Seismikkens comeback kid - opp 80 prosent på en måned

Seismikkselskapet Magseis Fairfield har vært gjennom en snuoperasjon det siste året. Det har mange bitt seg merke i og aksjen er allerede opp over 80 prosent på en måned. 

HJØRNESTEIN: Denne uken sluttførte selskapet en multikilentkampanje i samarbeid med den franske seismikkgiganten CGG kalt Cornerstone 2020, ifølge selskapet dne største nodekampanjen som hittil er gjennomført i Nordsjøen.  Foto: Magseis Fairfield
Ukens selskap

Carel Hooijkaas hadde bare vært to uker i jobben som adm. direktør for seismikkselskapet Magseis Fairfield   da han måtte sende ut resultatvarsel. I oktober i fjor halverte han forgjengernes guiding av driftsresultat før av- og nedskrivninger for året.

I mai 2019 ble aksjonærene lovet EBITDA-resultat på 100 millioner dollar og driftsinntekter på 500 millioner dollar. Senere ble dette nedjustert til et EBITDA-resultat mellom 55 og 45 millioner dollar og en omsetning ble estimert til mellom 465 og 455 millioner dollar.

Magseis Fairfield

  • Grunnlagt av Ivar Gimse og brødrene Jan og Nils Gateman i 2009.
  • Notert på Oslo Axess siden mai 2014, ble overført til hovedlisten i 2018.
  • Henter inn seismiske data ved hjelp av noder plassert ut på havbunnen – såkalt havbunnsseismikk.
  • I desember 2018 kjøpte Magseis opp Houston-baserte Fairfield Geotechnologies for 233 millioner dollar.
  • Siden 21. desember 2018 har selskapet operert under navnet Magseis Fairfield.

Selskapet, som henter inn seismiske data ved hjelp av noder på havbunnen, såkalt havbunnsseismikk eller nodeseismikk, forklarte guiding-blemmen med at flere prosjekter hadde blitt utsatt til 2020, og at prosjektmarginene ble lavere enn ventet. 

Bare ett år etter at norske Magseis hadde kjøpt opp Houston-baserte Fairfield Geotechnologies' teknologivirksomhet for 233 millioner dollar måtte selskapet finne frem sparekniven.  

Gjennom dette oppkjøpet ble selskapet markedsledende innen nodeseismikk. 

Det skulle blant annet kuttes om lag 120 årsverk, tilsvarende 18 prosent av selskapets stab etter fusjonen med Fairfield. 

Da planene for inneværende år skulle legges barberte Hooijkaas og finansdirektør Mark Ivin investeringskostnadene for 2020 med hele 60 prosent sammenlignet med 2019, som følge av coronapandemien og oljepriskollaps ble investeringskostnadene i april nedjustert ytterligere redusert ytterligere, til 15 millioner dollar, 80 prosent ned fra 2019-nivå. Administrative kostnader skulle også reduseres med 60 prosent sammenlignet med fjoråret, og alle lønnsjusteringer og bonuser for året ble skrotet. 

SKEPTISK: John Olaisen i ABG Sundal Collier fortrekker andre energiaksjer. Foto: Iván Kverme

John Olaisen, ABG Sundal Collier: «Hold», kursmål 1,40 kroner

Vi har en «hold»-anbefaling på Magseis med kursmål på 1,40 kroner. Ledelsen har gjort en utmerket jobb i å kutte kostnader og vri selskapet fra tung R&D fokus til en mer kommersiell kultur. Problemet ligger imidlertid utenfor ledelsens kontroll. Etterspørselen etter havbunnseismikk har fått seg et kraftig knekk i 2020 og ser ikke ut til å bli noe vesentlig bedre i 2021. Vi er også bekymret for konkurransebildet. Inngangsbarrierene er for lave og konkurransen er for hard. Dette er negativt både på kort sikt og for lønnsomheten på mellom-lang sikt. De neste fem-seks kvartalene handler om å unngå å gå tom for cash – rett og slett om å overleve uten nødemisjoner. Vi er ikke overbevist om at de klarer det. Alt i alt så synes vi det er mange andre energiaksjer (olje, oil service og renewables) som gir mye bedre risk/reward enn Magseis.

Opp over 80 prosent

Denne høsten har Magseis-kursen begynt å klatre igjen. Bare den seneste måneden har aksjen steget over 80 prosent. De seneste ukene har riktignok oljeprisen bedret seg signifikant og trukket flere olje- og oljeservice-aksjer med seg, men da Hooijkaas og Ivin la frem resultatene for tredje kvartal tidligere denne måneden var det flere som lot seg imponere av resultatene av duoens sparetiltak som etter planen skulle ha full effekt fra andre halvår. 

Selv om driftsinntektene var kraftig redusert satt selskapet likevel igjen med drøyt tre millioner dollar på bunnlinjen. Det ar også en positiv kontantstrøm fra driften, og kontantbeholdningen var styrket til 61,8 millioner dollar. På samme tid i fjor hadde selskapet 49,1 millioner dollar i kontanter.

Ved børsslutt torsdag stengte Magseis-kursen i 2,72 kroner, til sammenligning sto aksjen i 9,94 kroner før Hooijkaas trakk i nødbremsen 14. oktober i fjor.

Tidligere denne uken fullførte selskapet en multiklientkampanje i samarbeid med den franske seismikkgiganten CGG som med sine 1.650 kvadratkilomterer ifølge selskapet er den største nodekampanjen hittil i Nordsjøen. Nå vurderes det om dette arbeidet skal utvides neste år. 

