Subsea 7 kan vente stor vekst i havvind

For investorer som ikke skyr unna oljeservice og sier som Ole Brumm «ja takk, begge deler» i valget mellom fornybar og fossil energi, kan Subsea 7 være en spennende mulighet. 

ENDRING: Mens oljeselskapene har utsatt mange av sine oppdrag tiltat virksomheten til Subsea 7 innen havvind.  Foto: Subsea 7
Ukens selskap

Da det i fjor høst ble kjent at Subsea 7s mangeårige adm. direktør Jean Cahuzac ville gi seg som sjef og ta plass i selskapets styre skrev Finansavisen at han i løpet av sine 11 år på toppen  hadde skapt null avkastning for sine aksjonærer. 

Subsea 7 S.A.

  • Undervannsentreprenør med hovedkontor i London. 
  • Utfører installering, rørlegging, inspeksjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider under vann. 
  • Har i dag 28 konstruksjonsskip, dykkerfartøyer, rørleggingsskip og installasjonsfartøyer i aktivitet. 
  • Konsernsjef er John Evans. 
  • Fikk nåværende selskapsform i januar 2011 etter fusjon med Acergy. 
  • Største aksjonær er Kristian Siem.

Selv om null avkastning kan høres trist ut, er det verdt å huske på at Cahuzac inntok sjefsstolen rett før en global finanskrise og rett etter et enormt rally for olje- og oljeserviceaksjer. Siden mai 2008 har det vært finanskrise, et kraftig oljeprisfall og fallende marginer for hele oljeservicebransjen.  Lignende selskaper har blødd kraftig i samme periode.

Strammer livreimen

STØRSTE AKSJONÆR: Kristian Siem sitter på 24,3 prosent av selskapet gjennom Siem Industries. Foto: Eivind Yggeseth

Største aksjonærer

1Siem Industries, Inc. 24.3%
2Folketrygdfondet9.5%
3BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3.8%
4Trinity Street Asset Management LLP3.1%
5Fidelity Management & Research Company2.7%
6DNB Asset Management AS2.5%
7The Vanguard Group, Inc.2.3%
8Nordea Funds Oy2.3%
9Sorebrand Kapitalforvaltning2.1%
10Robotti & Company Advisors, LLC2.0%

Siden nyttår har tidligere driftsdirektør John Evans sittet ved roret, og også han har rukket å få en krise å bryne seg på. I likhet med mange andre oljeservicedirektører har han satt seg fore å redusere kostnadene for de kommende årene «til det minimale». 

For inneværende år medfører det at selskapet reduserer investeringsbudsjettet til 230-250 millioner dollar, mens investeringskostnadene neste år skal ligge på rundt 130 millioner dollar. Til sammenligning brukte selskapet 258 millioner dollar i 2019, og før coronapandemien la en klam hånd over verdensøkonomien hadde selskapet planer om å bruke inntil 290 millioner dollar på investeringer i år.  

De årlige driftskostnadene skal reduseres med 400 millioner dollar. 

I slutten av mai ble det kjent at en fjerdedel av selskapets globale arbeidsstyrke på 12.000 vil forsvinne innen andre kvartal 2021. Selskapet forsikret at det hovedsakelig ville dreie seg om midlertidig ansatte, men at også om lag 1.000 fast ansatte ville kunne miste jobben.

I tilllegg må selskapets flåte reduseres kraftig. Siden mai har flåten på 32 skip blitt redusert til 28, og ytterligere seks skip skal forsvinne fra Subsea 7s operasjonelle flåte det neste året.  Det skal skje både ved hjelp av opplagsbøyer for egne skip og gjennom å ikke fornye kontrakter på innleide fartøyer. 

