+ mer
GRUNNFJELLET: Elkems ferrosilisium-fabrikk på Island (avbildet) er det nest største i verden og leverer blant annet råvarer til verdens stålindustri.  Foto: Elkem

Pønsker på norsk drømmefabrikk

Analytikerne sier kjøp, men er likevel lunkne. Elkem er aksjen for den som tør å vente på et mulig fabrikkeventyr på Herøya.

Etter at Orkla tok Elkem av børs i 2005 og kinesiske Bluestar kjøpte selskapet fra Orkla i 2011 kom Elkem endelig «hjem» igjen til Oslo Børs i 2018.

I ettertid må timingen sies å ha vært svært god. Markedsprisene for Elkems produkter var høye i 2018 og selskapet la igjen  3,3 milliarder kroner på bunnlinjen. I 2019 endte resultatet på 855 millioner kroner og i årets første halvår falt resultatet ytterligere til 238 millioner kroner.

Den svake utviklingen i år skyldes selvfølgelig virkningene av covid-19 viruset og den reduserte industriaktiviteten den har medført.

«Visibiliteten inn i 2021 forblir lav, men vi tror uansett at det verste er bak oss. Inntjeningen tar seg opp i Kina og vi forventer at dette også vil bli tilfellet i resten av verden etter hvert som økonomisk vekst henter seg inn igjen,» skriver analytiker Hans-Eric Jacobsen i Nordea i en analyse hvor han oppgraderer aksjen fra hold til kjøp.

Med Jacobsens oppgradering er dermed alle norske meglerhus enige om en kjøpsanbefaling for Elkem-aksjen.

FREMTIDEN: Slik kan Elkems grafittfabrikk som skal levere til batteribransjen bli seende ut når det står ferdig. Investeringsbeslutning er planlagt for 2021. Foto: Elkem

Ingen Klondyke-stemning

Det er imidlertid ingen rungende kjøpsanbefaling den rutinerte analytikeren kommer med. Han peker på at prisene fortsatt er lave for Elkems produkter og at man ikke kan vente noen særlig bedring fra nullresultatet i forrige kvartal når tallene for tredje kvartal legges frem til uken.

Det er et mer normalisert marked i 2021 og 2022 med en inntjening på henholdsvis rett under to kroner pr. aksje og rett over tre kroner pr. aksje som er mer tiltalende for Jacobsen.

Selv om Elkem har dreid seg i stadig større grad mot nisje- og spesialiserte produkter så er de fortsatt avhengig av en verdensøkonomi som går som normalt. Nedturer som den vi har hatt i år gir umiddelbart tilbudsoverskudd og lavere priser for selskapets produkter.

Apropos selskapets produkter, så er de fra og med tredje kvartal delt inn i tre divisjoner. Silicones eller silikoner på norsk utgjør rett over 50 prosent av omsetningen. Dette råstoffet brukes blant i fugemasse, personlig hygiene og som isolering i elektroniske produkter. Et vekstområde for disse produktene er elbiler, som inneholder fire ganger så mye silikon som fossile biler.

Etter det følger Silicon Products som produserer blant silisium, ferrosilisioum og andre spesialmetaller som havner i aluminium, kjemikalier, solceller og elektronikk. Denne avdelingen står for rundt 40 prosent av omsetningen.

De siste snaue ti prosent av omsetningen kommer fra Carbon Solutions som leverer karbonelektrodematerialer til metallurgiske prosesser, eller smelteverk om man vil.

I tillegg har selskapet tre oppstartsdivisjoner som jobber mer mot grønn teknologi. Mer om det senere.

Positive spirer

Rundt halvparten av virksomheten er basert i Kina som også er det viktigste markedet for Elkems produkter. Kineserne fikk som kjent covid19-krisen tidlig men har også vært tidlige med å komme ut av nedturen.

Det har gitt seg utslag i en prisøkning for silikoner på åtte prosent i det kinesiske markedet i tredje kvartal, ifølge DNB Markets. Meglerhuset advarer imidlertid om at markedet i USA og Europa fortsatt er svakt og at prisene for silisiummetaller har fortsatt å falle i tredje kvartal.

«Det kinesiske bilsalget var høyere i sommer enn i fjor og stimulanser fra myndighetene ser ut til å drive etterspørselen. I Vesten ser derimot bil- og byggebransjen ut til å oppleve en mye tregere gjeninnhenting,» skriver meglerhusets analytiker Niclas Gehin.

Også han ser for seg et mer normalisert marked til neste år der han anslår at Elkem vil tjene rett under to kroner pr. aksje.

Analytiker Martin Melbye i ABG Sundal Collier er den av de tre med lavest forventninger til inntjeningen de neste årene. Han forventer at bunnlinjen vil ende på 1,11 kroner pr. aksje i 2021, stigende til 1,94 i 2022. Han kommer likevel frem til det samme kursmålet som Jacobsen på 26 kroner.

Kanskje har han større forventinger til de påfølgende årene?

