Kaoset i Insr er neppe over på mandag

Alle ser ut som tapere i slaget om Insr. På mandag må noen gi opp, mens vinnerne får en ny møkkajobb.

VÅREN 2016: På mandag skal Insr-sjef Espen Husstad på nytt møte sine eiere, som kan medføre at han ikke har en jobb på tirsdag. Bildet er tatt på en generalforsamling for drøyt fire år siden. Daværende styreleder Åge Korsvold tar seg for ansiktet.  Foto: Brian Cliff Olguin
Ukens selskap

I det skadeforsikringsselskapet Insr er på vei mot på den finansielle skraphaugen, er det lett å konstatere tre ting: Her er det ofre, på ofre, på ofre. Og som Finansavisen har omtalt de to seneste ukene: Mens de mest sentrale aktørene driver gjørmebryting, leker aksjespekulantene casino.

Daglig har det blitt omsatt i snitt 15,2 millioner aksjer i Insr siden dramaet nådde kokepunktet i midten av september. Volumet har på enkeltdager vært tilsvarende 50 prosent av de fritt omsettelig aksjene. Til sammenligning ble det i samme periode i fjor daglig omsatt 23.751 aksjer. Det er ingen journalistisk overdrivelse å kalle oppgangen spinnvill.

Det utløsende for sommerens og høstens finansdrama var et brev fra Finanstilsynet der det ble varslet om at Insrs konsesjon kunne ryke. Først og fremst går det inn i historiebøkene som den første konsesjonen som fratas et skadeforsikringsselskap med solvensen i orden. Dessuten er måten det gjøres på et drama i seg selv:

  • Finanstilsynets inngripen ble børsmeldt mandag 29. juni, men ankom Insr fredag 26. juni. På ettermiddagen.
  • Denne ettermiddagen er det kun gått timer siden styret godkjente allokeringen av en emisjon på 55,6 millioner kroner. Pengene skulle overføres til Insr mandagen 29., men transaksjonen som ga selskapet en børsverdi på drøyt 600 millioner kroner ble naturlig nok kansellert.
  • I Insrs tilfelle må det bemerkes at emisjonen denne gangen ikke var en kriseemisjon. Den rettede emisjonen skulle finansiere den videre forretningsutviklingen, satsinger og optimisme, og hadde lokket inn en ny tung investor, Hugo Maurstad. Blant øvrige storaksjonærene tegnet Kistefos seg for sin andel.
  • Den rettede emisjonen ble annonsert etter børsens stengetid torsdag 25. juni, og ble bekreftet senere på kvelden gjennom en ny børsmelding. Selv om emisjonen tilsynelatende er gjort unna i en fei, medførte både antallet involverte, samt at det er snakk om et børsnotert forsikringsselskap, at Finanstilsynet var varslet om emisjonen på forhånd.
  • Så hvordan oppleves det å få beskjeden om at konsesjonen ryker, kun timer etter at en kapitalinnhenting er godkjent og bedriften er klar for å sette seil på nytt? «Det var et sjokk», har ledere i Insr uttalt til Finansavisen.

Inkludert to obligasjonsutstedelser har selskapet siden vinteren 2015, da selskapet het Vardia, gjennomført ikke mindre enn syv brannslukninger for å reparere regnskap og balanse. Feilene som forårsaket disse kriseemisjonene er offentlig kjent. Det kan i denne sammenheng være greit å ta høyde for at det er toppen av isfjellet og at Finanstilsynets folk rett og slett hadde nådd bristepunktet – av en ukjent årsak.

Likevel, observert utenfra, er det lite annet man kan si om Finanstilsynets opptreden enn at den er nådeløs og på grensen til arrogant. Den også like klønete som Vardias regnskapsfeil i 2014 – som forøvrig hadde pågått siden selskapet fikk sin konsesjon i 2011 uten av den var blitt oppdaget av Finanstilsynet i løpet av de årene. Den ble i stedet oppdaget av selskapets revisor, men BDO skal heller ikke denne gangen få komme unna påminnelsen om at revisorfirmaet sov i timen – i fire år.

Det er ikke rart at Insrs adm. direktør Espen Husstad i en kronikk i Finansavisen denne uken tydde til Bjørn Eidsvåg for å uttrykke sin frustrasjon. Kritikken mot Finanstilsynet har også haglet fra styret, samt opprørerne i Kistefos.

– Vi kan selvfølgelig relatere oss til den frustrasjon som Kistefos opplever, og vi synes i likhet med dem at det beste ville være om Insr hadde fått fortsette å drive sin virksomhet, sier adm. direktør Nicklas Paulson i Investment AB Öresund.

