IT-aksjen som er en trygg havn

Det bygges sten for sten i IT-konsulentselskapet Itera. Billig er aksjen ikke, men lav risiko og stabil vekst er alltid attraktivt.

Arne Mjøs, konsernsjef i Itera. Foto: Håkon Sæbø Foto: Håkon Sæbø
Ukens selskap

Ser man på kvartalstallene til Itera er det få tegn til omveltningen som har rammet hele samfunnet i år. For fjerde året på rad leverer daglig leder Arne Mjøs og de 560 ansatte lønnsom vekst.

Etter tredje kvartal ligger omsetningsveksten på ni prosent, mens overskuddet er opp 45 prosent. Dette til tross for at selskapet sakte men sikkert gir fra seg inntekter innen datasentersegmentet som følge av det man kan kalle bortimot en kontrollert nedleggelse.

I stedet for å bruke masse ressurser og investeringer på å levere denne tjenesten velger man heller å flytte kundene over på skytjenestene til de store globale leverandørene på dette feltet, som Google og Amazon, og heller fokusere på mer verdiskapende tjenester.

Da følger det at marginen automatisk vil bedre seg, men det gjør topplinjeveksten mer imponerende. Siden 2015 har omsetningen økt stødig år for år, fra 435 millioner kroner til en forventet omsetning på rett over 600 millioner i 2020. Bunnlinjen har økt betydelig mer, fra 13 millioner i 2015 og til et forventet resultat på 53 millioner kroner i år.

«Omleggingen av datasentervirksomheten vil støtte opp om marginveksten. Datasenter er dessuten kapitalintensivt så omleggingen vil bedre kontantstrømmen», skriver analytiker Petter Kongslie i SpareBank1 Markets i en analyse.

Den frie kontantstrømmen har allerede begynt å røre på seg og ligger på rett under 0,9 kroner pr aksje i løpet av de seneste 12 månedene. Det har muliggjort et utbytte til aksjonærene på 0,6 kroner pr. aksje hittil i år, opp fra 0,55 kroner i 2019.

Itera ASA

Norsk it-selskap opprettet av Arne Mjøs, som fortsatt er daglig leder, i 1998.

Selskapet har 560 ansatte og er representert i Norge, Sverige, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina.

Notert på Oslo Børs i 1999.

Selskapet har en markedsverdi på 1,2 milliarder kroner.

Lav risiko

Det strategiske grepet virker fornuftig og vil gjøre Itera til et rendyrket konsulentselskap.

De har kanskje ikke det ryktet hos alle men det er generelt en forretningsmodell med jevne marginer og svært lav risiko.

Blir marginene for bra i konsulentbransjen så blir konsulentene dine headhuntet eller de starter for deg selv. Blir markedet og marginene for dårlige går det relativt fort å redusere bemanningen etter hvert som ordreboken tømmes. Begrenset nedside og oppside, men forutsigbarhet og lav risiko.

Itera-aksjen klarte ikke den heller å motstå panikken som rådet aksjemarkedet i vår. Aksjen startet året på rundt 12 kroner, falt til åtte kroner ved bunnen i april og ligger nå rundt årsbeste på 15 kroner.

Ifølge grunnlegger og daglig leder Arne Mjøs har markedet for selskapets digitaliseringskompetanse kommet kruttsterkt gjennom året

– Vi har sett en klar endring etter covid 19. Det er blitt et veldig fokus hos kundene våre både med hensyn til digitalisering og det grønne skiftet etter covid 19. Det er blitt mye kraftigere enn jeg kunne trodd for et år siden, sier Mjøs.

BEDRE PÅ BØRS: Fotballkarrieren er på hell for Morten Gamst Pedersen, men han gjør det bra på børs hvor han er 8. største aksjonær i Itera. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Regnskapstall

Mill NOK3.kv./203.kv./1920192018
Driftsinntekter138128560531
Ebit15105643
Resultat før skatt14105441
Resultat etter skatt1084232

Industrikundene kommer etter

Itera-sjefen forklarer videre at det er virksomheter med direkte kundekontakt, Business to Consumer (B2C) som har kommet klart lengst med å digitalisere og modernisere sine rutiner og arbeidsprosesser.

– Det er ikke bare it-avdelingene som kjøper inn tjenestene våre lenger. Digitaliseringen påvirker hele verdikjeden hos kundene etter hvert som produkter og tjenester blir digitale og skaper nye kundeopplevelser og konkurransefortrinn, forklarer Mjøs.

Bank og forsikring er eksempler på slike bransjer som over flere år har digitalisert sin kundekontakt. Til sammen utgjør de to bransjene over 50 prosent av Iteras omsetning og har gjort det i lang tid.

Det største trykket opplever likevel Itera nå innenfor business to business-segmentet (B2B) hvor industri- og energiselskaper har sett lyset og satser for fullt på å digitalisere og automatisere sine interne prosesser.

–B2C har kommet lenger med digitalisering enn B2B, men det er der vi ser størst vekst nå. Samarbeidet med Cognite (datterselskap av Aker ASA journ. anm) er veldig spennende i så måte da det gir oss en del prosjekter relatert til digitalisering av olje og gass og den grønne omstillingen av hele energisektoren, sier Mjøs.

Han legger til at veksten mot finansbransjen vil fortsette omtrent i samme takt som før, men at den vil være relativt svakere sammenlignet med industri- og energibransjen.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Arne Mjøs Invest32,7%
2OP Capital AS5,4%
3GIP AS4,7%
4Eikestad AS4,3%
5DnB Nor Bank ASA4,1%
6Septim Consulting3,5%
7Boinvestering AS3,2%
8Gamst Invest AS2,9%
9Jøsyra Invest AS2,7%
10Marxpist Invest AS2,5%

Noen uoppdaget perle kan man imidlertid ikke si at Itera-aksjen er. Den har vist økende topp og bunnlinje i lang nok tid til at markedet har fått det med seg. Den langsiktig gode etterspørselsveksten etter selskapets kompetanse og tjenester bør også være kjent.

Nevnte Kongslie i SpareBank1 Markets er den eneste analytikeren med dekning på aksjen og han lander på en nøytral-anbefaling med kursmål 13 kroner.

Det skyldes hovedsakelig at selskapet prises vel så høyt som sammenlignbare selskaper.

«Når sammenlignbare selskaper med tilsvarende driftsmarginer og kun marginalt lavere vekstutsikter prises til 17 ganger inntjeningen for 2021 mot 20 ganger inntjeningen for Itera så mener vi at aksjen er priset fair,» skriver han.

Aksjen har gått mye i høst og sånn sett kan det være fristende å vente på en bedre inngang, men hvis Mjøs og co klarer å levere noenlunde det samme fremover som de har gjort de seneste årene vil nok aksjen på sikt fortsette å legge på seg på samme måte som selskapet bygger sten for sten.

itera
it
Lørdag
Ukens selskap