Som han påpeker så er etterspørselen etter silisium syklisk og konjunkturavhengig. Siden 2000 har etterspørselen etter disse produktene gjennomsnittlig vokst med fem prosent i året og veksten er i snitt tre ganger så høy som veksten i industriproduksjonen.

Det henger blant annet sammen med at metallene brukes i en lang rekke elektroniske produkter. 

«Den gode nyheten er at våre indikatorer for industriproduksjon i Oecd-landene nå peker oppover igjen og ser ut til å markere slutten på en nedgang som har vart i syv kvartaler,» skriver han.

Sånn sett ser fremtiden lys ut for Elkems markeder så lenge verdensøkonomien finner fotfestet igjen. Det har imidlertid blitt tatt ut en god del produksjonskapasitet siden 2019, som delvis kan komme tilbake hvis markedet gjør det.

De gode tidene frem til 2018 gjorde dessuten sitt til at flere aktører i bransjen besluttet å utvide sin produksjonskapasitet så man ser neppe noen superprofitt igjen med det første.

Elkem ASA

Norskbasert produsent av silikoner, metaller og spesialprodukter opprettet i 1904.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og salgs- og produksjonslokaler i 31 land fordelt på 31 lokasjoner.

Orkla solgte selskapet til kinesiske Bluestar for to milliarder dollar i 2011 men Elkem ble renotert på Oslo Børs i 2018.

Selskapet har rundt 6.700 ansatte og Michael Koenig er konsernsjef.

Har i dag en markedsverdi på rundt 12,5 milliarder kroner.

Grønn omstilling

På lengre sikt har imidlertid Elkem flere interessante muligheter.

Konsernsjef Michael Koenig har opprettet tre satsingsområder for å utnytte det:

Digitalisering som jobber med å effektivisere interne prosesser samt batterimaterialer og

BioCarbon.

Sistnevnte skal bygge en pilotfabrikk i Canada hvor myndighetene står for to tredjedeler av investeringen på 180 millioner kroner. Målet er å erstatte kull med tre i reduksjonsprosessen ved produksjon av silisium og ferrosilisium.

Regnskapstall

(Mill NOK)2.kv./202.kv./1920192018
Driftsinntekter5.6975.64222.24624.968
Ebit2123001.1894.522
Resultat før skatt162101.1343.792
Resultat etter skatt01528973.367

Batterimaterialer har sett seg ut Herøya som base for en ny grafittfabrikk som brukes i elbil-batterier og skal ta en investeringsbeslutning for prosjektet i løpet av 2021.

Disse initiativene har, ikke uventet, fått mye oppmerksomhet gitt ESG-feberen som herjer nå for tiden. At Elkem skal få et stempel som ESG-favoritt virker lite sannsynlig gitt at produktene man produserer gir avfallsstoffer som svoveloksider, nitrogenoksider og CO2 og at man ved kinesiske anlegg bruker kull som energikilde.

Alt i alt kommer imidlertid Elkem godt ut i forhold til bransjesnittet når man ser på utslipp og energieffektivitet noe som over tid bør gi et konkurransefortrinn.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Bluestar Elkem Int.58,2%
2Folketrygdfondet3,7%
3State Street Bank and Trust2,3%
4Storebrand Norge 1 vpf1,4%
5The Northern Trust Company1,1%
6Arctic Funds1,1%
7Verdipapirfondet DNB Norge0,9%
8JP Morgan Chase Bank0,8%
9Pareto Aksje Norge vpf0,7%
10JP Morgan Chase Bank0,7%

Kennth Sivertsen, analytiker Pareto Securities

Kjøp, kursmål 25 kroner

Elkem er verdensledende innen produksjon av diverse metaller og materialer, er å regne som en den eneste fullintegrert produsenten globalt. Selskapet den største integrerte silikonprodusenten i Kina, og har dermed betydelig eksponering til vekstmarkeder. I tillegg har Elkem planer om å bygge en stor fabrikk for å fremstille grafitt til batteriproduksjon. Her ser vi betydelig etterspørselsvekst i årene som kommer, hvor behovet for mer bærekraftig produksjon står høyt på agendaen i Europa. I sum er Elkem blant de selskap vi tror kommer til å se størst inntjeningseffekt når økonomiene bedres, selv om 2020-2021 ser ut til å bli krevende år. Derimot i ett lengre perspektiv er Elkem godt posisjonert, med betydelig vekstmuligheter i eksisterende markeder og nye vertikaler innen f.eks batteri. Dermed er aksjen ett av de bedre spill på gradvis innhenting av økonomisk aktivitet. Elkem har nok likviditet og en solid kostnadsposisjon, som forsterkes av valutaeffekter, til å stå støtt gjennom krevende markeder. Vi tror aksjen kommer til å gå lenge før estimatene økes, da drevet av bedring i økende global vekst. Vi har en kjøpsanbefaling, med kursmål 25 kroner, tilsvarende 15 ganger forventet inntjening i 2021.

Kenneth Sivertsen, SEB Foto: Privat

Lørdag
Ukens selskap