Fraløpt av konkurrentene

Å stå på stedet hvil gjennom et turbulent år er mager trøst for webstep-aksjonærene når man tar en titt på hva konkurrentene har fått til.

STOLLEKEN FORTSETTER: Arne Norheim satt kun halvannet år i sjefsstolen i Webstep. Nå er selskapet ute på jakt etter ny sjef og som alltid, flere konsulenter. Foto: Andreas Klemsdal
Ukens selskap

Fokuset for Webstep de seneste årene, i et marked som skriker etter IT-kompetanse, har vært å skaffe nok nye samt beholde eksisterende ansatte.

Sommeren 2018 var det et kobbel av konsulenter ved Oslo-kontoret som forlot selskapet og satte en støkk i vekstplanene.

Å øke bemanningen er alltid i fokus for et konsulentselskap i en vekstbransje for å skape vekst.

I løpet av det seneste året har man klart å øke bemanningen med elleve personer, tilsvarende rundt tre prosent, og det er ifølge selskapet fortsatt “stort fokus på å øke bemanningen”.

Og det er ikke bare konsulentene i Webstep som har vært rastløse i stolen. I januar 2019  forlot daglig leder Kjetil Bakke Eriksen skuta og ble erstattet av Arne Norheim. Han varte halvannet år i sjefsstolen før han gikk av i november i høst.

Liv Annike Kverneland har tatt over som midlertidig sjef frem til en ny toppsjef er på plass.    Da vil man være kommet opp i fire toppsjefer innen et tidsrom på drøyt to år.

«Arne har hatt mandatet til å implementere viktige strategiske initiativ under krevende omstendigheter. Styret anerkjenner at dette har vært en vanskelig jobb og vi har kommet til at tiden er riktig for å gjøre en endring.»

Det var ordlyden i børsmeldingen da Nordheim gikk av i slutten av november og den maler ikke et helt rosenrødt bilde av tilstanden i selskapet. Bør det bekymre aksjonærene foran rapporteringen av tallene for fjerde kvartal neste måned?

ANALYSERER SMB-AKSJER: Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets. Foto: Olav Gram Degnes

– Vi oppgraderte aksjen til kjøp i november da vi begynte å se en positiv utvikling, men vi synes det generelt er skummelt med toppsjefbytter i konsulentbransjen da det er humankapital det går i. Først får vi se hvem som kommer inn som ny sjef og så har vi lyst til å se noen konkrete resultater, sier analytiker Petter Kongslie i SpareBank1 Markets.

Webstep ASA

FAKTABOKS

Norsk IT-selskap opprettet i Bergen i 2000 med hovedkontor i Oslo.

Har ved utgangen av tredje kvartal 2020 415 ansatte fordelt mellom kontorer i Norge og Sverige.

Liv Annike Kverneland er fungerende konsernsjef inntil en erstatter for Arne Norheim er på plass.

Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 2017 og har i dag en markedsverdi på rundt 600 millioner kroner.

Full fart hos konkurrentene

Det man foreløpig har å forholde seg til, nemlig rapporterte tall, viser en helt middels utvikling for selskapet. Omsetningen vokste med 3,7 prosent i løpet av de ni første månedene i 2020, mens bunnlinjen er ned én million til 30 millioner kroner.

Det er en av fordelene med å drive et konsulentselskap. Så lenge det er etterspørsel etter kompetansen man tilbyr så er det grenser for hvor galt det kan gå.

Men selskapet tar neppe noen markedsandeler med den utviklingen man har hatt i år. I den forrige kvartalsrapporten vises det til at organisasjonen har en “utnyttelsesgrad noe under normalen”.

Sammenlignet med andre it-konsulentselskaper på Oslo Børs som Itera og Bouvet er ordlyden en annen der i gården. Og ikke minst tallene.

Mens Bouvet har levert en topplinjevekst på rett under 13 prosent til og med tredje kvartal 2020 og Itera ligger på 9 prosent henger Webstep klart etter med en vekst på 4 prosent. Og det til klart lavere driftsmarginer enn de to konkurrentene.

– Det har ikke vært helt optimal utvikling i selskapet sammenliknet med andre noterte IT-konsulentselskap og det er nok heller dette enn den svake aksjekursen som eventuelt ligger bak styrets avgjørelse. Til syvende og sist er den underliggende driften konsernsjefen sitt ansvar og da er det nærliggende å tro at man har blitt enige om å prøve noe annet.

Over et lengre tidsperspektiv har Webstep derimot levert godt. Kongslie trekker frem Webstep, Bouvet og Bekk Consulting som tre av de fremste IT-konsulentselskapene på det norske markedet de seneste 15 årene.

Han tilskriver vekstutfordringene de seneste årene med selskapets strenge rekrutteringsstrategi.

– Webstep har det i forretningsmodellen at de ikke ansetter juniorkonsulenter, man skal gjerne ha minimum fire års fartstid først. I et marked som er veldig hett og det er knapphet på ressursene så har det gitt de en veldig liten målgruppe å rekruttere fra. De plukker ikke folk fra skolebenken som de lærer opp underveis. Det er antall hoder som driver veksten i selskaper som Bouvet, Itera og Webstep, sier han.

Regnskapstall

(NOK Mill)3.kv./203.kv./1920192018
Driftsinntekter146137661663
Ebitda316079
Resultat før skatt214774
Resultat etter skatt213656

Billig, men dyrt

Nå er det vanskelig for hvem som helst å konkurrere med utviklingen i Bouvet, som har vært i nærheten av en gullstandard innen it-konsulentbransjen i mange år.

Det er markedet også villig til å betale for. Ser man på kursutviklingen til Itera, Webstep og Bouvet gjennom de seneste 12 månedene så er det en klar førsteplass og en klar sisteplass på den listen.

Bouvet har hatt en kursoppgang på 62 prosent, Itera er opp 26 prosent, mens Webstep inntar jumboplassen med en nedgang på 7,5 prosent. Da er utbytte holdt utenom.

Det til tross for at Bouvet ved starten av 2020 var priset til 22 ganger inntjeningen i 2019 mens Webstep var priset til 17,7 ganger inntjeningen i 2019.

Sånn sett fremstod jo Webstep billig relativt sett og man har ikke tapt mye hvis man investerte i Webstep-aksjer i begynnelsen av 2020.

Alternativkostnaden er imidlertid enorm dersom alternativet var å kjøpe aksjer i en samling av it-konsulentselskaper.

Webstep kan absolutt snu og tette igjen en del av gapet i prisingen den har i forhold til konkurrentene men aksjen fremstår først og fremst som en påminnelse om at kan være veldig dyrt å kjøpe billig.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1DNB Markets28,6%
2Bank of New York Mellon11,6%
3Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak5,8%
4Jakob Hatteland Holding3,7%
5Salt Value AS3,7%
6Park Lane Family Office3,2%
7Verdipapirfondet Nordea Norge2,2%
8J.P. Morgan Bank Lux2,1%
9Holmen Spesialfond2,1%
10Danske Invest Norge Invest2,0%