Yndling i forhatt marked

Odfjell Drilling-sjefen tror finansiering blir en stor utfordring for riggsektoren om den ikke tar miljøvennlige valg. Selv har han sådd flere grønne frø for fremtiden.

GOD ORDRERESERVE OG HÅNDTERBAR GJELD: Konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling regner med å ha betalt "betydelig ned på gjelden" i løpet av et par år. Foto: Iván Kverme
Ukens selskap

– Alle nedturer har et snev av nye ting i seg, men det kommer likevel tilbake til det normale. Denne gangen tror jeg imidlertid man aldri kommer tilbake til der man var.

På årets Pareto-konferanse kjempet selskapene om ha den grønneste profilen. Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh mener det vil finnes oljeboring i all overskuelig fremtid, men tror samtidig det kan bli helt avgjørende for riggselskapene å legge om driften for å få finansiering fremover.

– Mens alt annet er likt fra tidligere kriser, er finansmarkedene helt annerledes denne gangen, sa Lieungh da han talte på konferansen.

Han trekker en parallell til tobakksindustrien.

– Alle tror det blir lagt ned, men det kommer ikke til å skje. Å få finansiering etter denne krisen er det mest kritiske. Eiendelene er der, behovet for olje er der, kundene er der. Men for å utvikle industrien må man ha tett dialog med de finansielle institusjonene, og banker og investorer forlater sektoren til fordel for fornybart. Det er en utfordring å få finansiering til nye investeringer.

– Jeg tror det kanskje vil bli sånn for alltid. Derfor må vi bevise at vi kan endre industrien i fornybar retning.

Selv leder han et selskap som har vokst seg stort på å tilby tjenester til oljeindustrien.

Odfjell Drilling ble etablert i 1973 og opererer i dag en flåte på seks halvt nedsenkbare rigger (semirigger) som driver med leteboring. Riggene er moderne – bygget i perioden 2009–2019 – og er laget for å tåle tøffe klimatiske forhold (harsh environment). Unntaket er den eldre riggen Deepsea Bergen som selskapet har besluttet å sende på skraphaugen.

I tillegg bemanner Odfjell Drilling en rekke plattformer gjennom sin plattformboredivisjon, og selskapet har også en divisjon som leverer teknologi- og brønntjenester.

SIKRER INNTEKTER: Deepsea Nordkapp jobber for Aker BP. Foto: FOTO: AKER BP

Riggsegmentet er det desidert største, og stod for nærmere 70 prosent av inntektene i første halvår. Riggene har kontrakter som strekker seg til minst inn i 2022, og ved utløpet av første halvår var ordreboken på 1,2 milliarder dollar (11 milliarder kroner). Med opsjoner kan dette stige til 2,2 milliarder (20 milliarder kroner).

– Vi leverte relativt bra i forrige periode, med stabile inntekter og stabil ordrebok. Vi fortsetter å betale betydelig ned på gjelden og venter å ha svært lav giring om et par år, sier Lieungh.

Odfjell Drilling-sjefen er for lengst i gang med å gjøre riggselskapet mer effektivt og miljøvennlig gjennom å finne bedre måter å jobbe på.

– Vi har redusert CO2-avtrykket med 30–50 prosent ved å redusere tiden vi bruker på hver brønn, og 15–20 prosent ved blant annet å ta i bruk ny teknologi.

Ikke minst har selskapet startet det Lieungh kaller «et nytt eventyr» inn mot offshore vindprosjekter.

I forrige måned gikk Odfjell Drilling inn i det norske selskapet Oceanwind, som har som mål å eie og drifte offshore vindturbiner.

– I måneder og år har vi hatt på radaren hvordan vi skal ekspandere inn i dette området. Nå har vi endelig gruppert opp med Oceanwind, med 20 års erfaring og som hele tiden har jobbet inn mot værharde områder. Hvorfor gjør Odfjell Drilling dette? Vi har marin kompetanse innen boring som vi kan ta inn i offshore vind, sier Lieungh, som håper dette er et steg i retning av det uttalte målet om «nullutslippsboring».

I sin satsing på den fornybare industrien har selskapet planer om utvide produktlinjen til brønnservicevirksomheten og slå den sammen med divisjonen for plattformboring, som sammen blir til Odfjell Energy og skal betjene markedet for offshore vind.

Det er likevel ikke dette som gjør at Odfjell Drilling er en av svært få aksjer som får tommelen opp og er en yndling blant de aller fleste rigganalytikere.

I motsetning til en rekke konkurrenter tjener Odfjell Drilling penger, håndterer gjelden sin og har moderne rigger som er eksponert mot værharde områder som i Norge – et riggmarked som skiller seg positivt ut sammenlignet med det meste annet. Selskapet har vist en evne til å fylle på ordreboken og sikret seg blant annet boreoppdrag på fase to av Johan Sverdrup til en rate på rundt 300.000 dollar pr. dag, noe som er svært bra i dagens marked. Odfjell Drilling er også av flere trukket frem som en het oppkjøpskandidat.

«Vi ser noe investorbekymring knyttet til behovet for refinansiering i 2021, men vi er trygge på at selskapet vil dra fordeler av den sterke støtten det har fra bankene,» skrev DNB Markets i en analyse nylig.

Og det får kanskje selskapet, med litt mer grønnskjær i klesdrakten.

– Men man må ikke bare snakke om det. Man må vise at man gjør det, sier Lieungh.

ARBEIDSHESTER: Boreriggene Deepsea Bergen (foran) og Deepsea Atlantic. Førstnevnte tas nå ut av markedet og blir skrapet. Foto: Odfjell Drilling

Odfjell Drilling

  • Børsnotert boreentreprenør som er kontrollert av Helene Odfjell.
  • Eier en flåte på fem halvt nedsenkbare borerigger, hvorav fire er bygget i perioden 2009–2019. Drifter i tillegg én rigg. Én rigg er besluttet skrapet.
  • Selskapet har en egen divisjon for plattformboring og en divisjon for brønntjenester.
  • Har rundt 2.500 ansatte og er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 2,4 milliarder kroner.

Resultater

(Mill. USD)*1.h/201.h/19
Driftsinntekter364388
Driftsresultat5158
Resultat før skatt1911
Resultat etter skatt1610

* Resultater i første halvår 2020 vs. første halvår 2019.

Aksjonærer

InvestorEierandel i %
1.Odfjell Partners (Helene Odfjell)60,17
2.Morgan Stanley2,73
3.J.P. Morgan Securities2,63
4.J.P. Morgan Chase Bank1,69
5.J.P. Morgan Chase Bank1,36
6.Goldman Sachs1,24
7.Brown Brothers Harriman1,11
8.State Street Bank0,95
9.The Bank of New York Mellon0,94
10.The Bank of New York Mellon0,91
ODL
odfjell drilling
rigg
simen lieungh
Nyheter
Lørdag
Oljeservice
Børs
Ukens selskap