+ mer
MIDT I SMØRØYET: For noen peker pilene oppover, som Pexip og Odd Sverre Østlie (t.v.), mens for andre som Norwegian-sjef Jacob Schram peker pilene nedover. Felles for dem begge er at de i løpet av våren hyret inn ABG og adm. direktør Jonas Ström (t.h.) til å hente inn penger. Foto: -

Perfekt storm for ABG

Noen henter inn penger for å overleve, andre for å vokse. I midten står ABG i et glohett kapitalmarked og håver inn. 

Da panikken herjet som verst på verdens børser i mars holdt ABG-ledelsen hodet kaldt og tok affære.

12. mars, etter at Oslo Børs hadde falt 12 prosent for dagen og noen få prosent før markedet bunnet ut, sendte ABG ut melding om at de ville gjøre tilbakekjøp av egne aksjer av en reell størrelse.

Det endte med at meglerhuset fikk tilslaget på 21,7 millioner aksjer tilsvarende 5 prosent av de utestående aksjene i selskapet til en kurs på 2,88 kroner. Aksjene var i hovedsak beregnet på aksjekjøpsprogrammet til partnerne i meglerhuset.  

– Vi vil ikke spekulere i vår egen aksjekurs, men denne gangen syntes vi at det var et godt kjøp, uttalte adm. direktør Jonas Ström i denne avisen den gang.

Kursen på aksjen ligger nå på rett under 5 kroner noe som gir en foreløpig papirgevinst på 45 millioner kroner, eller 75 prosent. Et ganske klart innsidesignal der med andre ord.

Hvis bare de kunne hatt like god timing på alle aksjerådene de gir til kundene sine.

God over tid

Med fasit i hånden ser alt enkelt ut, men Ström og resten av partnerne i meglerhuset hadde i hvert fall to mulige argumenter for tilbakekjøpet.

Det ene er at meglerhus ofte gjør det godt i kjølvann av store nedturer i finansmarkedene. Ser man tilbake til finanskrisen ble 2009 et solid år for ABG Sundal Collier. De faste kostnadene er dessuten lave så hvis det går ordentlig ille vil en reduksjon av ansatte fort bringe resultatet i balanse.

Det andre argumentet er at ABG Sundal Collier hadde en svært god utvikling før Covid-19 meldte sin ankomst. Konsernsjef Jonas Ström ga seg selv terningkast 6 etter at tallene for fjerde kvartal 2019 ble gjort opp med et overskudd på 107 millioner, det høyeste resultatet siden fjerde kvartal 2007.

Utviklingen fra og med april i år har imidlertid overgått forventningene.

Ström viste blant annet til tilførsel av likviditet gjennom offentlige stimulansepakker da han la frem et resultat på 76 millioner kroner i andre kvartal. Det er selskapets beste andre kvartals resultat siden 2015.

– Det som har overrasket mest er hvor raskt risikovilligheten og viljen til å være med på børsnoteringer har kommet tilbake. Norden og spesielt Norge har vært helt outstanding i global målestokk i så måte og vi har tatt markedsandeler i både Norge og Sverige, sier Ström.

Lønnsomt i midten

På mange måter er det en perfekt storm meglerhuset befinner seg i for øyeblikket. Renten er lav og likviditeten er høy. Noen bransjer er brennhete og benytter anledningen til å hente penger mens andre sliter og til kapitalmarkedene for å hente penger.

I den sistnevnte kategorien er det vanskelig å finne bedre eksempler enn Norwegian Air som hentet inn 12,7 milliarder kroner i mai. I den førstnevnte kategorien er videokonferanseselskapet Pexip, som ABG var tilrettelegger for ved børsnoteringen i mai et godt eksempel.

For ikke å snakke om de alternative energiselskapene som dukker opp som paddehatter om dagen. Noen skal hente penger for å overleve mens andre skal hente penger for å vokse.

Selv om det sikkert er artigere å jobbe med vekst-case, spiller det liten rolle for bunnlinjen til ABG, de får sine prosenter av emisjonsbeløpene uansett.

Før Covid-19

Hvis vi skal prøve å holde dagens brennhete emisjonsmarked utenom og se på utviklingen i ABG før mars i år så er det flere tegn til positiv utvikling.

Både Investment Banking- og Markets-avdelingene har vist god utvikling på topp- og bunnlinjen.

På geografisk oppdeling er det fortsatt den norske virksomheten som bidrar mest, men Sverige kan se ut til å ha nådd en slags kritisk masse.

Omsetningen i Sverige økte med 63 prosent i fjor. Det henger sammen med at meglerhuset har fått et slags gjennombrudd innen kapitalinnhenting, både i egenkapitals- og gjeldsmarkedet i Sverige hvor de var rådgivere på flere av de største transaksjonene i 2019. 

