Ukens selskap: Medistim-aksjen

Varsel om salgsutfordringer og et drøss med innsidesalg har prellet av Medistim-aksjen som har tatt ut ny høyeste-notering.

KRITISK INFORMASJON: MiraQ-systemet (i farger) er Medistims egenutviklede system som gir informasjon om pasienter mens operasjonen pågår og engangsinntekter til selskapet. Probene, som hektes på blodårene og sender informasjon tilbake til MiraQ, gir gjentagende inntekter. Foto: Medistim
Ukens selskap

Utvikling og produksjon av medisinsk utstyr kan være svært lønnsomt hvis man får det til ordentlig, slik norske Medistim har gjort.

Markedet kjennetegnes av et par faktorer som gjør premien stor for de som lykkes.

Det kreves mye forskning og utvikling for å utvikle produkter samtidig som godkjennelsesprosessen er lang. Det gjør det vanskelig og tidkrevende for nye konkurrenter å komme på banen.

Kvalitet har høyere prioritet enn pris for innkjøpere som gjør det mulig å ta høye marginer. Dessuten vet aksjemarkedet å prise medisinske selskaper som gjør det godt, veldig høyt.

Penger til overs

Marginene har Medistim så det holder. Fjoråret ble gjort opp med en driftsmargin på rett under 30 prosent, etter å ha steget fra 26,3 prosent året før. Og det er ikke noe blaff. I løpet av de siste ti årene har omsetningen steget med 10,7 prosent i året, som er imponerende nok i seg selv, men det mest imponerende er at driftsresultatet har steget med 18 prosent i året i snitt.

Tallene for første kvartal var en ny seiersmarsj i så måte, med økt driftsmargin og det første kvartalet noensinne med over 100 millioner kroner i omsetning.

Rapporten kom imidlertid med en advarsel.

“Negative effekter på salgsinntektene er sannsynlig, som følge av at sykehus over hele verden rapporterer at behovet for å hjelpe Covid 19-pasienter får prioritet foran planlagte operasjoner."

Vi får håpe og tro at mer alvorlige behandlinger, spesielt knyttet til å behandle eller forhindre hjerteproblemer og slag, ikke blir utsatt for lenge. Plastiske operasjoner for å endre utseende, en annen men mye mindre inntektskilde for Medistim, havner nok et godt stykke ned på sykehusenes prioriteringsliste.

Medistim ASA

  • Norsk produsent og distributør av medisinsk utstyr etablert i 1984.
  • Utstyr for bruk i hjerteoperasjoner er den største inntektskilden mens selskapet har høyest markedsandel i Europa og Japan
  • Notert på Oslo Børs siden 2004 og har en markedsverdi på 4 milliarder kroner
  • Kari Krogstad har vært adm. direktør siden 2009.

En annen utfordring er at folk som opplever heleseproblemer kvier seg for å oppsøke lege eller sykehus og dermed risikerer å ikke bli diagnostisert i tide.

Rent økonomisk, som tross alt er fokuset i denne artikkelen, så vil forholdene som råder på verdens sykehus også stikke kjepper i hjulene for Medistims salg av nye produkter, som ofte innebærer sykehusbesøk.

“Sterk rapport, men motvind i vente,” var oppsummeringen fra analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets.

Ledelsen i Medistim benyttet også anledningen til å lette på sine aksjebeholdninger etter at rapporten var publisert. Konsernsjef Kari Krogstad solgte rundt 40 prosent av sine Medistim-aksjer til en snittkurs på 170 kroner mens finanssjef Thomas Jakobsen solgte 48 prosent av sine aksjer til en snittkurs på 188 kroner.

Styreleder Øyvin Brøymer ville også være med og solgte rett under 10 prosent av sin beholdning for 41 millioner kroner, noe som blant annet har gått med til å bygge en stor posisjon i Vistin Pharma.

Med det som bakteppe skulle man kanskje tro at Medistim-aksjen har slitt? Nei da, den føk opp til ny høyestenotering på 223 kroner forrige uke. Kursmålet til Petter Kongslie i Sparebank1 Markets, som er det høyeste på aksjen på 200 kroner, ble også blåst gjennom.

Man kan vel oppsummere det med at innsiderne i Medistim kjenner selskapet best, men markedet kjenner markedet best.

Ole-Andreas Krohn, analytiker DNB Markets

Mer enn femten år med jevn vekst og økende marginer har spesielt de siste årene gitt aksjonærene i Medistim en svært hyggelig reise. Som en leverandør tilnærmet uten konkurranse i et stabilt globalt nisjemarked mener vi selskapet også har rom for videre vekst og ser gode muligheter for fortsatt stigende inntjening fra virksomheten innen hjertekirurgisk utstyr i årene fremover. Etter en litt treg start ser vi i tillegg at satsingen på produkter rettet inn mot vaskulær kirurgi nå begynner å gi et økende bidrag. Dagens verdsettelse har etter vårt syn imidlertid løpt litt foran caset og kursnivået er i øyeblikket rundt 25 prosent over hva vi anser som fair basert på estimatene for 2020-2022. En solid balanse gir riktignok kapasitet til fortsatt utbyttevekst, men en estimert direkteavkastning på like under 2 prosent gir etter vår mening heller ikke videre kurspotensial. På helt kort sikt venter vi i tillegg at Covid-19 vil påvirke Q2-tallene negativt og ser med den siste virusutviklingen også ytterligere risiko knyttet til forventningene for tredje og fjerde kvartal. En risiko knyttet til vår salgsanbefaling er at det kommer et bud på selskapet. Kundenes verifisering av de vaskulære produktene kan ha gjort selskapet mer attraktivt for aktører som tidligere har vurdert vekstpotensialet innen hjertekirurgi som for begrenset.

