Grønnvasking fungerer ikke. Olje er olje

Norske analytikere er ganske så samstemte i sitt syn. De foretrekker et rent oljeselskap som Aker BP fremfor hybridvariantene der ute.

GULLKALVEN: Aker BP vil fortsette å vokse fremover gjennom Johan Sverdrup-feltet og andre funn i porteføljen mens nest største eier, BP, skal redusere sin oljeproduksjon. « Det vil si at Aker BP i 2030 vil bli en tredjedel av BP. Hvem hadde trodd det for tre til fem år siden?", uttalte Kjell Inge Røkke på årets Pareto-konferanse.  Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen
Ukens selskap

Og når vi snakker om rent oljeselskap så snakker vi ikke om å dyppe tærne innen fornybar energi, men om oljeselskaper som forblir oljeselskaper.

Det er spesielt ett sitat fra Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik som i så måte oppsummerer selskapet og investeringscaset.

«Vi driver ikke med grønnmaling. Vi er stolte over å være et olje- og gasselskap».

Mens mange andre oljeselskaper har tatt steg, til dels store steg, inn mot fornybar energi fortsetter Aker BP sin rendyrkede fokus på olje- og gassutvinning.

Til tross for den grønne bølgen som skyller over alle kapitalmarkeder ser ikke selskapets aksjonærer ut til å ha tatt skade av det strategivalget gitt kursutviklingen i aksjen de seneste årene.

– Det virker som markedet har snudd litt. Investorene der ute foretrekker igjen at oljeselskapene holder seg til det de kan og investerer i olje fremfor fornybar energi, sier analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Han viser blant annet til utviklingen i olje- og gasselskapet Shell forrige uke etter at flere av lederne i selskapet sa opp grunnet manglende satsning på fornybare energikilder.

– Shell har ikke investert veldig mye i fornybar energi sammenlignet med mange andre europeiske oljeselskaper. De skal komme med en strategioppdatering til markedet i februar og disse lederavgangene blir tolket som at satsingen på fornybar blir ganske begrenset. Det har aksjemarkedet tatt godt imot, sier han.

En som er inne på samme tanke er analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

– Dette er et veiskille for mange oljeselskaper. Aker BP går den ene veien og sier at de ikke skal investere i fornybart men heller betale ut høye utbytter. Jeg har veldig sans for Aker BPs strategi og kommunikasjon. Den er veldig klar og man vet hva man får, sier analytiker Teodor Sveen Nilsen.

Aker BPs største eier, Aker Capital er et godt eksempel i så måte. Der får man en blanding av olje, oljeservice, fornybar energi og IT i et selskap, med det resultat at aksjen prises til en rabatt på rundt 25 prosent av de underliggende verdiene.

INGEN OLJESKAM: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: NTB Scanpix

Oljeprisen over 50

En annen faktor som har løftet de rene oljeselskapene den seneste tiden er utrullingen av Covid-vaksinene.

Den vil bidra til å få verdensøkonomien tilbake til normalen, også oljeetterspørselen.

Det har selvfølgelig oljemarkedet fått med seg og oljeprisen har denne uken krabbet over 50 dollar for første gang siden pandemien brøt ut.

For et rent oljeselskap som Aker BP blir utviklingen i oljeprisen enda viktigere for inntjeningen enn for et oljeselskap som er diversifisert innen fornybar energi. 

Aker BP

Norskregistrert oljeselskap med røtter tilbake til Det norske oljeselskap i 1971.

Skiftet navn til Aker BP etter fusjonen med BPs norske virksomhet i 2016.

Karl Johnny Hersvik har vært konsernsjef siden overgangen fra Equinor i 2014.

Er fokusert på norsk sokkel og er operatør på 10 produserende felt og er partner på fire.

Er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 77 milliarder kroner.

Sveen-Nilsen er en av få norske analytikere som ikke har kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen. Han nedgraderte den fra kjøp til hold delvis fordi aksjen hadde steget mye kjappere enn Lundin Energy, et annet oljeselskap som har valgt å fokusere på olje.

Den viktigste enkeltfaktoren i hans, og alle oljeanalytikeres modeller, er imidlertid oljeprisen og her forventer han 50 dollar til neste år. Skulle oljeprisen stige med ti prosent til 55 dollar anslår han at Aker BPs inntjening vil stige med 26 prosent. 

Nå er det ikke utenkelig at optimismen etter vaksinegjennombruddene kan få seg en støkk med den seneste runden av nedstengninger rundt om i spesielt Europa og USA, men det er uansett snakk om noen måneder fra eller til før aktiviteten tar seg opp igjen for godt.

Hva med den mer langsiktige trusselen fra elbiler og for den saks skyld hydrogendrevne fremkomstmidler?

Carnegies oljeanalytiker Oddvar Bjørgan mener det vil ta minst ti år før fornybare energikilder gjør et meningsfullt innhugg i markedsandelen til olje innen transport og petrokjemi.

