Tilbake til røttene

Vistin Pharma-ledelsen tror coronakrisen vil føre til økt fokus på lokal produksjon av legemidler og skal bygge seg opp til å bli blant verdens største produsenter av Metformin.

FULLT FOKUS PÅ FARMASI: Etter noen omveier de seneste årene satser Vistin Pharma igjen for fullt på farmasi og produksjon av Metformin. Økte krav og ønsker om lokal produksjon kan gi seil i vindene for selskapet og fabrikken utenfor Kragerø skal doble kapasiteten. Foto: Foto: Vistin Pharma
Ukens selskap

Det kan ikke være mange selskaper på Oslo Børs som har fått mer spalteplass i forhold til markedsverdi enn Vistin Pharma de seneste årene. Men det er langt fra all PR som er god PR.

Øystein Stray Spetalen har vært storaksjonær i flere år og stod bak omvandlingen til oljetrading i 2018. Torbjørn Kjus ble hentet inn, men det ble en kortvarig affære og endte med et spektakulært kræsj.

Tidligere i vinter fikk imidlertid selskapet ny vind i seilene etter spekulasjon om at medikamentet selskapet produserer, Metformin, kunne ha noe for seg i kampen mot Covid 19-viruset.

Vistin Pharma

  • Norsk farmasiselskap opprettet i 2015 i forbindelse med kjøpet av produksjonsanlegg fra Weifa.
  • Selskapet er leverandør av Metformin til legemiddelselskaper.
  • Har et fabrikkanlegg på Fikkjebakke i Kragerø hvor det er besluttet å doble produksjonskapasiteten.
  • Er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 550 millioner kroner.
  • Kjell-Erik Nordby har vært adm. direktør siden 2015

Da toppsjef Kjell-Erik Nordby i april kunngjorde at det skulle investeres 100 millioner kroner for å doble produksjonskapasiteten ved selskapets fabrikk i Fikkjebakke i Kragerø, var det imidlertid ikke kampen mot corona som var driveren, i hvert fall ikke direkte.

– Når støvet får lagt seg etter denne pandemien, så tror vi at leveringsberedskap vil komme til å få et enda større fokus. Akkurat som det har fått det med tanke på kortreist mat, sier Nordby og fortsetter:

– Rundt 80 prosent av alle medisinske råvarer kommer i dag fra India og Kina og det at de lukket ned økonomiene sine har blitt en øyeåpner for mange i bransjen. Det har vist hvor sårbar legemiddelproduksjonen har blitt ovenfor India og andre asiatiske land.

Vi har eksisterende kunder som ønsker å kjøpe mer av oss i dag enn vi klarer å tilby.

Diabets-behandling 

Nordby tror endringene og fokuset mot mer «kortreiste legemidler» vil komme både i form av direkte tiltak fra myndigheter, samt frivillige kommersielle beslutninger fra legemiddelselskaper.

– Vi vet ikke om det kommer krav og eventuelt hva slags krav, men jeg har vært i flere møter med Helsedirektoratet når det gjelder hva vi kan bidra med. Det er mulig man for eksempel vil se nærmere på å bygge beredskapslagere og lokal produksjon. Det kan komme, sier Nordby.

Han peker på at Vistin Pharmas produkt, Metformin, brukes til behandlingen av diabetes 2-pasienter. Ifølge anslagene til Verdens Helseorganisasjon dør det fem millioner pasienter årlig av denne sykdommen.

Resultatregnskap

(Mill. kr)1.kv./201.kv./1920192018
Driftisinntekter6142228201
Driftsresultat11-517-5
Resultat før skatt-168384-85
Resultat etter skatt-131266-74

Konsekvensene blir svært alvorlige dersom pasienter i Norge og Europa skulle miste tilgangen til Metformin, eksempelvis som følge av problemer med forsyningskjedene.

Håpet til Vistin Pharma er derfor at legemiddelprodusentene i stor grad selv vil ta ansvar for å sikre forsyningskjedene sine, med større bidrag fra lokale produsenter, som Vistin Pharma er i denne sammenheng.

– Det vil potensielt gi oss noen spennende muligheter fremover, sier Nordby.