Det børsnoterte, svenske investeringsselskapet eier tett på 25 prosent av selskapet. Dessuten har personer tett på Öresund aksjer privat. I aksjonærkonflikten sitter svenskene med kontroll over styret, og er klar for å stemme gjennom salget av kundene til Storebrand. Det får Finansavisen på nytt bekreftet før helgen.

Öresund har plassert sin investeringsdirektør, eks-nordmann Øystein Engebretsen, i styrelederposten – og ser ut til å agere rasjonelt ut fra ett sett med forutsetninger. Her et viktig poeng at det hevdes at selskapets rådgivere har peket i ulike retninger når det gjelder alvorligheten i Finanstilsynets varsel. Likevel har ledelse og styret i Insr falt ned på at sannsynligheten for at Finanstilsynet ville snu og ikke inndra konsesjonen er null.

Dessuten, ifølge opplysninger Finansavisen får fra Engebretsen og Paulsen, eier Öresund den ene av Insrs to utstedte obligasjoner. De er begge på 75 millioner kroner, men de to skiller seg vidt fra hverandre på ett vesentlig område: Öresunds obligasjon består av såkalt hybridkapital. Dette er gjeld, rentebærende selvfølgelig, men såkalt evigvarende og kan klassifiseres som egenkapital.

Oppgjøret fra Storebrand kommer til å tikke inn på Insrs bankkonto over det neste året etter hvert som kundene overføres fra Insr. I redegjørelsen fra styret anslås det at Storebrand kommer til å betale 170 millioner kroner for porteføljen. Samtidig får Insr inn noe premieinntekter, som kan gå med til å dekke lønninger og betale underleverandører. Om solvensgraden holder seg over 100 prosent, vil obligasjonene gjøres opp før aksjonærene får noe som helst.

Når det nå har gått som det har gått, er det ikke rart at Öresund og personene knyttet til det selskapet stemmer som de gjør, men Paulson er ikke enig i at de prioriterer obligasjonen.

– Det er umulig å si hvordan vi prioriterer våre posisjoner fordi vi ikke vet hvilket utfall det blir i denne situasjonen.

Kompani Kistefos og resten av opprørerne har trolig avskrevet hele investeringen på nær 90 millioner kroner, og tar nå kampen mot de andre aksjonærene av mer prinsipielle årsaker og for å ta en omkamp med Finanstilsynet. At det kan ligge litt gammelt agg mot tilsynsmyndighetene som motiverer fighten med Tilsynet, skal en ikke underslå. Men for resten av aksjonærene kan det også være at de vil vise Sverige en lang finger, da det å stemme ned styrets forslag på mandag – og ta en omkamp med Finanstilsynet – kan medføre at hele selskapet settes under administrasjon. Da mister aksjonærene kontrollen, men eierne av en evigvarende obligasjon vil heller ikke få ett øre.Det kan dessuten være at Kistefos anser det for å være et opsjonselement i aksjen.

I september 2018 ble Insr verdsatt nå til 1,2 milliarder kroner på Oslo Børs. Og da denne spalten ble viet Insr for to år siden ble den også viet ledelsens opprydning. Skadeforsikringsselskapet hadde dreid kursen og lagt om forretningsstrategien. Om Kistefos vinner på mandag, er det varslet at ledelsen og styret kastes.

– Da jeg selv sitter i styret, synes jeg selv at dette ikke er noe jeg skal kommentere. Når det gjelder ledelsen anser jeg at de har gjort en bra jobb i en ekstrem situasjon, sier styreleder Øystein Engebretsen.

Han overlater til sin kollega Paulson å svare på Öresunds utsikter ved et eventuelt tap på mandag:

– I dagens situasjon må vi agere ut i fra at forslaget går gjennom. Skulle det ikke bli vedtatt, er det mange parametre som endres, noe som i sin tur leder till en ganske uoversiktlig situasjon.te

KRANGLEFANT: Investor Christen Sveaas tar gjerne en ny runde i ringen. Foto: Per Martin Norli

Insr

* Ble etablert i 2009, og het lenge Scandinavian Insurance Group. Ble børsnotert som Vardia Insurance Group i 2014.

* Var opprinnelig en samling av forsikringsagenter som dannet et forsikringsselskap. Feil regnskapsføring medførte kriseemisjoner i 2015, og nær kollaps for hele selskapet.

* Har hentet mer penger i ytterligere to runder, hvorav den ene gikk med på å kjøpe opp Nemi Forsikring i fjor sommer. Nemi-kjøpet doblet selskapets størrelse.

insr
Lørdag
Ukens selskap