+ mer
BJELLEKLANG: I oktober ble Volue notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Fra venstre: Børsdirektør Øyvind Amundsen, finansdirektør Arnstein Kjesbu, Ingunn Ettestøl, styreleder Ørjan Svanevik, konsernsjef Trond Straume, Eirik Høiby Ausland, Lars Ove Johansen, Ingeborg Gjærum og Tom Darell. Foto: Iván Kverme

Se! En grønn teknologiaksje med inntjening

Liker du teknologi, ESG, SaaS, men også gjentakende inntekter og overskudd bør du lese videre.

Det er ingenting som er mer «hot» om dagen enn ord som ESG, SaaS (programvare som en tjeneste), teknologi og gjentakende inntekter. Selskaper med disse egenskapene får høy investorinteresse og prising. På Euronext Growth (tidligere Merkur Market) har det strømmet på med nye selskaper i høst, hvor de fleste har overnevnte egenskaper.

Men hva hvis man kombinerer ESG, SaaS og gjentakende inntekter, og på toppen legger til positiv inntjening? Jo, da får man nyvinningen Volue VOLUE-ME, som er en «spin-off» fra trauste Arendals Fossekompani.

Og hold pusten, nå tenker du kanskje at prisingen er helt vanvittig. Da kan jeg berolige deg med at det er den ikke. I forbindelse med børsnoteringen på Euronext Growth ble emisjonskursen satt til 32 kroner. Kapitalinnhentingen priset Volue til en Pris/Salg-multippel på rundt 4. Under en måned senere står aksjen i 30,50 kroner, hvilket gir en markedsverdi på 4,3 milliarder kroner.

Nå kan du altså få en billigere inngang i Volue enn de «store gutta» fikk i forbindelse med børsnoteringen.

SaaS-plattform

Men først er det kanskje fornuftig å sette seg inn i hva Volue egentlig driver med. Selskapet er en sammenslåing av teknologiselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight

Strategien handler om å kombinere styrkene i alle de fire fusjonerte selskapene med sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic, industrielle programvareløsninger fra Powel, Wattsights analysemiljø av det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer.

Til Finansavisen har Volue tidligere kommunisert at kraftmarkedene i Europa går gjennom store fundamentale endringer, hvor kull og fossilt er i ferd med å bli faset ut, og erstattet med vind og sol.

«Kompleksiteten øker og produksjonen er i større grad avhengig av vær og vind, som skaper større volatilitet. Det er et stort behov for datakraft, digitalisering og markedsinnsikt for å kunne planlegge kraftproduksjonen», sa styreleder Ørjan Svanevik i mars.

Største aksjonær

Nr.AksjonærEierandel
1Arendals Fossekompani77,3%
2Morgan Stanley1,4%
3Centragruppen1,3%
4Goldman Sachs1,3%
5Andenæsgruppen1,2%
6Sissener Canopus1,0%
7Skandinaviska Enskilda Banken0,9%
8Eika Spar0,9%
9Norron Sicav Target0,8%
10Fondsfinans Norge0,8%

Og lykkes Volue med å kryss-selge disse tjenesten kan fortjenesten bli stor. I vår lanserte selskapet en såkalt SaaS-plattform, hvor det har samlet seks ulike produkter kundene kan kjøpe lisenser til. Snøballen har bare så vidt startet å rulle.

Tjener penger

I motsetning til de fleste ESG-aksjer har Volue både omsetning og inntjening. Regnskapstall fra fjoråret viser inntekter på 853 millioner millioner kroner og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 143 millioner kroner. 

I årets ni første måneder endte Volues omsetning på 652 millioner kroner, mens det underliggende driftsresultatet kom inn på 119 millioner kroner. Det gir en EBITDA-margin på 22 prosent.

Regnskapstall

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19YTD 20YTD 19
Driftsinntekter209189652599
Driftsresultat23157169
Resultat før skatt19146663
Resultat etter skatt3838524

Men dette er historie, la oss se fremover. I en investorpresentasjon fra oktober lister Volue opp en rekke ambisiøse langsiktige mål. Den organiske veksten skal være på 15 prosent årlig, mens gjentakende inntekter skal utgjøre over 80 prosent av de totale inntektene. 

Sett med investorøyne bidrar gjentakende inntekter til en forutsigbarhet på hvor mye penger selskapet minimum vil tjene det neste året, noe som definitivt må ansees som positivt. I tillegg kommer pengene inn «up-front», hvilket gir positive arbeidskapitaleffekter.

Det neste målet til Volue er at over 50 prosent av inntektene skal komme fra programvare eller SaaS, som har høye marginer. Heller ikke dette er å forakte. Og tilslutt skal alt dette resultere i en EBITDA-margin på over 30 prosent og 2 milliarder kroner i omsetning i 2025, hvilket gir en EBITDA på 600 millioner kroner.

Volue

  • Er et digitalt grønt teknologiselskap som skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for kunder i det europeiske kraftmarkedet
  • Ble startet i 2020 etter en sammenslåing av selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight, som tidligere lå under Arendals Fossekompani-paraplyen. 
  • Tidligere Powel-sjef Trond Straume ble ansatt som konsernsjef i Volue. Hovedkontoret ligger i Oslo og selskapet har 500 ansatte. Det har over 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.
  • Arendals Fossekompani er største eier med i overkant av 77 prosent av aksjene. Volue prises i dag til 4,3 milliarder kroner på Euronext Growth.

Ingen analysedekning

På toppen av det kommer oppkjøp, og konsernsjef Trond Straume har tidligere uttalt at det har intensjoner om å gjøre 1-2 kjøp i året, for å vokse videre i Europa og inn i det amerikanske markedet.

Tror du Volue lykkes med sine vekstmål og samtidig treffer blink med oppkjøpene, kan både omsetning og driftsresultat bli betydelig høyere enn skissert overfor. Så kan du sammenligne disse estimatene opp mot dagens prising på 4,3 milliarder kroner. I slutten av juni hadde selskapet 162 millioner kroner i nettogjeld, noe som gir en selskapsverdi på i underkant av 4,5 milliarder kroner.

DUO: Volue-sjef Trond Straume (t.v) og styreleder Ørjan Svanevik har store ambisjoner. Foto: Arendals Fossekompani

Foreløpig er det ingen analytikere som har dekning på Volue, men det vil nok snart endre seg. Den 19. november kommer tilretteleggerne Arctic Securities og ABG Sundal Collier ut av stilleperioden, og det er svært sannsynlig at disse vil rope kjøp til sine kunder med kursmål langt over dagens nivåer.

Under investordagene trakk suksessforvalter Pernille Skarstein Christensen i C WorldWide Norge frem Volue som en av sine favoritter for det kommende året. 

Ved å plotte inn selskapets vekst- og marginmål i en neddiskontert kontantstrømmodell regner hun seg frem til verdier på rundt 60 kroner pr. aksje. Stoler man på regneferdighetene til Skarstein Christiansen er det dermed 100 prosents oppside. Valget er ditt.

Nyheter
Lørdag
Børs
Aksjeanalyse
Ukens selskap