+ mer
MER GRØNNE KABLER: Tradisjonelt har Subsea 7 lagt kabler for olje- og gassindustrien, men oppdragene innen offshore vind øker.  Foto: Robert Garvey/Subsea 7

Halvgrønn aksje med mulig utbytte

Med en solid ordrebok, en like solid fot innenfor fornybarindustrien og potensial for utbytte kan Subsea 7 være en oljeserviceaksje verdt å se på.

Etter at Subsea 7-aksjen i midten av mars stupte under 100 kroner for første gang siden 2016, og videre ned til 40 kroner, har den klatret sakte, men sikkert.

Nå handles aksjen rundt 84 kroner – noe som er mer enn en dobling på ni måneder. Analytikerne ser ytterligere oppside. En allerede sterk ordrebok og utsikter til en økt andel innen fornybar energi er noe av det som skal bidra til det, tror de.

Den Kristian Siem-dominerte undervannsentreprenøren har levert relativt svake resultater så langt i år. Det skyldes både lavere aktivitet innen flere av selskapets segmenter, men også store nedskrivninger av goodwill og eiendeler.

HOVEDAKSJONÆR: Kristian Siem. Foto: NTB scanpix

Selskapet har imidlertid lav gjeld og er i en netto kontantposisjon.

Kontraktsmessig ser det også bra ut. Med en ordrebok på 6,8 milliarder dollar, hvorav arbeid for 3,6 milliarder skal utføres neste år, har Subsea 7 allerede sikret at inntektene i 2021 er på nivå med inneværende år. Samtidig har selskapet et program som har fått kostnadene betydelig ned.

Ordreboken kan også bli fullere. Neste år ventes det tildelinger av flere betydelige kontrakter innenfor et av selskapets viktigste segmenter – SURF-markedet (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines). Det skader ikke at oljeprisen har beveget seg i riktig retning den seneste tiden og nådd 50 dollar igjen.

Selskapet selv har vært forsiktig med guidingen, der EBITDA neste år ventes å «bli høyere» enn i år. Til tross for den konservative spådommen, er meglerhusene Carnegie og ABG Sundal Collier blant dem som venter god kontantstrøm neste år og at selskapet vil være i posisjon til å betale utbytte.

– Jeg mener det er en fair sjanse, uttalte analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier om utbytte etter at selskapet la frem resultatene for tredje kvartal.

Kjøpsanbefalingene er i flertall når det gjelder Subsea 7-aksjen, og i tillegg oppgraderte flere meglerhus sine anbefalinger eller kursmål etter tredje kvartal. Blant disse var UBS, som endret sin anbefaling fra nøytral til kjøp og jekket opp kursmålet fra 75 til 115 kroner.

«Et dypdykk i verdsettelsen og inntjeningspotensialet gjør at vi tror det er oppside i aksjen, selv om olje- og gassvirksomheten ikke tillegges noe terminalverdi», skrev meglerhuset i en analyse.

En viktig faktor for Subsea 7s vekst er selskapets grønne ben. I datterselskapet Seaway ligger all fornybar aktivitet, hvor Subsea 7 blant annet utfører installering av turbiner og undervannsinstallasjoner og legging av kabler. I dag kommer nesten en tredjedel av selskapets inntekter – 31 prosent – fra fornybar energi.

STOR FLÅTE: Subsea 7 har en flåte på 30 skip som utfører konstruksjons- og installasjonsarbeider og kabellegging - både innen olje- og gassindustrien og fornybar industri. Foto: Subsea 7

Og det er voksende. Selskapet ser for seg en global vekst i investeringene i offshore vind på i gjennomsnitt 18 prosent årlig det neste tiåret. I tredje kvartal omsatte selskapet for fem ganger mer i fornybarsegmentet enn det gjorde i tilsvarende kvartal i fjor. Mye av dette skyldes kontrakten på vindparken Seagreen utenfor Skottland, hvor Subsea 7 gjør omfattende installasjonsarbeider av vindturbiner.

Satsingen fortsetter. I september annonserte selskapet at det ville bygge om fartøyet «Seven Phoenix» til et kabelleggingsfartøy spesifikt for havvindindustrien. Skipet er allerede fullbooket for andre halvår 2021 og i 2022.

«Innen fornybar er utsiktene for aktivitetsnivåene på kort sikt sterke, (..) med høy anbudsaktivitet for nye kontrakter,» skrev Subsea 7 i kvartalsrapporten i november.

Med dagens prising av fornybarselskaper på Oslo Børs, kan det sikkert også være fristende for Subsea 7 å skille ut og børsnotere denne delen av virksomheten som et eget selskap. Potensielt kan det bety at verdiene i fornybarvirksomheten kommer tydeligere frem. 

Selskapet har selv ikke indikert noe sånt ennå, men i aksjemarkedet er investor Stig Myrseth blant dem som tror at det kan skje.

«Jeg blir ikke overrasket om denne ESG-vennlige virksomheten etter hvert finner veien til en egen listing,» skrev han i en spalte i Finansavisen i november.

Subsea 7

  • En av verdens største undervannsentreprenører.
  • Utfører installering, rørlegging, kabellegging, inspeksjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider under vann.
  • Har en flåte på 30 konstruksjonsskip, dykkerfartøyer, rørleggingsskip og installasjonsfartøyer, og mer enn 175 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).
  • Har røtter tilbake til Det Søndenfjelds-Norske Dampskipsselskap, som ble etablert i 1854. Fusjonerte med Acergy i 2011.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 25 milliarder kroner. Kristian Siem kontrollerer rundt en fjerdedel av selskapet.

Regnskap

(Mill. USD)

Pr. 3.kv/20

Pr. 3.kv/19

Driftsinntekter

2.452

2.768

Driftsresultat

−972

93

Resultat før skatt

−983

78

Resultat etter skatt

-1.002

47

Aksjonærer

.

Investor

Eierandel (i%)*

1

Siem Industries

24,5

2

Folketrygdfondet

9,5

3

BlackRock Institutional Trust Company

3,7

4

Trinity Street Asset Management

3,1

5

Fidelity Management & Research Company

3,0

6

DNB Asset Management

2,4

7

Storebrand kapitalforvaltning

2,2

8

The Vanguard Group

2,2

9

Robotti & Company Advisors

2,0

10

SAFE Investment Company

1,9

* Ved utgangen av tredje kvartal 2020.

Lørdag
Ukens selskap