Velkommen til årets shippingfest

Men husk: Tank er sååå 2019. I 2020 er det tørrbulk som er på moten.

NY FEST: Nå er det tørrlastmarkedet John Fredriksen kan glede seg over. Her fra fjorårets julelunsj på Teatercaféen.  Foto: NTB scanpix
Ukens selskap

Det var en gang for mange år siden en ung finansjournalist møtte John Fredriksen og Tor Olav Trøim i det de ankom den årlige shippingmessen Nor-Shipping. Fredriksen ble spurt om hvilke av shippingselskapene som hadde de lyseste utsiktene. Svaret hans var Golar LNG og de neste månedene steg Golar-kursen kraftig.

Det er ingen som har stilt Fredriksen det samme spørsmålet nå, dessverre. Men det ville ikke overraske hvis svaret hans var Golden Ocean. 

Mens Frontline sliter med mindre olje i markedet på grunn av OPEC-kuttene, og det er nitrist i LNG-markedet, er trenden oppadgående i tørrlastmarkedet. 

Frode Mørkedal, Clarksons Platou Securities

Tørrlastratene er endelig over break-even på 14.000 dollar pr. dag for capesize. Om ratene er 16.000 dollar pr. dag tjener Golden Ocean i overkant av 4 kroner pr. aksje. Aksjen står rundt 40 kroner, altså vil vi argumentere at aksjemarkedet priser inn rundt 16.000 dollar pr. dag over tid. For hver 1.000 dollar pr. dag ratene går opp, øker inntjening pr. aksje med 1,4 kroner. Et nybygg på 48 millioner dollar krever 20.000 dollar dagen over tid for å gi 10 prosent avkastning på totalkapitalen. På dette ratenivået tjener Golden Ocean 10 kroner pr. aksje. Selv om spotratene kan komme litt ned over sommeren, mener vi markedet er på bedringens vei og ser betydelig oppsidepotensial i aksjen.

KJØP, KURSMÅL 50 KRONER

Frode Mørkedal, Clarksons Platou Securities Foto: Iván Kverme

Ørkenvandring

Bakteppet til tørrlastmarkedet ligner litt på tankmarkedet våren og sommeren 2019; Vi hadde lagt bak oss en ørkenvandring og flere år med svært liten flåtevekst. For tankmarkedet var det bare et tidsspørsmål før oljeetterspørselen tikket opp til et nivå der balansen tilsa sterkere rater for VLCC-ene.

Fjorårets tankfest handlet også om tilbudsforstyrrelser, men la oss ikke bli for kompliserte her. Det var en fest i tankmarkedet, men den ble avbrutt tidligere enn ventet av coronaviruset og Saudi-Arabia.

Resultatregnskap

(mill. USD)1.kv. 20201.kv. 201920192018
Driftsinntekter137,4244,7705,8656,1
Driftsresultat−117,845,8100,7145,0
Resultat før skatt−160,841,237,484,8
Resultat etter skatt−160,84137,284,5

I tørrlastmarkedet har det vært flere år med årlig flåtevekst på edruelige 2-3 prosent. Ordreboken utgjør bare 8 prosent av verdens totale flåte, som er det laveste siden 2002, ifølge analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities.

Sånt liker investorer å høre. Da handler alt om etterspørselen, og her er det gode nyheter.

«China turns to steel to galvanise post-Covid economy», var tittelen på en Financial Times-artikkel i forrige uke.

Dette er selvfølgelig positivt for Golden Oceans capesizere, som frakter jernmalm i hovedsak til til kinesiske stålprodusenter.

Jo Ringheim, Arctic Securities

Etter en tøff vinter har tørrlastmarkedet begynt å vise tegn til bedring. Ratene har steget over 500 prosent fra driftskostnadsnivåer til 30.000 dollar pr. dag for de største skipene som frakter jernmalm, og utsiktene ser veldig lovende ut. Ordreboken har aldri vært lavere, jernmalm- og stållagre i Kina reduseres, eksportvolumer av malm fra Brasil og Australia er forventet å øke stort de kommende månedene, og økonomisk stimulus fra myndighetene lover godt for etterspørsel etter råvarer fraktet på tørrlastskip. Golden Ocean handles til en rabatt til verdijustert egenkapital, som er beregnet med skipsverdier som er rundt 10 prosent under midtsykliske nivåer. Vi anbefaler kjøp med et kursmål på 6 dollar (58 kr), som reflekterer selskapets verdijusterte egenkapital.

