+ mer
GOOD NEWS: Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier har hatt god avkastning den drøye uken det har vært storaksjonær i Goodtech. Foto: Iván Kverme

Hva er det Øystein Stray Spetalen ser i Goodtech?

Øystein Stray Spetalens inntog har satt fart i Goodtech-aksjen. Det kan være mer å hente i det lille turnaround-caset.

CARSTEN JOHAN ANDENÆS

Dersom Goodtech kom til børs som et nynotert selskap i dag er det lett å se for seg at det hadde blitt hausset opp som en teknologi og tildels ESG-juvel med retailinvestorer som gikk mann av huse for å tegne seg i emisjonen.

Nå er det en gang ikke sånn og Goodtech-aksjen kommer med mye negativ bagasje, både fra driften av selskapet og utvikling i aksjekursen.

Fra 2014 til 2018 leverte selskapet et samlet resultat på -290 millioner kroner og aksjekursen gikk fra rundt 16 kroner til under 5 kroner i fjor vår.

Da vi skrev om Goodtech i denne spalten i fjor sommer så kommenterte vi at selskapet hadde eksponering mot en rekke attraktive vekstområder og at potensialet for kursstigning var betydelig hvis man fikk kontroll på prosjektleveransene og unngikk store blemmer.

I dag er aksjekursen rundt regnet det dobbelte av hva den var i fjor sommer.

Selv om man ble nødt til å slå datterselskapet Goodtech Environment på Åland konkurs etter en alvorlig blemme på et vannprosjekt med Kristiansand kommune så ble 2019 noe av et turnaround år for Goodtech.

Konkursboet på Åland ble kjøpt for 155.000 euro og gjenoppstartet som Goodtech Environmental Solutions. Goodtech-regnskapet for 2019 ble dessuten gjort opp med, om enn beskjeden, inntektsvekst og positiv bunnlinje for første gang siden 2013.

Bunnlinjen på 4,2 millioner kroner er selvfølgelig beskjeden, men samtidig uendelig mye bedre enn de foregående årene.

Sjefen går

Noe overraskende da at daglig leder Eric Staurset i sommer varslet at han går etter å ha ledet selskapet siden 2016, akkurat i det pilene begynner å peke oppover.

– Hvorfor går du av nå?

– Jeg synes vi har fått til en god del og at stafettpinnen godt kan gis videre til neste person nå. Det er ikke noe mer dramatisk enn det, sier Staurset og opplyser samtidig at han har takket ja til en lederstilling i et annet ikke-konkurrerende selskap som ikke er offentliggjort ennå.

Inntektene i Goodtech kommer i dag hovedsakelig fra to områder. Det ene er engineering, design og oppsett av produksjonslinjer for industrielle kunder. Man har for eksempel levert en automatisert produksjonslinje til en produsent av tannimplantater og til Husqvarna.

ROBOTLINJE: Majoriteten av Goodtechs inntekter kommer fra rådgivning, design og oppsett av produksjonslinjer for industrielle kunder. Her fra Husqvarnas motorsagfabrikk i Sarpsborg. Foto: Goodtech

Dette er løsninger for kunder som etterspør robotiserte og digitaliserte produksjonslinjer.

– Hittil i år har vi hatt klart størst trykk på oppgradering og vedlikehold av anleggene hos våre  kunder. Når det gjelder større investeringer i nye anlegg og produksjonslinjer så har det vært litt avventende men det er en del potensielle kunder som må ta beslutninger snart, sier Staurset.

Den andre hovedinntektstkilden er den tidligere nevnte virksomheten på Åland som leverer løsninger for vann- og avløpsrens i tillegg til løsninger for biogassanlegg. ESG-alibiet om man vil.

Goodtech 

Har sine røtter fra Norsk Elektrisk kabelfabrikk som ble startet av brødrene Alf og Thomas Snillsberg i 1913.

Er i dag en teknologileverandør innen automatisering, industriteknikk og miljøteknologi.

Har vært notert på Oslo Børs siden 1984 og har i dag en markedsverdi på rundt 275 millioner kroner.

Selskapet har 270 ansatte fordelt på ni avdelinger lokalisert i Norge og Sverige.

Eric Staurset har vært daglig leder siden 2016 men leverte oppsigelse i august .

«Den nye virksomheten på Åland er fortsatt i oppbyggingsfasen og påvirker ebitda negativt», har vært standardomtalen for denne virksomheten i de seneste kvartalsrapportene.

På den siste dagen i tredje kvartal kom imidlertid gladmeldingen om at man hadde vunnet en kontrakt med Sydvatten AB for utbyggingen av et nytt vannrenseverk. Kontrakten har en verdi på 55 millioner svenske kroner for Goodtech Environmental Solutions (GES).

