En bank i apokalypsens sentrum

SpareBank 1 SR-Bank er rammet av både coronakrise og oljekrise. Banken har allerede bokført 560 millioner kroner i utlånstap, men det kommer trolig mye mer.

DOBBELSMELL: Smitteverntiltak og oljekollaps rammer Stavanger-regionen hardere enn resten av landet. Foto: Bloomberg
Ukens selskap

I Norge er vi så heldige at vi har blant verdens mest solide banker nå som denne krisen rammer oss og verden. SpareBank 1 SR-Bank, den største i Sparebank 1 Gruppen, og den største banken i Stavanger-regionen er blant dem.

Med en kjernekapital på 17,0 prosent trenger man ikke å bekymre seg for bankens soliditet. Det skal helt enorme utlånstap til for å rokke fundamentet av denne banken.

Dobbelsmell 

Men det er likevel interessant å dvele litt ved de kommende utlånstapene til banken, fordi aksjekursutviklingen vil være helt avhengig av disse tapene, eller utsiktene til disse tapene, i kvartalene fremover. Det er nærliggende å tro at SpareBank 1 SR-Bank er den banken i landet med høyest andel kunder som nå sliter. 

Det kan man anta fordi i tillegg til at bankens kunder er rammet av coronakrisen, er det svarte natta for oljeserviceindustrien med en oljepris som fluktuerer rundt 20 dollar fatet. De slet fra før, siden 2014, og nå er det blitt enda verre. Hvordan går det da med lånene? Hvordan går det med lånene til bygårdseierne som leier ut lokaler til oljebransjen? Hvordan går det med lånene til bygårdseierne som leier ut lokaler til bedrifter som ikke er oljerelaterte? Blir lånene mislighold?

Dette er blant mange av spørsmålene investorer stiller seg om dagen, og det ser man klart i kursutviklingen i SR-Bank. Hittil i år er kursen ned 35 prosent. Til sammenligning har kursene i SpareBank 1 SMN (Midt-Norge) og SpareBank 1 Nord-Norge falt 20 prosent. 

Håkon Astrup, DNB Markets

2020 kommer til å bli et mer krevende år for SR-Bank etter et godt 2019. Coronavirusutbruddet og betydelig lavere økonomisk aktivitet vil, slik vi ser det, medføre høyere utlånstap, lavere utlånsvekst og lavere vekst i kapitallette inntekter. I tillegg vil reduksjon i Norges Banks styringsrente i mars føre til press på rentemarginene. Vi mener SR-Bank er godt rustet til å møte disse utfordringene drevet av en god underliggende lønnsomhet og sterk kapitalposisjon. SR-Bank manøvrerte seg godt gjennom oljenedturen i 2015-2016, noe som viser at banken har erfaring med å takle krevende situasjoner. Det scenario som i dag er reflektert i aksjekursen når det gjelder utlånstap og inntekstpress er i vår øyne for pessimistisk.

KJØP, KURSMÅL 75 KRONER

Håkon Astrup, analytiker i DNB Markets Foto: Iván Kverme

560 mill. i tap

I forrige uke tok SR-Bank en tapsavsetning på 560 millioner kroner. Hvis du ikke vet hva en tapsavsetning er, så er det hvor mye misligholdte lån banken forventer vil komme det neste året, eller i løpet av lånets løpetid. 

I gamle dager meldte ikke bankene om tap før kunden faktisk misligholdte lånet, men i disse dager er banken tvunget til å gi et estimat på forventede utlånstap. Dette er reguleringer som har oppstått etter finanskrisen for å skape en tryggere banksektor.

Glenn Gill, SEB

Vi tror 2020 blir et vanskelig år for Sparebank 1 SR-Bank, hvor kombinasjonen av coronaviruset og lav oljepris trolig vil føre til høyere lånetap enn under finanskrisen. Vi forventer at justert resultat før skatt faller 47 prosent i 2020. På litt lengre sikt er vi mer positive og forventer betydelig bedre resultater i 2021 og 2022. Aksjen prises nå på en pris/bok verdi rundt 0,7, mot et historisk snitt rundt 1,0, Til tross for at aksjen har vært sterk i det siste, tror vi med litt horisont at det fortsatt det er god oppside igjen.