Salg, kursmål 160

Stayeren

Nå er ikke Medistim noen døgnflue eller daytrader-favoritt med elleville kursutslag som eksempelvis NEL og Kongsberg Automotive. Siden børsnoteringen i 2004 tok det nesten ti år for aksjekursen å doble seg, men siden 2013 har aksjen gått 10-gangeren, før utbytte.

Og ifølge selskapet er det nok av vekstmuligheter der ute til å fortsette utviklingen.

Medistim er markedslederen på utstyr som brukes til hjerte- og bypassoperasjoner, samt organtransplantasjon.

Selskapets MiraQ-system gir kirurgen tilgang til kritisk informasjon om pasienten under operasjonen. Probene selskapet selger bruker ultralyd til å sende informasjon om blodgjennomstrømmingen og gir dermed et bedre bilde av om operasjonen var vellykket før man syr igjen pasienten.

Petter Kongslie, analytiker SpareBank1 Markets

Vi mener Medistim er en av de flotteste aksjene på Oslo Børs med en kruttsterk ledergruppe og et styre som har demonstrert en evne til å levere lønnsom vekst over tid. De har vokst topplinjen fra 75 til 360 millioner kroner på 15 år (11 prosent i året), levert en snitt Ebit-margin på 20 prosent (25 i 2019) og en egenkapitalavkastning på 23 prosent (30 i 2019). Dette har de gjort selvfinansiert og samtidig betalt ut 58 prosent av aggregert resultat i utbytte. Skal vi prøve å se litt inn i glasskulen så tenker vi at selskapet er eksepsjonelt godt posisjonert for betydelig vekst drevet av at de har 82 prosent markedsandel på bypassoperasjoner som utføres ved bruk av hjelpemidler. Medistim selger disse systemene og probene til sykehusene. Men det interessante er at i 60 prosent av alle bypassoperasjoner brukes det ingen form for hjelpemidler - og det er her det største markedspotensialet ligger. Når selskapet i tillegg har en forretningsmodell som baserer seg på en økende installert base av egne systemer hvor de gjør oppsalg av lønnsomme prober som gradvis styrker den relative markedsposisjonen, synes vi det er helt ok at aksjen handles til 47 ganger inntjeningen i 2021. Det er fair gitt margin og vekstforventninger sammenliknet med nordiske medtech selskaper.

Kjøp, kursmål 200

I de europeiske markedene til Medistim, samt i Japan, er Medistims løsninger i bruk på rundt 80 prosent av alle hjerteoperasjoner som utføres i løpet av år.

I USA er tilstanden en helt annen, hvor hele 70 prosent fortsatt utføres ved hjelp av at kirurgen manuelt sjekker puls for hånd, mens Medistims løsninger brukes i 23 prosent av operasjonene.

10 GANGEREN: Da Kari Krogstad tok over som Medistim-sjef i 2009 stod kursen i 22 kroner. I dag ligger den på 220. Foto: Medistim

“Medistim forventer at markedspenetreringen vil utvikle seg likt i USA over tid”, står det i kvartalsrapporten. Det er en edruelig setning som tilsier at omsetningen i USA burde kunne økes med 200 prosent fra dagens nivå på rett under 140 millioner kroner.

I tillegg ser selskapet et klart vekstpotensial i utviklende økonomier som Brasil, Russland, India og Kina og egentlig alle land som har råd til utstyret.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Intertrade Shipping AS10,91%
2Salvesen & Thams Invest AS10,16%
3Odin Norden9,82%
4SEB Europafond Småbolag6,60%
5Follum Capital5,45%
6State Street Bank and Trust5,32%
7Skandinavisk Enskilda Banken3,32%
8State Street Bank and Trust3,03%
9Skandinavisk Enskilda Banken2,76%
10John Asbjørn Buanes2,62%

Når man ser hvor stabilt og lønnsomt selskapet har bygd sten for sten gjennom årene og hvor mye av markedet som fortsatt gjenstår å forsyne seg av, er det lett å bli optimistisk på Medistims vegne på lang sikt.

Kursutviklingen etter kvartalsrapporten er overraskende, men hvis man eksempelvis ser det fra en forvalter som må plassere penger i markedet sin side, så fremstår Medistim som et godt valg. Er man langsiktig med investeringen gjør man nok smart i å følge det som har vært et av mantraene i aksjemarkedet siden finanskrisen: Buy the dip.

Regnskapstall

(NOK mill.)1.kv./201.kv./1920192018
Driftisinntekter10389364326
Driftsresultat302410886
Resultat før skatt27209174
Resultat etter skatt21167057
medistim
Nyheter
Lørdag
Aksjeanalyse
Ukens selskap