+ mer
JAGE VEKST I NYE LAND: Ved utgangen av fjoråret hadde Bank Norwegian 1,7 millioner kunder. Nå skal banken jakte nye kunder i Tyskland og Spania. Her adm. direktør Tine Wollebekk.  Foto: Iván Kverme

En skjult perle i et stivt priset aksjemarked

Endrede rammevilkår har påvirket Bank Norwegians eventyrlige vekst og lønnsomhet. Med en fortsatt beskjeden prising, sterk underliggende lønnsomhet og spennende fremtidsplaner mener analytikere aksjen er et godt kjøp.

«It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price», skrev den amerikanske investorlegenden Warren Buffett i et brev til sine aksjonærer i investeringsselskapet Berkshire Hathaway i 1989. Her skal du få servert en aksje som passer som hånd i hanske med visdomsordene fra Buffett. 

Flere analytikerne beskriver nemlig Bank Norwegian som et fantastisk selskap til en god pris. 

For selv om tiden med kruttvekst for forbrukslånsbankene er forbi, er utsiktene til Bank Norwegian gode. Banken er kostnadsledende i sin sektor, har den nødvendige kritiske massen og en sterk merkevare. I tillegg er banken svært godt kapitalisert og står nå på trappene til å eksportere virksomheten til nye land.  

Et annet aspekt er at Bank Norwegian ikke lenger bare er en vekstaksje, men noe midt i mellom en vekst- og verdiaksje. Banken vil senere i år betale utbytte for aller første gang, etter at Finanstilsynet satt en stopper for dette i fjor. Det skal drysses 1,1 milliarder kroner over aksjonærene, eller 6 kroner pr. aksje, noe som gir en direkteavkastning på hele 8 prosent. 

Det bør klinge bra i ørene til investorer som har en portefølje med stivt prisede ESG-aksjer som ikke tjener penger. 

Norwegian Finans Holding

  • Bank Norwegians historie og offisielle oppstart i Oslo strekker seg tilbake til sommeren 2007, da som en støtteplattform for Norwegian Air Shuttle sitt fordelsprogram Norwegian Reward.
  • I september samme år kunne Bank Norwegian offisielt kalle seg en bank, da det fikk konsesjon for å kunne drive bankvirksomhet.
  • Banken tilbyr kredittkort, forbrukslån, innskudd og forsikringsprodukter til personkunder gjennom digitale kanaler i det nordiske markedet.
  • Banken valgte i 2013, etter sterk vekst i Norge, å ekspandere sin virksomhet og også tilby produktene til det svenske markedet. I 2015 utvidet banken ytterligere til Danmark og Finland.
  • Norwegian Finans Holding ASA ble notert på Oslo Børs 17. juni 2016 med tickeren NOFI. Før dette var aksjen notert på NOTC-listen fra 23. juni 2014.
  • I august 2019 kunngjorde Norwegian Air Shuttle at de solgte alle sine aksjer i Bank Norwegian for 2,2 milliarder kroner.
  • Bank Norwegian har sitt hovedkontor på Fornebu.
  • Selskapet eies 100 prosent av holdingselskapet Norwegian Finans Holding ASA.
  • Selskapets hadde pr. 18. februar 2021 en markedsverdi på nesten 14 milliarder kroner.
  • Adm. direktør er Tine Wollebekk 

Paddeflatt siden juni

I februar i fjor sto aksjekursen til Norwegian Finans Holding, det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian, i 103 kroner. Så kom coronakrisen og kursen stupte til et bunnivå på 34 kroner i midten av mars. Fra bunnivået har aksjen hentet seg betydelig inn igjen, og i juni i fjor noterte aksjekursen 73 kroner.

Men hva har skjedd siden den gang?

Aksjekursen har så og si beveget seg sidelengs og er fortsatt langt unna kursnivået før pandemien brøt ut. 

Frykter markedet at regnskapene til Bank Norwegian er fulle av skjulte tapsbomber, eller er det fordi forbrukslånsbankene har et dårlig rykte og blir ansett som uetiske?  Kan det være at markedet bekymrer seg for at folk har sett for mange episoder av «Rett i lomma på Silje» og lest for mange spareblogger, og med dette fått stålkontroll på egen økonomi slik at etterspørselen etter forbrukslån forsvinner? 