Om du tror det er noe mer å hente avhenger av hvor stor tro du har på markedet for havbunnseismikk de kommende årene. Da pandemien traff var oljeserivcesektoren nesten kommet seg etter forrige krise, og mange hadde fått god kontroll på kosntadene, markedsutviklingen derimot rår selskapene som kjent ikke over. 

I en verden hvor olje blir stadig mindre populært, kan det være verdt å merke seg at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass trakk frem seismikkindustrien som en viktig aktør også innen marin gruvedrift som organisasjonens leder Anniken Hauglie pekte på som norsk sokkels neste store gullgruve i en rapport publisert tidligere i november. 

POSITIV: Tommy Johannessen i SpareBank1 Markets doblet nylig kursmålet på Magseis Fairfield. Foto: Selskapet

Tommy Johannessen, Sparebank 1 Markets: Kjøp, kursmål: 3 kroner

Vi oppgraderte nylig vår anbefaling på Magseis Fairfield fra Nøytral til Kjøp, drevet av en imponerende snuoperasjon det siste året. Siden selskapet fikk ny ledelse i 2019, har EBITDA økt kraftig til tross for fallende omsetning og et tøft marked. Administrasjonskostnadene har blitt kuttet med over 60% og investeringene til et minimum, samtidig som selskapet leverer bedre på driften. I 2021 forventer vi flat omsetning, men lavere marginer drevet av et fortsatt svakt marked. Vi har tidligere vært bekymret for at kontantposisjonen ikke vil være tilstrekkelig til å komme seg gjennom nedturen, men vi er mindre bekymret nå. Selskapet har en netto kontantposisjon på 29 millioner dollar, som bør være nok til å komme seg gjennom nedturen og til normalisering av arbeidskapitalen. Fra 2022 forventes havbunnseismikkmarkedet å vokse med tosifret årlig vekst. Som markedsleder innenfor dette segmentet, tror vi også resultatene til Magseis vil øke. Til tross for siste tids kraftige kursoppgang er fortsatt pris/bok på 0.4x, som er lavt. Inntjeningsmultipler er ikke særlig attraktive i det korte bildet, men vi mener dette oppveies av det lave pris/bok-nivået, redusert likvidtetsrisiko og en imponerende snuoperasjon det siste året.

Venter vekst fra 2022

Enn så lenge er Magseis Fairfield forsiktige med å si noe altfor bastant om hvordan det tror de kommende årene vil bli, men i likhet med flere av sine konkurrenter har Magseis Farifield moderate forventninger til neste år. 

Så langt anslås det at om lag halvparten av de ventede oppdragene for neste år allerede er tildelt, her gjenstår det hovedsakelig muligheter i Europa og Nord- og Sør-Amerika. Men gitt overkapasiteten i markedet venter selskapet at prisene på de gjenværende oppdragene vil være presset. Pr. tredje kvartal hadde Magseis Fairfield en ordrebok verdt 170 millioner, hvor 120 millioner representerte arbeid i 2021 og fremover.

Som følge av pandemien har oljeselskapene globalt kuttet investeringene i år med om lag 20 prosent, og kuttene er ventet å fortsette inn i 2021. Deretter ser selskapet mer optimistisk på veksten i markedet for nodeseismikk, og peker blant annet på oljeselskapenes forsiktighet i 2020 og 2021 som en mulig driver. 

I et femårsperspektiv, frem til 2025, venter ikke selskapet spesielt stor vekst i oljeselskapenes søken etter nye oljefelt. 

Med økt fokus på å utnytte ressursene som allerede finnes ventes det derimot en årlig økning i investeringer i utvikling og produksjon av både nyere og mer modne oljefelt på henholdsvis 17 og 5 prosent. Dette kan love godt for nodeseismikk. Selv om det er mer kostbart enn konvensjonell streamer-seismikk, er det denne formen for seismikkinnhenting som egner seg best når oljeselskapene vil finne ut om det er mer olje å skvise ut før de eventuelt stenger ned.

Geir Linløkken, Investtech: 

Historisk har kursen i Magseis Fairfield svingt med 59 prosent på månedsbasis, og aksjen er blant aksjene på Oslo Børs med aller størst svingninger. Det gjør at vi klassifiserer aksjen som en såkalt lottoaksje, en gruppe aksjer som i følge Investtech-forskning i gjennomsnitt har gjort det svært dårlig. Magseis Fairfield er på den annen side klart positiv teknisk sett. Positive investorer har presset på for å komme seg inn i aksjen, og kursen har brutt opp og utløst flere kjøpssignaler de siste ukene. På kort sikt viser aksjen nå en stigende trend og en videre oppgang indikeres.
Risikoen i Magseis Fairfield er uansett skyhøy, og vi forventer store svingninger også framover. En samlet anbefaling blir nøytral.

Anbefaling: Hold

Største aksjonærer pr. 26. november 2020

Nr.AksjonærEierandel
1.Fairfields MS LLC18,09%
2.Morgan Stanley & CO. LLC14,44%
3.AS Clipper4,23%
4.DB London (inv. serv.) Nominees LT3,19%
5.Westcon Group AS3,06%
6.Anfar Invest AS2,76%
7.KAS Bank Nv.2,70%
8.Strawberry Capital AS2,59%
9.Verdipapirfondet KLP Aksjenorge2,42%
10.Geo Innova AS2,18%
Selskapet

Regnskapstall

(Mill. USD)3.kv/203.kv/192020 YTD2019 YTD
Driftsinntekter46,9134,2144,9385,2
Driftsresultat3,8−103,6−7,3−101,8
Resultat før skatt4,3−104,3−9,9−103,2
Resultat etter skatt3,1−104,1−11,8−105,6
MSEIS
magseis fairfield
seismikk
nodeseismikk
Nyheter
Lørdag
Oljeservice
Børs
Ukens selskap