Vekstrakett lader om

Scatec Solar-aksjen har mer enn tidoblet seg i løpet av seks år på børsen. Nå skal vann- og vindkraft hjelpe til med å ta selskapet til nye høyder.

ENORM VERDIØKNING: – Da jeg startet i Scatec Solar høsten 2009, var selskapet kanskje verdt 100 millioner kroner på en bra dag, sier konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec Solar. Nå prises selskapet til 30 milliarder. Foto: Iván Kverme
Ukens selskap

«Den norske solindustrien sto veldig sterkt internasjonalt for noen år siden, og det hadde vært veldig morsomt om vi klarte å bygge opp en slik posisjon igjen. Dette er et lite bidrag til det,» sa solgründer Alf Bjørseth da Scatec Solar ble børsnotert i 2014.

Det hadde den gangen gått syv år siden Bjørseth etablerte selskapet. Nå har det gått ytterligere seks år, og man kan trygt konkludere med at Bjørseth, og teamet rundt ham, har lykkes.

Da Scatec Solars børsdebuterte 2. oktober 2014, var kursen 19 kroner og markedsverdien 1,9 milliarder kroner. I dag prises selskapet til rundt 30 milliarder kroner, med en aksjekurs rett under 200 kroner.

På den første kvartalspresentasjonen etter noteringen kunne konsernsjef Raymond Carlsen fortelle at selskapet hadde solparker med en samlet kapasitet på 219 megawatt (MW) ferdigstilt eller under bygging, en backlog på ytterligere 214 MW og pipeline på 680 MW.

Nå er over 1.500 MW i produksjon, noe som vil øke med ytterligere 352 MW i løpet av et halvt års tid. Målet er å ha 4.500 MW i produksjon eller under bygging i løpet av neste år, mens pipelinen er på 6.500 MW.

I tillegg har Scatec Solar nylig kjøpt vannkraftverkene til SN Power for 10,9 milliarder kroner. Solar skal fjernes fra selskapsnavnet for å satse parallelt på vann-, vind- og solkraft.

Umulig å forutse

– Det har vært en fantastisk reise. Da jeg startet i Scatec Solar høsten 2009, var selskapet kanskje verdt 100 millioner kroner på en bra dag. Det var ikke mulig å se for seg denne utviklingen, sier Carlsen nå.

Han forklarer noe av suksessen med at de hele tiden har vært flinke til å rette oppmerksomheten mot det som til enhver tid har vært viktigst. 

– Vi har en rullerende liste over de fire viktigste sakene vi må konsentrere oss om. Før vi gikk på børs var det nye markedsområder som var viktig fordi vi trodde det europeiske markedet ville endre seg. Det førte oss til Sør-Afrika, som i dag er vårt største enkeltmarked.

Carlsen pakket kofferten og flyttet til Sør-Afrika for å være tettere på prosjektet. Det betalte seg. I årene som fulgte ble det vunnet flere sørafrikanske kontrakter. Deretter fulgte enorme utbygginger i land som Egypt, Malaysia, Brasil og Ukraina.

Høye mål

– Når verden er i rask endring er det viktig å holde følge med utviklingen, og gjerne ligge i forkant. Da må man ha en organisasjon som er komfortabel med forandring, ikke for forandringens skyld, men på grunn av ønske om å gjøre det best for selskapet hele tiden, sier Carlsen.

– Hva er de fire viktigste saken nå?

– Det er først og fremst å få til en vellykket integrering av SN Power. Så er det å levere på vår målsetning om 4.500 MW under bygging eller i produksjon om et drøyt år. Det skal vi klare med de mange store prosjektene vi har. I tillegg er det et par punkter som har mer indremedisinsk innhold.

Han forklarer kjøpet av SN Power med et ønske om å gjøre Scatec til et bredere fornybarselskap. 

– I fjor høst leverte vi en strategi om vindkraft til styret som ble godt mottatt. Så begynte ryktene om SN Power å dukke opp, og etter hvert som tanken om et oppkjøp modnet, så vi det spennende samspillet mellom sol- og vannkraft. 

Sol på vann

Carlsen mener vannkraft, og deres mulighet til å produsere strøm 24 timer i døgnet, vil bli et stadig viktigere supplement til sol- og vindkraft. I tillegg kan det gi nye inntektskilder.

– Vi ser for oss at det kan bli mulig å selge lagringskapasiteten til vannkraftverkene, samt at evnen til å stabilisere nettet også vil ha en verdi. Det gjør at vi kan få ytterligere inntekter utover vannet i reservoaret.