KJØP, KURSMÅL 58 KRONER

Jo Ringheim, Arctic Securities Foto: Arctic

Festen er i gang

Siden februar har capesize-ratene steget fra en bunn på rundt 2.500 til 26.000 dollar dagen. Golden Ocean trenger rundt 14.000 dollar dagen for å tjene penger. Ergo er festen allerede godt i gang.

Spørsmålet investorer må stille seg nå er på hvilket nivå ratene vil etablere seg på – hvis dét er lov å si i denne ekstremt volatile bransjen.

– Kineserne har lansert en stor stimulipakke på 668 milliarder dollar som vi vil begynne å se effektene av i løpet av de neste seks månedene. Dette er selvfølgelig positivt, sier Golden Oceans nye konsernsjef Ulrik Uhrenholdt Andersen og legger til:

– Kommer det en ny smittebølge er det negativt for oss som for resten av verden. Men den viktigste driveren for tørrbulk er Kina, som også har vist seg å være et av de landene som er best til å håndtere smitten.

– Stemmer det at capesize-ratene er på 26.000 dollar dagen nå?

– Ja, og den gode nyheten er at vi faktisk får litt mer enn det ettersom vår moderne flåte gjør det bedre enn indeksskip, sier Uhrenfeldt Andersen.

Golden Ocean Group Limited

  • Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015. 
  • Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo. 
  • Har en flåte på totalt 78 skip medregnet 11 innbefraktede fartøyer, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 46 skip i tillegg til 29 panamax- og 3 supra-/ultramaxskip. 
  • Kontrollert av John Fredriksen ­gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.
  • Ulrik Uhrenfeldt Andersen ble konsernsjef i april 2020.
FERSK SJEF: Ulrik Uhrenholdt Andersen begynte i jobben i april. Tidligere var han sjef i Avance Gas. Foto: Avance Gas


– Tror du at ratene skal ned mot rundt 16.000 dollar igjen, slik forwardmarkedet tilsier?

– Vi har sterke forventninger til både tredje og fjerde kvartal. Bunnen i markedet er bak oss og vi skal ikke ned dit igjen til de nivåer vi så i første kvartal, sier han.

Optimistisk rederisjef

Analytiker Frode Mørkedal forteller oss at med dagens aksjekurs i Golden Ocean, prises markedet inn capesize-rater på rundt 16.000 dollar dagen i 2021. 

16.000 dollar vil si at Golden Ocean skal tjene rundt 4 kroner pr. aksje i 2021, som priser rederiet til ti ganger 2021-inntjeningen.

Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities

Vi oppgraderte Golden Ocean til kjøp tidligere i år med et kursmål på 54 kroner. Vi forventet en svak åpning på året, som ble forsterket av virusutbruddet, men har lenge fremhevet en potensiell bedring fra og med andre halvår 2020 og helt frem mot 2024. De siste ukene har vi allerede sett klare tegn til bedring, hvor brasiliansk jernmalmeksport har tatt seg kraftig opp. Kinesisk stålproduksjon går så det suser, drevet av generell høy økonomisk aktivitet samt stimulans fra myndighetene. Den største risikoen er at coronaviruset på nytt stenger ned økonomien i Kina eller potensielt påvirker brasiliansk jernmalmeksport negativt.

KJØP, KURSMÅL 54 KRONER

Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities Foto: FaTV

Men 16.000 dollar dagen synes Golden Ocean-sjefen høres litt lavt ut til neste år:

– Vi håper på rater som ligger over det og det er også vår forventning. Når det er sagt så vil det være volatilt og første kvartal er typisk et sesongmessig svakt kvartal, sier han.

– Når kan aksjonærene forvente utbytter igjen?

– Det er selvfølgelig opp til styret å avgjøre. Men utbytte ligger i vårt DNA og det er vår ambisjon å pleie våre aksjonærer som fort det lar seg gjøre.

Et par timer etter intervjuet med Uhrenholdt Andersen (på torsdag), sender han en epost med ferske tall som viser rater på 29.000 dollar dagen. 

christer.teigen@finansavisen.no

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Hemen Holding35,85%
2Folketrygdfondet5,29%
3Renaissance Technologies2,57%
4Platinum Asset Management2,56%
5DNB2,32%
6Skagen2,08%
7KLP0,97%
8Arrowstreet Capital0,95%
9Goldman Sachs0,92%
10Golden Ocean Group0,87%
Kilde: Bloomberg
GODE RATER: Kina trenger mer jernmalm, Brasil produserer mer, og capesizeskipene laster opp. Foto: NTB Scanpix
john fredriksen
golden ocean group
tørrlast
capesize
Nyheter
Lørdag
Børs
Ukens selskap