oljeetterspørsel vil falle fra 100 millioner fat til rundt 90 millioner i mars og ned mot 80 millioner i april. Bildet er i rask endring og stort sett alle anslagene som er kommet den seneste tiden har vært ytterligere nedjusteringer.

Den beste medisin mot lave oljepriser er lave priser ettersom den vil bidra til å stenge ned produksjon og øke etterspørselen på sikt. Men verdens oljelagre er stappfulle så det er med lager som skal jobbes gjennom i tillegg til at etterspørselen må hentes inn igjen. Dette vil ta tid.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1BW Offshore35,78%
2BW Group35,11%
3Pareto Securities2,24%
4Brown Brothers Harriman1,75%
5Storebrand Norge1,06%
6Arctic Funds1,03%
7Alfred Berg Gambak0,92%
8BNP Paribas0,78%
9First Generator0,77%
10Arnet Energy0,74%