Ikke vet vi, men markedet priser fortsatt Bank Norwegian nesten 30 prosent lavere enn før coronakrisen slo inn i fjor.

Jakte vekst i nye markeder

Det er ikke til å stikke under en stol at etterspørselen etter forbrukslån har falt kraftig de seneste årene, og spesielt i Norge der det har vært store regulatoriske innstramminger med økte kapitalkrav, gjeldsregistre og forbrukslånsforskrift.  Reguleringen har også blitt strammet inn i de øvrige nordiske landene, dog ikke like strengt som i Norge. 

I 2016, samme år som Norwegian Finans Holding gikk på børs, kunne banken vise til en kundemasse på nesten en million kunder, fordelt på 670.000 kredittkortkunder, 147.000 lånekunder og 120.000 innskuddskunder. I løpet av 2016 ble det skuffet inn 2,7 milliarder kroner i inntekter og  banken oppnådde et driftsresultat før skatt på 1,3 milliarder kroner.  Banken kunne samtidig skryte av 330.000 nye kunder i løpet av året, en vekst i netto utlån til kunder på nesten 80 prosent og en egenkapitalavkastning på drøye 40 prosent. Det var fest i Bank Norwegian. 

Men endrede rammebetingelser og coronakrise har påvirket forbrukslånsbanken. 

Flere lånesøknader fra kunder med svak betjeningsevne blir nå avslått, ettersom forbrukslånsbankene har bedre oversikt over kundens økonomi gjennom gjeldsregistrene. I tillegg holder vi litt hardere på lommeboken og kredittkortene i usikre tider. Det har ført til at veksten har dabbet av.

Onsdag denne uken la Bank Norwegian frem foreløpig årsresultat for 2020. Inntektene og driftsresultatet før skatt har doblet seg siden børsnoteringen i 2016 og kundemassen har økt til hele 1,7 millioner kunder. Men kursen har ikke beveget seg stort. Den er fortsatt på omtrent samme nivå som ved børsnoteringen i 2016. Veksten er noe helt annet og i løpet av fjoråret falt netto utlån til kunder med 6,5 prosent. 

Nå skal imidlertid trenden snu og banken posisjonerer seg for europeisk ekspansjon. Veien til Bank Norwegian går nå videre til Spania og Tyskland og veksttakten skal opp i positivt terreng. 

– Med sin skalerbare digitale plattform og historikk med vellykkede ekspansjoner tror vi at banken vil være konkurransedyktig, sier analytikerne Tiril Flørnes Støle og Nils Christian Øyen i SpareBank 1 Markets. 

Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities mener en vellykket ekspansjon i Tyskland og Spania vil kunne bedre de langsiktige vekstutsiktene betraktelig.

Topp 10 aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1CIDRON XINGU LTD16,40
2FOLKETRYGDFONDET9,89
3BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES6,33
4GOLDMAN SACHS & CO. LLC5,53
5BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SA4,44
6BRUMM AS2,82
7STATE STREET BANK AND TRUST COMP2,59
8STENSHAGEN INVEST AS2,44
9MP PENSJON PK1,84
10STATE STREET BANK AND TRUST COMP1,84

«The Roaring 20’s»

Det er ikke bare ekspansjon til nye land som kan få opp veksttakten til Bank Norwegian. Mange snakker også om et nytt «The Roaring 20’s» når pandemien er tilbakelagt, en fest som kan vare i flere år. Det kan gavne forbrukslånsbankene.

– Når dette snur og pandemien er et tilbakelagt kapittel vil vi se vekst hos våre kunder igjen, sa adm. direktør Tine Wollebekk til Finansavisen da banken la frem kvartalstallene denne uken. 

Timingen for ekspansjonen kunne rett og slett ikke vært bedre. Når samfunnet åpner opp igjen vil folk klø i fingrene etter å bruke penger. Om folk kommer til å leve over evne er uvisst, men det er ingen tvil om at folk vil føle et sterkt behov for å unne seg litt ekstra etter nesten halvannet år uten moro. Alle vil bli med på post-pandemi festen.

