Nordnorsk bank-spice

Sparebankene skal være trauste og trygge, men når denne banken kommer på bordet bruker analytikerne plutselig fraser som «spennende, veldig spennende» og «hot spice».

AVKASTNINGSVINNER: I høst uttalte konsernsjef Liv B. Ulriksen: «Det er solide tall i en solid landsdel», og viste frem en egenkapitalavkastning på 14,5 prosent. Her fra en tidligere resultatpresentasjon med tidligere finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes. Foto: Eivind Yggeseth
Ukens selskap

SpareBank 1 Nord-Norge åpnet fjoråret med nyheten om at banken sløyet kuttekniven – mens det fortsatt var normale, gode tider. Deretter ble det et kvikt banksjefsbytte, men så:

– SpareBank 1 Nord-Norges inntog i Helgeland Sparebank vitner om at appetitten for strukturelle endringer er til stede. At banken skal ta noen nye steg, samtidig som at den er eksponert mot en attraktiv økonomi etter corona, gjør at dette er mer enn en traust og trygg havn – dette er et egenkapitalbevis med litt hot spice, sier analytiker Johan Ström i Carnegie.

I mars i fjor meldte SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) nemlig om kjøp av 19,99 prosent av egenkapitalbevisene i alliansefrie Helgeland Sparebank. Samtidig ville Helgeland Sparebank kjøpe SNNs fire filialer i Helgeland.

Det strukturelle samarbeidet får analytikerne og investorene til å glede seg til de finansielle synergiene og lovnadene skal inntreffe i 2022, men de får også forventninger om at en større og mer lønnsom regionbank kan bli sveiset sammen. Noen går så langt som å håpe at den også skal innlede fusjonssamtaler med SpareBank 1-nabo i Trondheim, SMN, som dekker Trøndelag og Sunnmørskysten.

En potensiell deal med SpareBank 1 SMN er en het potet – den fusjonen ville skapt en kanonbank!
Joakim Svingen, Arctic Securities

Hentet inn coronafallet

De børsnoterte bankpapirene har nær tatt igjen det tapte fra fjorårets coronakrakk. Kursoppgangen kan være ergelig for de av investorene som ikke benyttet kjøpsanledningen i fjor. Med en klassisk P/B-sammenligning basert på balansen pr. september er SNN en av de dyreste bankpapirene på Oslo Børs, med P/B 1,16.  

Med briller som skygger for alt annet enn risiko for utlånstap, dalende rentenetto og myndighetsbestemt utbyttereduksjon må man kunne si at kursoppgangen har vært meget sterk.

Men til tross for kursoppgangen,  mener analytikerne at det er god grunn til å kjøpe egenkapitalbeviset i SNN, populært omtalt etter dets ticker NONG, samt alliansepartnerne SR-Bank og SMN.

En av grunnene er at bankpapirene kan fungere som støtpute mot potensielle kursfall på Oslo Børs. En annen er at bankene har et potensiale for å øke inntektene, som ble satt under press da rentene ble kuttet. Med en renteoppgang etter corona, skal bankene tjene mer.

Begrepet «trygg havn» indikerer ofte at det ikke er mer kursoppside å se i det korte bildet, og at investeringen heller skal være en sikkerhet mot kursfall. Det høres litt kjedelig ut, men selv med et ventet lavt utbytte har snittet av analytikerne satt utbytteyielden i SNN til 4,7 prosent for 2020 og 5,4 prosent for neste år. Det er små forskjeller mellom de ulike sparebankene, men SNN kommer faktisk best ut i Infronts oversikt.

Svein Støle er øverst på listen over eierne av SNNs egenkapitalbevis, og har samlet 286 millioner kroner i egenkapitalbeviset. Trond Mohn er sågar på eiersiden i SNN, og det er også John Fredriksen. Støle har sittet på NONG-en en evighet. Det har han også gjort med Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis. På eiersiden i Helgeland dukker også Roy Oddvar Myklebust og Arne Fredly opp høyt på listene. Om disse karakterene har én ting til felles, er det at deres investeringer i bankpapirene er godt drevet av utbyttet. Det er ingen innskuddskonto i dag som gir rundt 5 prosent.