3.500 tonn

Lønnsomheten vil også få seg en dytt i riktig retning dersom Vistin Pharma klarer å få solgt unna hele produksjonen når denne dobler seg. Det er betydelige storskalafordeler innen det meste av legemiddelindustrien, og Vistin Pharma er intet unntak.

– Hvor trygge er dere på at det er etterspørsel til å ta imot kapasitetsdoblingen dere nå gjennomfører?

– Vi er komfortable med at vi får dekket en signifikant del av den. Etterspørselen er der, det handler mer om hvordan vi posisjonerer oss i forhold til kunder og pris. Vi har eksisterende kunder som ønsker å kjøpe mer av oss i dag enn vi klarer å tilby. Vi forventer at de vil ta unna en del, sier finanssjef Alexander Karlsen.

TOPPSJEF: Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma. Foto: Eivind Yggeseth

Av et verdensmarked på rundt 50.000 tonn årlig produserer Vistin Pharma i dag rett over 3.500 tonn. Med kapasitetsdoblingen på plass vil de ta steget opp til å bli blant de to-tre største produsentene og få en markedsandel på rett under 15 prosent.

For å få maks profitt er man avhengig av å ha høykvalitetsprodusentene av legemidler som kunder, som man har i dag.

Karlsen advarer imidlertid om at den nye produksjonskapasiteten ikke vil være operativ før i 2022, og at det ofte tar tid fra man har solgt seg inn til en ny legemiddelkunde og til de er klare til å ta i mot Metformin fra Vistin Pharma i stor skala. Kvalitetskontrollen er omfattende i alle ledd innen legemiddelbransjen.

Men den langsiktige etterspørselen virker det ikke å være noe i veien med. Ifølge WHO vil antall pasienter i verden med diabetes 2 øke med 4-5 prosent i året i nærmest overskuelig fremtid.

Kan ikke regne med utbytte

Selv om efffektene fra oljetradingen gjør store innhugg i regnskapstallene, var det underliggende driftsresutlatet fra farmasivirksomheten på rundt 30 millioner kroner i fjor.

Med salg i utlandet og produksjon i Norge bidrar dessuten en svak krone til at 2020 ifølge Karlsen ser «bra ut».

Som aksjonærene fikk bevist tidligere denne uken er det nok til å forsvare et utbytte på én kroner pr. aksje, tilsvarende en direkteavkastning på 8 prosent. Det kan man imidlertid ikke ta for gitt at blir en fast inntektspost for aksjonærene fremover.

Doblingen av produksjonskapasiteten er anslått å koste 100 millioner kroner og skal dekkes av eksisterende kontantbeholdning og kontantstrøm.

Balansen er imidlertid ikke forsøplet med masse gjeld. Man finner derimot en hyggelig post i form av et fremførbart underskudd på rundt 150 millioner kroner, som bør sikre en lav skatterate de neste årene.

Bortsett fra det fermførbare underskuddet skal alle bånd til oljetradingen nå være kuttet ved utgangen av første kvartal.

Det har også skjedd ting på eiersiden de seneste ukene. Øystein Stray Spetalens Saga Tankers opplyste denne uken at det hadde solgt fire millioner aksjer og dermed nesten halvert sin beholdning.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Saga Tankers14,17%
2Holmen Spesialfond7,22%
3Pactum AS6,04%
4Sparebank1 Markets4,65%
5Awilco AS4,03%
6Ferncliff Listed DAI AS3,98%
7MP Pensjon PK3,94%
8State Street Bank and Trust3,79%
9Solan Capital AS3,61%
10Norda ASA1,98%

* Ettersom det normalt tar tre handelsdager før aksjonærlistene er oppdatert er ikke listen oppdatert med denne ukens handler

For to uker siden meldte Øyvin Brømers Intertrade Shipping AS at de hadde kjøpt snaue 1,2 millioner aksjer i selskapet og nå sitter på en eierandel på 6,1 prosent.

Brøymer har tidligere hatt en fantastisk reise i et annet norsk helseselskap, Medistim, og ser tydeligvis potensial for å gjøre en god investering i Vistin Pharma.

Lørdag
Ukens selskap