Han tror «faren» kan være vel så stor den andre veien.

«Den pågående energiovergangen kan også fort få en negativ påvirkning på tilbudssiden raskere enn på etterspørselssiden», skriver han i en analyse av selskapet.

Man trenger ikke lete langt blant oljeselskapene for å skjønne hva han mener.

BP, som eier 30 prosent av Aker BP og har bidratt med to tredjedeler av bokstavene i selskapsnavnet kunngjorde tidligere i år en målsetning om å redusere sin egen oljeproduksjon med 40 prosent innen 2030.

Kan doble produksjonen

Aker BPs ambisjoner går i en annen retning. Mens man benyttet den forrige nedturen i oljebransjen til en rekke oppkjøp har de holdt seg i ro denne gangen.

Analytiker Anders Rosenlund i SEB tror Aker BP heller vil fokusere på å bygge ut det de har av funn og ressurser i egen portefølje, særlig med tanke på de midlertidige endringene i skatteordningene for å stimulere til økte oljeinvesteringer.

Han beskriver ledelsen som «forfriskende tydelig om ambisjonene for organisk vekst».

«Dette bør sikre de langsiktige vekstutsiktene til Aker BP og potensielt doble produksjonen innen 2027-2028 og det til svært lave produksjonskostnader», skriver han i en analyse.

Full fokus på olje og en mulig dobling av produksjonen. Det spørs hvordan det klinger i ørene i ledelsen til BP på sikt, men det er nok av andre i markedet som ser ut til å sette pris på den strategien.

Jon Masdal, analytiker DNB Markets. Kjøp. Kursmål 225 kroner

Aker BP er unikt posisjonert blant de større oljeselskapene med sterk kontantstrøm og utsikter til produksjonsvekst over flere år. Hjulpet av de midlertidige endringene i skattesystemet for oljeselskaper i Norge estimerer vi en akkumulert kontantstrøm på dagens oljepris på 16 milliarder kroner de neste to årene, noe som tilsvarer 21 prosent av dagens aksjekurs. Dette gir rom for økte utbytter, og vi forventer en årlig direkteavkastning på 8-9 prosent i den samme perioden, noe som gjør Aker BP et av de mest attraktive utbytte-casene på Oslo Børs. Men der hvor Aker BP virkelig skiller seg positivt ut er med en sterk utbyggingsportefølje som følge av gode leteresultater de siste årene. I alt teller vi 11 prosjekter med til sammen en halv milliard oljefat, og lønnsomhet med oljepris over 30 dollar pr fat, som vi forventer blir utbygd de neste årene. Vi tror at dette sikrer god lønnsomhet og vekst i produksjonen i flere år fremover. Vi tror at for 2021 er selskapet bra posisjonert for en bedring i verdensøkonomien. Med en fornuftig verdsettelse, eksponering mot høyere oljepris og gode vekstutsikter har vi derfor en kjøpsanbefaling på Aker BP.

Foto: Iván Kverme Foto: Ivan Kverme

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Aker Capital40,0%
2BP Exploration30,0%
3Folketrygdfondet4,6%
4State Street Bank and Trust1,3%
5Verdipapirfondet DNB Norge0,7%
6JP Morgan Chase Bank0,7%
7State Street Bank and Trust0,6%
8Bank of New York Mellon0,6%
9Caceis Bank Spain0,6%
10Verdipapirfondet Nordea Kapital0,5%

Tom Erik Kristiansen, analytiker Pareto Securities. Kjøp. Kursmål 220 kroner.

Aker BP produserer mer enn 200,000 fat pr dag med et lavt kostnadsnivå på godt under 10 dollar per fat. Selskapet kan derfor levere solide resultater selv når store deler av industrien sliter med lavere oljepriser. På dagens oljepris på 50 dollar estimerer vi at de årlig generer 20 kr pr aksje i fri kontantstrøm før de investerer i nye prosjekter. Aker BP kan derfor velge mellom å øke sitt årlige utbytte fra dagens nivå på i overkant av 10 kr per aksje eller investere i videre vekst. Sannsynligvis vil vi se de begge deler de kommende årene. Aker BP har en stor prosjektportefølje som vil være lønnsomme å bygge ut på oljepriser over 30 dollar per fat. De kan faktisk doble dagens produksjon innen 2026 og vil gjennom sin vilje til å investere på norsk sokkel være det selskapet som drar størst nytte av de midlertidige skatteendringene. Vi tror markedet undervurderer selskapets verdiskapningsevne og med 40 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet kan Aker BP også overraske positivt med oppkjøp fremover. Kombinert med økt produksjon, bedret lønnsomhet, fallende nettogjeld og potensiale for større utbytter i 2021 mener vi dette skaper attraktiv mulighet for investorer. Vi fortsetter å ha Aker BP som vår favoritt på norsk sokkel. 

Tom Erik Kristiansen, Pareto Foto: Iván Kverme