Multiconsult tar sats

De fleste piler har begynt å peke oppover for Multiconsult. Aksjen har gjort et byks denne uken. Er det en Grethe Bergly-effekt å spore?

Deichman Bjørvika Foto: Multiconsult
Ukens selskap

CARSTEN JOHAN ANDENÆS

Det er ganske nøyaktig fem år siden Multiconsult debuterte på Oslo Børs med en noteringskurs på 78 kroner. Med mange ben å stå på innen bygg, enterprise og konsulenttjenester skulle aksjen være en relativ trygg affære uten de store opp og nedturene avhengig av hvor konjunkturen befinner seg.

Starten var lovende, men etter rekordåret 2016 har pilene pekt nedover for både regnskapstallene og aksjekursen.

I februar i fjor ble Grethe Bergly utnevnt som ny konsernsjef og selv om det er vanskelig å spesifisere hvor mye som skyldes hennes innsats så peker hvert fall mange av de viktigste pilene i regnskapstallene nå oppover.

Multiconsult, med sjef Grethe Bergly i spissen, hentes inn som rådgiver av Skanska. Foto: Multiconsult

Årets første kvartal viste en markant bedring i bunnlinjen og da tallene for andre kvartal ble lagt frem på onsdag denne uken gjorde aksjekursen et byks på 10 prosent.

«Ekstremt sterke tall for andre kvartal», er dommen fra analytiker Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier.

Inntektene var 11 prosent høyere enn han hadde sett for seg, mens ebit-resultatet på 103 millioner kroner var 111 millioner høyere enn det underskuddet på 8 millioner som han hadde sett for seg.

Analytikerestimater må alltid tas med en klype salt, men det er sjelden man ser så store utslag i en såpass forutsigbar bransje som konsulentvirksomhet er.

Det eneste man muligens kan trekke for er ordrereserven, som var ned to prosent fra forrige kvartal, men det vil ikke Bergly gå med på.

– Nei, man må huske på at årets første kvartal var rekordhøyt. Vi ligger omtrent i det sjiktet vi skal ligge og vi kunne ligget litt lavere også uten å bli ukomfortable. Vi har jobbet veldig med å mobilisere hele organisasjonen til å selge og det har de respondert veldig bra på, sier hun.

Multiconsult ASA

  • Norsk konsulentselskap med fokus på blant annet entreprenørdesign, arkitekttjenester og konsulenttjenester.
  • Selskapet har røtter tilbake til 1908 og har hovedkontor på Skøyen i Oslo
  • Er tilstede i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Polen og Singapore og har i dag 2.850 ansatte.
  • Aksjen ble notert på Oslo Børs i 2015 og selskapet har i dag en markedsverdi på 2,1 milliarder kroner.

Mindre kontortid

Som alltid er det noen segmenter som går bedre enn andre.

–Det er bra trykk og vi har en sterkt pipeline innen samferdsel. Med kontrakten for det nye Rikshospitalet på Gaustad så har bygg og anlegg også holdt seg bra. Mindre prosjekter i regi av private bedrifter, som utbygging av boligområder eller kontorbygg, det er vi mer usikre på fremover. Rehabilitering av bygg også, det er en investering man gjerne kan utsette.

Svakheten innen kontorbygg rimer også veldig bra med hvordan Multiconsult selv vil endre egen drift som følge av Covid.

Bengt Jonassen ABG Sundal Collier Kapitals analytikerkåring 2019 Foto: Foto: Iván Kverme

– Vi ser at vi kan gjøre en del ting mer effektivt digitalt og vi jobber med å konkretisere hva vi kan endre nå. Det er ganske åpenbart at vi kommer til å kutte ned på bruken av kontorlokaler fremover, sier Bergly.

Nedstengte kontorer og kantiner og mindre reising hadde en positiv effekt på bunnlinjen i andre kvartal, selv om noe av dette må sies å være engangseffekter. Ser man tilbake på tallene til Multiconsult de seneste 10 årene er det kun unntaksvis at ebit-marginen har havnet over 10 prosent. I andre kvartal var den på 11,2 prosent.

–Vi har før børsnotering ligget på en margin mellom 8 og 10 prosent, men vi ser at de beste i bransjen klarer å ligge over 10 prosent over tid og det er et realistisk mål for oss, sier Bergly.

Regnskapstall

(NOK mill.)2.kv./202.kv./1920192018
Driftsinntekter1.1021.0424.0693.909
Ebit102-16106106
Resultat før skatt87-295353
Resultat etter skatt66-223535

Oppgraderer aksjen

Etter å ha tygd på tallene gjennom onsdagen var hvert fall Jonassen overbevist og analytikeren oppgraderte aksjen fra hold til kjøp på torsdag. Kursmålet ble løftet fra 68 til 90 kroner.

Han er overbevist om at selskapet nå er på riktig spor etter det sterke halvåret hittil i år og fokuserer på hvor mye lavere aksjen prises enn konkurrentene.

Basert på hans estimater for 2021 priser Multiconsult til 12,9 ganger inntjeningen mens sammenlignbare selskaper prises til 25 ganger forventet inntjening. For 2022 er dette tallet 11,9 for Multiconsult og 22 for de andre.

Da har Jonassen valgt å se på den sterke faktureringsgraden i andre kvartal på 73,8 prosent som et engangstilfelle og heller lagt seg på 69-70 prosent.

Hvis Bergly klarer å levere det hun antyder kan dette imidlertid være for pessimistisk.

–Det er noe engangseffekter men den største årsaken til den økte faktureringsgraden er at vi har jobbet mye som organisasjon for å øke effektiviteten. Dette blir vår benchmark fremover, sier hun.

Ti største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Stiftelsen Multiconsult21.7%
2Protector Forsikring15.0%
3Verdipapirfond Odin Norge8.1%
4Stenshagen Invest4.2%
5Obos BBL3.2%
6Verdipapirfond Odin Norge2.4%
7VJ Invest AS2.2%
8Verdipapirfond Odin Norge1.9%
9Vevlen Gård AS1.6%
10Varner Equities AS1.1%

Hun tror dessuten selskapet har mye å hente på å få fokus vekk fra ren timefakturering.

–Vi kommer tidlig inn i prosjektene og bør dermed kunne tenke helhet for kunden i større grad enn vi gjør i dag, ta en mye større del av kaken. I dag er vi veldig timebasert, istedenfor å fokusere på hva slags verdi vi tilfører kunden. Der mener jeg vi har mye å gå på. Vi har i liten grad lykkes med å differensiere våre tjenester og resultatet er at kompetanse selges altfor billig.

Tar man utgangspunkt i Jonassens analyse og legger til Berglys ambisjoner så holder det med enkel hoderegning for å forstå at høyere faktureringsgrad, høyere priser og lavere multipler enn konkurrentene er en cocktail som gjør Multiconsult-aksjen attraktiv.

Lørdag
Ukens selskap