Det store spørsmålet blir om festen vil vare lenger enn bufferkontoen mange har bygget opp gjennom pandemien? Gjør den det vil trolig inntektene flomme inn over forbrukslånsbanken på Fornebu. 

SIER KJØP: Tiril Flørnes Støle, analytiker i SpareBank 1 Markets har kjøpsanbefaling og kursmål 94 kroner. Foto: Iván Kverme
POSITIV TIL PRISINGEN: Nils Christian Øyen, analytiker i SpareBank 1 Markets er positiv til prisingen av Bank Norwegian. Foto: Eivind Yggeseth

Tiril Flørnes Støle & Nils Christian Øyen, analytikere i SpareBank 1 Markets. KJØP og kursmål 94 kroner. 

Etter flere år med eventyrlig vekst og lønnsomhet endret rammevilkårene til Bank Norwegian seg med både økte kapitalkrav, innføringen av gjeldsregisteret og forbrukslånsforskriften. Den regulatoriske tilstrammingen har kommet på toppen av økt konkurranse og mer modne markeder for usikret gjeld i Norden. Dette har ført til redusert utlånsvekst og lavere lønnsomhet målt ved egenkapitalavkastning, men har også tatt ned risikoen til selskapet. Bank Norwegian er i dag godt kapitalisert og nye lån gis i større grad til låntagere med lavere risiko.

Med fortsatt god risikojustert egenkapitalavkastning, men lav vekst i Norden går veien til Bank Norwegian videre til Spania og Tyskland. Med sin skalerbare digitale plattform og historikk med vellykkede ekspansjoner tror vi at banken vil være konkurransedyktig til tross for høyere kapitalkrav enn konkurrentene utenfor Norge. Selskapets produkter er godt tilpasset det digitale skiftet flere europeiske land må igjennom, og som covid-19 har fremskyndet gjennom lange nedstengninger som har tvunget kunder til å bruke online-banking tjenester og å handle varer på nettet.

Vi er positive til selskapet og syntes prisingen er attraktiv med P/B 1.3 og P/E 7.8x og 6.1x uten overskuddskapital på våre 2021 estimater. Vi estimerer en normalisert EPS på 12 kroner i 2023, noe som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 18 prosent. 

GODE VEKSTUTSIKTER: Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities mener en vellykket ekspansjon i Tyskland og Spania vil kunne bedre de langsiktige vekstutsiktene betraktelig for Bank Norwegian. Foto: Brian Cliff Olguin

Analytiker Roy Tilley, Arctic Securities. KJØP og kursmål 95 kroner.

Selv om 2020 ble et krevende år har Bank Norwegian opprettholdt en god lønnsomhet takket være gode marginer, ekstrem kostnadseffektivitet og relativt sett moderate tap situasjonen tatt i betraktning. Selv om tapene ble høyere enn normalt har vi også sett en bedring i underliggende kredittkvalitet som burde gjenspeiles i resultatene fremover. Utfordringen nå er at banken er overkapitalisert samtidig som utlånsveksten er negativ, noe som tynger egenkapitalavkastningen. Derfor synes vi et solid utbytteforslag er klart positivt, men selv etter dette vil banken ha mye kapasitet til både vekst og utbytter fremover. Veksten hemmes for øyeblikket av flere faktororer, deriblant motvind på valuta, redusert reiseaktivitet blant kundene samt lavere etterspørsel fra husholdningene siden mange har redusert forbruket og økt sparingen gjennom året. Banken har derimot en sterk markedsposisjon, og utover i andre halvår tror vi vekstutsiktene i Norden vil bedre seg. Samtidig vil en vellykket ekspansjon i Tyskland og Spania kunne bedre de langsiktige vekstutsiktene betraktelig. Med en fortsatt beskjeden prising, sterk underliggende lønnsomhet og spennende fremtidsplaner synes vi derfor aksjen er et godt kjøp på dagens kurs.

Nyheter
Lørdag
Børs
Ukens selskap
Bank