PÅ KJØPER'N: Investor Svein Støle har økt eksponeringen i NONG i høst. Foto: Stian Lysberg Solum

Fisk og turisme

Dessuten kan bankentusiaster lett la seg pirre av større transaksjoner, som det har vært for få av. SNN og Helgeland vil gjennom sitt nære samarbeid fjerne alle hinder for en fremtidig sammenslåing.

Forarbeidet tok angivelig godt over et halvt år og det involverte et kobbel med rådgivere. I tillegg til de to større transaksjonene, ble det også bytter av eiendeler i seks deleide datterselskap og ytterligere inngått intensjonsavtaler vedrørende to andre datterselskap.

Samlet utgjør de to bankens utlånsporteføljer 155 milliarder kroner. Helgeland Sparebank mener det skal hente ut 80–120 millioner i kostnadssynergier de neste tre årene. Hos SNN er det samtidig snakk om å frigjøre 300 millioner kroner i egenkapital, som var låst opp i porteføljen på 10,2 milliarder kroner som overføres til Helgeland Sparebank.

Dette er mer enn en traust og trygg havn – dette er et egenkapitalbevis med litt hot spice.
Johan Ström, Carnegie

Begge banken hevder at transaksjonene skal bedre inntjeningen pr. egenkapitalbevis fra 2022, men SNN gjør samtidig sine kostnadskutt og de er betydelige. SNN kutter nå filialstrukturen med 16 av 31 kontorer.

Analytiker Vegard Toverud regner med at vaksinens utbredelse og en mer normal tilstand i samfunnet vil føre til en høyere rente, og at bankene dermed kan få løftet sin rentenetto. Kombinasjonen av kostnadskutt og forventet høyere inntjening smaker godt. Og det er ikke sikkert at veksten blir så dårlig fra neste år av.

SNNs porteføljer hadde unngått de store tapene da banken rapporterte i høst. Det kan godt være at privatmarkedet har gått tregere enn normalt mot slutten av året, men bedriftsportefølje er lastet med attraktiv sjømat. Og når turistnæringen så får sitt comeback, blir banken noe annet enn en kjedelig «trygg havn». 

SpareBank 1 Nord-Norge

Bankens første utgangspunkt er Tromsø Sparebank, som ble etablert i 1836. Hovedkontoret ligger fortsatt i Tromsø. Er en av de større eierne i SpareBank 1-alliansen. 

Etter to raske lederbytter er nå Liv B. Ulriksen bankens toppsjef. Hun var tidligere konserndirektør.

Eventyret i Russland ble avsluttet for fem år siden og ble en dyr affære. Bankens ledelse har lovet at den ikke skal finne på noen nye krumspring utenfor sitt markedsområde. De tre seneste årenes vekst forklares derfor delvis av at banken vinner andeler i sin region, men også at større banker har trukket seg ut av flere distrikter i Nord-Norge.

Største eiere

1Pareto Invest3,4%
2Pareto Aksje Norge3,3%
3State Street Bank And Trust2,9%
4The Northern Trust comp.2,8%
5Geveran Trading Co.2,8%
6Eika Egenkapitalbevis2,5%
7MP Pensjon2,4%
8Brown Brothers Harriman & Co.2,2%
9Forsvarets Personellservice1,6%
10Meteva1,6%
SIER KJØP: Johan Ström, analytiker i Carnegie. Foto: Brian Cliff Olguin

Johan Ström, analytiker Carnegie, KJØP, 73 kroner

Til tross for det sterke marginpresset gjennom 2020 har vi hatt en kjøpsanbefaling på NONG gjennom året. Aksjekursen er nesten tilbake på nivåene fra før covid-19 til tross for lavere, men fortsatt sterk inntjening. Delvis skyldes de gode resultatene at det har vært sterke kapitalmarkeder, men de skyldes også god bankdrift.