SER STOR OPPSIDE: Jørgen Lande, analytiker i Danske Bank. Foto: Iván Kverme

Jørgen Lande, Danske Bank - Kjøp: 115 kroner

Subsea 7 har etter vårt syn en sterk markedsposisjon samt en bærekraftig forretningsmodell. Gitt vårt oljeprisestimat for 2020 – 2021 forventer vi lavere ordreinngang å/å for Subsea 7 i 2021. Til tross for dette ser vi oppside på nærmere 70 prosent det neste året, grunnet flere forhold; Basert på siste fire kvartalers gjennomsnittlig book to bill på 1.8x samt selskapets historiske topplinje-bidrag fra løpende ordreinngang, ligger vi 16 prosent over konsensus på 2021. Kombinert med sterk topplinjevekst, forventer vi at det annonserte kostnadskuttet på 13% fra 2019-nivå, vil opprettholde 2021-marginer tilsvarende underliggende marginer som levert i andre kvartal. Investeringer for 2021 – 2023 skal kraftig reduseres ( -50% fra 2020 guiding) som bør sikre sterk kontantstrøm samt komme aksjonærer til gode. Vi mener at selskapet vil rapportere bedre resultater enn konsensus forventer som igjen vil løfte forventningene og momentet i aksjen fremover. På våre estimater handler aksjen på 2021E P/cash flow på 3.7x mot 9.7x i gjennomsnitt siden 2011.

Norsk sokkel skiller seg ut

Etter mange tunge år i kjølvannet av oljeprisraset i 2014 var oljeservicesektoren endelig i ferd med å hente seg inn igjen. Så kom coronapandemien og en oljepriskrig traff sektoren rett i mellomgulvet. Etter store fall er oljeprisen nå stabilisert rundt 44 dollar pr. fat, og etterspørselen er fremdeles lav. 

Ettersom operatørselskaper verden over har utsatt å gjøre store investeringer er det fremdeles stor usikkerhet knyttet til oppdrag innenfor olje og gass, men selskapet ser muligheter i Mexicogulfen og i Norge. 

«Takket være norske myndigheters skattepakke er det fremdeles momentum på norsk sokkel. Det sikret oss blant annet en kontrakt for Aker BP på Hod,» sa Evans tidligere i sommer. 

KJØP: Tommy Johannessen, analytiker i SpareBank 1 Markets. Foto: Fotograf Ørnelund AS

Tommy Johannessen, SpareBank 1 Markets - Kjøp: 90 kroner

Vi estimerer at Subsea 7 vil generere sterk fri kontantstrøm de kommende årene, med en yield på 16-18 prosent i perioden 2020-22. Dette støttes oppunder av sterk ordrebok for perioden, lave investeringer og betydelige kostnadskutt. Pris/bok på 0.5x er også lavt i en historisk kontekst, som inkluderer store nedskrivninger i andre kvartal. Videre utgjør fornybar energi nå 31 prosent av ordreboken, som betyr at inntektene fra fornybar-segmentet vil stige kraftige de kommende årene. Dette er noe vi tror markedet ikke ennå har tatt innover seg i tilstrekkelig grad. Med sin sterke balanse vil Subsea 7 klare seg gjennom en tøff periode for subsea-virksomheten, samtidig som selskapet har mulighet til å gjøre opportunistiske oppkjøp, motsykliske investeringer eller returnere kontanter til aksjonærene. Til tross for at oljeserviceaksjer er lite populære for tiden, mener vi at Subsea 7 er blant aksjene det er verdt å kjøpe.

Regnskapstall

(Mill. USD)2.kv/202.kv/1920192018
Driftsinntekter7549583.6574.074
Driftsresultat−93045−23200
Resultat før skatt−93836−53216
Resultat etter skatt−92223,4−82165

Vinden øker i styrke

Om utsiktene for leveranser av undervannstjenester til olje- og gassektoren fremdeles ser grimme ut, er Subsea 7 en av aktørene som i stor grad lykkes med dreiningen mot havvind, et marked hvor anbudsaktiviteten har stått seg.

Gjennom underenheten Seaway 7 har Subsea 7 vært involvert i ulike havvindprosjekter det siste tiåret. Så langt har undervannsentreprenøren gjort installasjonsarbeid på vindparker med en samlet kapasitet på 3 gigawatt. 

I disse dager jobber selskapet med prosjekter på til sammen ytterligere 5 gigawatt. I løpet av første halvår ble det tildelt kontrakter for installasjon av 424 bunnfaste vindmøller med tilhørende kabler. Av disse har Subsea 7 vunnet installasjonskontrakter for to tredjedeler.