Totalt for ABG var inntektene var opp 19 prosent i 2019 fra året før og bunnlinjen økte med 54 prosent til 227 millioner kroner. Inntjeningen pr. aksje på 0,44 kroner innebærer en P/E på rundt 11 basert på dagens kurs.

Selv om kapitaltilgangen og risikoapetitten erfaringsmessig ikke vil holde seg like sterk som den har vært i sommer i lang tid, så ser Ström et sterkere marked for fusjoner og oppkjøp fremover. 

– Den aktiviteten har falt. Det krever mer fysisk interaksjon når man skal kjøpe opp en bedrift. Det begynner å komme i gang igjen og jeg er helt sikker på at dette segmentet vil øke fremover, sier han. 

Vekstinitiativer

I 2017 kjøpte ABG halvparten av eiendomssyndikeringsselskapet Vika Project Finance. Utviklingen har vært sterk og man utvider nå dette tilbudet til det svenske og finske markedet gjennom etableringen av ABG Fastena. 

Det gjenstår å se hvordan det går da det er liten tvil om at det er større utfordringer innen næringseiendom enn det har vært på lang tid.

Et annet vekstområde har vært Introduce, et produkt rettet mot mindre selskaper som ikke har analysedekning men som betaler ABG for å publisere analyser om dem. Forrige uke passerte man 100 bedrifter på kundelisten for dette produktet. Noen gamle avtaler henger igjen med gamle betingelser, men for nye kunder tar selskapet seg betalt rundt 500.000 i året for denne tjenesten. 

Man kan saktens spørre om dette er et produkt ABG selv kunne kjøpt inn fra et konkurrerende meglerhus da det for øyeblikket ikke er noen analytikere som har dekning på selskapet og kvartalspresentasjonene er glisne begivenheter med svært få fremmøtte.

Det positive er imidlertid at aksjen kan gå under radaren hos mange.

Taper «aldri» penger

– Jeg har inntrykk av at de fleste fokuserer mest på hva ABG mener om diverse investeringscase, mens svært få fokuserer på ABG-aksjen som investeringscase, sier en forvalter.

Intuitivt skulle man kanskje tro at et meglerhus vil være en volatil affære hvor resultatet svinger i takt med stemningen på verdens børser. Faktum er imidlertid at ABG-resultatene er overraskende stabile over tid. Selskapet har eksempelvis ikke hatt ett eneste negativ kvartalsresultat i løpet av de seneste ti årene.

Et meglerhus har dessuten nesten ingen anleggsmidler som må fornyes eller investeres i slik at resultatet i all hovedsak kan betales som utbytte til aksjonærene. I fjor var utbytte på 37 øre pr. aksje mens det for årets første halvår endte på 22 øre. Utbyttepolitikken er at over 80 prosent av resultatet skal gå til utbytte.

Ström mener at meglerhuset med sin kapitallette balanse har mer til felles med et konsulentselskap enn en bank.

Regnskapsåret 2020 ser etter alle solemerker til å bli svært godt for ABG, men selv om man antar at det er noe av et engangstilfellet så ser aksjen attraktiv ut basert på 2019-tallene og den gode utviklingen man har vist over tid.

RYKKET OPP: Knut Brundtland ga seg som toppsjef i 2018 og ble i stedet styreleder. Foto: Eivind Yggeseth

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Sanden AS8.3%
2ABG Sundal Collier ASA6.2%
3Erling Neby AS2.7%
4SEB Prime sol. Sissener Canop2.6%
5Salt Value AS2.2%
6Brown Brothers Harriman & Co2.1%
7Landkreditt Utbytte1.8%
8State Street Bank and Trust Comp1.5%
9Watrium AS1.5%
10Citibank N.A.1.5%

*Sanden AS - Jan Petter Collier

Regnskapstall

(NOK mill.)2.kv./202.kv./1920192018
Driftsinntekter4083451.3511.137
Ebit11685339232
Resultat før skatt11286339237
Resultat etter skatt8364254172

ABG Sundal Collier 

Meglerhuset Sundal Collier ble grunnlagt av Jan Petter Collier og Dagfinn

Sundal i 1984, og børsnotert i 1991. Slo seg sammen med svenske

ABG Securities i 2001.

Har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Tyskland og Singapore.

Er delt inn i to divisjoner; Markets (salg av aksjer og obligasjoner i annenhåndsmarkedet

og salg etter transaksjoner i førstehåndsmarkedet) og Investment Banking (primærtransaksjoner innen ECM, DCM og M&A)

Har rundt 270 ansatte og en markedsverdi på 2,2 milliarder kroner

Ledes av Jonas Ström. Finansdirektør er Geir B. Olsen.

Lørdag
Ukens selskap