I tillegg gir tilgangen til vannreservoarene det mulig å utvikle flytende solkraft. Han viser til at solparker på vann redusere avdampingen fra vannreservoarene, slik at det kan produseres mer vannkraft 

– Vi ser allerede på noen prosjekter i Afrika, der det i dag er høy avdamping, sier han.

Scatec-sjefen er ikke redd for at selskapet gaper over for mye når det fremover skal vokse innen både, vann- vind- og solkraft.

– Når vi har fordøyd dette oppkjøpet, vil vi oppdatere markedet med nye, langsiktige ambisjoner. Det er viktig å huske på at 80–90 prosent av våre ansatte er teknologiuavhengige. Vi trenger litt vindekspertise, mens vi får vannkraftkunnskap gjennom oppkjøpet, sier Carlsen

Korrigerte ned

Scatec vil etter overtagelsen av SN Power ha rundt 450 ansatte.

– Vi går en morsom fremtid i møte med dette oppkjøpet, sier Carlsen.

Morsomt kan det også bli for aksjonæren, hvis Scatec klarer å levere på de nye målene som settes.

Aksjen spratt opp 18 prosent til 256 kroner samme dag som SN Power-kjøpet ble kjent. Børsuroen de seneste dagene har imidlertid senket aksjekursen til under 200 kroner, mens flere analytikere har hevet kursmålet til mellom 250 og 300 kroner.

Kommer optimismen tilbake i markedet, og ESG-fokuset fortsetter, er det trolig ingen grunn til at Scatec-aksjen ikke skal fortsette klatringen mot nye høyder.

John Olaisen, ABG Sundal Collier. Kjøpsanbefaling. Kursmål: 260 Foto: Iván Kverme

Scatec Solar

  • Ble etablert av solgründer Alf Bjørseth i 2007, like etter at han hadde solgt sine REC-aksjer for 1 milliard kroner.
  • Har i mange år satset på å bygge og eie stor solparker i fremvoksende økonomier.
  • Kjøpte nylig vannkraftprodusenten SN Power for 10,9 milliarder kroner. Skal fremover satse på både sol-, vann. og vindkraft.
  • Etter oppkjøpet av SN Power endres strategien fra å satse i fremvoksende markeder til å investere i vekstmarkeder
  • Hovedkontoret ligger på Skøyen. Raymond Carlsen har vært konsernsjef siden 2009.

 

Resultater

(Mill. kr)Pr. 3.kv 2020201920182017
Driftsinntekter2.3476.3414.7251.680
Driftsresultat6271.111773632
Resultat etter skatt140530398326

10 største aksjonærer

Nr.EierEierandel
1Equinor13,70 %
2Folketrygdfondet10,50 %
3Scatec8,30 %
4State Street Bank and Trust3,40 %
5State Street Bank and Trust2,50 %
6The Bank of New York Mellon2,50 %
7State Street Bank and Trust2,20 %
8Argentos2,10 %
9Caceis Bank1,80 %
10UBS1,50 %

 

 

Scatec var en pioner i solarmarkedet for 10 år siden og er nå en ledende spiller i sitt segment internasjonalt. Etter oppkjøpet av SN Power har Scatec nå strømproduksjon i 10 land. Deres sterke og etablerte posisjon kommer til å lede til sterk vekst både på kort og mellomlang sikt. Vi forventer at Scatecs solarproduksjon kommer til å dobles i løpet av de neste to årene. På kort sikt så ser vi en rekke triggere. I løpet av første kvartal 2021 kommer fire ny solparker i produksjon, noe vil øke solarproduksjonen med cirka 25 prosent, og i samme periode forventer vi at Scatec annonser byggestart på en rekke nye solparker. 

Den tradisjonelle verdsettelsesmetoden er å se på summen av verdien av hver enkelt eierandel, en såkalt Net-Asset-Value (NAV) metodikk. Denne metoden gir en verdi på cirka 200 kroner pr aksje. Problemet at Scatec historisk har bygget NAV ved å bringe nye prosjekter inn i backloggen og deretter videre inn i produksjon. De seneste tre årene har vi justert opp vår estimerte NAV med over 40 prosent i snitt hvert år. Hvis den trenden fortsetter så vil NAV være 280 kroner om ett år og 390 kroner om to år. 

2021e EV/EBITDA på cirka 13 er relativt høyt absolutt sett, men ikke i forhold til for eksempel Ørsted som prises til rundt 20. Husk også at vi forventer at EBITDA vil nesten doble seg fra 2021 til 2024.

scatec solar
raymond carlsen
esg
Nyheter
Lørdag
Børs
Ukens selskap