– Dette er en gjennombruddskontrakt for den nye satsingen vår på Åland, sier Staurset som likevel ikke vil guide når denne delen av virksomheten skal begynne å bidra positivt til driftsresultat.

I årets første halvår var omsetningen fra GES på 38 millioner og bidraget til driftsresultatet var på negative 4,4 millioner kroner.

– Vi ser at myndighetene i Sverige gir gass og det er bra trykk i dette segmentet for tiden. Vi har mange tilbud ute og regner med å treffe på noen av de og da begynner det å hjelpe, sier Staurset.

Man skal være forsiktig med å bli for optimistisk på Goodtechs vegne, spesielt gitt selskapets historie, men det er klart at det vil ha stor betydning for resultatet hvis GES sitt bidrag på -4,4 millioner kroner i årets første halvår kan reduseres, i første omgang, til null.

Særlig når selskapet kun prises til 275 millioner kroner.

Tekno-lodd

I tillegg til de to hovedområdene har Goodtech det man kalle et teknologilodd i form av det nyopprettede Goodtech Digital Solutions.

Her jobber man langs to spor, det ene er en løsning som heter Wizx som faller innunder merkelappen Internet of Things. Her har man utviklet en løsning som samler inn alt av data fra sensorer om eksempelvis temperatur og vibrasjoner på et produksjonsanlegg og presenterer det i et samlet brukergrensesnitt.

Det andre sporet går under navnet Neuron og er en ren programvareløsning som er rettet mot analyse og behandling av den type industridata som Wizx samler inn. Løsningen har noen likheter med Akers datterselskap Cognite og man jobber i dag med pilotprosjekter på oljeplattformer og på skip.

Regnskapstall

(Mill NOK)2.kv./202.kv./1920192018
Driftsinntekter142110449444
Ebitda982319
Resultat før skatt12-11
Resultat etter skatt1114-62

– Vi har kompetanse innenfor disse segmentene som kommunikasjon og sensorteknologi og ser at kundene våre etterspør denne type løsninger sier Staurset.

Inntil videre vil nok disse satsingene bidra negativt til bunnlinjen samtidig som potensialet er enormt. All ære til Goodtech hvis de lykkes men det er merkverdig hvor mye et selskap med kun 270 ansatte biter over.

I den tidligere nevnte prosjektsmellen med Kristiansand kommune kommenterte kommunen i sitt klagebrev at de blant annet var misfornøyd med sveisejobben som var gjort under Goodtechs prosjektledelse.

Det er et relativt stort spenn fra sveising til utvikling av programvareløsninger som analyserer data fra sensorer.

På den andre siden er det ikke vanskelig å se for seg en voldsom interesse hvis disse satsingene materialiserer seg så de kan skilles ut og noteres på Merkur-markedet.

Hamstrer aksjer

En som har sett potensialet i Goodtech er den rutinerte investoren Øystein Stray Spetalen som i løpet av de seneste ukene har kjøpt seg opp til å bli fjerde største aksjonær i selskapet med en eierandel på 6,99 prosent.

I tillegg til potensialet som er beskrevet ovenfor så har Goodtech på mange måter en overraskende sterk balanse, spesielt sett i lys av de tunge årene selskapet har vært gjennom.

Ved utgangen av andre kvartal var kontantbeholdningen på 76 millioner kroner og selskapet har kun to millioner i langsiktig rentebærende gjeld.

– Vi er et teknologi og engineeringselskap, så vi har generelt en lett balanse noe som gjør oss veldig fleksible, sier Staurset.

Er det noe Spetalen har sans for så er det ingeniører, så et lavt priset selskap stappfullt av ingeniører høres riktig ut.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Holmen Industri Invest 1 AS13,43%
2Grieg Kapital9,22%
3Westhawk9,03%
4Tycoon Industrier6,99%
5Sundt AS4,45%
6MP Pensjon PK2,95%
7Storhaugen Invest AS2,41%
8Intertrade Shipping AS2,19%
9Remis AS1,75%
10Harland Raymond1,53%

Den som hadde fått nok av Goodtech var imidlertid Torstein Tvenge og hans selskap Fram Realinvest som solgte aksjene som Spetalen plukket opp.

To av styremedlemmene i Goodtech har derimot fått tilsynelatende fornyet tro på aksjen og har meldt om innsidekjøp på til sammen 5,5 millioner kroner.

Det er et betydelig risikoelement i Goodtech-aksjen i form av risiko for kostnadssmeller på prosjekter og noe usikkerhet i forbindelse med bytte av sjef. Selskapet er dessuten langt fra noen pengemaskin ennå. 

Men veksten er tilbake og potensialet er stort.

Lørdag
Ukens selskap