Kapitalgapet – mellom Gutteklubben grei og kvinner som ikke tør?

Finansbransjen er mye mer enn karikerte tullebukker med for mye penger og stormannsgalskap. Men bransjen domineres av et kapitalgap, skriver Heidi Aven i SHE Community.

LUKKET KRETS: Gutta inviterer kompisene sine når det er snakk om nye investeringsmuligheter. Kvinner er ikke en del av gjengen, skriver artikkelforfatteren. Her fra et julebord i regi av en kjent skipsreder – uten å påstå at denne pleier å operere på den måten. Illustrasjonsfoto: Iván Kverme
Debattinnlegg

Det eksisterer et enormt kapitalgap mellom kvinner og menn. Ifølge World Economic Forum vil det ta to hundre år før vi har lukket dette kapitalgapet, med mindre vi tar alvorlige grep i det private næringsliv. Heller ikke her i landet står det bra til. Menn eier 80 prosent av aksjene i Norge. Og kapital er makt. Menn dominerer både som eiere og investorer. Vi trenger flere kvinner til å investere, flere menn til å investere sammen med kvinner og flere investorer til å investere i kvinnelige grundere.

Klovner med elegante lommetørklær i jakkelommen som snorter kokain på et sykehusbekken. Karikert? Definitivt. Helt atypisk? Neppe

SHE Community har lenge arbeidet for å minske kapitalgapet. Vi vil være en døråpner for kvinnelige gründere og investorer, vi driver et diplomatisk arbeid på kryss av næringsliv, politikk og nettverk. SHE Community har i samarbeid med EY skapt SHE Index, som måler likestillingen på eiersiden, i styrerommet og i lederposisjoner i 80 prosent av Norges største selskaper. Indeksen måler også hvilke tiltak selskapene har satt i gang for å utjevne forskjeller. Selskapene som blir med i indeksen, sier seg villig til å åpne opp og innrømme at de har forbedringspotensial. Det som kan måles, det kan også endres.

Heidi Aven. Foto: Julie Christine Krøvel

For å skape endring, trenger vi mer enn en lov om kvotering for kvinner i ASA-styrer. Vi har allerede lover og regler for å gjennomføre likestilling og mangfold i norsk næringsliv. Nå trenger vi kulturendring i en finansbransje som domineres av menn. Vi må rette søkelyset på eksisterende ulikheter og ukultur – og kalle kulturen ved rett navn: Skammelig.

TV-serien Exit har fått skyhøye seertall. Klovner med elegante lommetørklær i jakkelommen som snorter kokain på et sykehusbekken. Karikert? Definitivt. Helt atypisk? Neppe. Det er viktig å sette fokus på en mannssjåvinistisk kultur som stirrer oss rett i fleisen. Det er mange grunner til at denne kulturen har fått lov å utvikle seg i finansbransjen. 

Finans alltid har vært dominert av menn – fordi de har større tilgang på penger. Det betyr igjen at de er mer risikovillige med pengene sine. Og når kontaktnett bygges på arenaer der kvinner ikke blir inkludert, får kvinner heller ikke plass ved bordet der beslutninger tas. Gutta inviterer kompisene sine når det er snakk om nye investeringsmuligheter. Kvinner er ikke en del av gjengen.

Kvinner må selv også bidra til å lukke kapitalgapet. Forskning har nemlig vist at kvinnelige gründere får mindre risikokapital enn mannlige

DNBs kampanje om å få kvinner til å investere er viktig. Kvinner trenger å se at de står i en reelt sett svakere økonomisk situasjon, men at det er mulig å endre den. De kan investere pengene sine i pensjon, i fond, og de kan ta større risiko med potensielt større avkastning i aksjer, oppstartsselskaper og ventureprosjekter. Kvinner må selv også bidra til å lukke kapitalgapet. Forskning har nemlig vist at kvinnelige gründere får mindre risikokapital enn mannlige. Sannsynligheten for suksess øker når ventureselskaper med kvinnelige partnere investerer i kvinnelige gründere. Da får de også mer oppfølging og støtte.

Mangel på kunnskap og en ekskluderende kultur er noen av årsakene til at det er såpass få kvinner på investeringssiden. I SHE jobber vi med å få kvinner inn på eiersiden ved å kurse kvinner i investeringer.

Finansbransjen kan virke skremmende og risikofylt. Men hvis kvinner skal ha reell makt, må de eie mer. Og kapitalgapet kan bare lukkes hvis kvinner og menn jobber sammen.

Heidi Aven

Adm. direktør og medgründer i SHE Community og She Conference