Da selskapet la frem resultatene for første halvår i slutten av juli representerte prosjekter innenfor fornybar energi 31 prosent av selskapets samlede ordrebok på 7 milliarder dollar. I løpet av andre kvartal satte selskapet rekord i inntak av nye fornybar-kontrakter, med oppdrag på en samlet verdi av 1,7 milliarder dollar av et samlet ordreinntak på 2 milliarder dollar.

Det største av disse prosjektene, havvindparken SeaGreen utenfor kysten av Skottland, står alene for 1,4 milliarder dollar av fornybarinntektene selskapet la til ordrereserven i andre kvartal. Når denne vindparken er ferdigstilt vil den bestå av 114 vindturbiner og være Skottlands største vindpark. Med en produksjonskapasitet på opptil 1,5 gigawatt, vil den kunne forsyne om lag 1,3 millioner hjem med strøm. 

Det er dog verdt å merke seg at det skyhøye kontraktsbeløpet også omfatter innkjøp fra underleverandører. 

KJØP: Haakon Amundsen, analytiker i ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

Haakon Amundsen, ABG Sundal Collier - Kjøp: 90 kroner

Subsea 7 har det meste av det et offshoreselskap må ha for å tiltrekke seg investorenes oppmerksomhet i dagens marked. De har sterk balanse (vi estimerer netto cash i 2020), god kostnadskontroll (USD 400m opex reduksjon og halvering av capex allerede annonsert), sterk ordrebok som har økt fire kvartaler på rad og en solid allianse med Schlumberger innen integrerte subsea løsninger. Et sentralt poeng er også deres eksponering mot fornybar energi gjennom sin offshorevind business, som har vært en viktig driver bak veksten i ordreboken under pandemien. Etterhvert som denne delen av selskapet er i ferd med å vokse betydelig, forventer vi en høyere prising enn dagens ~3x ‘21e EV/EBITDA.

Fortsatt smått

En må likevel ikke påregne at prosjekter på størrelse med SeaGreen vil bli hverdagskost for Subsea 7 fremover. Det tror heller ikke den relativt ferske sjefen. 

Evans tror heller på et havvindmarked bestående av mindre kontrakter, muligens av det integrerte slaget som omfatter både transport og legging av kabler og fundamentering av vindmøllene. I disse dager ser selskapet størst anbudsaktivitet i Europa, USA og Asia,  hovedsakelig innenfor forankrede vindmøller.

 «Det er her kundene våre forteller oss at det kommer til å skje de neste to til tre årene, men vi holder et øye med utviklingen innenfor flytende havvind, og har en liten eierpost i et fransk selskap som jobber med flytende vind. I tillegg har vi blant annet vært involvert i Hywind Tampen», sa Evans under fremleggelsen av kvartalstallene i juli. 

Så langt har selskapet til gode å tjene penger på havvindprosjektene. 

Av den samlede omsetningen på 754 millioner dollar i andre kvartal bidro havvindsegmentet kun med 66 millioner og hadde et driftsunderskudd på 26 millioner. Men med flere kontrakter i boks er det mye å henge fingrene i fremover. Derfor venter Evans at det vil bli en bedring allerede neste år. 

Subsea 7 Foto: Investtech

Geir Linløkken, Investtech: Hold

Subsea 7 klarte tidligere i august ikke å bryte opp gjennom motstanden ved 73-74 kroner. I stedet har aksjen brutt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen. Trendbruddet er et signal om at aksjen vil gå mer sidelengs framover. Gjennomsnittet av 26848 aksjer med brudd ned på stigende trend hadde de tre kommende månedene en utvikling 0,6 prosentpoeng sterkere enn referanseindeksene, altså helt på linje. Brudd over 74 kroner vil signalisere økende optimisme og være et kjøpssignal for Subsea 7. Motsatt vil brudd under 60 kroner være et salgssignal.

Investtechs anbefaling: Hold

SUBC
Lørdag
Ukens selskap