Bankens kostnadsprosent er på 38 prosent, og en relativt stor andel av bankens inntekter kommer fra kapitallette aktiviteter, og det taler om imponerende effektivitet og kapitalallokering. Lønnsomheten er på topp blant sammenlignbare banker, og derfor forsvarer banken en noe høyere prising. Vi har hatt kursmål 73 kroner siden august, men anbefaler fortsatt kjøp av egenkapitalbeviset. Vi NONG kan bli en vinner på andre siden av pandemien, da turismen og konferansevirksomheten vil ta seg opp. På toppen av det, er det ikke usannsynlig at SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN kan slå seg sammen.

SIER HOLD: Vegard Toverud, analytiker i Pareto Securities Foto: Brian Cliff Olguin

Vegard Toverud, analytiker Pareto Securities, HOLD, kursmål 75 kroner

Det er veldig spennende ting som skjer i SpareBank 1 Nord-Norge, og det mest konkrete på kort sikt er samarbeidet med naboen på Helgeland. Banken har tatt grep om sine kostnader, og er virkelig på ballen der. Dessverre vil presset på rentenettoen i 2021 gi banken en kraftig oppoverbakke. Vi er derfor redd for at banken ikke vil klare å opprettholde den gode kostnadsbrøken (C/I) vi har sett de siste årene, og er videre bekymret for at banken ender over målet på 40 prosent i år.

Strategisk har SpareBank 1 Nord-Norge hatt andre vekstutfordringer enn de fleste andre regionbankene, og det blir spennende å følge kredittetterspørselen fremover. Det er ikke så mye jeg er bekymret for i banken, men jeg er kanskje mer bekymret for veksten enn for C/I-en eller potensielle tap. Vi har hatt vårt kursmål på 75 kroner siden i fjor sommer, og nå har kursutviklingen tatt igjen det. På kort sikt kan nok 2020-utbyttet bli utsatt til lengre ut i året enn man er vant til, men ser man på utbyttepotensialet lengre frem i tid er absolutt NONG noe å ha i post-corona-porteføljen.

SIER KJØP: Joakim Svingen i Arctic Securities. Foto: Iván Kverme

Joakim Svingen, analytiker Arctic Securities, KJØP, kursmål 73 kroner

Dealen med Helgeland Sparebank vil resultere i et noe svakere 2021-resultat for SpareBank 1 Nord-Norge som følge av engangskostnader. Når det er sagt, er vi fortsatt positive til NONG. Særlig når vi ser forbi 2021, og retter blikket mot 2022. Det har vært mye frem og tilbake rundt utbyttene i det siste, men kapitalen som nå blir holdt tilbake blir ikke borte. Vi mener man bør kunne se mot normaliserte utbytter for 2021 – utbetalt våren 2022. Da vil vi også se at SpareBank 1 Nord-Norge får normalisert sine utbytter, med et potensial for ekstrautbetalinger som følge av at banken er overkapitalisert.

Vårt kursmål er passert etter at egenkapitalbeviset steg 17 prosent i fjerde kvartal, men vi anbefaler fortsatt kjøp. Banken driver godt, konsentrerer seg om kjernevirksomheten og har en sterk markedsposisjon. Vi tror et normalt utbytte for 2021 vil ligge på minimum 3,30 kroner, og dette gir en yield på 4,5 prosent på dagens kurs. En renteoppgang til høsten vil være svært positivt for både inntjening og sentiment for hele sektoren, og en potensiell deal med SpareBank 1 SMN er en het potet – den fusjonen ville skapt en kanonbank!

sparebank 1 nord-norge
Liv Ulriksen
NONG
aksjeanalyse
Nyheter
Lørdag
Børs
Ukens selskap