KJØP, KURSMÅL 78 KRONER

Glenn Gill, analytiker i SEB Foto: SEB

SR-Banks 560 millioner kroner i tapsavsetninger kom ikke i forbindelse med kvartalsrapporten, for den publiseres ikke før førstkommende torsdag. Nei, denne banken gjør som andre banker kan være litt slappe med; nemlig å varsle sine aksjonærer i forkant – i form av et resultatvarsel. Varsle om et tapsvarsel, der altså.

– Av disse 560 millionene tok vi en større nedskrivning på ett enkeltengasjement innenfor det vi definerer som offshore, altså enten supply eller rigg. Dette er et engasjement vi også tidligere har tatt nedskrivninger på, sier bankens investorkontakt Stian Helgøy til Finansavisen.

Helgøy vil ikke si nøyaktig hvor stor denne ene nedskrivningen var, men at banken har svart «ikke langt unna» på spørsmålet fra analytikere om det utgjorde rundt halvparten av de 560 millionene.

– Vi har tatt litt nedskrivninger på det som defineres som corona-relatert og litt på oljerelatert, samt noen individuelle nedskrivninger, og litt i henhold til IFRS 9 – altså har vi satt av litt til fremtidige nedskrivninger, fortsetter han.

Regnskap

(Mill. kr)20192018
Netto renteinntekter3.9873.439
Totale inntekter6.5305.445
Driftsresultat før utlånstap4.0523.216
Resultat før skatt3.8172.892
Resultat etter skatt3.1242.296
Utlånstap235324
Kjernekapitaldekning*17,00%14,70%

*Common equity Tier 1 capital ratio

– Føler du at dere har tatt hardt i?

– Vi er alltid realistiske, men også konservative. Det har vi også vist at vi har vært gjennom oljenedturen. Vi var gjerne de som var først ute med å ta tapsavsetninger, sier Helgøy.

9 mrd. er oljerelatert

For å kunne si noe fornuftig om risikoen for utlånstap, må vi vite hva som befinner seg av type lån i utlånsporteføljen. Ved utgangen av 2019 hadde banken, ifølge årsrapporten, 206 milliarder kroner i utlån. 4,2 prosent eller 8,7 milliarder, er av banken stemplet som lån til oljerelaterte bedrifter. 124 milliarder er stort sett boliglån – i personmarkedet. 82 milliarder er lån ut til bedrifter. Altså er litt over 10 prosent av bedriftslånene oljerelaterte.

SR-Bank kommer fra en periode med mindre utlånstap etter oljekrisen som begynte i 2014. Etter å ha toppet ut på 0,4 prosent av totale utlån i 2016, ble 2019 et godt år med kun 0,15 prosent i utlånstap. 560 millioner kroner utgjør 0,27 prosent av totale utlån. Skulle det bli nye 560 millioner i tapsavsetninger i andre kvartal, er første halvår 2020 allerede verre enn hele 2016. 

SJEF: Adm. direktør Arne Austreid i SR-Bank. Foto: Iván Kverme

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Sparebankstiftelsen SR-Bank28,32%
2Folketrygdfondet8,28%
3State Street Bank and Trust5,44%
4Sparebank 1-Stiftinga Kvinnherad2,43%
5Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi1,95%
6Danske Invest Norske Inst. 11,45%
7Verdipapirfondet Odin Norge1,29%
8JPMorgan Chase Bank, London1,13%
9Pareto Aksje Norge1,11%
10AS Clipper0,86%

Lånt mye til eiendomsbransjen

Som er vanlig i de fleste norske banker, er eiendomslån den største utlånsposten i bedriftsporteføljen. Ifølge årsrapporten har banken 33,5 milliarder i utestående eiendomslån. Norske banker er ikke vant med høye utlånstap, men i disse dager har blant andre Finanstilsynet uttrykt bekymring over at bransjen kan bli en kilde til utlånstap i denne coronakrisen.

Finansavisen blir fortalt av bankens investorkontakt at rundt 60 prosent av eiendomslånene er rettet mot næringseiendom, 5 prosent er lånt ut til borettslag og resten av utlån til boligbyggere. Utlånene til boligbyggerne skal visstnok være ganske sikre, fordi banken krever at 70 prosent av boligene er solgt før utbyggerne får lånet. 

