FORDYRENDE: Det økende elbilsalget brukes av myndighetene som påskudd for å innføre effekttariffer, hevder artikkelforfatterne. Foto: Flowe

Nei til effekttariffer

NVE og nettselskapene vil fremdeles presse frem forbrukerfiendtlige effekttariffer, selv om det gjør strømmen dyrere på visse tider av døgnet, skriver Morten Andreas Meyer og Edgeir Vårdal Aksnes.

Nettselskapene er ivrige tilhengere av effekttariffer, og påstår at de må til for å sikre rettferdig prising av nettbruk og forhindre nye dyre investeringer. Resultatet vil være ny nettleie, som gjør det dyrere å bruke strøm på tider hvor belastningen på strømnettet er høy.

Ingen data på strømforbruk så langt tilsier at det er behov for ny nettleie basert på effekttariffer

Men faktum er at ingen data på strømforbruk så langt tilsier at det er behov for ny nettleie basert på effekttariffer. Om myndighetene og strømselskapene hadde benyttet data fra de smarte målerne som norske strømkunder allerede har betalt 10 milliarder for, ville man funnet de samme konklusjonene der. Når effekttariffene igjen skal på høring i høst, må vi fatte beslutninger basert på data og fakta – ikke på tomme hypoteser som dagens forslag baserer seg på.

Morten Andreas Meyer. Foto: Huseiernes Landsforbund

Norske forbrukere ønsker å gjøre miljøsmarte, bærekraftige og energisparende tiltak hjemme, og de er allerede godt i gang. I en ny undersøkelse av Huseierne gjort blant medlemmer og befolkningen, svarer 85 prosent at de ønsker seg en mer energieffektiv bolig, og 81 prosent vil gjerne bidra til mindre miljøbelastning. Ny og smart teknologi står i kø for å hjelpe nordmenn med å fordele strømforbruket utover hele døgnet, og stadig flere tar verktøyene i bruk.

Siden 2010 har det skjedd en voldsom utvikling i elbilmarkedet, og i første kvartal i år utgjorde elbiler så mye som 45 prosent av nybilsalget i Norge. Trenden burde sees som utelukkende positiv, men brukes nå av myndighetene som påskudd for å innføre effekttariffer.

Les også: Volkswagen haler innpå Tesla, men Model 3 er fortsatt Norges mest solgte bil

Stadig flere velger å lade om natten

Det myndighetene ikke evner å se, er at dette regimet er fullstendig unødvendig. I Elbilforeningens spørreundersøkelse «Elbilisten 2018» blant norske elbileiere i fjor svarer hele 90 prosent at de er villige til å flytte ladingen til natten. Foreningen rapporterer om endring i folks ladevaner, og stadig flere velger å lade om natten. Tibbers data basert på forbruksmønsteret til tusenvis av kunder, viser også at 60 prosent av alle som har elbiler allerede bruker automatisk utsettelse av lading til strømmen er billigst, altså når det er minst forbruk i døgnet. Og tallet er økende.

Edgeir Vårdal Aksnes. Foto: Tibber

I en fersk undersøkelse fra Huseierne sier 72 prosent at energieffektiviserende tiltak hjemme ikke er noen vits, fordi nettselskapene uansett vil finne nye måter å kreve inn pengene på. Like mange sier at de ikke vet nok. Det vitner om tynnslitt tillit til nettselskapene, som åpenbart ikke klarer å gi forbrukerne den informasjonen og rettledningen de fortjener.

I årene som kommer vil Norge innføre flere klimarettede skatter og avgifter. Effekttariffer på strømforbruk er definitivt ikke området vi skal bruke opp tillitskapitalen vi trenger for å få forbrukerne med oss på nye reguleringer. Effekttariffene er ikke annet enn et klokkerent eksempel på en lovregulering som ligger i etterkant av både teknologien og atferdsmønstre i samfunnet vårt.

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund

Edgeir Vårdal Aksnes

Adm. direktør i Tibber


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også