Om næringseiendomlånene, sier Helgøy at de har lite finansiering av kjøpesentre, men har finansiert en håndfull hoteller.

– Foreløpig har vi ikke fått noen signaler om betydelig økt risiko i denne porteføljen, sier Helgøy.

Roy Tilley, Arctic Securities

Etter å ha hatt en holdanbefaling på SR-Bank det seneste året, snudde vi til kjøp for noen uker siden. Årsaken til det er ganske enkelt at vi syntes aksjen hadde falt for mye. Selv med forventet betydelig økning i utlånstapene for 2020, har banken en solid kapitalsituasjon og en underliggende lønnsomhet som tilsier at også denne krisen er håndterbar. Dobbeltsmellen av coronakrisen og oljekrakk gjør at usikkerheten i det korte bildet er betydelig - noe resultatvarselet fra banken også understreket. Men for langsiktige investorer tror vi det å kjøpe en veldrevet norsk bank til 30 prosent rabatt til bokførte verdier vil vise seg å være et røverkjøp også denne gangen.

KJØP, KURSMÅL 78 KRONER

Roy Tilley, analytiker i Arctic Securities Foto: Brian Cliff Olguin

Er elendigheten priset inn?

Ser man på den historiske kursgrafen i SR-Bank, er det fristende å kjøpe nå, selv om aksjekursen har kommet litt opp siden bunnen i mars. Som analytikerne er opptatte av, prises banken til kun 0,7 ganger bokførte verdier, noe som er lavt. P/E på 6,7 ganger 2019-inntjeningen er også forlokkende.

Blant det som gjør investeringscaset mindre attraktivt er at utbyttene foreløpig er borte, i tråd med norske myndigheters anbefalinger. Men den største bekymringen er at selv om SR-Bank-kursen har falt mer enn de andre bankene, og det kanskje prises inn betydeligere høyere utlånstap enn 560 millioner kroner, befinner bankens kunder seg midt i apokalysmens sentrum. 

Analytikerne tenker at utlånstapene kan ende på rundt 2 milliarder for SR-Bank i denne krisen, altså rundt 1,0 prosent av totale utlån. Det får man hvis man annualiserer de 560 millionene.

1,0 prosent er mye sammenlignet med 0,4 prosent i 2016, men er egentlig 1,0 prosent i utlånstap så veldig mye gitt tilstanden i verdensøkonomien, norsk økonomi, oljemarkedet og Stavanger-regionens økonomi?

DNBs tapsavsetninger på torsdag tilsa et utlånstap på 1,7 prosent annualisert. Åpenbart har DNB tatt litt hardere i. 

Denne uken skrev Finansavisen om en analyse kredittanalytiker Geir Kristiansen i Nordic Credit Rating har gjort. I et krisescenario anslår han at sparebankenes tap i snitt blir på 3,2 prosent av totale utlån det kommende året, mot 2,6 prosent i bankkriseåret 1991. Selv tror han ikke det blir så ille, men understreker at det heller ikke er et scenario som er helt urealistisk i disse tider. 

På hans liste over de mest utsatte bankene var SR-Bank, og i hans krisescenario legger han til grunn at hver tiende krone blir tapt i utlånene til oljesektoren.

3,2 prosent av SR-Banks utlånsmasse ville bety 6,6 milliarder kroner, altså 12 ganger mer enn de 560 millionene banken allerede har tatt i tap. 6 milliarder gjenstår. Der ligger bekymringen, men på dagens kurser er dette på ingen måte priset inn.

christer.teigen@finansavisen.no

SpareBank 1 SR-Bank

  • Er den største banken tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, med rundt 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Har rundt 1.250 ansatte.
  • Hovedkontoret ligger i Stavanger. I 2018 gikk banken fra å være en regional bank til en bank for hele Sør-Norge, også med Oslo som satsingsområde. 
  • Den første banken som i dag er en del av SpareBank 1 SR-Bank ble grunnlagt i november 1839, og het Egersund Sparebank.
  • Arne Austreid er adm. direktør og Dag Mejdell er styreleder.
  • Verdsatt til rundt 17 milliarder kroner på Oslo Børs. 
Infront/Wikipedia/SR-Bank